Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 114/2018)
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 25ης Ιανουαρίου 2018,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄ 35).
2. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210/5-11-2016).
Β. Τη με αριθμό 3133/21-11-2017 γνώμη της Προέ-
δρου Πρωτοδικών Ηρακλείου και τη με αριθμό 6523/
23-11-2017 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής
Κρήτης,

1. Ορίζονται για μια διετία στο Πρωτοδικείο Ηρα-
κλείου:
α) Ο Πρωτοδίκης Ηλίας ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ του Αναστασίου
ως τακτικός ανακριτής του Α΄ Τμήματος Πλημμελειοδι-
κών, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Γεωργίας ΧΑΛ-
ΚΙΑΔΑΚΗ του Φωτίου, λόγω λήξεως της θητείας της.
β) Η Πρωτοδίκης Μαρία ΚΑΡΑΛΗ του Γεωργίου ως τα-
κτική ανακρίτρια του Γ΄ Τμήματος Πλημμελειοδικών και
ως αναπληρωματική ανακρίτρια ανηλίκων, σε αντικατά-
σταση του Πρωτοδίκη Γεωργίου ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ του Λά-
μπρου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

2. Διορθώνεται το προεδρικό διάταγμα της 13ης
Νοεμβρίου 2017 «Ορισμός τακτικών και αναπληρωτών
δικαστών ανηλίκων, ορισμός τακτικών και αναπληρω-
τών ανακριτών και ανακριτών ανηλίκων και ανανέωση
θητείας αυτών» (Γ΄ 1226/30-11-2017), ως ακολούθως:
α) Ως προς τη διάρκεια ορισμού της Εφέτη Ζωής ΚΑΡΑ-
ΧΑΛΙΟΥ του Ευαγγέλου ως αναπληρώτριας ανακρίτριας
ανηλίκων στο Εφετείο Πειραιά από το εσφαλμένο «διε-
τία» στο ορθό: «τριετία».
β) Ως προς τον αριθμό του Ειδικού Ανακριτικού Τμή-
ματος στο οποίο ορίστηκε τακτική ανακρίτρια η Πρωτο-
δίκης Ευαγγελία ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου
από το εσφαλμένο «1ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος»
στο ορθό: «2ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος».
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"