Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Συγκρότηση Συμβουλίου Χαρίτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 212/2015)

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 212/2015 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(1)
Αριθμ. 10890
Συγκρότηση Συμβουλίου Χαρίτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ορίζουμε:
Α. Τακτικά μέλη του Συμβουλίου Χαρίτων τους:
1. Κωνσταντίνο Κοσμάτο του Γερασίμου (ΑΔΤ ΑΙ 700271),
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο.
2. Γεώργιο Παπανδρέου του Ανδρέα (ΑΔΤ Τ 036102),
Πρόεδρο Εφετών.

3. Διονύσιο Παλλαδινό του Γεωργίου (ΑΔΤ Τ 037045),
Εφέτη.
4. Βρυσηίδα Θωμάτου του Σάββα (ΑΔΤ ΑΗ 619371),
Εφέτη.
5. Κωνσταντίνα Νάκου του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΗ 805327),
Εφέτη.
6. Αργυρώ Ελευθεριάδου του Ιορδάνη (ΑΔΤ Λ 013364),
Προϊσταμένη Δ/νσης Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
7. Βασιλική Αρβανιτοπούλου του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΙ 053765),
Προϊσταμένη Δ/νσης Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Β. Αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου Απονομής
Χάριτος τους:
1. Κωνσταντίνο Σταμαδιανό του Γεωργίου (ΑΔΤ Σ 234188),
Πρόεδρο Εφετών.
2. Φωτεινή Αθανασίου του Χαραλάμπους (ΑΔΤ ΑΖ 035640),
Εφέτη.
3. Νίκη Κατσιαούνη του Ζήση (ΑΔΤ ΑΗ 124404), Εφέτη.
4. Απόστολο Ζαβιτσάνο του Βασιλείου (ΑΔΤ Μ 172244),
Εφέτη.
5. Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου (ΑΔΤ Μ 957550),
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6. Κανέλλα Σπανομίχου του Γεωργίου (ΑΔΤ Μ 067228),
Προϊσταμένη Δ/νσης Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χρέη Προέδρου εκτελεί
ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός, που μετέχει στη
συνεδρίαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή και
σε αναπλήρωση του Δικαστικού Λειτουργού μετέχει ως
μέλος η Μαρία Αρβανίτη του Διονυσίου (ΑΔΤ Ι 919971),
Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Κ.Υ. του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Δ. Καθήκοντα υπηρεσιακού εισηγητή χωρίς δικαίωμα
ψήφου ασκεί η Προϊσταμένη του Τμήματος Ποινικού Μη−
τρώου και Απονομής Χάριτος Παναγούλα Γεωργή του
Γεωργίου (ΑΔΤ Ι 919971), με αναπληρώτρια την Αικατερί−
νη Παπανακολάου του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΗ 533775), Προϊ−
σταμένη Τμήματος της Κ.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ε. Γραμματέα του Συμβουλίου Απονομής Χάριτος ορί−
ζουμε τον Αθανάσιο Μπακογιώργο του Ζαχαρία (ΑΔΤ
ΑΖ 015839), υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λο−
γιστικού με βαθμό Γ΄, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κού−
βελα του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ AB 567691), υπάλληλο του
κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού με βαθμό Γ΄.
Η θητεία του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει την 31η Δε−
κεμβρίου 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"