Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ -

ΦΕΚ Γ 760/2016 


1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 7551/01.08.2016).
Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Ιουλίου 2016, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ-
ρωτικός νόμος 1756/1988, Α' 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ανανεώνεται η θητεία, για μία διετία, στο Πρωτοδι-
κείο Αθηνών των τακτικών ανακριτών:
1. Του 1ου τακτικού ανακριτικού τμήματος Πρωτοδί-
κου Σταματίνας Λαού του Γεωργίου.
2. Του 2ου τακτικού ανακριτικού τμήματος Πρωτοδί-
κου Ιωσηφίνας Βιοπούλου του Κωνσταντίνου.
3. Του 7ου τακτικού ανακριτικού τμήματος Πρωτοδί-
κου Μαρίας Βολίκα του Θεοδώρου.
4. Του 20ου τακτικού ανακριτικού τμήματος Πρωτοδί-
κου Αικατερίνης Κουρουνάρχη του Κυριάκου.
5. Του 27ου τακτικού ανακριτικού τμήματος Πρωτο-
δίκη Ιωάννη Μασσαλή του Γεωργίου.
6. Του 30ου τακτικού ανακριτικού τμήματος Πρωτο-
δίκου Παναγιώτας Γιούπη του Ανδρέα.
Β. Ορίζονται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
τακτικοί ανακριτές:
1. Στο 10° τακτικό ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης
Ζωή Γκιόκα του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκου Αναστασίας Ξηρογιάννη του Νικολάου, η οποία
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
2. Στο 11° τακτικό ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης
Χρυσούλα Γκούμα του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση
του Πρωτοδίκη Κωνσταντίνου Σκούβαρη του Ευαγγέλου,
ο οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
3. Στο 15° τακτικό ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης
Ιωάννα Αλεξίδου του Σπυρίδωνα, σε αντικατάσταση
του Πρωτοδίκη Γεωργίου Βώττη του Ιωάννη, ο οποίος
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
4. Στο 29° τακτικό ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης
Ειρήνη Πουλιδάκη του Νικολάου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκου Αγγελικής Ανέστη του Γεωργίου, η οποία
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Γ. Ορίζονται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Πατρών,
τακτικοί ανακριτές: α) στο Α' τακτικό ανακριτικό τμήμα,
η Πρωτοδίκης Ευαγγελία Ψυχάρη του Χρήστου σε αντι-
κατάσταση του Πρωτοδίκη Λουκά Σελιάχα του Εμμα-
νουήλ, ο οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά,
β) στο Β' τακτικό ανακριτικό τμήμα, η Πρωτοδίκης Πα-
ρασκευή-Ειρήνη Δασούκη του Ανδρέα σε αντικατάστα-
ση του Πρωτοδίκη Αθανασίου Τζιούμη του Βασιλείου,
ο οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά και γ)
στο Γ' τακτικό ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης Μαρία
Παπακώστα του Δημητρίου, σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Ευαγγέλου Κωστακιώτη του Ανδρέα, ο οποίος
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Δ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Σύρου,
τακτικός ανακριτής, ο Πρωτοδίκης Κωνσταντίνος Πασι-
αλής του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκου
Ευαγγελίας Τσαπαλιάρη του Ελευθερίου, η οποία απαλ-
λάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Ε. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτί-
ας, τακτικός ανακριτής, ο Πρωτοδίκης Γαβριήλ Ρίζο του
Ιακώβου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκου Μάρθας
Τσαπραλή του Αναστασίου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"