Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία ρυθμίσεων για τη διοικητική δικαιοσύνη.(ΦΕΚ B 2619/2015 )

ΦΕΚ B 2619/2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 83489 (1)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστι−
κής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία ρυθ−
μίσεων για τη διοικητική δικαιοσύνη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα−
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία
ρυθμίσεων για τη διοικητική δικαιοσύνη.
Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται
από τους:
1. Γεώργιο Σταυρόπουλο του Κωνσταντίνου, Επίτι−
μο Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως
Πρόεδρο,
2. Ευθύμιο Αντωνόπουλο του Αργυρίου, Σύμβουλο Επι−
κρατείας, Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών
του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αναπληρωτή του
τον Μιχαήλ Πικραμένο του Νικολάου, Σύμβουλο Επι−
κρατείας,
3. Ειρήνη Πανναδάκη του Εμμανουήλ, Πρόεδρο Εφετών
Δ.Δ., Πρόεδρο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, με
αναπληρωτή της τον Βασίλειο Φαϊτά του Αλεξάνδρου,
Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Γενικό Γραμματέα της Ένω−
σης Διοικητικών Δικαστών,
4. Άννα − Μαρία Βενετιάδου του Κυριάκου, Εφέτη Δ.Δ.,
5. Κωνσταντίνο Ρέμελη του Σωτηρίου, Καθηγητή Δη−
μοσίου Δικαίου, Δικηγόρο, εκπρόσωπο του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών,
6. Ακρίτα Καϊδατζή του Νικολάου, Λέκτορα της Νο−
μικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης και
7. Βασιλική Κόκοτα του Λουκά, Δικηγόρο Θεσσαλο−
νίκης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Πολιτικό
Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια την Βιο−
λέττα Τηνιακού του Αλέξανδρου, Πάρεδρο του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου, αποσπασμένη στο Γραφείο Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής θα εκτελεί η Βασιλική Γραμματικά του Ιωάννη,
υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να
περατώσει το έργο της έως τις 30 Μαρτίου 2016.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"