Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 649/2017 )

ΦΕΚ Γ 649/2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Ιουλίου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του
Συντάγματος, το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει, το
π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210) και την υπ’ αριθμ.
495/1950 ληξιαρχική πράξη γέννησης του Δήμου Χαλκί-
δας από την οποία προκύπτει ότι η Βασιλική Θάνου-Χρι-
στοφίλου του Σπυρίδωνα, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου,
γεννήθηκε το έτος 1950, διαπιστώνεται η αποχώρηση
από την υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2017, της Προέδρου
του Αρείου Πάγου, Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου του
Σπυρίδωνα, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδο-
μου (67ου) έτους της ηλικίας της.
Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1121929220/ 26.6.2017).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"