Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΝΣΚ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68). ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), Ακαδημίας 68 και Χαριλάου Τρικούπη 2ος όροφος, θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου (16-20 ΜΜ) και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 (13.30 -19 ΜΜ) το Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 


Η Διοικητική Δικαιοσύνη εν μέσω της κρίσης  

1η Συνεδρία
Πρόεδρος: Επαμεινώνδας Π. Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Επίτιμος Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Προκόπης Παυλόπουλος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο­διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος, τ. Υπουργός Εσωτερικών, Βουλευτής Μια ουσιώδης ενδυνάμωση του πλαισίου της ακυρωτικής δικαιοδοσίας των Διοικητικών Δικαστηρίων. Οι ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4274/2014
Αριστοτέλης Σακελλαρίου, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)
Η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη στο πλαίσιο των δημοσιονομικών διαφορών από την ανά­κτηση κοινοτικών ενισχύσεων. Νομολογιακή εξέλιξη
Η επίδραση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ στην δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Παναγιώτης Τσόγκας, Πρωτοδίκης ΔΔ
Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική δίκη στα όρια της συνταγματικής ανοχής
Πρόεδρος: Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Xαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος Ο δικαστικός έλεγχος του δικαίου της ανάγκης
Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Περιορισμοί στην πρόσβαση στην διοικητική δίκη στην εποχή της κρίσης
Γιάννης Κάρκαλης, Δ.Ν., Αντεπίτροπος Επικρατείας, Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας Ο θεσμικός ρόλος της Διοικητικής Δικαιοσύνης στη Διαμεσολάβηση στο Δημόσιο Δίκαιο
Χρήστος Δετσαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρι- τείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, Δικηγόρος Ζητήματα συνταγματικότητας από την εισαγωγή της ενδικοφανούς προσφυγής στις φορο­λογικές διαφορές

Ζητήματα από τη δυνατότητα κατάσχεσης εις χείρας τρίτων χωρίς κοινοποίηση κατασχετη-ρίου εγγράφου στον οφειλέτη του δημοσίου (αρ. 30 παρ. 1 ΚΕΔΕ)

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρέμελης, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δη­μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρος, τ. Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αρι­στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος
Νεότερες εξελίξεις στη νομολογία του ΔΕΕ στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Νέες τάσεις δημοσιονομικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη βελτίωση της διαχεί­ρισης των δημόσιων οικονομικών
Μιχάλης Οικονόμου, Δικηγόρος, Δ.Ν.
Η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Ελληνικού Δημοσίου για διαφορά που απορρέει από διοικητική σύμβαση και η αναγκαιότητα εναρμόνισης με το ενωσιακό δίκαιο. Νομολογιακά δεδομένα και νομοθετικές πρωτοβουλίες
Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρος
Η δικαστική αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων
Πρόεδρος: Σπυρίδων Φλογαΐτης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανε­πιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος, Διευθυντής Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, τ. Υπουργός Εσωτερικών
Παναγιώτης Λαζαράτος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Και πάλι: Η διάκριση των διαφορών ουσίας και ακυρώσεως
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας Συνταγματικά όρια της ουσιαστικοποίησης των ακυρωτικών διαφορών
Ηλιάνα Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρος, τ. Επίτροπος Διοικήσεως Κύπρου Η Διοικητική Δικαιοσύνη στην Κύπρο
Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, Δ.Ν
Τα κριτήρια εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά την (πρόσφατη) νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

18:00 - 20:00 Στρογγυλή Τράπεζα: Μεταρρυθμίσεις στη Διοικητική Δικαιοσύνη - Το ζητούμενο της επιτάχυνσης
Πρόεδρος: Βασίλης Γ. Τζέμος, Διδάκτωρ Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)
Ομιλητές:
Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ. Θεόδωρος Ψυχογυιός, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους
Βασίλης Γ. Τζέμος, Διδάκτωρ Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Freiburg), Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας Συνηγόρου του Πολίτη, Πρόεδρος ΕΕΔ
Δημήτριος Πυργάκης, Εισηγητής Συμβουλίου της Επικρατείας, Αντιπρόεδρος ΕΕΔ
Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Λέκτορας Διοικητικής Επιστήμης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός Γραμματέας ΕΕΔ
Αναστασία Κουτσαύτη, Νομική Σύμβουλος ΕΛΓΑ, Δικηγόρος, L.L.M., Ταμίας ΕΕΔ
Αριστοτέλης Σακελλαρίου, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, L.L.M., Μέλος ΔΣ ΕΕΔ
Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ
Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας Συνηγόρου του Πολίτη, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ
Δημήτριος Μπελαντής, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ, Μέλος ΔΣ ΔΣΑ
Πάρης Ζορμπάς, L.L.M. (Heidelberg), Μέλος ΔΣ ΕΕΔ
Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δικηγόρος
Παναγιώτης Δανιάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, L.L.M., Μέλος ΔΣ Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
Κώστας Τσιμάρας, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΑΕΙ Σ.Σ. Ευελπίδων, Δικηγόρος, Αν Μέλος ΔΣ ΕΕΔ
Ηλίας Μικρουλέας, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου του Μονάχου, Μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, Δικηγόρος, Αν. Μέλος ΔΣ ΕΕΔ
Μιχάλης Ιωαννίδης, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Max Planck Συγκριτικού Δημοσίου και Διεθνούς Δικαίου, Χαϊδελβέργη, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης, Δικηγόρος, Αν. Μέλος ΔΣ ΕΕΔ1 σχόλιο:

  1. Πολύ ενδιαφέρον αλλά προσβάσιμο μόνο για κατοίκους Αθηνών τις συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"