Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Διαγωνισμός ΕΣΔι 25η Σειρά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

21. 17-1-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)20. 8-1-2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ19. 4-1-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 


18. 28-12-2018

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)17. 21-12-2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤ. ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 Οι προφορικές εξετάσεις  του ΚΕ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνσης εισαγγελέων) θα αρχίσουν την  Δευτέρα 7.1.2019.
Θα επακολουθήσει αναλυτικότερη σχετική ανακοίνωση για το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων καθώς και για το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων των προαιρετικών ξένων γλωσσών.
Με εντολή του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής16. 21-12-2018

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΕ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  κατεβάστε εδώ15. 19-12-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤ. ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 Οι προφορικές εξετάσεις  του ΚΕ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνσης διοικητικής δικαιοσύνης) θα αρχίσουν την Τρίτη 8.1.2019.
Θα επακολουθήσει αναλυτικότερη σχετική ανακοίνωση για το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων καθώς και για το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων των προαιρετικών ξένων γλωσσών.
Με εντολή του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής

 

 

14. 19-12-2018

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΕ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ)ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  κατεβάστε εδώ13. 14-12-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ,
,

12. 12-12-2018 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΕ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  κατεβάστε εδώ

 

 

11. 10-12-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤ.ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνεται στους υποψηφίους ότι τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του ΚΕ εισαγωγγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατευθύνσεων Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης, Εισαγγελέων και Διοικητικής Δικαιοσύνης) θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ανατρέχουν στους πίνακες των αναλυτικών βαθμολογιών και των κατατάξεων για τα αποτελέσματά τους, κάνοντας χρήση του μοναδικού αριθμού της αίτησης συμμετοχής τους στον εισαγωγικό διαγωνισμό, τον οποίο έλαβαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους. Για παροχή διευκρινήσεων ή βοήθειας, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Σχολή στο : τηλ.  2310.494114.
 Εκ της Διευθύνσεως της ΕΣΔι

Διευκρινίσεις
 1. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δημόσια χωρίς την απάιτηση σύνδεσης ή χρήση κωδικού στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΙ.
 2. Κατά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων ΔΕΝ θα δημοσιευτεί το ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ του κάθε διαγωνιζόμενου αλλά ο μοναδικός αριθμός της κάθε αιτήσεως συμμετοχής
 3. Ο μοναδικός αριθμός αιτήσεως συμμετοχής εμφανίζεται στην εκτυπωμένη αίτηση του υποψηφίου
 4. Εάν ο διαγωνιζόμενος ΔΕΝ γνωρίζει τον αριθμό αιτήσεως μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα κατάθεσης αιτήσεων (ΕΔΩ) με τα στοιχεία σύνδεσης που χρησιμοποίησε κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και να τον επιβεβαιώσει (Εικόνα παρακάτω)
 5. Εάν ο διαγωνιζόμενος δε γνωρίζει τον κωδικό εισόδου που είχε δηλώσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία επαναφοράς κωδικού (ΕΔΩ)


10. 3-12-2018 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 25ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ 25ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ)
Α.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 1ο Στάδιο Κατάρτισης
2ο Στάδιο Κατάρτισης
Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1o Στάδιο Κατάρτισης
2ο Στάδιο Κατάρτισης
Γ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
1ο Στάδιο Κατάρτισης
2ο Στάδιο Κατάρτισης

9. 1-11-2018

ΚΑΤΑΝΟΜΗ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NIKOPOLIS THESSALONIKI (Ασκληπιού 16-18, Πυλαία Θεσσαλονίκης)
BALLROOM Α ΑΒΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΩΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑ ΑΝΝΑ
BALLROOM B ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
BALLROOM C ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΩΣ ΜΙΚΕΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ
ATRIUM ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΩΣ ΧΟΡΟΖΗ ΣΟΦΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.
Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λ.π) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.
Υπενθυμίζετε ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.
Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.
Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.
Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση μιάμισης ώρας από την έναρξη της εξέτασης


8. 31-10-2018 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:
Δευτέρα 5-11-2018, ώρα 17.00΄: 1ο Θέμα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών (ακυρωτική διαφορά)
Τρίτη 6-11-2018, ώρα 09.30΄: 2ο Θέμα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών (διαφορά ουσίας)
Τρίτη 6-11-2018, ώρα 17.00΄: Θέµα Γενικής Παιδείας
Τετάρτη 7-11-2018, ώρα 9.30΄: Θέμα Δημοσιονομικού Δικαίου
Τετάρτη 7-11-2018, ώρα 17.00΄: Ξένη Γλώσσα

 

7. 25-10-2018 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας)

GRAND BALLROOMΑΒΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΩΣ ΟΒΣΕΠΙΑΝ ΑΝΝΑ
EPHESUSΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΩΣ ΣΑΜΟΙΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
EPIDAURUSΣΑΡΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΩΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PREFUCTIONΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΩΣ ΨΩΜΙΑΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.
Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λ.π) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.
Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.
Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.
Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση μιάμισης ώρας από την έναρξη της εξέτασης

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας)
GRAND BALLROOMΑΒΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΩΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
EPHESUSΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΑΛΙΑ ΕΩΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
EPIDAURUSΣΠΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
PREFUCTIONΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΦΑΝΗ ΕΩΣ ΨΩΜΙΑΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.
Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λ.π) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.
Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.
Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.
Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση μιάμισης ώρας από την έναρξη της εξέτασης


 

6. 24-10-2018 


ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΕ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥA) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
B) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
Γ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ


5. 24-10-2018 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


 Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής: 
Πέμπτη 1-11-2018, ώρα 09.30: Α' Θέµα Αστικού Δικαίου - Εµπορικού Δικαίου - Πολιτικής Δικονομίας. 
Πέμπτη 1-11-2018, ώρα 17.30: Θέµα Γενικής Παιδείας
 Παρασκευή 2-11-2018, ώρα 09.30: Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία. 
Παρασκευή 2-11-2018, ώρα 17.30:. Ξένη Γλώσσα Σ
άββατο 3-11-2018, ώρα 09.30: Β' Θέµα Αστικού Δικαίου - Εµπορικού Δικαίου - Πολιτικής Δικονομίας


4. 23-10-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:


Δευτέρα 29-10-2018 ώρα 09.30: Α΄ Θέµα Ποινικού Δικαίου - Ποινικής Δικονομίας

 Δευτέρα 29-10-2018 ώρα 17.00 : Θέµα Γενικής Παιδείας.

Τρίτη 30-10-2018 ώρα 09.30: Θέµα Αστικού Δικαίου - Εµπορικού Δικαίου - Πολιτικής Δικονομίας

Τρίτη 30-10-2018 ώρα 17.00: Ξένη Γλώσσα

Τετάρτη 31-10-2018 ώρα 09.30: Β΄ Θέµα Ποινικού Δικαίου - Ποινικής Δικονομίας - Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου.


3. 19-10-2018


ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 607/2018 

 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Αριθμ. 70356
Ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών, έτους 2018.
Ορίζουμε, ως εξεταστές για την εξέταση των τεσσάρων
ξένων γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τους εξής:
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Άννα Κυριακοπούλου-Καμπούρη του Ηρακλή (ΑΔΤ
ΑΖ 869785), διδασκάλισσα αγγλικής γλώσσας του Τμή-
ματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης (Α΄τακτικό μέλος).
2. Δημήτριο Χριστοδούλου του Φοίβου (ΑΔΤ ΑΒ 340101),
Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄τακτικό μέλος).
3. Δημήτριο Σταματιάδη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΚ
102165), Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής,
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης (Α΄αναπληρωματικό μέλος).
4. Ευγενία Δακορώνια του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ 031156),
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄αναπληρωματικό
μέλος).
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Βασίλειο Κονδύλη του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΚ 240129),
Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄τακτικό
μέλος).
2. Γραβάνη Στέφανο του Αποστόλου (ΑΔΤ ΑΝ 399103)
δάσκαλο γαλλικής γλώσσας του Τμήματος Νομικής, της
Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης (Β΄τακτικό μέλος).
3. Ιωάννη Δεληκωστόπουλο του Στεφάνου (ΑΔΤ ΑΚ
096151), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
(Α΄αναπληρωματικό μέλος).
4. Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου του Μύρωνα (ΑΔΤ
Ρ 751076), Επίκουρη Καθηγήτρια, του Τμήματος Νομικής,
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Β΄αναπληρωματικό μέλος).
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Αντώνιο Καραμπατζό του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΙ 576607),
Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄τακτικό
μέλος).
2. Αγνή Δάφφα του Ζήση (ΑΔΤ Ρ 169644), δασκάλα
Γερμανικών του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Β΄τακτικό μέλος).
3. Αικατερίνη Ηλιάδου του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΚ 096328)
Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄αναπλη-
ρωματικό μέλος).
4. Δημήτριο Συμεωνίδη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΒ 674620),
Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Β΄α-
ναπληρωματικό μέλος).
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Στέφανο-Σπυρίδωνα Πανταζόπουλο του Σταύρου
(ΑΔΤ ΑΒ 102030), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Α΄τακτικό μέλος).
2. Ευμορφία Τζίβα του Αναστασίου (ΑΔΤ Τ 828822),
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, της
Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (Β΄τακτικό μέλος).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αριθμ. 70355
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων),
έτους 2018.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγω-
γικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων), αποτελούμενη
από τους:
1) Γεώργιο Λέκκα του Αναστασίου (ΑΔΤ ΑΒ 205237),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά του
την Μαρία Χυτήρογλου του Πρόδρομου (ΑΔΤ ΑΚ 510728),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2) Κωνσταντίνο Παρασκευαΐδη του Παναγιώτη (ΑΔΤ
ΑΖ 047929), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με ανα-
πληρώτριά του την Όλγα Σμυρλή του Δημητρίου (ΑΔΤ
Κ 014196), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3) Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο του Σωτηρίου (ΑΔΤ
Χ 573707), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπλη-
ρώτριά του την Μαρία Γκανέ του Αναστασίου (ΑΔΤ
ΑΚ 026745), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
4) Γαρυφαλλιά Αθανασίου του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΒ 615277),
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή της
τον Στέφανο Παύλου του Κλεάνθη (ΑΔΤ ΑΚ 856073), Κα-
θηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
5) Ευάγγελο Γαλετζά του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΚ 698970),
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Θεόδωρο
Σιμόπουλο του Ιωάννη (ΑΔΤ Χ 244615), Δικηγόρο Θεσ-
σαλονίκης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής
ανατίθενται στους: α) Άννα Ατσέρπη του Λουίζου (ΑΔΤ
ΑΗ 503851), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Ειρήνη Μαν-
δραβέλη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΖ 679900), υπάλληλο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης,
για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη,
β) Γεώργιο Βουτυρόπουλο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ
ΑΕ 007054), γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πά-
γου, με αναπληρώτριά του τη Γεωργία Αλεξοπούλου του
Ανδρέα (ΑΔΤ Λ 858855), γραμματέα της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού
στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ


Αριθμ. 70354
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης), έτους 2018.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι-
κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης), αποτελούμενη από τους:
1) Πηνελόπη Ζωντανού του Δημητρίου (ΑΔΤ Ρ 097979),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, με ανα-
πληρώτριά της την Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλά-
κη του Αναστασίου (ΑΔΤ ΑΕ 458398), Αντιπρόεδρο του
Αρείου Πάγου.
2) Νικόλαο Πιπιλίγκα του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ ΑΚ 129732),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Αποστολά-
κη του Στεφάνου (ΑΔΤ ΑΕ 320400), Αρεοπαγίτη.
3) Ιωάννη Αγγελή του Εμμανουήλ (ΑΔΤ ΑΝ 137365),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή του
τον Παναγιώτη Μπρακουμάτσο του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΗ
025661), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
4) Αθηνά Κοτζαμπάση του Παναγιώτη (ΑΔΤ AM 677382),
Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ανα-
πληρωτή της τον Γεώργιο Σωτηρόπουλο του Δημητρίου
(ΑΔΤ Ξ 336266), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5) Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη του Ιωάννου (ΑΔΤ
ΑΕ 548800) Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του
τον Χρήστο Νικολακόπουλο του Αναστασίου (ΑΔΤ
ΑΒ 056593), Δικηγόρο Αθηνών επίσης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής
ανατίθενται στους: α) Γεωργία Κεφαλά του Ιωάννη (ΑΔΤ
ΑΕ 193363), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, με αναπληρώτριά της τη Φωτεινή Παπαβα-
σιλείου του Ελευθερίου (ΑΔΤ ΑΚ 913639), υπάλληλο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη
διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη, β) Ελένη
Μπαρδή του Δημητρίου (ΑΔΤ AM 178866), γραμματέα
του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά της την Ευθυμία
Καλογεροπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ AM 615337), γραμ-
ματέα του Αρείου Πάγου επίσης, για τη διενέργεια του
διαγωνισμού στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ


Αριθμ. 70353
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαι-
οσύνης), έτους 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι-
κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο-
τελούμενη από τους:
1) Γεώργιο Παπαγεωργίου του Ιωάννη (ΑΔΤ Τ 185884),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό-
εδρο, με αναπληρώτριά του τη Σπυριδούλα Χρυσικο-
πούλου του Χρήστου (ΑΔΤ AM 158248), Αντιπρόεδρο
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2) Βιργινία Σκεύη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΖ 522059),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτριά
της την Αγγελική Πανουτσακοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ
Ξ 006304), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3) Μαρία Πατσαρίνου του Ηλία (ΑΔΤ ΑΚ 160717),
Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με
αναπληρωτή της τον Νικόλαο Οικονομίδη του Λάμπρου
(ΑΔΤ ΑΗ 130294), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφε-
τείου Αθηνών.
4) Ζωή Παπαϊωάννου-Παπαθανασίου του Δημητρίου
(ΑΔΤ ΑΚ 203177), Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
με αναπληρώτριά της την Ευγενία Πρεβεδούρου του
Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΒ 635694), Καθηγήτρια του Τμήματος
Νομικής, της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης.
5) Ελένη Κουτσιμπού του Δημητρίου (ΑΔΤ Φ 000564),
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Τρά-
ντα του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΒ 634735), Δικηγόρο Πειραιώς,
ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής
ανατίθενται στους: α) Χριστίνα-Αλεξάνδρα Μιχέλη του
Κυριάκου (ΑΔΤ Χ 240477), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Ευδο-
κία Ράμτσιου του Ελευθερίου (ΑΔΤ ΑΚ 258315), υπάλλη-
λο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης,
για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη και
β) Άννα Μαγειροπούλου του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΝ 069331),
υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, με αναπληρώτριά της την Μαριάννα Καρά
του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΑ 079639), υπάλληλο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ιδίου ως άνω Υπουργείου, για τη διενέρ-
γεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ


2. 27-9-2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2018

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισµό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:
1.Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει.
Η αίτηση θα συμπληρωθεί αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου (λειτουργία πλατφόρμας: Έναρξη 28.9.2018 Λήξη 12.10.2018 και ώρα 15.00΄)

προκειμένου να καταχωρηθούν στο σύστημα της Σχολής τα στοιχεία του υποψηφίου. Ακολούθως ο υποψήφιος θα εκτυπώσει τη συμπληρωμένη αίτησή του και θα την καταθέσει αυτοπροσώπως στη γραμματεία της Σχολής είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας μαζί με τα συνοδεύοντα αυτή αναγκαία δικαιολογητικά.
Κατά τη φυσική υποβολή της αίτησης είτε στη γραμματεία της Σχολής είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου, θα συνυποβάλλεται και το συνοδευτικό έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/την αιτών/αιτούσα.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν µία µόνο φορά, ανεξαρτήτως του αριθµού των αιτήσεων.
2. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συµπληρώνεται κατά περίπτωση.
3. Aντίγραφο πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Εάν το πτυχίο, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
4.Aντίγραφο, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, διδακτορικού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος. Εάν ο διδακτορικός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
5.Αντίγραφο, επίσης για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, µεταπτυχιακού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
6. Για δικηγόρο, απαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, µονοετή άσκηση δικηγορίας και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
7. Βεβαίωση του γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας, που έχει ή είχε ο υποψήφιος, ότι υπέβαλε αίτηση, για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου 2018.
8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
9.Πιστοποιητικό εγγραφής στα γενικά μητρώα δημοτών, από το οποίο να προκύπτει και η ιθαγένεια του υποψηφίου.
10. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
11. Πιστοποιητικό σωµατικής και ψυχικής υγείας. Προσκοµίζονται το βραδύτερο µέχρι και τις 17 Οκτωβρίου 2018. Οι γνωματεύσεις αυτές εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, β) ψυχίατρο και γ) ψυχολόγο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.4210/2013(ΦΕΚ Α΄254), σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 1 περ. ια΄του ν.1756/1988 (ΦΕΚ Α΄35) "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών".
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκοµισθούν µε επιµέλεια και ευθύνη των υποψηφίων. Βάση ν.4250/2014 ΦΕΚ Α'74/26-3-14 δεν απαιτείται επικύρωση τον αντιγράφων που ζητούνται.
Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από τις 28.9.2018 έως και τις 12.10.2018.
Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις µε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιµες ηµέρες από 9:00 π.µ έως και 14:00 µ.µ. Πληροφορίες: 2310 494104 -105 -114.1. 27-9-2018


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 64960
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδα-
στών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενενήντα (90)
σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται
ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη είκοσι έξι (26) θέσεις, ως
εξής: τρεις (3) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, τρεις (3) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας και είκοσι (20) θέσεις παρέδρων
Πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη τριάντα εννέα (39)
θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς είκοσι πέντε (25) θέσεις παρέδρων ει-
σαγγελίας.
Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί
στη Θεσσαλονίκη κατά το τρίτο δεκαήμερο του Οκτω-
βρίου και πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και το τελι-
κό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες
Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και Ιανουάριο του 2019.

ΦΕΚ Γ 1076/2018                   

566 σχόλια:

 1. καλή αρχή! και καλή επιτυχία! για ελάχιστες θέσεις έξω φέτος στους δικαστές, ελπίζω του χρόνου να σταθώ πιο τυχερή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μια απτά ίδια συνάδελφε! Εμεινα εκτός των εισαγγελέων για ελάχιστες θέσεις! Καλή μας επιτυχία και σου εύχομαι ολόψυχα να είσαι από τους πρώτους στον κε'

   Διαγραφή
 2. Καλή αρχή σε όλους και ελπίζω να προκηρυχθούν περισσότερες θέσεις για το καλό όλων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο νέος διαγωνισμός πάει πάλι για Οκτώβρη λέτε? Άραγε θα έχει λίγες θέσεις πάλι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. καλή επιτυχία παιδιά μια απο τα ίδια για ελαχιστότατες θέσεις εξω και απο δικαστές και απο εισαγγελείς, ευχομαι του χρόνου να έιμαστε απο τους πρώτους, η δικαιοσύνη θα έχει να κερδίσει μόνο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μωρέ μπράβο αυτοπεποίθηση! Τόσο σίγουρος οτι η δικαιοσύνη θα κερδίσει μονο, με εσάς στο σώμα. Ας μην απορούμε λοιπόν με αυτά που βλέπουμε!

   Διαγραφή
  2. Καλή υπομονή και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε όλους!!

   Διαγραφή
 5. Καλη δυναμη σε ολους μας που θα προσπαθησουμε ξανα! Με επιμονη, υπομονη και αισιοδοξια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλησπέρα σας και Καλή Χρονιά. Προκαταλβολικά ζητώ συγγνώμη για την κατάχρηση του ιστολογίου μιας και δεν είμαι δικαστικός λειτουργός αλλά θεωρώ πως αποτελεί το κατάλληλο μέρος για να θέσω τα ερωτήματα μου. Βρίσκομαι στο τέλος της άσκησης μου και εδώ και πολύ καιρό έχω λάβει την απόφαση πως ενδιαφέρομαι για το δικαστικό, και ιδίως για το δικαστικό.Έτσι έχω ξεκινήσει ,κατ αρχήν, μια πρώτη αναζήτηση για το πνεύμα των εξετάσεων και τον τρόπο προσέγγισης τους.
  Κάποιες απορίες που έχω είναι για παράδειγμα αν θα πρέπει να δώσω έμφαση στην θεωρία και το δόγμα, και στις επιμέρους θεωρητικές αναλύσεις , ή να ασχοληθώ με βιβλία που είναι κυρΐως πρακτικής εφαρμογής;Και επιπλέον πως να προσεγγίσω και το ζήτημα της νομολογίας; Ένα άλλο ζήτημα που με απασχολεί είναι αν θα πρέπει για τις εξετάσεις του εισαγγελικού να έχει εμβαθύνει κάποιος εξίσου εκτενώς και στο Αστικό, την Πολιτική, το Ευρωπαϊκό καθώς απ' ότι είδα στην τελευταία προκήρυξη εξετάζονται και αυτά; Μια τελευταία μου απορία , η οποία απευθύνεται στην εμπειρία των συμμετεχόντων στον διάλογο του ιστολογία αφορά στην χρησιμότητα της δικηγορικής πρακτικής. Ακούω κόσμο που μου τονίζει πως κανένα όφελος δεν θα αποκτήσω αν ασχοληθώ για κάποια χρόνια με την δικηγορία, κι'ότι μπορεί να με περισπάσει και άλλους οι οποίοι μου λένε πως πρέπει να υπάρξω και δικηγόρος για να επιτύχω στις εξετάσεις της ΕΣΔΙ.
  Έθεσε πολλούς προβληματισμούς, αλλά είμαι βέβαιος πως κατανοείτε καλύτερα την αγωνία όσων πρόκειται να δοκιμαστούν στις εξετάσεις για την ΕΣΔΙ. Ευχαριστώ και πάλι για την φιλοξενία σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας και πάλι, είμαι ο συντάκτης του αρχικού μηνύματος. Μόλις διαπίστωσα στο πάνω μήνυμα ότι ενδιαφέρομαι για το δικαστικό εις διπλούν, όμως αυτό που ήθελα να γράψω είναι ότι ενδιαφέρομαι κυρίως για το εισαγγελικό.

   Διαγραφή
  2. Συνάδελφε πρέπει να εμβαθύνεις περισσότερο στο Αστικό, το Εμπορικό και την Πολιτική Δικονομία εφόσον και στις εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) των εισαγγελέων είναι εξίσου εξεταζόμενα μαθήματα και μάλιστα ενίοτε και δυσκολότερα και να ασκήσεις για κάποια χρόνια οπωσδήποτε την δικηγορία εφόσον αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η διετής άσκησή της αλλά και για να έρθεις σε επαφή με τις τεχνικές έννοιες του Δικονομικού Δικαίου που μόνον μέσα από την επαφή με την πράξη θα μπορέσεις να κατανοήσεις

   Διαγραφή
  3. Καλημέρα και από εμένα. Συμφωνώ με τη δημοσίευση από 24 Ιανουαρίου και μπορώ να προσθέσω και τη δική μου εμπειρία (αν μπορεί να σε βοηθήσει). Εγώ είχα ασχοληθεί μόνο με ποινική δικηγορία, και καθόλου με αστικό και πολιτική δικονομία. Αυτή μου η έμπρακτη ενασχόληση με το ποινικό με γλίτωσε από πολλές ώρες διαβάσματος κυρίως ποινικής δικονομίας, και από πολλά ερωτήματα θεωρητικής κυρίως φύσης που είχαν άλλοι συνάδελφοι που δεν είχαν ασχοληθεί. Θεωρώ ότι απαιτείται ενασχόληση με ποινικό και αστικό, γιατί οι δικονομίες δεν μαθαίνονται από το εγχειρίδιο. Όποιο και να είναι. Δε σου κρύβω ότι στην πολιτική δικονομία δεν είχα ιδέα τι είναι η πράξη ορισμού συζήτησης και η κλήση προς εμφάνιση...

   Διαγραφή
  4. Ως εν ενεργεία Δικαστικός Λειτουργός, θα ήθελα να σου υπογραμμίσω ότι η απασχόλησή σου με τη δικηγορία δεν θα σου δώσει απαραίτητα κάποιες βάσεις σε πρακτικά ζητήματα (άλλωστε είναι μάλλον απίθανο να σου τύχει στις εξετάσεις το Χ ζήτημα το οποίο έτυχε να αντιμετωπίσεις ως δικηγόρος), αλλά θα σε κάνει καλύτερο Δικαστικό Λειτουργό στο μέλλον, εάν και εφόσον πετύχεις στις εξετάσεις. Καταλαβαίνω το άγχος της εισαγωγής, το έχω περάσει κι εγώ, αλλά δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο πώς θα γίνουμε Δικαστές, αλλά και τι Δικαστές θα γίνουμε... Δεν στα λέω σαν μομφή για την ερώτησή σου, μην παρεξηγηθώ, απλώς σου δίνω μια εναλλακτική προσέγγιση.

   Διαγραφή
  5. Και εγώ με τη σειρά μου ως πολιτικός-ποινικός δικαστής (τέσσερα έτη περίπου) θεωρώ ότι επιβάλλεται η άσκηση της δικηγορίας για ορισμένο διάστημα. Για εμένα υπήρξε καταλυτική. Όχι μόνο με βοήθησε να έρθω σε επαφή με την εφαρμογή της δικονομίας αλλά βελτίωσε τον τρόπο μελέτης όταν αργότερα διάβαζα για το δικαστικό. Κατανοούσα πλέον που πρέπει να εστιάσω στην αχανή αυτή ύλη. Επιπλέον, στάθηκα και τυχερή διότι στα προφορικά η ερώτηση του ποινικού με είχε απασχολήσει πολλές φορές σαν δικηγόρο. Και κυρίως βοηθάει σήμερα στον τρόπο που αντιμετωπίζω τους δικηγόρους και την προσπάθειά τους έχοντας περάσει κι εγώ από αυτόν τον κλάδο.

