Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΚ Γ 877/2018

ΦΕΚ Γ 877/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 10ης Ιουλίου 2018, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49
και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988
Α΄35), όπως αυτά ισχύουν, και τη με αριθμό 68/23.04.2018
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτι-
κής και Ποινικής Δικαιοσύνης, προάγονται κατ' εκλογή
στο βαθμό του Ειρηνοδίκη Γ΄ τάξης οι Ειρηνοδίκες Δ΄
τάξης Αθηνών: 1) Δήμητρα Αναστασοπούλου του Βασι-
λείου και 2) Δήμητρα Καρακίτσου του Προκοπίου, επειδή
συγκεντρώνουν σε ικανό βαθμό τα απαιτούμενα εκ του
νόμου τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και διατηρείται η
σειρά αρχαιότητας που κατείχαν μεταξύ των Ειρηνοδικών
του ίδιου εισαγωγικού διαγωνισμού.
(Αριθμ. βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 51176/2018).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Με

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"