Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ - ΦΕΚ Γ 760/2016

ΦΕΚ Γ 760/2016 


1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Ιουλίου 2016, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988 Α'35), όπως αυτά ισχύουν, και τη με
αριθμό 82/13.06.2016 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστι-
κού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
προάγονται κατ' εκλογή στο βαθμό του Ειρηνοδίκη Α'
τάξης οι παρακάτω Ειρηνοδίκες Β' τάξης, επειδή συγκε-
ντρώνουν σε ιδιαίτερα ικανό βαθμό τα απαιτούμενα εκ
του νόμου τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1) Πειραιώς, Γεωργία Μπιτσάκου του Ανδρέα, 2) Αμα-
ρουσίου, Αικατερίνη Ροδίτου του Ιωάννη, 3) Αλμωπίας,
Ανθούλα Καπνιστή του Παναγιώτη, 4) Τρικάλων και ήδη
Ελασσόνας, Κυριακή Παπαποστόλου του Σωτηρίου, 5)
Αθηνών, Γαρυφαλλιά Τριπουλά του Ιωάννη, 6) Πταισμα-
τοδικείου Λάρισας, Βασιλική Κυριτσάκα του Ευαγγέλου,
7) Αθηνών, Δήμητρα Στέφη του Γεωργίου, 8) Θεσσαλο-
νίκης, Ιωάννης Θωμαΐδης του Δημητρίου, 9) Βάμου και
ήδη Χανίων, Αναστάσιος Ακρωτηριανάκης του Γεωργίου,
10) Εορδαίας, Αθηνά Φονηά του Ανέστη, 11) Αθηνών,
Ερμιόνη Πριμικύρη του Λεωνίδα, 12) Αθηνών, Νικόλαος
Τσαγκαράκης του Αντωνίου, 13) Αμαρουσίου, Ζωή Να-
ούμη του Γεωργίου, 14) Πταισματοδικείου Λαμίας, Ελένη
Παππά του Ιωάννη, 15) Αθηνών, Χαρίκλεια Χρονάκη του
Αντωνίου, 16) Αλεξανδρείας, Αντώνιος Ευθυμιάδης του
Γεωργίου, 17) Πταισματοδικείου Ρεθύμνου, Χριστίνα Πα-
τεράκη του Γεωργίου, 18) Χαλκίδας, Αικατερίνη Σκουλά
του Στυλιανού, 19) Αθηνών, Βιολέττα Χαβλοπούλου του
Χρήστου, 20) Αθηνών, Αικατερίνη Τοκιάν του Αντωνίου,
21) Μυτιλήνης, Ζωή Ζηρίλιου του Αντωνίου, 22) Αθηνών,
Σοφία Μανουηλίδου του Ανδρέα, 23) Τρίπολης, Ελένη
Μαχαίρα του Χρήστου, 24) Αμαρουσίου, Αγγελική Λύκου
του Κωνσταντίνου, 25) Λευκάδας, Φωτεινή Οικονομί-
δου του Γεωργίου και 26) Αθηνών, Ιωάννα Κολιλέκα του
Φωτίου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 7551/01.08.2016).

Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Ιουλίου 2016, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 1 και 3 του
Συντάγματος, τα άρθρα 77 Β' και 78 του Κώδικα Οργα-
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α'35), όπως αυτά
ισχύουν, και τη με αριθμό 83/13.06.2016 απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης, η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ' τάξης Πλω-
μαρίου και ήδη Μυτιλήνης, Μαργιορίτσα-Ζαχαρώ Καλ-
φαγιάννη του Γεωργίου, διορίζεται σε θέση Ειρηνοδίκη
Δ' τάξης, επειδή έχει συμπληρώσει την εκ του νόμου
προβλεπόμενη ετήσια δοκιμαστική υπηρεσία και συ-
γκεντρώνει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προ-
σόντα.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 7549/01.08.2016).
Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Ιουλίου 2016, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α'35), όπως αυτά ισχύουν,
το άρθρο 13 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) και τη με αριθ-
μό 84/13.06.2016 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, η Ει-
ρηνοδίκης Β' τάξης Λαγκαδά, Θεοπούλα Κουκουνά του
Γεωργίου, αποσπάται για έξι μήνες, λόγω υπηρεσιακών
αναγκών και με δαπάνες του δημοσίου στο Ειρηνοδι-
κείο Καστοριάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"