   Διαγραφή
  6. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους δικαστικούς λειτουργούς και τους δικηγόρους για τις απαντήσεις σας και το ενδιαφέρον σας, στο αρχικό μου μήνυμα. Ήταν όλα πολύ χρήσιμα και καθαρά, και ειλικρινά θα τα λάβω υπόψιν μου. Και πράγματι προσυπογράφω, πως το ζητούμενο είναι να γίνεις καλός δικαστής, και όχι απλώς να επιτύχεις στις εξετάσεις. Καλή δύναμη σε όσους ασκούν το λειτούργημα αυτό και καλή επιτυχία σε όσους προετοιμάζονται για να το ασκήσουν κάποια στιγμή,

   Διαγραφή
  7. Καλημέρα και από εμένα! Ως εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός θα σου έλεγα ότι είναι απαραίτητο να ασκήσεις δικηγορία και μάλιστα σε γραφείο με ευρεία ύλη (αστικό - ποινικό κατά κύριο λόγο). Να επιδιώξεις να γράψεις δικόγραφα πάσης φύσης (αγωγές κλπ αλλά και εξώδικα, ιδιωτικά συμφωνητικά κλπ) και να πηγαίνεις στα ακροατήρια παρακολουθώντας κάθε μορφής δίκη, γιατί το ακροατήριο αποτελεί μεγάλο "σχολείο". Όσο περισσότερη δικηγορία ασκήσεις τόσο περισσότερο θα καταλάβεις τη νομική στην πρακτική και όχι στη θεωρητική της πλευρά. Τώρα, όσον αφορά τις συμβουλές (που και εγώ είχα κατά καιρούς λάβει) ότι δεν χρειάζεται η άσκηση δικηγορίας και ότι πρέπει να ξεκινά κανείς άμεσα την προετοιμασία (δηλαδή από τα 23 μέχρι και τα 28, δηλαδή για 5 χρόνια!!!) θα έλεγα ότι προέρχονται από άτομα που δεν έχουν ασκήσει δικηγορία, με αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνονται τα οφέλη που αποκομίζει κανείς συνολικά. Διότι η δικηγορία αφυπνίζει νοητικά και εξελίσσει και τις κοινωνικές δεξιότητες (πχ βλέπεις πότε κάποιος λέει αλήθεια ή ψέματα, "ανοίγει το μυαλό"), όσο δύσκολη και αν είναι ως επάγγελμα. Πάντως θα πρέπει να βρεις καλό γραφείο και από την άποψη να πρόκειται για ανθρώπους που θα θέλουν να ασχοληθούν μαζί σου.

   Διαγραφή
 7. Καλό διάβασμα σε όλους, υπομονή και επιμονή και συγχαρητήρια στους υποψήφιους που τα πήγαν πολύ καλά φέτος και έμειναν έξω για λίγες θέσεις, εύχομαι στον επόμενο διαγωνισμό να είστε στους πρώτους επιτυχόντες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. για δύο συνεχόμενες χρονιές εντός στα γραπτά, εκτός στα προφορικά! ελπίζω του χρόνου να είμαι εντός γενικά, άλλωστε αυτός ο διαγωνισμός πλην όλων των άλλων απαιτεί και πολλή επιμονή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας το εύχομαι ολόψυχα! Αν δεν κάνω λάθος θα ισχύει και μειωμένος συντελεστής βαρύτητας της προφορικής εξέτασης από τον επόμενο διαγωνισμό. Δεν έχω συμμετάσχει ακόμη αλλά υποθέτω ότι το άγχος του εξεταζόμενου είναι πολύ πιο έντονο στην προφορική εξέταση σε σχέση με την γραπτή.

   Διαγραφή
 9. Καλη δυναμη και καλη τυχη συναδελφοι! Καινουρια προκηρυξη-καινουρια ευκαιρια! Δεν υπαρχει λογος να το βαζουμε κατω. Παμε ξανα με αισιοδοξια, υπομονη και επιμονη :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Καλή επιτυχία σε όλους! Έχοντας ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία για τον επόμενο διαγωνισμό, θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι προτιμότερη η κατεύθυνση των εισαγγελεων ή της πολιτικής-ποινικης δικαιοσύνης, λαμβανομενου υπ'οψιν ότι έχω ήδη δύο παιδιά, και θα ήθελα, ει δυνατόν, να συνδυαστεί με οικογένεια. Θα προτιμούσα να μου απαντήσει κάποιος που ήδη υπηρετεί και γνωρίζει την κατάσταση εκ των έσω ή γενικότερα οποίος μπορεί να τεκμηριωσει την απάντησή του. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητε/η μου φιλε/η καλημερα! Κατανοω τον προβληματισμο σου. Η πρωτη σου μεταθεση θα ειναι μακρια απο την οικογένειά σου (το πιθανοτερο). Οποτε αν εισαι σε μικρο πρωτοδικειο, ως εισαγγελεας θα εχεις εδρες, ερευνες, ανακριση, αυτοφωρα εν ολιγοις δεν θα μπορεις να λειψεις απο τον τοπο που υπηρετεις (βεβαια και πρωτοδικης να εισαι, ναι μεν θα εχεις συγκεκριμενες υπηρεσιες το μηνα, αλλα υπαρχουν και οι διακοπες των ποινικων συνεδριασεων για αλλη μερα. Επισης στην επαρχια το πρωτοδικειο εχει συγκεκριμενη ημερα για την εκδικαση υποθεσεων μονομελους ποινικου δικαστηριου, τριμελους, ΜΟΔ και αστικων υποθεσεων. Αν τωρα το επαρχιακο πρωτοδικειο εχει δυο εισαγγελεις και και δυο ή τρεις προεδρους πρωτοδικων αλλαζει καπως η κατασταση. Παντως το βασικο ειναι να επιλεξεις και με γνωμονα τι σε ενδιαφερει περισσοτερο. Μονο αν αγαπας το αντικειμενο που επελεξες, μπορεις να αντιμετωπισεις κάπως την αποσταση απο την οικογενεια σου. Εξαλλου παντα υπαρχει η πιθανοτητα με τις μεταθεσεις να ερθεις κοντα τους και πιο γρηγορα. Και σκεψου οτι αυτη η "θυσια" απο τον καθε συναδελφο που βρισκεται μακρια απο την οικογενεια του η που πηγαινοερχεται για να ειναι κοντα της, για μικρο ή πιο μεγαλο διαστημα, ειναι αναγκαια αν θελεις να υπηρετησεις μια μεγαλυτερη οικογενεια που ειναι η Δικαιοσυνη- το Συνταγμα- οι Νομοι-οι Συμπολιτες μας (και δεν βαζω κομμα γιατι ειναι αλληλενδετα) . Αν και η ιδια δεν ευτυχησα να ειμαι μητερα, σε καταλαβαινω καλο μου παιδι και ευχομαι μεσα απο την ψυχη μου να σου πανε στη ζωη σου ολα οπως επιθυμεις!

   Μαρια Βλαχου Προεδρος Πρωτοδικων

   Διαγραφή
 11. Καλη δυναμη σε ολους που θα συμμετασχουν στον επομενο διαγωνισμο! Συγχαρητηρια και καλη αρχη στους επιτυχοντες της 24ης σειρας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καλημέρα σας! Μήπως γνωρίζει κάποιος πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στην σελίδα humanrightscaselaw? Φαντάζομαι ότι οι υποψήφιοι για τους διοικητικούς θα το γνωρίζουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλησπερα! εχω δωσει ηδη μια φορα για τη διοικητικη κατευθυνση και το χω και εγω απορια! ισως μεσω της σελιδας ddikastes. Εχω στειλει ενα μειλ μηπως με ενημερωσουν και θα επανελθω αν μαθω κατι!

   Διαγραφή
  2. Περιεργο παντως..ευχαριστω πολυ οπως κ να εχει!

   Διαγραφή
  3. Καλησπερα!! τελικα τη σελιδα την διαχειριζεται ο κος Δημηατρακοπουλος και συνηθως δινει προσβαση μονο σε δικαστες απο οτι με ενημερωσαν. Αν μαθω κατι νεοτερο θα επανελθω.

   Διαγραφή
  4. Μαλιστα! Ευχαριστω για την ενημερωση! αν εχετε κ το τηλ του κ. Δημητρακοπουλου ακομα καλυτερα :)

   Διαγραφή
 13. Τροποποιηση του Ν.3689/2008 με το Αρθρο 36 του Ν.4509/2017 με εναρξη την 21Δεκ 2017.Τα γραπτα θα λαμβανουν το 85% της συνολικης βαθμολογιας και τα προφορικα το 15% αυτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καλό μήνα σε όλους!Είμαι συμβολαιογράφος..Όντας πλήρως απογοητευμένη απο την όλη κατάσταση που βιώνω στο συγκεκριμένο επάγγελμα, σκέφτομαι να επιχειρήσω τη συμμετοχή μου, με όσο κουράγιο μου έχει απομείνει πια, στις εξετάσεις για το δικαστικό σώμα..Η αλήθεια είναι ότι όταν κλήθηκα να επιλέξω μεταξύ συμβολαιογραφίας και δικαστικού κλάδου, επέλεξα το πρώτο γιατί όσον αφορά στο δεύτερο "φοβήθηκα" την έκταση της ύλης,τον ενδεχόμενο ανταγωνισμό, το προφορικό στάδιο των εξετάσεων, το ίδιο το αντικείμενο της ενασχόλησης αν και εφόσον διοριζόμουν και τις μεταθέσεις..Θεώρησα ότι η συμβολαιογραφία θα μου ταίριαζε περισσότερο και η αλήθεια είναι ότι άλλη εικόνα είχα για το αυτό επάγγελμα τότε, απ' αυτή που βίωσα αφότου διορίσθηκα..Ωστόσο πάντα θαύμαζα όσους κατάφεραν να εισαχθούν στο δικαστικό σώμα και να υπηρετήσουν τη δικαιοσύνη..Θυμάμαι ότι τότε όντας μπερδεμένη, έκανα συζητήσεις με δικαστές στο Πρωτοδικείο που ανήκα ως δικηγόρος και ελάχιστοι με ενθάρρυναν στο να το επιχειρήσω..Ο καθένας για τους λόγους του..Και να που βρίσκομαι στην ίδια θέση τώρα και αναρωτιέμαι..Να το επιχειρήσω? Μπορεί κάποιος να με κατατοπίσει σχετικά με το πριν και το μετά? Τα θετικά και τα αρνητικά..Δεν κάνω γκάλοπ, απλά έδωσα τεράστιο αγώνα για να γίνω συμβολαιογράφος και οι αντοχές για την όποια προσπάθεια πια - ψυχικές, οικονομικές κλπ είναι λίγες..Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια ανταπόκριση..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. επιχείρησέ το, πολλοί ίσως σε αποθαρρύνουν επειδή στατιστικά οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μικρές με βάση το πόσοι συμμετέχουν και το πόσοι διορίζονται
   κάποιοι δουλέυουν και διαβάζουν παράλληλα, κάποιοι σταματάνε τη δουλειά και διαβάζουν
   στην δεύτερη περίπτωση είναι λίγο ρίσκο γιατί δεν ξέρεις πότε θα τα πας καλύτερα αφού δεν αρκούν μόνο οι γνώσεις αλλά και η τύχη κλπ εγώ χωρίς να σε ξέρω λέω δοκίμασέ το αφού η κατάσταση στην δικηγορία δεν είναι καλή εάν δεν έχεις συγγενείς στο επάγγελμα ή γενικά άκρες για πελάτες.

   Διαγραφή
  2. Θα συμφωνησω κι εγω με τον προλαλησαντα και θα σας ενθαρρυνω. Επιχειρηστε το! Ναι οι θεσεις ειναι παντα λιγες σε σχεση με τον αριθμο των διαγωνιζομενων, μη ξεχνατε ομως οτι καμια δυσοιωνη προβλεψη δεν ειναι απαραιτητο να σας αφορα. Υπαρχουν πολλοι συναδελφοι που σταθηκαν τυχεροι και πετυχαν με την πρωτη προσπαθεια. Γιατι λοιπον να μην ανηκετε και εσεις σ'αυτη την κατηγορια? Απαιτειται ενας συνδυασμος πολυ καλων νομικων γνωσεων και μπολικης τυχης. Οσον αφορα το πριν και το μετα, τι ακριβως θελετε να ξερετε? Αν πραγματικα το επιθυμειτε να γινετε δικαστικος λειτουργος, αυτο αρκει για να σας ωθησει στην προσπαθεια. Απο εκει και περα, ειναι αδυνατο να μην υπαρχουν δυσκολιες και σε αυτο το λειτουργημα, οπως αλλωστε και σε καθε επαγγελμα. Μην αποθαρρυνεστε αν αυτο θελετε να κανετε στη ζωη σας!

   Διαγραφή
  3. Καλημέρα! Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας πω ότι, εφόσον ήδη έχετε μπει μία φορά στη διαδικασία διαβάσματος και εξετάσεων - για να γίνετε συμβολαιογράφος- έχετε ήδη ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Και ένα μέρος της ύλης έχετε καλύψει και ψυχολογικά έχετε δοκιμαστεί και έχετε ήδη αποδείξει ότι μπορείτε να διαβάσετε. Επίσης, από όσα είπατε, αντιλαμβάνομαι ότι δικηγορήσατε και κάποια χρόνια άρα φαντάζομαι ότι έχετε και πρακτική εμπειρία τόσο από τη δικηγορία όσο και από τη συμβολαιογραφία. Για μένα τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά και ίσως αποδειχθούν καθοριστικά για τις εξετάσεις. Μπορεί ο όγκος της ύλης να είναι μεγαλύτερος αλλά μην αποθαρρύνεστε από αυτό! Για το πριν και το μετά δεν ξέρω να σας κατατοπίσω αλλά σας εύχομαι καλή τύχη ο,τι κι αν επιλέξετε.

