Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 68 δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού της 12ης Φεβρουαρίου 2011

ΦΕΚ B 2246/2013 

Aριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/264/OIK.24015 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτους 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του
Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως ισχύουν, καθώς και
του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ιδίου νόμου,
όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της
παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρ−
μογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οι−
κονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010), όπως ισχύει,
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ
323/Β΄/1 −3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/108/18499/23−8−2013
απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως
ισχύει, για τον διορισμό εξήντα οκτώ (68) δοκίμων Ει−
ρηνοδικών Δ΄ τάξεως,
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009,
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή εξήντα οκτώ (68) δοκίμων Ειρηνοδικών
Δ΄ τάξεως, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα
επιτυχόντων του διαγωνισμού της 12ης Φεβρουαρίου 2011,
η ισχύς του οποίου παρατάθηκε έως την 31η 12−2013,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40, παρ. 8 του
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18), και οι οποίοι καταλαμβάνουν ισά−
ριθμες κενές οργανικές θέσεις ειρηνοδικών των ειρηνοδι−
κείων και πταισματοδικείων της χώρας, του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
για το έτος 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

26 σχόλια:

 1. Συγχαρητηρια σε όσους είναι στη λίστα!!!
  Αν και είναι ανορθόδοξο μια λίστα ένος τέτοιου διαγωνισμουν να είναι ακόμα διαθέσιμη για νέους επιτυχόντες!
  Το ορθολογικό και αξιοκρατικό είναι να γίνει νέος διαγωνισμός, και όχι να καταλαμβάνει θέση ο τελευταίος της λίστας.
  Δεν ήμουν διαγωνιζόμενος κι ούτε θα ήμουν αν προκυρήσονταν διαγωνισμός(προσπαθώ σε άλλα δύσκολα μονοπάτια νσκ, διοικητικά δικαστήρια)..αλλά κατά την προσωπική μου άποψη είναι άδικο αυτό που συμβαίνει με αυτό το διαγωνισμό.
  και πάλι μπράβο σε όσους ήταν τυχεροί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγγνώμη για το ορθογραφικό λάθος
  "προκηρύσσονταν"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για το ορθογραφικό λάθος του προηγούμενου σχολιαστή : όχι "αν προκηρύσσονταν διαγωνισμός" αλλά "αν προκηρυσσόταν διαγωνισμός". Το "προκηρύσσονταν" είναι πληθυντικός αριθμός...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΠΟΡΙΑ: ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  ( ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ) ΚΑΙ ΌΧΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ;
  ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ; ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΈΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Από πού προκύπτει η αρμοδιότητα του υπογράφοντος Υπουργού; Μήπως από την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 323/Β΄/1 −3−2011) κοινή απόφαση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τω όντι;Ελλείπει αρμοδιότης του υπογράψαντος υπουργού; όθεν ακυρωτέα τυγχάνει η υπουργική απόφασις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εδώ ολόκληρος Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράφει σε λάθος χώρα (βλ. Βερολίνο - Γερμανία)και εσένα σε πείραξε ο λάθος υπουργός; Με τι ασχολείται ο κόσμος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Παρατήρηση πρώτη:
  Κάθε διορισμός πλέον υπογράφεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Οπότε δεν υπάρχει ακυρότητα

