Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ (17-11-2014)

ΦΕΚ Γ 1545/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)

Με Προεδρικό διάταγμα της 6ης Νοεμβρίου 2014,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ−
ματος, τα άρθρα 50, 51, 52, 77 και 78 του Κώδικα Ορ−
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), τα άρ−
θρα 1 και 13 του Ν.2685/1999 (Α΄35) όπως ισχύουν, και
τις με αριθμούς 108, 109, 111 και 117/2014 αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης.
Α. Ανακαλείται το από 8−5−2014 Προεδρικό διάταγμα
(Γ΄635), με θέμα: «Απόσπαση δικαστικού λειτουργού των
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων», κατά το μέρος που
αφορά στην απόσπαση της Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης
Φαίδρας Καραγιάννη του Δημητρίου στο Πρωτοδικείο
Φλώρινας για το εναπομείναν χρονικό διάστημα το
οποίο λήγει στις 16−12−2014.
Β. Διορθώνεται το από 8−7−2014 Προεδρικό διάταγ−
μα (Γ΄ 928), με θέμα «Αποχώρηση από την υπηρεσία
δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δι−
καστηρίων, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας» από το
εσφαλμένο «Νίκης Καστανά − Κασιακόγια του Δημητρί−
ου» στο ορθό «Νίκης Καστανά − Κασιακόγια του Μίμη».
Γ. Αποσπάται, έως 30−6−2015, στο Πρωτοδικείο Χανίων,
η Πρόεδρος Πρωτοδικών Πειραιά Ανδρονίκη Αθανασι−
άδη του Νικολάου, για υπηρεσιακούς λόγους και με
δαπάνες του δημοσίου.
Δ. Αποσπάται, έως 15−9−2015, στο Πρωτοδικείο Θε−
σπρωτίας, ο Πρωτοδίκης Ιωαννίνων Απόστολος Ρίζος
του Γεωργίου, για υπηρεσιακούς λόγους και με δαπάνες
του δημοσίου.
Ε. Αποσπάται, έως 15−9−2015, στο Πρωτοδικείο Αμαλιά−
δας, η Πρωτοδίκης Τρίπολης Κωνσταντίνα Λουκαδάκου
του Λουκά, για υπηρεσιακούς λόγους και με δαπάνες
του δημοσίου.
ΣΤ. Αποσπάται, έως 30−6−2015, στην Εισαγγελία Πρω−
τοδικών Αμαλιάδας, ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
Ηλείας Ευάγγελος Μιχαήλος του Γεωργίου, για υπηρε−
σιακούς λόγους και με δαπάνες του δημοσίου.
(Αριθ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 56360/9−7−2014) .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΦΕΚ Γ 1543/2014 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με Προεδρικό διάταγμα της 3ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και τα άρ−
θρα 49 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα, προάγε−
ται κατ' εκλογή στον βαθμό του Ειρηνοδίκη Β΄ Τάξης
η Ειρηνοδίκης Γ΄ Τάξης Ξάνθης, Ελλάδα Κατσίκα του
Κωνσταντίνου, επειδή συγκεντρώνει σε ιδιαίτερα ικανό
βαθμό τα απαιτούμενα εκ του νόμου τυπικά και ουσι−
αστικά προσόντα.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. − ΥΠ. ΔΙΚ/ΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝ−
ΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: 7959/5−11−2014).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"