Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 680/2020

ΦΕΚ Γ 680/2020
3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 28.4.2020 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συντάγ-
ματος, β) 49, 54 παρ. 1 και 71 παρ. 3 του ν. 1756/1988
(Α΄ 35) «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατά-
σταση Δικαστικών Λειτουργών», γ) 2 του ν. 4129/2013
(Α΄ 52), δ) 29 παρ. 2 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), ε) 24 παρ.
3 του ν. 1558/1985 (Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητι-
κά Όργανα», όπως ισχύουν και το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», την 1/2020
απόφαση και τα πρακτικά της 1ης/4.3.2020 συνεδρίασης
του Ενδεκαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προάγεται, κατ’ απόλυτη
εκλογή, σε Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Πά-
ρεδρος αυτού, Γρηγόριος Βαλληνδράς του Νικολάου,
από 27.2.2020, για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης
Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή διαθέτει
όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή του τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Συνεδρίου: 21657/
30.4.2020).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