  Παρατήρηση Δεύτερη:
  Όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απουσιάζει από την Αθήνα, το κράτος δεν κατεβάζει ρολά αλλά οι νόμοι εξακολουθούν να δημοσιεύονται. Επομένως αν είναι στη Λευκάδα για διακοπές τότε ο ΦΕΚ γράφει "Λευκάδα" και αν είναι Βερολίνο τότε γράφει "Βερολίνο". Εκτός και απουσιάζει απο την Ελλάδα πάνω από 10 ημέρες, όπως λέει το αρ. 34 του Συντ. Διαβάστε λίγο παραπάνω και βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει, αντί να κάνετε θεωρίες συνωμοσίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ Ο ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.
  Ο ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠτΔ ή ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΟΥΤΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ( ΠΑΛΑΙΑ ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ), λ.χ. ΛΕΥΚΑΔΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΡΩΜΗ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ, ΑΒΑΝΑ κλπ., ΑΛΛΑ Η ΈΔΡΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΌΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ-ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΥΤΗ( Η ΈΔΡΑ ) ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Λχ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΒΡΥΞΕΛΕΣ, ΠΑΡΙΣΙ, ΛΟΝΔΙΝΟ κλπ.
  ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ-ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Τι σχέση έχει ο τόπος δημοσίευσης των νόμων με τον τόπο υπογραφής τους μπορείς να μας εξηγήσεις ανώνυμε 3:02; Όταν πάνε ένα νόμο προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αυτός βρίσκεται στο Λονδίνο, τι ακριβώς θα πρέπει να γράφει το κείμενο :"Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2013" ή "Λονδίνο 16 Σεπτεμβρίου 2013". Προσπάθησε να ξεμπερδέψεις στο μυαλό σου ορισμένες έννοιες, διότι πολύ φοβάμαι ότι οι ιδεοληψίες σου δε σε αφήνουν να δεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΜΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΕ 18-9-2013, 11:07 μ.μ. ΈΧΕΙΣ ΕΜΠΛΕΞΕΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΕΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ-ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΑ ΌΣΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΊΣΩΣ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΚΑΛΑ ΑΝΩΝΥΜΕ ΤΗΣ 18-9-2013, 11:07 Μ.Μ.
  ΟΙ "ΑΝΩΔΥΝΕΣ" ΚΑΙ " ΙΔΕΟΛΗΠΤΙΚΑ ΟΡΘΕΣ ("ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΟΡΘΕΣ";)
  ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ "ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ" ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ (ΤΥΠΙΚΩΝ-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ), ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ ΔΕΟΝΤΩΣ.
  ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Συνάδελφοι,έχουμε ΣΟΒΑΡΑ προβλήματα για να ασχοληθουμε( συνθήκες εργασίας, μισθολογικά κα)...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πάντως είναι ευτυχές το γεγονός ότι πήραν και άλλους ειρηνοδίκες..ήταν απαραίτητο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Όσο οι Δικαστές διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλο, όπως αποδεικνύεται από τα ανωτέρω σχόλια, μην περιμένετε προκοπή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ 18-9-2013, 11:07 Μ.Μ. ΚΑΙ 23-9-2013, 11:43 Π.Μ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ.
  ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΆΡΑΓΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Όσοι υπολόγιζαν σε διαγωνισμό ειρηνοδικών, ας συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για πολιτικούς δικαστές..διπλασιάζονται οι θέσεις που προκηρύχθηκαν!!είναι πολύ καλή ευκαιρία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Η απόφαση υπογράφεται απο τον υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για να υπάρχει, αργότερα, η δυνατότητα να τους θέσει σε διαθεσιμότητα;
  Μην κοιμάστε με την ισοβιότητα.
  Έρχεται η αναθεώρηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμε 19/09/2013 1:17 και 8:58, δεν απαντάς επί της ταμπακέρας. Η κατοικία σου εσένα είναι στην Ελλάδα. Αν βρίσκεσαι στην Ισπανία και πρέπει να υπογράψεις ένα έγγραφο, τι θα γράψεις 19/09/2013 Άνω Ραχούλα ή Μαδρίτη; Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν μπορείς να ξεχωρίσεις στο μυαλό σου τον τόπο ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ και τον τόπο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ. Τελικά μιλάμε νομικά ή ο καθένας λέει ό,τι θέλει έτσι για εφέ; Επίσης ποιος μίλησε για νεοφιλελευθερισμό, μαρξισμό, μαοϊσμό κ.τ.λ. Τι σχέση έχει το όλο θέμα με την ιδεολογία τη δική σου ή τη δική μου; Επίσης τι σημαίνει «ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ ΔΕΟΝΤΩΣ». Μιλάς για δικαστικό ακτιβισμό, για αλλαγή της κυβέρνησης, για ανατροπή του συστήματος, για επανάσταση, για τσάι και συμπάθεια; Εντάξει, καταλάβαμε τι είσαι και τι εξυπηρετεί ή υπηρετείς. Τουλάχιστον προσπάθησε αυτά που λες να είναι νομικά και όχι αερολογίες του καφενείου. ΚΑΡΦΩΝΕΣΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των 68 δοκίμων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. υπάρχει λίστα επιτυχόντων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Που μπορεί να βρει κάποιος την λίστα? Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων του διαγωνισμού,όπως προέκυψε μετά και απο την κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμήσαντων που πραγματοποιήθηκε δημόσια στον Άρειο Πάγο λίγες μέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.Βάσει αυτού του πίνακα καθορίζεται και η αρχαιότητα του κάθε επιτυχόντα και η σειρά με την οποία καλείται απο το Υπουργείο σε διορισμό.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να βρεις την λίστα των επιτυχόντων.....Πατάς στο google ''τελικός πίνακας επιτυχόντων διαγωνισμού ειρηνοδικών 2011'' και η πρώτη επιλογή που σου βγάζει είναι ο σύνδεσμος της ''διαύγειας'' με το αντίστοιχο ΦΕΚ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ανώνυμε τις 11ης Σεπτεβρίου μην τα ισοπεδώνεις όλα και μη δυναμιτίζεις την ατμόσφαιρα! Πάρα πολλοί εκ των επιτυχόντων Ειρηνοδικών έχουν επιτύχει και σε ΕΞΙΣΟΥ δύσκολα μονοπάτια-όπως λες- της ΕΣΔΙ. Επίσης η αναξιοκρατία δεν έγκειται στην εξάντληση μιας λίστας επιτυχόντων αλλά στον τρόπο διεξαγωγής των όποιων εξετάσεων: διοικητικων δικαστων, πολιτικής δικαιοσύνης, εισαγγελέων, συμβολαιογράφων και ΝΣΚ.
  ΥΓ: Αυτό με την κατσίκα του γείτονα κάποια στιγμή πρέπει να το αποβάλλουμε ως λαός, κάνει κακό πρωτίστως σε όποιον το φέρει!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Γνωρίζει κανείς αν θα διεξαχθεί σύντομα καινούριος διαγωνισμός για ειρηνοδίκες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"