Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

ΔΕΕ: Εξ αφορμής της 70ής επετείου από την ίδρυσή του, το Δικαστήριο δίνει νέες ονομασίες σε ορισμένα από τα κτίριά του


 
 
 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αρίθ. 207/22

Λουξεμβούργο, 20 Δεκεμβρίου 2022
Εξ αφορμής της 70ής επετείου από την ίδρυσή του, το Δικαστήριο δίνει νέες ονομασίες σε ορισμένα από τα κτίριά του

Τα κτίρια αυτά φέρουν πλέον τις ονομασίες Comenius, Montesquieu, Rocca και Θέμις, προς τιμήν των αξιών τις οποίες προστατεύουν το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο

Οι πύργοι A, B και C του Δικαστηρίου μετονομάζονται σε Comenius, Montesquieu και Rocca.

Εξ αφορμής της 70ής επετείου από την ίδρυσή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να δώσει νέες επίσημες ονομασίες στα νεόδμητα κτίρια του κτιριακού του συγκροτήματος, τα οποία έως σήμερα προσδιορίζονταν με τη χρήση γραμμάτων του λατινικού αλφαβήτου. Οι πύργοι Α, B και C, καθώς και το προσάρτημα C ονομάζονται πλέον Comenius, Montesquieu, Rocca και Θέμις.

Μετά την εγκατάσταση του Δικαστηρίου στην περιοχή του Kirchberg στο Λουξεμβούργο στις αρχές της δεκαετίας του 1970, κατασκευάστηκαν διάφορες επεκτάσεις του κτιριακού συγκροτήματος. Η ανάγκη για τις επεκτάσεις αυτές προέκυψε από τις διαδοχικές προσχωρήσεις νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ίδρυση, το 1989, του δεύτερου δικαιοδοτικού οργάνου, του Γενικού Δικαστηρίου, το οποίο απαρτίζεται πλέον από δύο δικαστές ανά κράτος μέλος.

Το πρώτο κτίριο του Δικαστηρίου, το Μέγαρο, εγκαινιάστηκε το 1973. Εν συνεχεία, στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 κατασκευάστηκαν τρεις νέες επεκτάσεις και κατόπιν, το 2008, ο Δακτύλιος, η Στοά και οι πύργοι Α και B. Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα συμπληρώθηκε το 2019 με την κατασκευή της πέμπτης επέκτασης, του πύργου C, και έκτοτε το σύνολο του προσωπικού του Δικαστηρίου εργάζεται στον ίδιο χώρο. Το 1990, δόθηκε στο προσάρτημα A του Μεγάρου το όνομα του Erasmus, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που συνέβαλε στο να καταστούν τα ουμανιστικά ιδεώδη κοινά σε όλους τους πολιτισμούς. Το 1992 το προσάρτημα B ονομάστηκε Thomas More ως φόρος τιμής τόσο στη μνήμη όσο και στην ακεραιότητα του μεγάλου αυτού Ευρωπαίου ουμανιστή καθώς και στην


αταλάντευτη εναντίωσή του σε κάθε προσβολή κατά της ανθρώπινης ελευθερίας.

Στο ίδιο πνεύμα το Δικαστήριο συνεχίζει σήμερα την ονοματοδοσία των κτιρίων του με αναφορά στις αξίες που υπερασπίζεται τόσο με τη νομολογία του όσο και ευρύτερα με τον ρόλο του ως ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου κ. Koen Lenaerts, «τα ονόματα που επελέγησαν αποτελούν φόρο τιμής στην ιστορία της Ευρώπης ή της Δικαιοσύνης. Θελήσαμε επίσης να επιλέξουμε ονόματα προσωπικοτήτων που συγκαταλέγονται στους πρώτους υπέρμαχους των αξιών τις οποίες προστατεύει η νομολογία του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, όπως είναι η Δημοκρατία και το κράτος δικαίου, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, συμπεριλαμβανομένης της πολυγλωσσίας, η ισότητα όσον αφορά την πρόσβαση στη γνώση και γενικότερα η ισότητα των ευκαιριών και η κοινωνική δικαιοσύνη.»

Ο πύργος Α μετονομάζεται σε πύργο Comenius. Ο φιλόσοφος και παιδαγωγός Jan Amos Komensky, ο επονομαζόμενος Comenius (1592-1670), υπήρξε ο πρώτος υπέρμαχος της καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση. Πεπεισμένος ότι η κοινωνική ανέλιξη πρέπει να είναι αποτέλεσμα της εκπαίδευσης και να μην καθορίζεται από τη γέννηση, ο Comenius αγωνίστηκε για την ισότητα των ευκαιριών και για την πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φύλου. Θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς εισήγαγε επαναστατικές μεθόδους διδασκαλίας των γλωσσών, ιδίως των λατινικών ως γλώσσας των επιστημών, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκμάθησή τους από κατά το δυνατόν περισσοτέρους. Τα συγγράμματά του μεταφράστηκαν σε δεκαπέντε και πλέον γλώσσες και χρησιμοποιήθηκαν για περισσότερο από έναν αιώνα ως σχολικά εγχειρίδια στην Ευρώπη, γεγονός που συνέβαλε στην καθιέρωση της πολυγλωσσίας ως θεμελίου της γνώσης.

Τιμώντας το όνομα του Comenius, ο οποίος εργάστηκε για τη διάδοση μιας πιο ανοιχτής και ισότιμης διδασκαλίας των γλωσσών σε όλη την Ευρώπη, το Δικαστήριο επιδιώκει να αναδείξει την αξία της πολυγλωσσίας και να αποτίσει φόρο τιμής σε όσες και όσους συμβάλλουν καθημερινά στην προάσπιση του ευρωπαϊκού γλωσσικού πλούτου.

