Τρίτη 12 Μαΐου 2020

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΦΕΚ Γ 611/2020

ΦΕΚ Γ 611/2020 

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Απριλίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Συ-
ντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως
ισχύουν, της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμε-
νων εντός και εκτός επικράτειας» (Α΄ 94), το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121) και
τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 1, 2, 4,

7, 9, 10 και 11/2020.
Α. Προάγεται, κατ' απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για πλήρωση κε-
νής οργανικής θέσης η Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών
Μαριάννα Ψαρουδάκη του Ευαγγέλου, που έχει τα
νόμιμα προσόντα, της προαγωγής της λογιζόμενης
από 15-12-2019.
Β. Μετατίθεται, με αίτησή της, η Εισαγγελέας Εφετών
Βορείου Αιγαίου, Βασιλική Αργύρη του Ευαγγέλου, στην
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
Γ. Προάγεται, κατ' απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του Ει-
σαγγελέα Εφετών, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης,
ο Αντεισαγγελέας Εφετών Πατρών Γεώργιος Μπισμπίκης
του Νικολάου, που έχει τα νόμιμα προσόντα και τοπο-
θετείται στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου, της
προαγωγής του λογιζόμενης από 15-2-2020.
Δ. Προάγεται, κατ' εκλογή, στο βαθμό του Αντεισαγγε-
λέα Εφετών, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρεθύμνου Ιωάν-
νης Πενταγιώτης του Γεωργίου, που έχει τα νόμιμα προ-
σόντα και τοποθετείται στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών.
Ε. Μετατίθενται, με αίτησή τους, οι κατωτέρω Εισαγ-
γελείς Πρωτοδικών, ως εξής:
1) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνου, ο Εισαγ-
γελέας Πρωτοδικών Ιωαννίνων Δημήτριος Σμύρνης του
Αθανασίου.
2) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, η Εισαγ-
γελέας Πρωτοδικών Χίου Σπυριδούλα Σταυράτη του
Αναστασίου.
3) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ο Εισαγγελέ-
ας Πρωτοδικών Πειραιά Στέφανος-Κωνσταντίνος Μπα-
ξεβάνης του Κυριάκου.
ΣΤ. Προάγονται, κατ' εκλογή, στο βαθμό του Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών, για πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών
θέσεων, οι κατωτέρω Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών που
έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1) Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Νούλης του Στέργιου στην
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά και
2) Αθηνών, Χαράλαμπος Μαστοραντωνάκης του Στυ-
λιανού, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 15527/21-4-2020) .
(Αριθμ. αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης: 15339, 15339Α, 15339Β/23-4-2020) .

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