Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

ΠΔ 29/2015: Κατανομή οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών − Παρέδρων Εισαγγελίας της χώρας

ΦΕΚ A 37/2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

αποφασίζουμε:
Άρθρο 1ο

Oι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Πρωτοδι−
κών−Παρέδρων Εισαγγελίας στις Εισαγγελίες Πρωτοδι−
κών της Χώρας, μετά την έναρξη ισχύος της διάταξης
του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄του Ν. 4285/2014 (Α΄ 191),
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 4
του Ν. 4312/2014 (Α΄ 260), από 1η Ιανουαρίου 2015, κατα−
νέμονται ως εξής:
1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθ−
μός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρω−
τοδικών−Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε ογδόντα πέντε (85).
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας: Αυξάνεται ο
αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων
Πρωτοδικών−Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζο−
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας: Αυξάνεται ο
αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων
Πρωτοδικών−Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζο−
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"