Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, κτλ
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οι−

κονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οι−
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.»


Τροποποιούνται μεταξύ άλλων
Ν. 4223/2013
Ν. 2960/2001 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
Π.Δ. 410 της 18/30.8.88. Κωδικοποίηση σε ενιαίο   κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που        αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού   δικαίου του Δημοσίου

Υπαλληλικός Κώδικας,  (Ν. 3528/2007, Α΄ 26)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"