   Διαγραφή
  4. Eυχαριστώ όλους για την ανταπόκριση..Συμβολαιογραφώ απ' το 2010 και έχω δώσει ήδη δύο φορές εξετάσεις για δύο διαφορετικές περιοχές στις οποίες και πέτυχα προκειμένου να τοποθετηθώ πλησίον της κατοικίας μου..Η άσκηση δικηγορίας απο μέρους μου, δε μπορώ να πω ότι ήταν "μάχιμη"..Περισσότερο διεκπεραιωτική θα έλεγα..Η αλήθεια είναι ότι κοντεύοντας τα 38 έτη, διστάζεις περισσότερο για την όποια αλλαγή και μετά απο τόσο κόπο και θυσίες, ίσως φοβάσαι κι απελπίζεσαι κιόλας..Καλή συνέχεια σε όλους και καλή δύναμη στον όποιο αγώνα σας..υ.γ.: Οσον αφορά στο μετά που ρώτησα, αυτό αφορά κυρίως στις συνθήκες εργασίας..Οι περισσότεροι δικαστές με τους οποίους συζήτησα τότε γι αυτό το λόγο κυρίως με αποθάρρυναν κι όχι για τα ποσοστά επιτυχίας διορισμού..Ο καθένας βέβαια το βλέπει απο τη δική του οπτική..

   Διαγραφή
 15. Καλησπέρα σας. Είμαι δικηγόρος εδώ και επτά έτη και ασκώ την μαχόμενη δικηγορία στην επαρχία, διατηρώντας το δικό μου γραφείο. Τον τελευταίο χρόνο σκέφτομαι να κλείσω το γραφείο μου και να διαβάσω για τις
  επόμενες εξετάσεις των διοικητικών δικαστών, αφού από την Δικηγορία δεν έλκομαι πια, καθότι οι απολαβές είναι πενιχρές σε σχέση με τις εργατώρες, η τρίβή με τον κόσμο είναι επίπονη και εν κατακλείδι δεν μου αρέσει και ως εργασία, όπως νόμιζα όταν ήμουν στην Νομική. Για αυτούς τους λόγους αλλά και για ότι από μικρό παιδί σκεφτόμουν το δικαστικό σώμα αλλά κωλυόμουν στις πολλές μεταθέσεις που συνεπάγεται, θα ήθελα να ρωτήσω εάν κάποιος γνωρίζει να μου πει, οι μεταθέσεις των διοικητικών δικαστών, είναι όπως των πολιτικών? οι υπηρεσίες τους είναι αντίστοιχες ή όχι? και γενικά η παρουσία τους στο Πρωτοδικείο που διορίζονται είναι καθημερινή και επιβεβλημένη? Εν ολίγοις είναι απαραίτητη η μίσθωση νέας κατοικίας στον τόπο διορισμού, όπως συμβαίνει με τους πολιτικούς ή όχι λόγω της εργασίας τους στο σπίτι? Τι ισχύει? οι λόγοι που ρωτώ άπτονται της προσωπικής μου ζωής καθότι έχω ένα μικρό παιδί. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.Με εκτίμηση Ε.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μετάθεση λαμβάνει χώρα όταν αλλάζεις βαθμίδα πχ από πάρεδος σε πρωτοδίκης. Μπορείς βέβαια, κατά τη διάρκεια του έτους να ζητήσεις και εσύ, πράγμα όμως, που προϋποθέτει ότι υπάρχουν κενές θέσεις στο δικαστήριο στο οποίο θέλεις να μετατεθείς.

   Διαγραφή
 16. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα αν μπορείτε να μου λύσετε μία απορία. Είμαι εν ενεργεία Δικηγόρος και σκέφτομαι να επιχειρήσω να συμμετάσχω στις εξετάσεις. πλην όμως το πρόβλημά μου είναι η ηλικία μου (39). Στο νόμο για την ΕσΔι αναφέρεται ως όριο ηλικίας το 45ο στο άρθρο όμως 36 του ν. 1756/1988 αναφέρεται το 40ο έτος. Γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συναδελφε ισχυει το ηλικιακο οριο των 45 ετων. Προφανως ο μετανεστερος νομος περι προβλεψης και ιδρυσης της ΕσΔι κατηργησε σιωπηρα τον προγενεστερο με αντιθετη ρυθμιση.

   Διαγραφή
  2. ευχαριστώ για την απάντηση. Απλώς μου έκανε εντύπωση διότι το εν λόγω άρθρο που προβλέπει το 40ο έτος έχει πρόσφατη τροποποίηση. Προφανώς θα τους έχει ξεφύγει

   Διαγραφή
 17. Καλησπέρα! Θα ήθελα να ρωτήσω για τις συνθήκες εργασίας. Για παράδειγμα, πόσες δικογραφίες χρεώνεται ένας πρωτοδικης το μήνα;πόσες υπηρεσίες έχει; γενικότερα οποιαδήποτε πληροφορία. Γιατί όντας απογοητευμένοι από τις συνθήκες της δικηγορίας σήμερα,νομίζω τείνουμε να εξωραϊζουμε το δικαστικό λειτουργημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στις υπηρεσίες ποινικών υπάρχει κλήρωση ως γνωστόν, οπότε μια σχετική ισορροπία μεταξύ συναδέλφων υπάρχει. Στις πολιτικές, καποιες φορές, τυχόν συμπαθειες-αντιπαθειες παιζουν ρολο στον εκάστοτε προϊστάμενο/η για το ποιους θα βαρύνει παραπάνω ή όχι. Για τα μεγαλα πρωτοδικεία μιλάμε.

   Διαγραφή
  2. Πρακτικά πόσες αποφάσεις πρέπει να βγάζει κάθε μήνα; κατά προσέγγιση

   Διαγραφή
  3. Δε μπορεί να γίνει προσέγγιση αριθμητική, καθώς εξαρτάται απο τον βαθμο του δικαστή και το πρωτοδικείο που υπηρετεί. Ενας πρόεδρος Πρωτοδικών στη Θεσσαλονίκη έχει κατα μ.ο 4-5 έδρες πολιτικές (στο αντικείμενο που του έχει ανατεθεί, ανακοπες, εφέσεις, κλπ), 3-4 έδρες ποινικές , και απο εκεί κ πέρα υπηρεσίες ως προέδρου υπηρεσίας, υπηρεσίες για ασφαλιστικά κλπ. Εν κατακλείδι, ένας δικαστής που θέλει να είναι εμπροθεσμος, κατά τη δικαστική σεζόν (15/09-15-06) δεν ξέρει απο αργίες και σαββατοκύριακα. Πρεπει να γράφει συνέχεια για να εκδίδει αποφάσεις εγκαίρως. Ηρεμεί λιγο το καλοκαίρι, κατα τους 3 μηνες, οπου υπηρετεί ενα 15νθημερο μέσα σ αυτό το διάστημα.

   Διαγραφή
 18. Συγγνώμη για την λίγη «ωμή» επέμβαση αλλά προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν βάζεις στο ζύγι το πόσες υποθέσεις χρεώνεται ένας δικαστής ή ένας εισαγγελέας, πόσες αποφάσεις πρέπει να βγάζει το μήνα κτλ. Αυτό δεν είναι κριτήριο επιλογής για έναν συνετό δικαστικό λειτουργό. Τα κριτήρια του καθενός για το εάν θα αποφασίσει να υποβάλει τον εαυτό του στη δύσκολη αυτή δοκιμασία είναι πρωτίστως προσωπικά αλλά δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τον όγκο δουλειάς. Αλήθεια, είναι δυνατόν να επιθυμεί κάποιος τον όγκο δουλειάς στην δικηγορία και να προσπαθεί να τον αποφύγει ως δικαστής;;;;; Για αυτό, πριν αποφασίσει ο οποιαδήποτε να μπει στη δοκιμασία αυτή, καλό είναι πρώτα να κάνει την αυτοκριτική του για το τι αντέχει και το όχι και μετά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα συμφωνησω απόλυτα. Απάντησα στην ερώτηση του συναδέλφου γιατί θεωρώ οτι όλες οι απορίες πρεπει να απαντώνται. Δικαστής γίνεσαι ουτε για τον μισθό ουτε σίγουρα γιατί είναι καλυτερα απο τη δικηγορία απο άποψη δουλειάς. Γίνεσαι γιατί το αγαπάς.

   Διαγραφή
  2. Όσοι είναι έξω απ'το χορό - χώρο και φαντάζονται μια "κυριλέ δουλειά" με έναν πολύ καλό μισθό, φαντάζομαι ότι πλανώνται πλάνην οικτρά, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι αυτό που βλέπουν οι απ' έξω και λένε "ουαου δικαστής", απέχει ίσως απο την ωμή πραγματικότητα..Το αναφέρω γιατί αρκετοί Νομικάριοι έχουν αυτή την αντίληψη (ωραία ενδυματολογική περιβολή, πολύ καλός μισθός, κυριλέ συναναστροφές, άνετη ζωή - όπως στις γνωστές αμερικάνικες σειρές...κι όμως)και παθαίνουν ένα μικρό σοκ μετά την είσοδο τους στο Σώμα διαπιστώνοντας ότι τα παραπάνω μάλλον δεν πολυ-ισχύουν τελικά στο βαθμό που φαντάζονταν..Απο κει κι έπειτα φαντάζομαι με τη σειρά μου ότι η πραγματικότητα του καθενός είναι ανάλογη με το πώς τη βιώνει ο ίδιος..

   Διαγραφή
  3. ακριβώς! για αυτό το λόγο και συμφωνώ απόλυτα με όσα αναφερει ανωτέρω ο συνάδελφος, οτι για την επιλογη του καθενός, δεν πρεπει να είναι ουτε ο φόρτος εργασίας, ουτε η χλιδατη και ανετη ζωή ουτε τιποτα απο τα φαίνεσθαι γενικως. Σημασία έχει η αγαπη για το λειτουργημα, η αφοσίωση που μπορεί να επιδείξει ο καθένας και οι θυσίες που απαιτούνται (τόσο για την είσοδο στη σχολή όσο και για την υπηρετηση του λειτουργήματος) Σαφώς, τα τελευταία χρόνια με την κρίση που επικρατεί στο ελευθερο επάγγελμα, πρωτεύων παράγοντας για μια τετοια απόφαση είναι ο σταθερός και υψηλός για τα δεδομένα της εποχής μισθός, αλλά όπως ισχυε πάντοτε και σε κάθε τομέα, ενας υψηλός μισθός έχει και αναλογες απαιτήσεις, οπότε ας εχουμε αυτό στο νου μας και ας αναλογιστούμε (ο καθενας μας με βαση τα δικά του στανταρ) εαν και κατα πόσο μας αρεσει αυτο και εαν και κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε άλλα πράγματα

   Διαγραφή
 19. Και αγαπάτε να μην έχετε ούτε ένα σαββατοκύριακο ελεύθερο το μήνα; και εντάξει μια πενταετία με δεκαετία έχεις τις αντοχές και το κάνεις. Μετά; κάπου μπαίνουν και τα ανθρώπινα όρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι όντως έτσι?

   Διαγραφή
  2. Δε διαφωνεί κανείς συναδελφε. Αλλα αυτό είναι το επάγγελμα. Ομως, το μεγαλο λούκι το περνάς ως Πρωτοδίκης και Πρόεδρος Πρωτοδικών. Οχι οτι ο Εφέτης κάθεται. Προς θεού. Απλα δεν έχει τόσες υπηρεσίες οσες οι κατώτερες βαθμίδες. Αρα, επειδή χρειάζεται μια εικοσαετια ως το βαθμο του Εφέτη(βάζοντας μέσα και την εκπαίδευση και τον ενα χρονο ως Πάρεδρος), θεωρώ οτι μετα απο αυτό το διάστημα υπάρχει μια σχετική ελάφρυνση.

   Διαγραφή
  3. Οταν εισαι ταγμενος σε αυτο που αγαπας δεν υπαρχουν ορια!

   Μ Β

   Διαγραφή
  4. Μόνο για το δικαστικό γίνεται ο λόγος; Γιατί στη δικηγορία εάν θέλεις να είσαι σωστός και συνεπής έχεις ελεύθερο ΣΚ;;;; Δεν θα φας ολα σου τα χρόνια ετσι οπωσ Είναι σήμερα τα πράγματα με άγχος και τρέξιμο;;;Μόνο ως δημόσιος υπάλληλος έχεις αυτήν την πολυτέλεια!!!

