Τρίτη 19 Μαΐου 2020

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ. ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.


Αθήνα, 19-5-2020
Αρ. Πρωτ. 237
Κοινοποιούμε σήμερα το σχέδιο που υποβάλαμε προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της Ένωσης καθώς και την προτεινόμενη διαδικασία ψηφοφορίας που μας απέστειλε ο Οργανισμός. Αποκαλύπτεται ξεκάθαρα ότι οι αρχαιρεσίες
της Ένωσης μπορούν να γίνουν άμεσα με απόλυτη ασφάλεια και με την τήρηση των προβλεπόμενων καταστατικών προθεσμιών. Η απόφαση των 9 μελών του ΔΣ για ματαίωση των εκλογών δεν έχει κανένα έρεισμα και είναι προσχηματική. Συνιστά μια απέλπιδα προσπάθεια προκειμένου να αποφύγουν την κρίση των συναδέλφων τους και να οδηγηθούμε σε προσωρινή διοίκηση από το Δικαστήριο. Το Δικαστικό Σώμα δεν ανέχεται ούτε τον εμπαιγμό ούτε τα πραξικοπήματα.


                      ΕΝΩΣΗ                                                          
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                               
        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
 ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                   Τ.Κ. 101. 71
       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                          
                                                                                             


                                                                                                       Αθήνα, 04-05-2020
                                                                                                             Αρ. Πρωτ.:  202
                                                                     ΠΡΟΣ
                                 Τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας        


