Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣτΕ - ΦΕΚ Γ 875/2017

ΦΕΚ Γ 875/2017 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Αυγούστου 2017,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49 και 62 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988 ΦΕΚ Α’ 35), όπως ισχύουν σήμερα και
τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό 14/2017 και 17/2017
Α. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του Συμ-
βούλου της Επικρατείας, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, οι Πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας: 1) Ρω-
ξάνη Γιαννουλάτου του Γεωργίου, 2) Χριστίνα Σιταρά του
Αλεξάνδρου και 3) Μαρλένα Τριπολιτσιώτη του Παναγιώτη.
Β. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό
του Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, για
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι Εισηγητές του
Συμβου λίου της Επικρατείας: 1) Μαρίνα Σκανδάλη του
Βασι λείου, 2) Ανδρέα Χρυσικόπουλο του Ιωάννη και 3)
Χρήστο Νέγρη του Νικολάου.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 60960/22-8-2017).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"