   Διαγραφή
 20. Καλησπέρα και καλή επιτυχία σε όλους. Έχοντας λύσει πολλές απορίες μου διαβάζοντας το blog σχετικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων θα ήταν πολύ χρήσιμο να απαντήσει κάποιος που έχει περάσει από τη Σχολή για τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, πέρα από όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΙ. Π.χ. για τον τρόπο διδασκαλίας, τυχόν εργασίες, πόσο συχνά γίνεται παρακολούθηση ακροατηρίων, για τις εικονικές δίκες που αναφέρονται. Ίσως πρόωρη η απορία μου, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον. Ευχαριστώ εκ των προτέρων όποιον αφιερώσει χρόνο για να απαντήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Πάντως χρήσιμο θα ήταν για όσους σκοπεύουν να "μπουν" σ'αυτή τη δοκιμασία, όσοι είστε ήση εντός, να μας κατατοπίζατε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται για τη συνθήκες εργασίας, τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα ενός δικαστή..Άλλο να το βλέπεις απ' έξω, κι άλλο να το ζεις..Σίγουρα τα κριτήρια για τη συγκεκριμένη επιλογή διαφέρουν ανα άτομο, αλλά οι συνθήκες λογικά μετά είναι πάνω-κάτω οι ίδιες για όλους..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Για να σου απαντήσουμε θα πρέπει πρώτα να μας πεις σε ποια κατεύθυνση αναφέρεσαι! Ως προς τη διοικητική η εκπαίδευση περιλαμβάνει 1) συγγραφή σχεδίου απόφασης σε όλα τα μαθήματα πλην ελάχιστων θεωρητικών, αφού λάβει χώρα επεξεργασία των φακέλων στο μάθημα, 2) διόρθωση των σχεδίων (σε ατομικό ή / και ομαδικό επίπεδο), 3) παρακολούθηση ακροατηρίων στα Διοικητικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των επισκέψεων δεν είναι ο ίδιος για κάθε σειρά και 4) εικονική δίκη στο πλαίσιο κάποιων μαθημάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας ευχαριστώ πολύ! Έχω μεταπτυχιακό διοικητικού δικαίου αλλά δυστυχώς δεν βρήκα γραφείο διοικητικού ως ασκούμενος και κατέληξα να ασχολούμαι πρακτικά με αστικό και ποινικό δίκαιο. Με ενδιαφέρει η διοικητική κατεύθυνση, αλλά πολύ φοβάμαι ότι χωρίς πρακτική ενασχόληση και τριβή μάλλον δεν θα έχω πολλές ελπίδες να είμαι στους επιτυχόντες.

   Διαγραφή
 23. Καλησπέρα και καλή επιτυχία σε όλους μας!
  Από μικρός πάντοτε ονειρευόμουν το δικαστικό λειτούργημα και μεγαλώνοντας, απέκτησα γνώση των συνθηκών εργασίας και δεν αποθαρρύνθηκα, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο από αυτή την θέση. Θέλω να συμμετάσχω στις εξετάσεις για την κατεύθυνση Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης και δευτερευόντως, Εισαγγελέων.
  Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία ανησυχία μου και, ει δυνατόν, να ακούσω τις γνώμες εν ενεργεία δικαστών για το θέμα. Είμαι ομοφυλόφιλος άντρας, έχοντας συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό μου και όλος ο περίγυρός μας γνωρίζει για την σχέση μας. Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν το διατυμπανίζω αλλά ούτε και το κρύβω αν ερωτηθώ. Θα ήθελα να μάθω αν το γεγονός αυτό θα μου ''καταστήσει τον βίο αβίωτο'', δεδομένου του φημολογούμενου συντηρητισμού του χώρου. Ανησυχώ συγκεκριμένα αν θα τύχω δυσμενούς μεταχείρισης από συναδέλφους /προϊσταμένους. Ξέρω ότι δεν υπάρχει οριστική απάντηση, όμως θα ήθελα πολύ να αποκτήσω μία γενική εικόνα του χώρου.
  Ευχαριστώ προκαταβολικά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ, πρέπει να σου πω ότι είμαστε ένας πολύ συντηρητικός κλάδος, ΑΛΛΑ αυτό δεν πρέπει να σε απογοητεύσει. Προβλήματα ίσως αντιμετωπίσεις από παλαιότερους Δικαστές, χωρίς αυτό να είναι ούτε απόλυτο, αλλά ούτε και μομφή για τους ανωτέρους μου. Θέλω να πιστεύω ότι η νέα γενιά Δικαστών είμαστε πιο ανοιχτόμυαλοι. Πάντως, εάν πετύχεις, δεν θα είσαι ο πρώτος ομοφυλόφιλος στο Σώμα (γνωρίζω και άλλους). Στο πρακτικό κομμάτι τώρα, είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσεις προβλήματα τις περιόδους που τοποθετηθείς σε κάποιο επαρχιακό Πρωτοδικείο μιας μικρής πόλης. Όσο και να θέλεις να προστατεύσεις την προσωπική σου ζωή, ως ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο που επηρεάζει τις ζωές των άλλων, θα γίνεις αντικείμενο συζήτησης. Εδώ εμείς που είμαστε "οικογενειάρχες" με την "παραδοσιακή" έννοια και δεχόμαστε κριτική ad hominem και όχι για τις αποφάσεις μας. Γενικά, η όποια δυσκολία, δεν θα έχει να κάνει απαραίτητα με την ιδιότητα, σκέψου ότι το ίδιο ίσως να αντιμετώπιζες σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Επίσης, να έχεις στο νου σου ότι το λειτούργημα αυτό περιλαμβάνει μεγάλη έκθεση, οπότε μάλλον πρέπει να θέσεις πρώτα το ερώτημα στον εαυτό σου, εάν είσαι έτοιμος να εκτεθείς πολύ περισσότερο από τώρα και πολύ περισσότερο από τους λοιπούς μελλοντικούς σου συναδέλφους. Προσωπικά, σου εύχομαι κάθε επιτυχία, θα αποτελέσεις ένα μάθημα και ένα τεστ για όλους μας.

   Διαγραφή
  2. Θα μου επιτρεψετε να απαντήσω όπως ακριβώς τα σκέφτομαι. Η συναισθηματική ζωή ενος ανθρώπου γινεται αντικείμενο σχολιασμού μονο αν ο ίδιος δώσει αφορμές. Προσωπικά, όπως με ενοχλεί ένας ομοφυλόφιλος που διατυμπανίζει οτι ο τρόπος ζωής του είναι ενδεδειγμένος και το να είσαι στρέιτ είναι κατάντια τροπος του λέγειν, σας διαβεβαίω οτι το ίδιο ακριβως με ενοχλεί ένας άντρας που καυχιέται για τις επιτυχίες του στις γυναίκες. Οσον αφορά στον κλαδο,θεωρώ ότι τα οποια σχόλια κυμαίνονται γύρω απο τη τυχόν κατάρτιση και το αν κάποιος χρησιμοποιεί
   αθεμιτους τρόπους για να ανελιχθεί. Οποιος κρατάει για τον εαυτό του τι κάνει στο κρεβάτι του, δεν έχει να φοβάται τίποτα.

   Διαγραφή
  3. Συνάδελφε, είμαι εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός και θα ήθελα να σου πω τα εξής: αν θέλεις να γίνεις δικαστής δώσε εξετάσεις και μην ενδιαφέρεσαι για κανέναν και τίποτα. Το γεγονός ότι άσκησες δικαίωμα που, ούτως ή άλλως είχες αλλά και πλέον δύνασαι να κατοχυρώσεις νομικά, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από εσένα τον ίδιο ως τροχοπέδη για την επιλογή ενάσκησης ενός λειτουργήματος.

   Διαγραφή
  4. Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, αν ο ίδιος δεν ευτελίζεις την επιλογή σου με συμπεριφορά που προκαλεί. Το ίδιο βέβαια ισχύει για όλους, άνδρες και γυναίκες, με οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό. Μέτρο και σοβαρότητα πρέπει να χαρακτηρίζει τους πάντες. Αρκεί να είσαι τυπικός και συνεπής στη δουλειά σου. Καλή τύχη

   Διαγραφή
 24. Καλημέρα σε όλους! Έχοντας κατά νου ότι η προετοιμασία για τον διαγωνισμό απαιτεί την παρακολούθηση φροντιστηρίου, ώστε να οργανωθεί για τον υποψήφιο η αχανής ύλη, θέλω να ρωτήσω: κάποιος που να έχει επιτύχει χωρίς φροντιστήριο, πως οργάνωσε το διάβασμά του, από που ξεκίνησε? Επειδή οι εποχές είναι δύσκολες, θα ήθελα να αποπειραθώ να προετοιμαστώ μόνη μου... αλλά δεν ξέρω από που να αρχίσω!!! Δηλ. θα πάρω όλα τα συγγράμματα και θα αρχίσω? Μου φαίνεται ανώφελο, πιο χρήσιμο θα μου φαινόταν να διαβάσει κανείς νομολογία, αλλά πως να οργανώσεις τη νομολογία? Αν έχει κανείς παρόμοια εμπειρία, θα ήταν πολύ χρήσιμη οποιαδήποτε συμβουλή. Ευχαριστώ πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν διαπίστωσα καμμία προκατάληψη στις προφορικές εξετάσεις. Για το μετά δεν γνωρίζω. Καλή επιτυχία συνάδελφε

   Διαγραφή
 25. Πρακτικά εμπορικού σχετικά πρόσφατα που μπορεί να βρει κάποιος που δεν κάνει φροντιστήριο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Καλησπέρα συνάδελφοι και Χριστός ανέστη. Ενδιαφέρομαι να δώσω εξετάσεις για την Διοικητική κατεύθυνση.
  1) Υπάρχει κάποιος που να έχει καταφέρει να εισαχθεί στην διοικητική κατεύθυνση χωρίς φροντιστήριο; Είτε ο ίδιος είτε να γνωρίζει κάποιον που να το έχει καταφέρει;
  2) Δοθέντος ότι η εμπειρία μου από τη δικηγορία αφορά κατά κανόνα αστικές και εμπορικές υποθέσεις, πιστεύετε ότι η απουσία πρακτικής ενασχόλησης με διοικητικές διαφορές θα δυσκολέψει αρκετά την εισαγωγή μου στην διοικητική κατεύθυνση; Σίγουρα βοηθά η σχετική πρακτική εμπειρία, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά πόσο καθοριστική είναι τελικά; Με άλλα λόγια, αν φτάσω σε ένα πολύ καλό επίπεδο γνώσεων με πολλή μελέτη θεωρίας και νομολογίας, θεωρείτε ότι είναι εφικτή η επιτυχία;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Κάθε συμβουλή ευπρόσδεκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι υπάρχουν άνθρωποι που το κατάφεραν και χωρίς φροντιστήριο, παρά τις δυσκολίες.

   Διαγραφή
 27. Καλησπέρα συνάδελφε!
  Θεωρώ ότι όσον αφορά τη διοικητική κατεύθυνση το φροντιστήριο είναι απαραίτητο. Η ύλη είναι αχανής, τα αντικείμενα πάρα πολλά (από φορολογικό δίκαιο και δίκαιο αλλοδαπών, μέχρι δίκαιο του περιβάλλοντος και ενωσιακό, για να μην αναφερθώ στις δύο δικονομίες και τις πλείστες όσες ειδικές διαδικασίες στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας: εκτέλεση, εκλογική διαδικασία κλπ) και οι εξετάσεις απαιτούν άψογη και σφαιρική γνώση της νομολογίας του ΣτΕ και του ΕΔΔΑ. Εκ πείρας σου λέω ότι είναι δύσκολο κανείς να συγκεντρώσει νομολογία για τόσα αντικείμενα πολλώ δε μάλλον να παρακολουθεί την εξέλιξή της. Το φροντιστήριο οργανώνει την ύλη και κατηγοριοποιεί τις αποφάσεις, πράγμα που γλυτώνει πολύ χρόνο. Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να παρακολουθείς και εσύ τη νομική επικαιρότητα. Περαιτέρω, έχω παρατηρήσει ότι παιδιά που αποφάσισαν να προετοιμασθούν μόνα τους έδωσαν πάρα πολλές φορές εξετάσεις και υπέστησαν ταλαιπωρία κατά τη συγκέντρωση νομολογίας και θεωρίας ενώ, κατά τη γνώμη μου, αυτός ο χρόνος θα έπρεπε να αφιερωθεί στο διάβασμα.. Από εκεί και στο εξής, προσωπικά μιλώντας, επέτυχα στις εξετάσεις έχοντας μικρή δικηγορική εμπειρία στο διοικητικό δίκαιο. Ωστόσο, είχα αρκετή σε αστικό, εμπορικό και ποινικό, πράγμα που με βοήθησε πολύ, δεδομένου ότι η ενεργή άσκηση δικηγορίας εξασκεί τη νομική σκέψη, τη διατύπωση νομικών επιχειρημάτων, τον εντοπισμό των νομικών ζητημάτων και τη διαχείριση μίας δικογραφίας. Η γνώση δηλαδή, ανεξαρτήτως του κλάδου τον οποίο αφορά, αξιοποιείται. Πέραν αυτού, η ενασχόληση με το αστικό δίκαιο είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά τις αγωγές και στο διοικητικό δίκαιο (ιατρικά λάθη και εν γένει αδικοπρακτική ευθύνη του Δημοσίου κλπ).
  Ελπίζω να βοήθησα. Καλή συνέχεια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατ' αρχάς, συγχαρητήρια για την εισαγωγή σας στο δικαστικό σώμα!
   Η αλήθεια είναι ότι το μήνυμά σας επιβεβαίωσε και τη δική μου αίσθηση περί αναγκαιότητας του φροντιστηρίου για την διοικητική κατεύθυνση. Ήδη κάνω μία προσπάθεια να συγκεντρώσω μόνη μου θεωρία και νομολογία, αλλά δυστυχώς επικρατεί γενικά ένα χάος! Τουλάχιστον είναι παρήγορο ότι η όποια δικηγορική εμπειρία μου θα βοηθήσει κάπως την προσπάθειά μου.
   Ευχαριστώ και πάλι για το μήνυμά σας, με βοηθήσατε πολύ. Σας εύχομαι κι εγώ με τη σειρά μου καλή συνέχεια και καλή τύχη στη ζωή σας!

