Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Κ.Κ. ΦΕΚ Γ 881/2017

ΦΕΚ Γ 881/2017 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 25ης Αυγούστου 2017,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 49, 52 και 78 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α'35) και το άρθρο
572 παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
όπως ισχύουν, το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210) και
την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμό 100/2017:
Α) Παρατείνεται, για ένα (1) έτος, η θητεία του Αντεισαγ-
γελέα Εφετών Πατρών, Γεωργίου Μπισμπίκη του Νικολά-
ου, στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών (Αγίου Στεφάνου).
Β) Τοποθετείται ο Αντεισαγγελέας Εφετών Πειραιώς
Δημήτριος Σαββαΐδης του Νικόδημου, στο Κατάστημα
Κράτησης Πειραιώς (Συγκρότημα Καταστημάτων Κρά-
τησης Κορυδαλλού), για ένα (1) έτος, με ολική απαλλαγή
από τα λοιπά καθήκοντα του.
Γ) Τοποθετείται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλο-
νίκης Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος του Κωνσταντίνου,
στο Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης (Διαβατών),
για ένα (1) έτος.
Δ) Τοποθετείται ο Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας
Βασίλειος Τσιαρδάκας του Αθανασίου, στο Κατάστημα
Κράτησης Λάρισας, για ένα (1) έτος.
Ε) Τοποθετείται η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών
Πετρούλα Μακρή του Πέτρου, στο Κατάστημα Κράτησης
Πατρών (Αγίου Στεφάνου), για ένα (1) έτος.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"