Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 118/2018)

ΦΕΚ Γ 118/2018

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 5ης Φεβρουαρίου 2018,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με:
Α. Ορίζονται για μια τριετία δικαστές ανηλίκων, ως
ακολούθως:

1. Στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου η Εφέτης Αρετή ΠΑ-
ΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου ως τακτική δικαστής
ανηλίκων, σε αντικατάσταση του Εφέτη Κωνσταντίνου
ΜΑΚΡΗ του Δημητρίου, λόγω λήξεως της θητείας του,
με αναπληρώτρια δικαστή ανηλίκων την Εφέτη Ευτέρ-
πη ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΙΝΟΥ του Αιμίλιου, σε αντικατάσταση
της Εφέτη Μαργαρίτας ΝΙΚΑΚΗ του Ιωάννη, η οποία έχει
μετατεθεί στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.
2. Στο Πρωτοδικείο Αιγίου ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Νικόλαος ΜΑΝΙΩΤΗΣ του Ιωάννη ως τακτικός δικαστής
ανηλίκων, σε αντικατάσταση της Άννας ΛΕΟΝΤΙΟΥ του
Νικολάου, η οποία προήχθη σε Εφέτη Πατρών.
3. Στο Πρωτοδικείο Άμφισσας ο Πρόεδρος Πρωτοδι-
κών Ηλίας ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ του Αριστείδη ως τακτικός
δικαστής ανηλίκων, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Ελένης ΠΑΠΑΔΕΑ του Παναγιώτη, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Πειραιά, με αναπληρώτρια δικαστή
ανηλίκων την Πρωτοδίκη Σμαράγδα ΜΩΡΑΪΤΗ του Κων-
σταντίνου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Ευάγγελου
ΖΑΒΒΟΥ του Ευθυμίου, ο οποίος απαλλάσσεται από τα
καθήκοντα αυτά.
4. Στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας η Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Ελένη ΚΕΧΑΓΙΑ του Ιωάννη ως τακτική δικαστής
ανηλίκων, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Αλέξαν-
δρου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου, λόγω λήξεως της
θητείας του, με αναπληρώτρια δικαστή ανηλίκων την
Πρωτοδίκη Μαρία ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ του Σάββα, καθώς, μετά
τη μετάθεση της Πρωτοδίκη Σταυρούλας ΔΕΔΙΚΟΥΣΗ
του Αθανασίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, δεν είχε ορι-
σθεί αναπληρωτής.
5. Στο Πρωτοδικείο Καβάλας η Πρωτοδίκης Χρυσάν-
θη ΤΣΙΡΩΝΗ του Χρήστου ως αναπληρώτρια δικαστής
ανηλίκων, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Νικολάου
ΚΑΣΜΕΡΙΔΗ του Γεωργίου, λόγω λήξεως της θητείας του.
6. Στο Πρωτοδικείο Καστοριάς η Πρωτοδίκης Ανα-
στασία ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ του Ιωάννη ως αναπληρώτρια
δικαστής ανηλίκων, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη
Ελευθέριου ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΥ του Γεωργίου, ο οποίος με-
τατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
7. Στο Πρωτοδικείο Σπάρτης ο Πρωτοδίκης Ιωάννης
ΤΣΙΦΟΥΚΗΣ του Φωτίου ως αναπληρωτής δικαστής
ανηλίκων, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ελένης ΠΕ-
ΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του Παύλου, η οποία ευρίσκεται σε άδεια
μητρότητας.

8. Στο Πρωτοδικείο Χανίων η Πρωτοδίκης Παρασκευή
ΣΓΟΥΡΑΚΗ του Στεφάνου ως αναπληρώτρια δικαστής
ανηλίκων, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Καλλιρρόης
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ του Σπυρίδωνος, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
Β. Ανανεώνεται για μια τριετία η θητεία της Προέδρου
Πρωτοδικών Αρχοντιάς ΛΑΜΠΟΥ του Μάρκου ως τακτι-
κής δικαστή ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας.