   Διαγραφή
 28. Έχετε ακούσει τίποτα για πόσες θέσεις να βγουν φέτος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Καλημέρα και καλή επιτυχία σε όλους. Θα συμμετάσχω διερευνητικά στις επόμενες εξετάσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Έχω ασχοληθεί ως δικηγόρος κυρίως με αστικό και ποινικό δίκαιο και ελάχιστα με εμπορικό. Υπάρχει κάποιος κλάδος στον οποίο θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση ή εξετάζονται όλα εξίσου; Γενικό εμπορικό, αξιόγραφα, βιομηχανική ιδιοκτησία, εταιρείες, ανταγωνισμός, πτωχευτικό, ασφαλιστικό, τραπεζικό, ναυτικό, όλα αυτά είναι εξεταζόμενα σωστά; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απο τη στιγμη που στις τελευταίες εξετάσεις, σε ενα εκ των δυο θεμάτων αστικου- πολδ-ποιν το βασικό αντικείμενο ηταν η κοινοπραξία, δε υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση επι της βαρύτητας. Εχει να κανει με το ποιο θέμα θα κληρωθεί μεταξύ των μελών.

   Διαγραφή
 30. To "ημερολόγιο της κυρίας Κουρασμενίδου" μας αποθάρρυνε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Καλησπέρα σε όλους και όλες! Μην απογοητεύεστε από καμιά κυρία "κουρασμενίδου". Μήπως υπάρχουν δουλειές εύκολες; Όπως τα καταφέρνει η κυρία κουρασμενίδου, έτσι θα τα καταφέρουμε όλες μας, αν περάσουμε. Εγώ μετείχα στις τελευταίες εξετάσεις, αλλά δεν τα κατάφερα, επειδή είχα διαβάσει επιλεκτικά. Χρειάζεται συστηματικό καθημερινό διάβασμα για να καλύψεις όλη την ύλη. Δεν υπάρχουν σοσ και αντισοσ. Πολύ πολύ καλά να μάθουμε τα άρθρα. Απέξω. Στα προφορικά ρωτάνε βασικά κώδικες. Αν κανείς έχει καλές βάσεις από το πανεπιστήμιο, δεν χρειάζεται φροντιστήριο. Διαφορετικά κατά τη γνώμη μου το φροντιστήριο είναι απαραίτητο. Οι θέσεις είναι λίγες κάθε χρόνο. Χρειάζεται και τύχη. Αξίζει όμως τον κόπο, επειδή οι μισθοί των δικαστών είναι πολύ καλοί και η δικηγορία ειδικά για μας τις νέες δικηγόρους είναι σχεδόν άπιαστο όνειρο. Καλή επιτυχία σε όλους και ολες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Mισθός που ξε-πληρώνεται με πολύ κόπο..

   Διαγραφή
  2. Πάνω που πήγες να με συγκινήσεις με το πρώτο μέρος του μηνύματος, το χάλασες με το μισθολογικό στο τέλος. Πίστεψέ με, αν περάσεις, είναι το τελευταίο που θα σε απασχολεί. Μη βγάζεις συμπεράσματα από δημοσιεύσεις σε αυτό το μπλογκ. Οι αναρτήσεις των συνδικαλιστών είναι ακριβώς αυτό: αναρτήσεις συνδικαλιστών. Ο μέσος δικαστής έχει σπουδαιότερα πράγματα να ασχοληθεί καθημερινά. Δεν παίρνεις ικανοποίηση από το μισθό. Όταν βοηθάς όποιον έχει ανάγκη να βρει το δίκιο του θα είσαι ευτυχισμένη. Καλή επιτυχία.
   Ένας πρόεδρος πρωτοδικών.

   Διαγραφή
 32. Για πότε λέτε οι εξετάσεις φέτος; Και για πόσες θέσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Συνάδελφοι θα ήθελα μια βοήθεια απο όποιον γνωρίζει : επιτρέπονται στις εξετασεις οι κωδικες (μικρο μέγεθος κοκκινο χρωμα) της σειρας :ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ-ΑΘΉΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ?Εχει δώσει κανεις εξετασεις με τέτοιους κωδικες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφόσον είναι ασχολίαστοι και δεν υπάρχουν επάνω ούτε δικές σας χειρόγραφες σημειώσεις επιτρέπονται όλοι οι κώδικες, και αυτοί στους οποίους αναφέρεστε. Καλή επιτυχία!

   Διαγραφή
 34. Καλησπέρα, σε περίπου ένα μήνα είναι ο διαγωνισμός για τους στρατιωτικούς δικαστές. Ο προηγούμενος διαγωνισμός έγινε πριν 10 χρόνια σχεδόν, γνωρίζει κάποιος ποια είναι η δυσκολία αυτών των εξετάσεων; Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι μία "μίξη" Πολιτικής-Ποινικής & Διοικητικής κατευθύνσεις του αντίστοιχου διαγωνισμού για την ΕΣΔΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Στα 35 και κατι να το επιχειρησει καποιος ή ειναι κατι που πρεπει να προσπαθησεις πριν τα 30 για να χεις χρόνο μπροστα σου για ενδεχομενες απανωτες προσπαθειες εισαγωγης και σε πιθανη επιτυχια, επισης χρόνο για οσα επακολουθουν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να το επιχειρήσετε συνάδελφε αν το θέλετε πραγματικά, τα 35 είναι μία καλή ηλικία. Μπορεί εξάλλου η εμπειρία που έχετε να σας βοηθήσει και οι προσπάθειες να μην είναι και τόσο πολλές. Καλή επιτυχία εύχομαι.

   Διαγραφή
  2. Μετά από 20 χρόνια, δεν έχω μετανοιώσει στιγμή ούτε για τη (σχετικά μεγάλη) ηλικία που πέρασα στη Σχολή, ούτε για το χρόνο προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Αν θεωρείς τη Δικαιοσύνη ιδανικό, μη σταματήσεις να προσπαθείς.

   Διαγραφή
  3. από τα 35 ως τα 45 έχεις άπλετο χρόνο

   Διαγραφή
  4. Σας ευχαριστώ όλους..Απλά - αν και κουτό - νιώθεις κάπως όταν οι περισσότεροι γύρω σου ακολουθούν ήδη μια πορεία ζωής κι εσύ ακόμη διαβάζεις και προσπαθείς για να χαράξεις τη δική σου..

   Διαγραφή
  5. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε, ότι δηλαδή νιώθει κανείς περίεργα να μην έχει αποφασίσει και δρομολογήσει την επαγγελματική του πορεία μέχρι μία ηλικία... όμως, εκτός των άλλων, σκεφτείτε ότι η εισαγωγή στο Δικαστικό Σώμα είναι και πρέπει να είναι ένα βήμα εξέλιξης στην πορεία σας σαν νομικός.. επίσης, συμφωνω απόλυτα ότι η εμπειρία, η οποία πιθανόν έχετε, και στις εξετάσεις θα σας βοηθήσει και καλύτερο δικαστή θα σας κάνει..μέσα στα ηλικιακά όρια που θέτει ο νόμος, κανείς δεν είναι πολύ μικρός ή πολύ μεγάλος για να ακολουθήσει το δρόμο που πραγματικά θέλει στη ζωή του...νομίζω ότι αξίζει να προσπαθήσετε και σας εύχομαι καλή τύχη!

   Διαγραφή
  6. Σας ευχαριστω για την ανταποκριση!Καλη δυναμη σε ολους!

   Διαγραφή
 36. Ευχαριστω συνάδελφε ...ασχολιαστοι είναι αλλα έχουν κάποιες υποσημειωσεις σχετικα με τους νεοτερους νομους που επεφεραν τροποποιησεις στα άρθρα ..πχ το παρον αντικατασταθηκε με το αρθρο του νομου ταδε του 2017...εννοειται και χωρις χειρογραφες σημειωσεις...σε καθε περίπτωση ήθελα να δω αν εχουν χρησιμοποιηθει απο κάποιον

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Με αφορμή τη συζήτηση για τους κώδικες επί των εξετάσεων, που αυτονόητα πρέπει να είναι ασχολίαστοι και να μη φέρουν χειρόγραφες σημειώσεις, γνωρίζει κανείς αν επιτρέπεται να είναι υπογραμμισμένοι έστω; ελέγχονται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι κώδικες δεν πρέπει να είναι σχολιασμένοι. Ελέγχονται - αν και όχι τόσο σχολαστικά όσο θα έπρεπε.Οι περισσότεροι νομίζουν ότι η μία υπογράμμιση ή σημείωση θα τους βοηθήσει να βρουν την απάντηση ή να βρουν πιο εύκολα το άρθρο που αναζητούν. Πέραν του γεγονότος ότι υπάρχει η πιθανότητα να αποκλεισθείς από το διαγωνισμό, αν έχεις σημειώσεις στον κώδικα, θα σου έλεγα και τα εξής:
   Συμβουλή μου είναι πριν τις εξετάσεις να αγοράσεις καινούργιους κώδικες. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα εξετάσεων που γίνονται με αξιοκρατικό τρόπο. Θα πρέπει να ξέρεις να βρίσκεις άμεσα τα άρθρα χωρίς τη βοήθεια σημειώσεων / υπογραμμίσεων. Ξεφύλλισε τους (κενούς) κώδικες πολλές φορές. Θα πρέπει βλέποντας τις λέξεις των άρθρων να "σου έρχεται" το νομικό τους περιεχόμενο. Τότε θα είσαι έτοιμος για τις εξετάσεις και να είσαι σίγουρος ότι θα πας με άλλη αυτοπεποίθηση στις εξετάσεις.
   Επίσης, ο υπογραμμισμένος κώδικας πολλές φορές είναι παγίδα, διότι ενώ εσύ θα αναζητάς κάτι άλλο ενδέχεται, βλέποντας τις σημειώσεις/υπογραμμίσεις, να σκεφθείς κάτι διαφορετικό, πράγμα που πιθανόν να σε μπερδέψει.

   Διαγραφή
  2. Θα συμφωνήσω με τον/την συνάδελφο ότι είναι προτιμότερο να πηγαίνουμε στις εξετάσεις με καινούριους κώδικες, και για να μην υπάρχει περίπτωση να έχουμε σημειώσει κάτι, αλλά κυρίως για να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τα νομοθετικά κείμενα με τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις τους. Π.χ. είναι αυτονόητο ότι ο Αστικός Κώδικας θα πρέπει να είναι ενημερωμένος με τις νέες ρυθμίσεις για το συναινετικό διαζύγιο.

   Διαγραφή
 38. Έχει δωσει καποιος εξετασεις και για Συμβολαιογραφος και για Δικαστης?Ειναι παρομοιες ή καμια σχέση?Θελω να επιχειρησω και τα δυο, γι αυτο ρωταω..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Έχω δώσει και για τα δυο και κατά την προσωπική μου άποψη δεν έχουν καμία σχέση οι δυο εξετάσεις. Συμβολαιογράφος πέτυχα με την πρώτη χωρίς φροντιστήριο και χωρίς ιδιαίτερο διάβασμα ενώ για δικαστικό έχω δώσει τρεις φορές με φροντιστήρια αλλά χωρίς επιτυχία έστω και για λίγο. Οι εξετάσεις για το δικαστικό είναι πολύ πιο απαιτητικές, έχουν πολύ πιο μεγάλη ύλη(δες πχ ποινικό, ποινική δικονομία) αλλά και στα υπόλοιπα και τις περισσότερες φορές μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Σου εύχομαι καλή υπομονή και καλό κουράγιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μολις ξαναδιαβασα οτι για το δικαστικο πηγατε φροντιστηριο..Καλη δυναμη και σε σας!

   Διαγραφή
 40. Ευχαριστώ πολύ για την αμεση ανταποκριση!Το φανταζομουν οτι θα ειναι καπως ετσι..Απλα θεωρουσα οτι επειδη καποια μαθηματα είναι κοινά,μηπως αυτο σημαινει κάτι και για τις εξετασεις..Για το δικαστικο ωστόσο πήγατε φροντιστηριο?Σας ευχομαι ο,τι καλυτερο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Καλήσπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω ως προς τον τρόπο προσέγγισης της ύλης. Καταλαβαίνω πως η εξέταση είναι προσαρμοσμένη για το δικαστικό και δεν αποτελεί εξέταση εισαγωγής σε κάποιο μεταπτυχιακό, με πιο θεωρητικές προεκτάσεις. Επομένως ο προβληματισμός είναι όταν διαβάζω από το σύγγραμμα ασχολούμαι μόνο με την θέση της νομολογίας , και αυτήν χρησιμοποιώ και στην απάντηση κατά την εξέταση, ή θεωρείται υπέρ του υποψηφίου ο συγκερασμός νομολογιακής θέσης και κρατούσας στην θεωρία άποψη , κατά την επεξεργασία των θεμάτων. Για παράδειγμα ως προς την απόπειρα, άλλη είναι η θέση του Αρείου Πάγου, άλλη του Ανδρουλάκη και άλλη του Μανωλεδάκη. Στην απάντηση εγώ για να είναι πλήρης και αποδεκτή αναφέρω μόνο την νομολογιακή θέση , όπως δηλαδή θα συνέτασσα και κάποια δικαστική απόφαση, ή παρουσιάζω και άλλες διαδεδομένες θεωρΐες για την πληρότητα της απάντησης ; Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χριστος Ανεστη! Εφοσον υπαρχει αποφαση της Ολομελειας του ΑΠ στο ποινικο, ακολουθεις αυτη. Και ΜΟΝΟ αυτη. Σου αναφερω τι πραττω ως δικαστης. Καλη επιτυχια παιδι μου !!

