Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Κατάρτιση τμημάτων με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου για το δικαστικό έτος 2013−2014.

ΦΕΚ B 1715/2013 

Αριθμ. απόφ. 26/2013
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Καταρτίζει τα τμήματα, με κατανομή σε αυτά των
μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2013−
2014, ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Α΄1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι
ο Γεώργιος Χρυσικός και δέκα Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:
1) Ιωάννης Σίδερης, 2) Νικόλαος Λεοντής, 3) Γεώργιος
Γεωργέλλης, 4) Δημήτριος Κράνης, 5) Αντώνιος Ζευγώ−
λης, 6) Ιωάννης Χαμηλοθώρης, 7) Μιχαήλ Αυγουλέας,
8) Αριστείδης Πελεκάνος, 9) Γεώργιος Λέκκας και 10)
Αθανάσιος Καγκάνης, ως μέλη του.
Α΄2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι ο
Αθανάσιος Κουτρομάνος και οκτώ Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:
1) Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 2) Γεράσιμος Φουρλάνος,
3) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 4) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 5)
Γεώργιος Κοντός, 6) Βασίλειος Πέππας, 7) Πηνελόπη
Ζωντανού και 8) Δημήτριος − Στέφανος Βόσκας, ως
μέλη του.
Β΄1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι
ο Βασίλειος Λυκούδης και τέσσερις Αρεοπαγίτες,
ήτοι οι: 1) Ανδρέας Δουλγεράκης, 2) Νικόλαος Πάσ−
σος, 3) Δημήτριος Κόμης και 4) Στυλιανή Γιαννούκου,
ως μέλη του.
Β΄2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι
ο Γεώργιος Γιαννούλης και έξι Αρεοπαγίτες, ήτοι
οι: 1) Αντώνιος Αθηναίος, 2) Δημήτριος Μουστάκας,
3) Χριστόφορος Κοσμίδης, 4) Νικόλαος Τρούσας, 5)
Ασπασία Καρέλλου και 6) Χαραλαμπία Σίμου, ως
μέλη του.
Γ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
από τους προαχθησόμενους σε Αντιπροέδρους του
Αρείου Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος και οκτώ
Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 2) Ερω−
τόκριτος Καλούδης, 3) Αργύριος Σταυράκης, 4) Ελένη
Διονυσοπούλου, 5) Ευγενία Προγάκη, 6) Μαρία Βαρελά,
7) Ασπασία Μαγιάκου και 8) Γεώργιος Κριμπάς, ως
μέλη του.
Δ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από
τους προαχθησόμενους σε Αντιπροέδρους του Αρείου
Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος και εννέα Αρεοπα−
γίτες, ήτοι οι: 1) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 2) Βασιλική
Θάνου − Χριστοφίλου, 3) Δημητρούλα Υφαντή, 4) Ιωάννα
Πετροπούλου, 5) Γεώργιος Σακκάς, 6) Παναγιώτης Χα−
τζηπαναγιώτης, 7) Χαράλαμπος Καλαματιανός, 8) Γρη−
γόριος Λαπατάς και 9) Μαρία Χυτήρογλου, ως μέλη του.
ΠΟΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ε΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
από τους προαχθησόμενους σε Αντιπροέδρους του
Αρείου Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος και πέντε
Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Βιολέττα Κυτέα, 2) Παναγιώτης
Ρουμπής, 3) Αικατερίνη Βασιλακοπούλου – Κατσαβριά,
4) Δήμητρα Μπουρνάκα και 5) Αγγελική Αλειφεροπού−
λου, ως μέλη του.
ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
από τους προαχθησόμενους σε Αντιπροέδρους του
Αρείου Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος και πέντε
Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, 2)
Κωνσταντίνος Φράγκος, 3) Μαρία Βασιλάκη, 4) Χρυσού−
λα Παρασκευά και 5) Μαρία Γαλάνη − Λεοναρδοπούλου,
ως μέλη του.
Ζ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από
τους προαχθησόμενους σε Αντιπροέδρους του Αρείου
Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος και πέντε Αρεοπαγί−
τες, ήτοι οι: 1) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 2) Ιωάννης
Γιαννακόπουλος, 3) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου – Πετρουλά−
κη, 4) Βασίλειος Καπελούζος και 5) Πάνος Πετρόπουλος,
ως μέλη του.
Περαιτέρω, αποφασίσθηκε, ομόφωνα, ότι ως αναπλη−
ρωτές Αρεοπαγίτες για κάθε τμήμα θα καλούνται οι
εξής:
1.− Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του
Α΄2 τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Α΄1
τμήματος και αντίστροφα.
2.− Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του
Β΄1 τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Β΄2
τμήματος και αντίστροφα.
3.− Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του
Δ΄ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Γ΄
τμήματος και αντίστροφα.
4.− Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες εκά−
στου ποινικού τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης
των άλλων ποινικών τμημάτων.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα στις
13 Ιουνίου 2013.
Η Πρόεδρος
ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"