Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (Ιούνιος 2013)

5. 8-11-2013 

ΦΕΚ A 246/2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4206/2013

Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Παράταση προθεσμίας υποβολής
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του
ν. 3213/2003» (Α΄ 154).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 28 Ιουνίου
2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση προ−
θεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
υποχρέων του ν. 3213/2003», που δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμόν 154 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:


4. 29-6-2013 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσια­κής κατάστασης υποχρέων του ν.3213/2003».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2.      Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας
και απρόβλεπτης ανάγκης να παραταθεί η προθεσμία
υποβολή
της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των
υποχρέων σε δήλωση του ν. 3213/2013 (Α' 309) λόγω της
παράτασης της προθεσμίας υποβολής φορολογικών
δηλώσεων.
3.      Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 από τους υπόχρεους σε δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου, ειδικά για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.


Άρθρο
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι­κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 20134. 28-6-2013 11.00

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου στην υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες


ΕΛΛΑΔΑ28/06/2013 | 09:52Τελ. ενημ.: 28/06/201309:52
Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου στην υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες δίνεται με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε μετά από πρωτοβουλία της γραμματείας του υπουργικού συμβουλίου.

Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου εκδόθηκε καθώς δεν ήταν δυνατόν να ψηφιστεί νέα ρύθμιση από τη Βουλή για την παράταση της προθεσμίας που λήγει στις 30 Ιουνίου.

Υπόχρεοι για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες είναι δημόσιοι λειτουργοί, δικαστές, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, γενικοί γραμματείς υπουργείων, άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι και δημοσιογράφοι.
http://www.skai.gr/mobile/article?aid=236164

3. 27-6-2013 22.00

Παράταση στο παρά πέντε και για τις δηλώσεις πόθεν έσχες


Στην παράταση υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) προχωρά η κυβέρνηση προκειμένου να μην υπάρχει αναντιστοιχία, μετά την παράταση που δόθηκε στις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη γενική γραμματεία της κυβέρνησης η παράταση δεν θα καλύπτει μεν το σύνολο του χρόνου, δηλαδή μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αλλά θα δίνει εύλογο χρόνο προκειμένου οι υπόχρεοι να μπορέσουν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και κατ’ επέκταση τις δηλώσεις πόθεν έσχες, εμπρόθεσμα.
Επειδή η προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου και δεν υπήρχε χρόνος να ψηφιστεί νόμος, η παράταση θα γίνει, μέσω πράξης νομοθετικού περιεχομένου.
Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί σχετική νομοθετική διάταξη στη Βουλή που θα ορίζει τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.


2. 27-6-2013 19.39

Παρέμβαση Μπαλτάκου για το Πόθεν Έσχες


Μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ανακοίνωση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ότι δεν μπορεί να δοθεί παράταση στην υποβολήτου Πόθεν Έσχες μετά την 30η Αυγούστου, ο γραμματέας της κυβέρνησης κ. Τάκης Μπαλτάκος αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλία για να δοθεί παράταση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του enikos.gr, ο κ. Μπαλτάκος θα επιληφθεί του θέματος το πρωί της Παρασκευής.
 http://www.enikos.gr/politics/155661,Paremvash_Mpaltakoy_gia_to_Po8en_Esxes.html

σ.σ: Μάλλον το άρθρο εννοεί 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

1. 27-6-2013 14.05

Σήμερα 27-6-2013 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες / Γ΄ Μονάδα, εξέδωσε ανακοίνωση ότι δεν παρατείνεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/Anakoinosi_Paratasis.pdfΟΜΩΣ:

Ν 3213/2003:


2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε 
ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους ή 
την απόκτηση της άδειας ή την έναρξη της επιχείρησης ή του επαγγέλματός 
τους." 
 Επίσης, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, 
της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων 
και για τρία (3) χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο την 
30ή Ιουνίου κάθε έτους.

 «Ειδικά για το έτος πρώτης εφαρμογής του ν. 4065/2012, η προθεσμία του προηγούμενου 
εδαφίου παρεκτείνεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2013.»

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4α 
    άρθρου 13 Ν.3242/2004,ΦΕΚ Α 102/24.5.2004 και το τελευταίο εδάφιο αυτής 
    προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν.4161/2013,ΦΕΚ Α 143/14.6.2013.Αν και επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με την Αρχή, δεν κατέστη δυνατό (το τηλέφωνο μιλούσε διαρκώς)


3 σχόλια:

 1. Μα γιατι; Πως θα υποβληθεί η δήλωση όταν δεν έχει ακόμα υποβληθεί το Ε1; Και μάλιστα όταν αυτό οφείλεται σε μη αποστολή βεβαιώσεων κλπ σε συζύγους συναδέλφων; Και μάλιστα όταν δόθηκαν παρατάσεις για το Ε1; Και μάλιστα όταν το taxis net έχει μπλοκάρει; Και ποιο το κέρδος της Αρχής; Και ποιος ο σκοπός της ταλαιπωρίας;Ανεξήγητο.Μας πήραν χαμπάρι οι δημοσιογράφοι και μιλάνε για ανθρώπους απο άλλο πλανήτη.Η Ένωση να δώσει άμεσα λύση,τοι θέλουν,άσκηση μαζικών ποινικών διώξεων σε συναδέλφους; Ο κατα τα άλλα αξιοσέβαστος πρόεδρος της Αρχής να το ξανά σκεφτεί.Κσι ας απαντήσουν και κάνα τηλέφωνο,σε δικαστές απευθύνονται,όχι σε ταλαίπωρους που παρακαλάνε για ρύθμιση οφειλών...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μόλις τώρα (21:49) η Ι.Μάνδρου στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ είπε ότι ΔΟΘΗΚΕ παράταση για τις δηλώσεις "πόθεν έσχες", μέχρι 30-9-2013. Η παράταση δόθηκε με ΠΝΠ (πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ).

  Ελπίζω να είναι τα πράγματα έτσι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευτυχώς υπόχρεοι σε δήλωση πόθεν έσχες είναι και οι βουλευτές και δόθηκε λύση. Αλλιώς θα ψαχνόμασταν ακόμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"