   Διαγραφή
  2. Αληθώς Ανέστη. Σας ευχαριστώ θερμά για την διαφώτισε, καθώς αποτελούσε μια παράμετρο που με μπέρδεψες. Καλή δύναμη στο έργο σας.

   Διαγραφή
  3. Αληθώς Ανέστη. Σας ευχαριστώ για την κατατόπιση, για ένα ζήτημα που δεν είχα ξεκάθαρη αϊσθηση.Καλή δύναμη στην αποστολή σας.

   Διαγραφή
  4. Συνάδελφε καταρχήν πέραν από το ότι οι απόψεις για την αρχή εκτέλεσης στην απόπειρα είναι πολύ περισσότερες από όσες αναφέρεις, σημασία δεν έχει να κάνεις επίδειξη θεωρητικών γνώσεων αλλά με βάση την νομολογία του ΑΠ να δίνεις λύση σε προβλήματα της καθημερινής πρακτικής εφαρμογής.

   Διαγραφή
 42. έχει κανείς καμία πληροφορία για τον φετινό διαγωνισμό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κυκλοφορουν φήμες για ελαχιστες θεσεις, περιπου 7 εισαγγελεις και 20 πολιτικοί

   Διαγραφή
  2. για διοικητικούς ξέρουμε;

   Διαγραφή
  3. Γύρω στις 10

   Διαγραφή
 43. Συνάδελφοι είμαι λίγο πριν απο τη λήψη μιας "απόφασης ζωής", όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε παραπάνω..Γνωρίζω ότι - και - οι επαγγελματικές επιλογές ζωής εξαρτωνται απο τους προσωπικούς παράγοντες του καθενός..Ωστόσο, θα ήθελα κάποιος υποψήφιος ή και ήδη δικαστικός λειτουργός να με βάλει λίγο στο κλίμα σχετικά με τα υπερ και τα κατά μιας τέτοιας επαγγελματικής επιλογής..Για το πριν - εξετάσεις,φροντιστήρια,διαβασμα,χρόνο προετοιμασίας, αν συνδυάζεται με την εργασία κλπ και για το μετα - συνθήκες εργασίας,τρόπο ζωής κλπ..υ.γ.: Με όποιον ήδη δικαστικό λειτουργό κατάφερα να μιλήσω, ειπώθηκε ότι υπάρχει τεράστιος φόρτος εργασίας (γράψιμο νυχθημερόν), αρκετή πίεση και άγχος,καθόλου προσωπική ζωή και δυσκολία με τις μεταθέσεις..Η οικονομική εξασφάλιση ωστόσο και η προοπτική "καριέρας" σημειώθηκαν ως τα βασικά θετικά..Να τα λάβω σοβαρά υπόψη όλα τα ανώτερω? Θα μου πείτε και σε ποιό νομικό επάγγελμα-λειτούργημα δεν υπάρχει φόρτος εργασίας και άγχος..Και θα μου πείτε επίσης ότι αν δε σ' αρέσει, όποια "δουλειά" και να κάνεις, δύσκολη θα είναι..Αλλά πώς θα καταλάβω απο πριν, αν μ' αρέσει..Χαζή ερώτηση, το ξέρω, απλά δε ξέρω αν αυτά που φαντάζομαι για το δικαστικό, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα..Οι περισσότεροι υποκινούνται απο τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής..Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Αν στη ζωη σου εισαι ανθρωπος ταγμενος να βοηθας τους γυρω σου, να ακους το διπλανο σου και να προσπαθεις να βρεις την καλυτερη λυση στο προβλημα του, αν μπορεις να συμβιβαζεις ανθρωπους που εχουν διαφορες κυριως οικογενειακης φυσεως τοτε εχεις κανει ενα βημα προς το δικαστικο κλαδο. Οσο κι αν οι συνθηκες εργασιας δεν ειναι οι ιδανικες, οσο πολυ κι αν ειναι το γραψιμο και το αγχος, οταν θα κατεβαινεις απο την εδρα ηρεμος/η με τη συνειδηση σου καθαρη, η ικανοποιηση δεν μπορει να περιγραφει. Και ποτε μην δεις το δικαστικο ως καριερα. Ποτε δεν κοιταξα την επετηριδα αν πλησιαζει η ωρα να προαχθω. ΠΟΤΕ δεν συνεδεσα την συνεπεια μου στην εκδοση αποφασεων με την προαγωγη σε ανωτερο βαθμο. Αυτο που με ενδιαφερει παντα ειναι να δυνω αμεσα λυσεις στα προβληματα των συμπολιτων μου εστω κι αν θα πρεπει να "θυσιασω" πραγματα απο την προσωπικη μου ζωη. Γνωμονας μου ηταν παντα η αγαπη μου στη δικαιοσυνη στον συνανθρωπο και η προστασια τους. Οσες "λυπες" κι αν μου εδωσε ο κλαδος που υπηρετω, ολα οσα "εχασα" στο βωμο της Θεμιδας, χαλαλι της!! Τα ξεχνω ολα οταν ανεβαινω στην εδρα, ταπεινη και με τη διαθεση να ακουσω πρωτα και εν συνεχεια να πραξω. Σου ευχομαι καλη επιτυχια παιδι μου και μακαρι να παρεις τη σωστη αποφαση.


  ΜΒ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας ευχαριστώ πολύ..Με συγκινήσατε..Καλή δύναμη!

   Διαγραφή
  2. Καλη επιτυχια και παλι παιδι μου! Και μια συμβουλη, αν μου επιτρεπεις για εσενα και για ολους τους μελλοντικους συναδελφους μου. Επιδιωξτε να πραγματωσετε το στοχο σας! Μην το βαλετε κατω ουτε για μια στιγμη! Διαβασμα, πεισμα, θεληση και κυριως πιστη! Και ολα θα πανε καλα!

   ΜΒ

   Διαγραφή
  3. Eυχαριστώ πολύ και για την ενθάρρυνση σας..Καλή σας δύναμη!

   Διαγραφή
  4. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτό το μήνυμα, μας δίνετε θάρρος και έμπνευση πραγματικά.

   Διαγραφή
 45. Καλησπέρα! Θα ήθελα να ρωτήσω τι χρόνος προετοιμασίας απαιτείται για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις της πολιτικής δικαιοσύνης; Μπορεί να συνδυαστεί με δουλειά και διάβασμα απογεύματα και Σαββατοκύριακα ή χρειάζεται πλήρη αφοσίωση για δεδομένο χρονικό διάστημα; Αν ναι, τι διάστημα θα προτείνατε βάσει της όποιας εμπειρίας σας; Γνωρίζω ότι το θέμα είναι υποκειμενικό, αλλά θα με βοηθούσαν οι διάφορες προσεγγίσεις , προκειμένου να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα.
  Επιπλέον, πόσος είναι ο χρόνος φοίτησης στην ΕΣΔΙ (θεωρητικά μαθήματα) και πόσο είναι η πρακτική σε Δικαστήρια; Με ενδιαφέρει κυρίως αν η πρακτική μπορεί να γίνει στην Αθήνα , καθώς υπάρχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Ευχαριστώ εκ των προτέρων ! Καλή δύναμη σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επειδή βρίσκομαι στην ίδια ως άνω θέση, θα εκτιμούσα κι εγώ μια προσέγγιση σχετικά με το ερώτημα της συναδέλφου..Καθώς και μια εκτίμηση της καθημερινότητας ενός δικαστή..

   Διαγραφή
  2. Χρόνος προετοιμασίας... Αγνωστο! Εξαρτάται από τις νομικές σου βάσεις. Θα έλεγα περί τον ένα χρόνο για κάποιον με όρεξη για διάβασμα. Αν μπορεί να συνδυαστεί με δουλειά; ναι, κάποιοι το έκαναν. Όχι πάρα πολλοί. Έβαλαν αρκετό κόπο. Χρόνος φοίτησης ΕΣΔΙ από Φεβρουάριο έως Δεκέμβριο. Πρακτική περίπου 6 μήνες από Ιανουάριο μέχρι καλοκαίρι, κατ επιλογήν Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

   Διαγραφή
  3. Ο χρόνος φοίτησης και η πρακτική διαρκούν συνολικά 18 μήνες και λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη.
   Μπορεί η προετοιμασία να συνδυαστεί με εργασία, αλλά σαφώς θα ήταν καλύτερα να αφοσιωθείτε στην προετοιμασία. Η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο και κάνει την εισαγωγή στη σχολή πιο εύκολη. Κατά την άποψη μου απαιτούνται 2 χρόνια προετοιμασίας προκειμένου να καλυφθεί ικανοποιητικά η ύλη.

   Διαγραφή
 46. Καλό είναι να μην αναμεταδιδονται φήμες για τον αριθμό θέσεων..πιθανόν αποθαρρύνουν τους μελλοντικούς υποψηφίους..εκτός κι αν οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες. Πράγμα μάλλον απίθανο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Καλησπέρα σας. Αφού πρώτα ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη στην προετοιμασία, θα ήθελα να ρωτήσω, ποιο/ποια βιβλίο/α διαβάζετε προκειμένου να καλύψετε την ύλη του εμπορικού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Μήπως οι φήμες περί προκήρυξης ελαχίστων θέσεων διαδίδονται εκ του πονηρού;ας είμαστε πιο προσεκτικοί συνάδελφοι στις φήμες που μεταφέρουμε και μας μεταφέρουν διάφοροι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Για τον διαγωνισμό - εξετάσεις του ΝΣΚ έχει κάποιος άποψη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Κανένα νέο για τις φετινές θέσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.. Στην Πολιτική - Ποινική Κατεύθυνση, πόσο συχνές είναι οι μεταθέσεις? Απο ποιούς παράγοντες εξαρτάται η τοποθέτηση στο εκάστοτε Πρωτοδικείο? Πρέπει να διαμένεις στον τόπο που τοποθετείσαι? Πόσο πιθανό είναι να τοποθετηθεί κάποιος πλησίον του τόπου απο τον οποίο κατάγεται και διέμενε μέχρι πρότινος? Π.χ. αν διέμενε μέχρι ώρας στην Θήβα/Λειβαδιά απ όπου και κατάγεται, θα υπάρχει η δυνάτοτητα να τοποθετηθεί π.χ. στην Αθήνα και απο τί εξαρτάται αυτό, ώστε να μην αλλάξει τόπο διαμονής? Η ουσιαστικά ξεχνάς τον μέχρι ώρας τόπο κατοικίας-καταγωγής σου, εφόσον έχεις κώλυμα και περιοδεύεις ανά την Ελλάδα? Λένε ότι όσοι κατοικούν μέχρι ώρας σε περιοχές πλησίον των Αθηνών είναι τυχεροί γιατί η τοποθέτηση τους με΄τα τον διορισμό στην Αθήνα είναι άμεσα εφικτή και έτσι δε χρειάζεται ν'αλλάξουν τόπο διαμονής, παρά μόνο να πηγαινοέρχονται..Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια ανταπόκριση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Γνωρίζει κανείς πότε περίπου θα γίνουν φέτος οι εξετάσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Κάποια πληροφορία αναφορικά με την ημερομηνία που αναμένεται να βγει η προκήρυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Υπάρχει κάποιο νέο για το διαγωνισμό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Yπάρχει κάτι νεότερο για τον διαγωνισμό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. κανένα νεότερο για το διαγωνισμό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Καλησπέρα σας! Υπάρχει κάποιο νέο για την προκήρυξη και το πότε θα γίνει ο διαγωνισμός?Ενδιαφέρομαι για διοικητική κατεύθυνση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Καλησπέρα σας! Υπάρχει κάποιο νέο για την προκήρυξη και το πότε θα γίνει ο διαγωνισμός?Ενδιαφέρομαι για διοικητική κατεύθυνση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Καλησπέρα σας!Γνωρίζει κανείς για το πότε θα βγει η προκήρυξη και πότε θα γίνει ο διαγωνισμός περίπου?Ενδιαφέρομαι για διοικητική κατεύθυνση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Κάποιο νεότερο για την προκήρυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Συνάδελφοι καμία εξέλιξη για τον διαγωνισμό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Έχετε ακούσει κάτι για την προκήρυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Γιατί τόσο καιρό δε δημοσιεύονται σχόλια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Από ΕΣΔΙ οι φημες λενε για 70 θέσεις δικαστές-εισαγγελείς και 20 διοικητικοι. Το εχει ακουσει κανεις άλλος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. κανένα νέο από το μέτωπο των εξετάσεων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Καλημέρα σας! Αν κάποιος έχει κάποια πληροφορία για την προκήρυξη για τις εξετάσεις, γιατί στο υπουργείο δεν σηκώνουν καν τηλέφωνα.
  Σας ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Συνάδελφοι καλησπέρα . Έχει κάποιος καμία ενημέρωση για τον επικείμενο διαγωνισμό; Φημολογείται τίποτα για τις ημερομηνίες διεξαγωγής και τις θέσεις στην πολιτική κατεύθυνση ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Καλησπέρα, υπάρχει κάποιο νεότερο για το πότε θα εκδοθεί η προκήρυξη εισαγωγής 2018?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. κανένα νέο για την προκήρυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Έχει ακούσει κάποιος κάτι για τον νέο διαγωνισμό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Μην αναλώνεστε στο ποτε θα βγει ο διαγωνισμός, πόσες θέσεις θα προκυρηχθουν και ποιες θα είναι οι επιτροπές. Διαβάστε σαν να μην υπάρχει αύριο. Και πηγαίνετε με καθαρό μυαλό να δώσετε εξετάσεις. Μην μειώσετε τον προσωπικό σας χρόνο για ψυχαγωγία και χαρά. Η ζωή πριν τις εξετάσεις θέλει ισορροπία για να αποδώσεις στο έπακρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για τον χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης συνάδελφοι ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Γιατί δεν λειτουργεί η σελίδα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Υπαρχει καποια ενημερωση για τις εξετασεις? Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Σε χθεσινή επικοινωνία (06/09) με τη Σχολή, δεν υπάρχει νεότερο για προκήρυξη. Αν και σημερα Παρασκευή, ανακοινωσαν πρόσκληση για διδάσκοντες για την 25η σειρά . Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος κάτι πιο συγκεκριμένο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Υπάρχει κάποια πληροφορία για την έναρξη του διαγωνισμού?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Καλησπέρα!τιποτα νεοτερο για τις φετινές εξετασεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Καλησπέρα συνάδελφοι. Μέσα από τη σχολή ακούστηκε για 39 δικαστές πολιτικής- ποινικής και 26 εισαγγελείς. Η προκήρυξη αναμένεται εντός των προσεχών δύο εβδομάδων και οι εξετάσεις τέλος Οκτωβρίου. Καλό κουράγιο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι εγώ το ίδιο άκουσα ως πληροφορία..