 
Γ. Ορίζονται ανακριτές, ως ακολούθως:
α) Για μια τριετία:
Στο Πρωτοδικείο Πειραιά η Πρωτοδίκης Αθηνά ΛΑΛΛΗ
του Λέανδρου ως τακτική ανακρίτρια του Α΄ ανακριτικού
γραφείου.
β) Για μια διετία:
1. Στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου η Εφέτης Αρετή ΠΑ-
ΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου ως τακτική ανακρίτρια
ανηλίκων, σε αντικατάσταση του Εφέτη Κωνσταντίνου
ΜΑΚΡΗ του Δημητρίου, λόγω λήξεως της θητείας του.
2. Στο Εφετείο Λάρισας ο Εφέτης Ηλίας ΤΟΥΛΙΓΚΟΣ
του Αναστασίου ως τακτικός ανακριτής ανηλίκων, σε
αντικατάσταση της Εφέτη Αθηνάς ΜΙΞΙΟΥ του Νικολάου,
λόγω λήξεως της θητείας της, με αναπληρωτή ανακριτή
ανηλίκων τον Εφέτη Σωτήριο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Πέτρου,
σε αντικατάσταση της Εφέτη Μαρίας ΤΣΙΡΩΝΙΔΟΥ του
Κωνσταντίνου, λόγω λήξεως της θητείας της.
3. Στο Πρωτοδικείο Αιγίου η Πρωτοδίκης Ξανθή ΣΤΑ-
ΜΑΤΗ του Θεοδώρου ως τακτική ανακρίτρια και ανα-
κρίτρια ανηλίκων, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Πανωραίας ΣΠΑΝΟΥ του Δημητρίου, λόγω λήξεως της
θητείας της.
4. Στο Πρωτοδικείο Άμφισσας ο Πρωτοδίκης Νικόλαος
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ανδρέα ως τακτικός ανακριτής
και ανακριτής ανηλίκων, σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Ευάγγελου ΖΑΒΒΟΥ του Ευθυμίου, λόγω λήξεως
της θητείας του.
5. Στο Πρωτοδικείο Γυθείου η Πρωτοδίκης Βασιλική
ΠΑΡΑΣΧΟΥ του Νικολάου ως τακτική ανακρίτρια και
ανακρίτρια ανηλίκων, σε αντικατάσταση του Πρωτοδί-
κη Αλέξανδρου - Ιωάννη ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου,
ο οποίος αποσπάστηκε ως Εμπειρογνώμονας στον Ορ-
γανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
6. Στο Πρωτοδικείο Θηβών η Πρωτοδίκης Σοφία ΦΑ-
ΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Αντωνίου ως τακτική ανακρίτρια, σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Δήμητρας ΜΟΡΦΗ του
Νίκωνος - Γεωργίου, λόγω λήξεως της θητείας της.
7. Στο Πρωτοδικείο Καστοριάς η Πρωτοδίκης Ελένη
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Ταξιάρχη ως τακτική ανακρίτρια,
σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Ελευθέριου ΤΟΠΑΛ-
ΝΑΚΟΥ του Γεωργίου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτο-
δικείο Λάρισας.
8. Στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας η Πρωτοδίκης Ανα-
στασία ΝΤΙΟΥΔΗ του Μιχαήλ ως τακτική ανακρίτρια, σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ευγενίας ΤΣΑΠΟΓΑ του
Κωνσταντίνου, λόγω λήξεως της θητείας της.
9. Στο Πρωτοδικείο Λασιθίου, ο Πρωτοδίκης Ιωάννης
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ του Αθανασίου ως τακτικός ανακριτής,
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αμαλίας ΜΑΝΟΥΣΑ-
ΚΗ του Ιωάννη, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Χανίων.
10. Στο Πρωτοδικείο Ροδόπης, η Πρωτοδίκης Αικατε-
ρίνη ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ του Θεοδώρου ως τακτική ανακρίτρια
και ανακρίτρια ανηλίκων, σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Γεωργίου ΣΑΦΟΥΡΗ του Ζήση, στον οποίο έχει
χορηγηθεί άδεια ανατροφής τέκνου.
Δ. Ανανεώνεται για μια ακόμη διετία η θητεία των κά-
τωθι ανακριτών, ως ακολούθως:

1. Του Πρωτοδίκη Δημητρίου ΠΑΧΑΚΗ του Ιωάννη ως
τακτικού ανακριτή και ανακριτή ανηλίκων στο Πρωτο-
δικείο Κοζάνης.
2. Της Πρωτοδίκη Αναστασίας ΒΛΑΧΟΥ του Ανδρέα
ως τακτικής ανακρίτριας στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"