            Αξιότιμοι/ες  Κύριοι/Κυρίες, 
            Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων οφείλει κατά το Καταστατικό της να πραγματοποιήσει αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ και Ε.Ε. το αργότερο εντός του Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Στις αρχαιρεσίες συμμετέχουν συνήθως 2.000 μέλη μας σε όλη την Ελλάδα. Έχοντας ως πρώτη προτεραιότητά μας την διαφύλαξη της υγείας των μελών μας αλλά και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ομαλή εκλογική διαδικασία, σας υποβάλουμε ένα σχέδιο οργάνωσης της διαδικασίας.
            Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ψηφοφόρων παρατηρείται στην Αθήνα (περίπου 900 μέλη) και στην Θεσσαλονίκη (περίπου 300 μέλη). Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης οι αρχαιρεσίες διενεργούνται σε δύο διαδοχικές Κυριακές, την πρώτη Κυριακή για τις περιφέρειες εκτός Αττικής και την δεύτερη στην Αθήνα.
Την πρώτη Κυριακή θα κληθούν τα μέλη μας στη Θεσσαλονίκη να προσέλθουν σε δύο αίθουσες ανάλογα με το πρώτο γράμμα του επιθέτου τους. Σε κάθε αίθουσα θα προσέλθουν περίπου 150 μέλη. Κάθε αίθουσα θα είναι περίπου 80 τμ και θα υπάρχει επαρκής φυσικός εξαερισμός. Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 08.00 και θα λήξει στις 20.00’ δηλαδή θα διαρκέσει 12 ώρες. Θα υπάρχει απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των ψηφοφόρων που αναμένουν στο παραβάν καθώς και μεταξύ των μελών της εφορευτικής επιτροπής. Θα υπάρχει επάρκεια στο απαραίτητο υγειονομικό υλικό (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά) για όλους τους ψηφοφόρους και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Στα υπόλοιπα Δικαστήρια εκτός Αττικής που δεν παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση ψηφοφόρων θα έχει ληφθεί μέριμνα για το αναγκαίο υγειονομικό υλικό.
Την δεύτερη Κυριακή που διενεργούνται οι αρχαιρεσίες στην Αθήνα υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση ψηφοφόρων. Η ψηφοφορία μέχρι σήμερα διενεργούνταν σε ένα κτίριο της Σχολής Ευελπίδων (Πρωτοδικείο Αθηνών) από την εφορευτική επιτροπή. Προτείνουμε φέτος να πραγματοποιηθεί σε 4 διαφορετικά κτίρια. Κάθε αίθουσα θα είναι περίπου 80 τμ και θα υπάρχει επαρκής φυσικός εξαερισμός. Σε κάθε κτίριο συνεπώς θα ψηφίζουν περίπου 230 άτομα μέσα σε διάστημα 12 ωρών. Θα ληφθούν όλα τα μέτρα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.
Η διαλογή των ψήφων θα γίνει από την εφορευτική επιτροπή και με παρουσία 5 υποψηφίων (ενός εκπροσώπου από κάθε ομάδα) σε αίθουσα τουλάχιστον 80 τμ. Θα υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των παρισταμένων στην αίθουσα, υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών και επαρκής ποσότητα αντισηπτικών.
Θα παρακαλούσαμε να μας εκφράσετε την άποψή σας επί του παραπάνω οργανωτικού σχεδίου, ποιες εβδομάδες θεωρείτε ότι είναι κατάλληλες για την διενέργεια των αρχαιρεσιών και να προβείτε σε όποιες παρατηρήσεις θεωρείτε ενδεδειγμένες.
Με εκτίμηση,ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Γενικές αρχές
1.       O χώρος της αίθουσας θα πρέπει να αερίζεται πολύ καλά.
2.       Μέσα στην αίθουσα η ροή των ατόμων που θα εισέρχονται πρέπει να είναι περιορισμένος (έως τρία άτομα στις ενδεικνυόμενες αποστάσεις). Η αναμονή των μελών θα πρέπει να είναι έξω από την αίθουσα.
3.       Εάν η αίθουσα έχει χρησιμοποιηθεί τις προηγούμενες 7 ημέρες θα πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
4.       Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, απολυμαίνονται με αλκοολούχο αντισηπτικό οι επιφάνειες που θα διεξαχθεί η καταμέτρηση των ψήφων, /όπως και όλες οι επιφάνειες της αίθουσας από το προσωπικό καθαριότητας.
5.       Με τον χώρο της εφορευτικής επιτροπής δεν έρχονται σε επαφή τα μέλη.
Διαδικασία ψηφοφορίας
1.       Πριν την είσοδο κάθε μέλους στην αίθουσα, θα πρέπει να του απευθύνει ο αρμόδιος υπάλληλος ερώτηση σχετικά με την εμφάνιση συμπτωμάτων συμβατών με COVID 19. Εάν είναι εφικτό θα πρέπει να υπάρχει θερμομέτρηση στην είσοδο με ανέπαφο θερμόμετρο υπερύθρων.
2.       Αμέσως πριν  την είσοδο κάθε μέλους στην αίθουσα δίνεται οδηγία για τοποθέτηση μάσκας και εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού στα χέρια για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη αφίσα του ΕΟΔΥ (επισυναπτόμενο έγγραφο).
3.       Το μέλος υποδεικνύει την ταυτότητά του στην εφορευτική επιτροπή χωρίς να την δώσει ή να την αφήσει κάπου.
4.       Λαμβάνει τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο από το γραφείο στο οποίο έχει  τοποθετηθεί το σχετικό έντυπο υλικό.
5.       Εισέρχεται στον σχετικό χώρο για να ψηφίσει. Ο χώρος ψηφοφορίας συστήνεται να μην έχει διαχωριστικό κουρτίνα. Μπορεί να είναι ανεστραμμένος προς την εφορευτική επιτροπή με την πλάτη προς τον τοίχο, ώστε η είσοδος των μελών να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσουν κάποιο διαχωριστικό κάλυμμα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου αλλά ταυτόχρονα μειώνεται η επαφή των μελών με κοινόχρηστο εξοπλισμό.
6.       Μέσα στο παραβάν κατά την διάρκεια που κάθε μέλος εισέρχεται για να ψηφίσει θα πρέπει να χρησιμοποιήσει δικό του στυλό.
7.       Σε καμία περίπτωση δε χρησιμοποιούμε σάλιο για να κλείσουμε το φάκελο.
8.       Τον φάκελο τον ρίχνει στο ειδικό κυτίο συλλογής το κάθε μέλος χωρίς να μεσολαβήσει μέλος της εφορευτικής επιτροπής.
9.       Η συλλογή και διάνοιξη των φακέλων γίνεται με γάντια.
Πριν την τοποθέτηση γαντιών και μετά την απόρριψή τους θα πρέπει να εφαρμόζεται Υγιεινή των Χεριών με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
Δεν συστήνεται η χρήση γαντιών από τα μέλη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κοινός εξοπλισμός , διότι ο κίνδυνος μη σωστής απόρριψής τους ή πλημμελούς εφαρμογής της υγιεινής των χεριών είναι υπαρκτός και αυξάνει τον κίνδυνο διασποράς του ιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