Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (31-12-2013)

ΦΕΚ Γ 1563/2013 

Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Δεκεμβρίου 2013, που

εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), γίνεται δεκτή η από
29−10−2013 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της
Ειρηνοδίκη Α΄ Τάξης Ευανθίας Κετσιτζίδου του Ανδρέα,
που υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9422881271/18−12−2013).
Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Δεκεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), γίνεται δεκτή η από
25−10−2013 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Ει−
ρηνοδίκη Α΄ Τάξης Χρυσής Μπάτου − Δεβλιώτη του Δη−
μητρίου, που υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3965378980/18−12−2013).


Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Δεκεμβρίου 2013,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώ−
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα−
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35),

γίνεται δεκτή η από 31.10.2013 αίτηση παραίτησης από
την υπηρεσία του Εφέτη Λάρισας, Νικολάου Παπαδού−
λη του Γεωργίου.
Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6838151848/18.12.2013).


Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Δεκεμβρίου 2013,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), γίνεται
δεκτή η από 1.11.2013 αίτηση παραίτησης από την υπη−
ρεσία του Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Σπυρίδωνα
Μουζακίτη του Θεοδώρου.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1086311180/18.12.2013).


Με Προεδρικό διάταγμα της 16ης Δεκεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 τοι Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Πατρών,
τακτική δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Άννα Λεοντίου του Νικολάου σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνάς Μπεσσή του Ιωάννη, η
οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Β. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Πατρών,
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Μα−
ρία Παπακώστα του Δημητρίου σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Γεώργιου Αντωνιάδη του Μάρκου, ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Γ. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Έδεσσας,
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων (Πρωτοδίκης Δημή−
τριος Ταμπάρης του Βασιλείου σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Γεώργιου Βιολιτζή Πλατσά του Ναπολέοντα,
ο οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Δ. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Σύρου,
τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Γεώργιος Δημητρόπουλος του Ιωάννη σε αντικατάστα−
ση της Προέδρου Πρωτοδικών Σοφίας Φραγκάκη του
Μιχαήλ, η οποία προήχθη σε Εφέτη Αθηνών.
Ε. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Εφετείο Κέρκυρας,
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Εφέτης Ιωάννης
Παπαϊωαννίδης του Αλέξανδρου σε αντικατάσταση της
Προέδρου Εφετών Ελένης Παπαϊωάννου του Ηρακλή, η
οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"