Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Ανακατανομή θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 19ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΦΕΚ B 1715/2013 

Αριθμ. 50621 (2)
Ανακατανομή θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΑυξάνουμε τις πενήντα πέντε (55) θέσεις επιτυχόντων
δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου της 19ης εκπαιδευτικής
σειράς του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχο−
λής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης), σε πενήντα επτά (57).
Αριθμ. 50620 (3)
Ανακατανομή θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχο−
λή Δικαστικών Λειτουργών (Κατεύθυνση Διοικητι−
κής Δικαιοσύνης).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΑνακατανέμουμε τις σαράντα έξι (46) θέσεις επιτυχό−
ντων της 19ης εκπαιδευτικής σειράς του εισαγωγικού δι−
αγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
(κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), ως ακολούθως:
μία (1) θέση δοκίμου εισηγητή του Συμβουλίου της Επι−
κρατείας, μία (1) θέση δοκίμου εισηγητή του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και σαράντα τέσσερις (44) θέσεις δοκίμων
παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δι−
καστηρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"