Ο πύργος Β μετονομάζεται σε πύργο Montesquieu. Ο Charles-Louis de Secondat de la Brede, baron de Montesquieu (1689-1755) υπήρξε δικηγόρος, δικαστής και συγγραφέας. Είναι γνωστός για το έργο του De I'esprit des lois (Το πνεύμα των νόμων), το οποίο εξέδωσε το 1748 μετά από πολυετείς περιηγήσεις στην Ευρώπη, κατά τις οποίες μελέτησε τα πολιτικά συστήματα, την οικονομία, το κλίμα, την ιστορία και τα ήθη των χωρών όπου διέμεινε. Με το έργο του αυτό, χάρη στο οποίο θεωρείται ένας από τους πρώτους μελετητές του συγκριτικού δικαίου αλλά και πρόδρομος της σύγχρονης κοινωνιολογίας, ο Montesquieu υποστηρίζει μια νέα κατανομή των εξουσιών, βασιζόμενη συγχρόνως στον διαχωρισμό τους και στην αλληλεξάρτησή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εξισορρόπησή τους. Θέτει συνεπώς τις βάσεις για την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα τον ακρογωνιαίο λίθο της Δημοκρατίας.

Με την επιλογή του ονόματος του Montesquieu, ο οποίος συνέβαλε με τη σκέψη του στη διαμόρφωση της αρχής της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπενθυμίζει τις αξίες οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη και καθορίζουν την ταυτότητα της Ένωσης ως αυτόνομης έννομης τάξης.

Ο πύργος C ονομάζεται πλέον πύργος Rocca. H Giustina Rocca θεωρείται η πρώτη γυναίκα δικηγόρος στην Ιστορία. Το όνομά της συνδέεται αναπόσπαστα με τη διαιτητική απόφαση που εξέδωσε στις 8 Απριλίου 1500 επί διαφοράς την οποία είχε αναλάβει να επιλύσει. Στην Αυλή του Ενετού κυβερνήτη της πόλης Trani, η Giustina Rocca διατύπωσε την ετυμηγορία της σε δημοτική γλώσσα -και όχι στα λατινικά, όπως συνηθιζόταν τότε- ώστε να γίνει κατανοητή από το κοινό που είχε συγκεντρωθεί να την ακούσει. Στη συνέχεια, ζήτησε από τον ηττημένο διάδικο να της καταβάλει τη συνήθη αμοιβή, καθιστώντας σαφή, σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν πρόσβαση ούτε στη νομική παιδεία ούτε στο επάγγελμα του νομικού, την αξίωσή της για ίση μεταχείριση με τους προνομιούχους άνδρες.

Με την απόφασή του να δώσει στον πιο ψηλό πύργο του κτιριακού του συγκροτήματος το όνομα της Giustina Rocca, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζει την προσήλωσή του στην καθολική πρόσβαση στο

δίκαιο και στη δικαιοσύνη και δηλώνει, σύμφωνα με το πνεύμα της νομολογίας του, τη δέσμευσή του υπέρ της ισότητας των ευκαιριών.

Τέλος, το προσάρτημα C μετονομάζεται σε Θέμις. Κόρη του Ουρανού και της Γαίας, η Θέμις είναι η θεά της Δικαιοσύνης στην ελληνική μυθολογία. Σύζυγος και σύμβουλος του Δία, καθήμενη εκ δεξιών του, συνδράμει στη διατήρηση της τάξης. Ως αλληγορία της Δικαιοσύνης, η Θέμις απεικονίζεται κατά κανόνα με τα χαρακτηριστικά σύμβολά της, τον ζυγό και το ξίφος, ενίοτε δε και με τα μάτια καλυμμένα, ως σύμβολο αμεροληψίας. Ο ζυγός, ο οποίος συμβολίζει την ευταξία, την ισορροπία και την αρμονία, αποτελεί την αντίστιξη του ξίφους, το οποίο συμβολίζει τη δικαστική ετυμηγορία και εξουσία, καθώς και την εκτελεστική ισχύ των αποφάσεων της δικαστικής εξουσίας, η οποία μπορεί με την αμφίστομη λεπίδα του ξίφους της να τιμωρήσει καθέναν από τους διαδίκους. Η μορφή της Θέμιδος έχει ταυτιστεί οικουμενικά με τη Δικαιοσύνη. Η επιλογή του ονόματος της Θέμιδος απηχεί την απόφαση των πρώτων μελών του Δικαστηρίου, τα οποία, αντλώντας από τις κοινές τους πολιτιστικές παραδόσεις, επέλεξαν το 1952 να συμπεριλάβουν τον ζυγό και το ξίφος στον λογότυπο του δικαιοδοτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.


 
Το προσάρτημα C, το οποίο κατασκευάστηκε το 1992, στεγάζει το Γενικό Δικαστήριο και ονομάζεται πλέον Θέμις.

Σε διάφορα σημεία του κτιριακού συγκροτήματος τοποθετήθηκαν πλάκες για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις νέες ονομασίες. Τα αποκαλυπτήριά τους πραγματοποιήθηκαν παρουσία του προσωπικού του θεσμικού οργάνου στο πλαίσιο ανοιχτής τελετής κατά την έναρξη της οποίας απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου κ. Koen Lenaerts.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο. Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη 0 (+352) 4303 2582Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