Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΦΕΚ Γ 1186/2014 )

ΦΕΚ Γ 1186/2014 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Αυγούστου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 50, 51, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), τα άρθρα 1 και
13 του Ν. 2685/1999 (Α΄ 35) όπως ισχύουν, και τις με
αριθμούς 85, 910, 92, 93, 95, 97 και 100/2014 αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Ανακαλείται το από 27 Ιουνίου 2014 Προεδρικό δι−
άταγμα (Γ΄905), με θέμα: «Παράταση απόσπασης Πρω−
τοδίκη», κατά το μέρος που αφορά στην παράταση
της απόσπασης του Πρωτοδίκη Δράμας Παντελεήμονα
Ζήμνα του Αθανασίου στο Πρωτοδικείο Ροδόπης για το
χρονικό διάστημα από 16−9−2014 έως 31−12−2014.
Β. Μετατίθενται αμοιβαία οι Εφέτες Βορείου Αιγαίου,
Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος του Δημητρίου και Κρήτης
Φωτεινή Μήτρακα του Παναγιώτη, μετά τη λήξη του
τρέχοντος δικαστικού έτους.
Γ. Μετατίθενται αμοιβαία οι Πρόεδροι Πρωτοδικών
Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Κοσμάτος του Δημητρίου
και Κεφαλληνίας, Ευλαλία Λιούμπα του Ιωάννη, μετά τη
λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους.
Δ. Αποσπάται, για εννέα (9) μήνες, στο Πρωτοδικείο
Κοζάνης, η Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης Άρτεμης Κου−
κουρίκου του Αντωνίου, αρχομένης της απόσπασης της
από 16−9−2014.
Ε. Αποσπάται, για εννέα (9) μήνες, στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Πειραιώς, η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
Αθηνών Δάφνη − Κυριακή Τσιχλή του Ιωάννη, αρχομένης
της απόσπασης από 16−9−2014.
ΣΤ. Αποσπάται, για εννέα (9) μήνες, στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Καβάλας, η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
Αθηνών Σοφία Σισμανίδου του Ιωάννη, αρχομένης της
απόσπασης από 16−9−2014.
Ζ. Αποσπάται, για εννέα (9) μήνες, στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Νάξου, ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθη−
νών Διονύσιος Μουζάκης του Δημητρίου, αρχομένης της
απόσπασης από 16−9−2014.
Η. Αποσπάται, για εννέα (9) μήνες, στην Εισαγγελία
Εφετών Ναυπλίου, η Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών
Διονυσία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου, αρχομένης
της απόσπασης από 16−9−2014.
Θ. Αποσπάται για εννέα (9) μήνες, στην Εισαγγελία
Εφετών Δωδεκανήσου, η Αντεισαγγελέας Εφετών Αθη−
νών Γεωργία Δούρου του Παναγιώτη, αρχομένης της
απόσπασης από 16−9−2014.
Ι. Αποσπάται για ένα (1) έτος, στο Πρωτοδικείο Ρε−
θύμνης, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών Θεοφάνης
Ντάκουλας του Αναστασίου.
(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 56360/
9−7−2014).......

συνέχεια στο ΦΕΚ........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"