   Διαγραφή
  2. Το "μεσα απο τη Σχολη" μπορειτε να το κανετε πιο συγκεκριμενο?
   Ως τη περασμενη Πεμπτη, απο τη γραμματεια δεν γνωριζαν τιποτα για προκηρυξη. Ποσο μαλλον για αριθμο θεσεων

   Διαγραφή
  3. "Μέσα" από τη σχολή εννοώ ότι οι διδάσκοντες το είπαν στους σπουδαστές..

   Διαγραφή
 79. το "μεσα απο τη Σχολη" πιο συγκεκριμένα είναι ότι οι διδάσκοντες το είπαν σε σπουδαστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Χθες που επικοινώνησα με την σχολή δεν γνώριζαν κάτι. Ωστόσο άκουσα από σπουδαστές ότι η προκήρυξη θα βγει τέλος Σεπτεμβρίου, 36 πολιτικοί δικαστές και 17 εισαγγελείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Θέσεις για διοικητικούς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. 'Oσον αφορά στις συνθήκες εργασίας του λειτουργήματος, ενέχουν το στοιχείο της υπερβολής οι περιγράφες τους απο τους Δικαστικούς Λειτουργούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς πολλές φορές όχι μόνον δεν είναι υπερβολικές, αλλά μπορώ να τις πω και συγκρατημένες.

   Διαγραφή
  2. Πρόσφατα είχα μια συζήτηση με Εισαγγελικό Λειτουργό και για να το γράψω λα'ι'κά..."μου μαύρισε την ψυχή"..Και ο οποίος φαντάζομαι δεν θα έχει κάποιο λόγο - συμφέρον στο να αποθαρρύνει υποψηφίους απο την εισαγωγή τους στην Σχολή..

   Διαγραφή
  3. Κ.ανώνυμε που απαντηστεσατεατε στις 19/9και ωρα 6:09,αν επιτρεπεται,είστε υποψήφιος ή Δικ.Λειτουργός?

   Διαγραφή
 83. Καποια πληροφορια για θεσεις διοικητικων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ακουγεται 20-25. Παντως θα ειναι σιγουρα ενα τμημα (οπως φαινεται από το πρόγραμμα) αρα λιγες θεσεις.

   Διαγραφή
 84. Μόλις μίλησα με την Σχολή. Από μέρα σε μέρα θα βγει η προκήρυξη. Μέχρι την άλλη εβδομάδα θα βγει. Μπορεί και σήμερα ή αύριο. Επί λέξει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προγραμματισμός, όχι αστεία! Και εμένα μου είχαν πει από τις 20 και μετά θα βγει

   Διαγραφή
 85. Οι θέσεις θα είναι (πλην απροόπτου) 39 πολιτικοί, 25 εισαγγελείς και 26 διοικητικοί. Η προκήρυξη αναμένεται τις προσεχείς 2-3 μέρες και οι εξετάσεις θα γίνουν περίπου τις ίδιες μέρες με πέρσυ. Οι πληροφορίες προέρχονται από την γραμματεία της σχολής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. Καλησπέρα. Για την πολιτική κατεύθυνση, πέρα απτην τετραβιβλο ξέρετε αν πρέπει να εχουμε και την εμπορική Νομοθεσία? Γιατί δεν υπάρχει ενημερωμένη με τις τελευταίες αλλαγές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ο,τι περισσοτερο εχεις σε νομοθεσια καλο ειναι


   ποτε δεν ξερεις τι θα πεσει

   Διαγραφή
 87. Κανένα νεότερο υπαρχει;Μίλησε κανένας συνάδελφος με τη γραμματεία σήμερα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Αναμένουμε εντός της εβδομάδας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Βγήκε παιδιά!Καλή επιτυχία σε ολους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. Συναδελφοι καλή επιτυχία σε ολους..
  Γνωρίζει κάποιος για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστουν πέραν των ιατρικών γνωματεύσεων; Θα βγαλουν καποια ανακοίνωση;
  Σας ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. Έχουμε φτάσει να θεωρούμε οτι 25-26 θέσεις είναι και πολλές..τι να πει κανεις!!καλή επιτυχία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. Καλή επιτυχία. Ξέρει κανείς πού μπορούμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά και κάποιο υπόδειγμα για αυτά που δεν τα παίρνουμε έτοιμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. Καλημέρα σε όλους και καλή επιτυχία!!!Μήπως γνωρίζει κανείς πότε θα γίνουν οι γραπτές της διοικητικής κατεύθυνσης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. Καλή δύναμη σε όλους και καλή επιτυχία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. Καλησπέρες, γνωριζει κανεις για πιθανες ακριβεις ημερομηνιες των εξετασεων;
  Στη τωρινη προκηρυξη λεει περα απο τελευταιο δεκαημερο Οκτωβριου και πρωτο δεκαημερο Νοεμβριου
  Υπαρχει καποια ενημερωση παραπανω για να κλεισουμε εισιτηρια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δες την περσινη προκηρυξη, τις ιδιες ημερομηνιες θα γινουν. Μεχρι στιγμης σε ολα τα αλλα συμπιπτουν.

   Διαγραφή
  2. Σωστη η επισημανση
   Περσι βλεπω ηταν 30-31-1 Οκτωβριου οι πολιτικοι-ποινικοι
   2-3-4 Νοε οι Εισαγγελεις
   και 6-7-8 Νοε οι Διοικητικοι

   Διαγραφή
 96. Καλή επιτυχία σε όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. Αναμένουμε να βγει το πρόγραμμα.
  Ως προς τα δικαιολογητικά, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. Καλησπέρα και καλή επιτυχία!
  Δεδομένου ότι ο πολυκώδικας της Νομικής Βιβλιοθήκης είναι ενημερωμένος έως τον Μάιο του 2018 και δεν αναμένεται να κυκλοφορήσει άμεσα η 53η έκδοση με όλες τις σημαντικές τροποποιήσεις σε ΑΕ, ΕΠΕ, ΠτΚ, τι σκοπεύεται να κάνετε; Θα εκτυπώσετε τα άρθρα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι αλλαγές για την ΑΕ θα ισχύσουν από 1.1.2019,για ποιο λόγο οι απαντήσεις να μην δωθούν τον νόμο που ισχύει μέχρι σήμερα;
   Όσο αφορά τις λοιπές αλλαγές, και εγώ εκτυπωμένα θα τα χω μαζί μου, δεν θα υπάρξει πρόβλημα, επιτρέπεται.

   Διαγραφή
 99. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία απο καρδιάς σε όλους!Θα ήθελα τη βοήθεια όποιου γνωρίζει σχετικά..Επειδή είναι ένας παράγοντας που για κάποιους πρέπει να συνυπολογιστεί..Για τα Πολτικά Δικαστήρια μιλώντας..Πόσο συχνές είναι οι μεταθέσεις? Απο ποιούς παράγοντες εξαρτάται η εκάστοτε επιλογή - τοποθέτηση? Είναι εφικτό κάποιος να εργάζεται ως Πρωτοδίκης σε συγκεκριμένη περιφέρεια και να διαμένει στον τόπο του? Ισχύει αυτό που λέγεται ότι υπάρχουν Πρωτοδίκες που περιοδέυουν ανα την Ελλάδα και κάποιοι που σχετικά σύντομα τοποθετούνται εκεί που επιθυμούν (κατά βάση στα μεγάλα αστικά κέντρα)?..Η παραμονή ή όχι σε ένα μέρος απο τί εξαρτάται, απο τον ίδιο ή τις ανάγκες τις υπηρεσίας? Απο τί εξαρτώνται όλα αυτά? Αν εγώ πχ επιθυμώ να τοποθετηθώ πλησίον της τόπου καταγωγής μου, είναι στο "χέρι" μου? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια τοποθέτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο βαθμός εξαγωγής από την σχολή παίζει ρόλο για την αρχική σου τοποθέτηση. Περνώντας ο καιρός θα έρχεσαι όλο και πιο κοντά στον τόπο που επιθυμείς. Έως τότε μπορείς να πηγαινοέρχεσαι όταν έχεις υπηρεσία.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ για την απάντηση σας!

   Διαγραφή
 100. Καλημέρα σε όλους και καλή επιτυχία σε όλους!Απ' ότι κατάλαβα δε χρειάζεται ποινικό μητρώο και δέχονται γνωματεύσεις ιδιωτών σωστά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. Στην ηλεκτρονική αίτηση διαπιστωσα πως είναι υποχρεωτική η υποβολή σκαναρισμένου πτυχίου και ταυτοτητας (και μεταπτυχιακου η διδακτορικου για οσους εχουν)
  Αφου ολα τα δικαιολογητικα θα του καταθεσουμε και σε υλικη μορφη στην γραμματεια μαζι με την εκτυπωμενη και υπογεγραμμενη αιτηση.... Ποιός ο λόγος διπλής υποβολής αυτων των δικαιολογητικων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είχε υποχρεωτική ανάρτηση πτυχίου, μόνο μεταπτυχιακού και διδακτορικού. Εγώ που δεν έχω τα δύο τελευταία δεν μου ζήτησε πουθενά πτυχίο. Φαντάζομαι τα θέλουν ηλεκτρονικά για να κάνει πιο εύκολα διασταυρωσεις στοιχείων.

   Διαγραφή
 102. Καλή επιτυχία σε όλους!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. Γιατί μας ρωτάει στην αίτηση για ποινικό μητρώο? Οι δικηγόροι ανάλογα με το σε ποιον δικηγορικό σύλλογο υπάγονται(σε ποια περιοχή) θα συμπληρώσουν την αντίστοιχη εισαγγελία?? Δεν το αφήνεις κενό έτσι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με αυτή την λογική το συμπλήρωσα εγώ

   Διαγραφή
  2. Αν το αφησεις κενο, δεν σε αφηνει μετα να προχωρησεις σε υποβολη

   Διαγραφή
 104. Την αίτηση ηλεκτρονικά την συμπληρώνουμε με κεφαλαία ή μικρά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 105. Καλησπέρα! Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους ! θα ήθελα να ρωτήσω εάν κάποιος γνωρίζει τι παράσταση/ μεγαρόσημα χρειάζονται για την κατάθεση της αίτησης στην Ευελπίδων. Ευχαριστώ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πειραιά θέλουν ένα των 3 ευρώ και ένα των 2 ευρώ

   Διαγραφή
  2. Της αίτησης για την επιτροπή ήθους σωστά; Ένα μεγαρόσημο των 3 ευρώ για την αίτηση και ένα των 2 ευρώ για τη βεβαίωση! Καλή επιτυχία!

   Διαγραφή
  3. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας!

   Διαγραφή
 106. Συνάδελφοι απαιτείται επισυναψη σκαναρισμενου πτυχίου και ταυτοτητας....οι επιπρόσθετοι τίτλοι έχουν ξεχωριστό πίνακα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 107. Kαλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους, απο καρδιάς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"