Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

ΕνΔΕ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του έκτακτου Δ.Σ. της 7ης Νοεμβρίου 2019


                   ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                             
               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
      ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                               Τ.Κ. 101. 71
             e- mail: endikeis@otenet.gr
                                                                                      Αθήνα, 11-11-2019
                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 490

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του έκτακτου Δ.Σ.
της 7ης Νοεμβρίου 2019

            Το έκτακτο Δ.Σ. της 7ης Νοεμβρίου 2019 αποφάσισε τα ακόλουθα:


            1) Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν η θέση της Ένωσης επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις». Η Διαρκής Επιτροπή της Βουλής στην ακρόαση φορέων επί του Σχεδίου Νόμου κάλεσε την Ένωσή μας την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 για να εκφράσει τις θέσεις της. Επιφυλαχθήκαμε εν όψει του γεγονότος ότι την επομένη θα συζητούσαμε το θέμα στο έκτακτο Δ.Σ. Κατά τη συνεδρίαση ζητήθηκε από όλους τους συναδέλφους να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους επί των νέων τροποποιήσεων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε να γίνει τοποθέτηση επί του άρθρου 390 ΠΚ αναφορικά με την προσθήκη εδαφίου που επιτρέπει μόνο την κατ’ έγκληση δίωξη της κακουργηματικής απιστίας. Η πλειοψηφία των 8 μελών του ΔΣ (Χρ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Π. Μποροδήμος, Μ. Στενιώτη, Κ. Βουλγαρίδης, Γ. Κομπολίτης, Σ. Γκαρά, Α. Ερμίδου) τάχθηκαν υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει να δηλώσει η Ένωση την αντίθεσή της στην προσθήκη του συγκεκριμένου εδαφίου και να ζητήσει την αυτεπάγγελτη δίωξη της κακουργηματικής απιστίας. Θεωρήθηκε αυτονόητο ότι η απόφαση αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο όργανο που ζήτησε τις απόψεις μας, δηλαδή στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η μειοψηφία 4 μελών του ΔΣ αρνήθηκε την δημοσιοποίηση και αποστολή των απόψεων στην Επιτροπή της Βουλής και πρότεινε την αποστολή τους μόνο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θεωρήθηκε από την πλειοψηφία ότι δεν έχει κανένα νόημα η αποστολή των θέσεών μας στο Υπουργείο ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα, τη στιγμή που επίκειται ψήφιση του νόμου στη Βουλή. Δεν μπορεί επίσης να γίνει κατανοητό για ποιόν λόγο η Ένωση θα πρέπει στην παρούσα συγκυρία να συγκαλύψει τις θέσεις της και να μην τις κοινοποιήσει αρμοδίως, τη στιγμή που  αυτή ήταν η πρακτική που ακολούθησε και στο παρελθόν (κατάθεση και δημοσιοποίηση των θέσεων όλων των μελών του ΔΣ επί των Κωδίκων τον Απρίλιο του 2019, ήτοι 2 μήνες πριν την ψήφισή τους και εσωτερική ψηφοφορία και δημόσια τοποθέτηση τον Αύγουστο του 2019 επί όλων των άρθρων κατά την έναρξη της διαδικασίας των τροποποιήσεων). Οι συνάδελφοι Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης και Π. Μποροδήμος θεωρούν ότι η προσπάθεια συνολικής αλλαγής της στάσης της Ένωσης σε σειρά θεμάτων μετά το καλοκαίρι του 2019 πλήττει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του συλλογικού μας οργάνου. Ακατανόητη θεωρούμε και τη στάση του μέλους του ΔΣ, Ε. Βεργώνη, να αποχωρήσει από την διαδικασία, με το πρόσχημα της μη συμπερίληψης στην ημερήσια διάταξη συγκεκριμένων άρθρων των Κωδίκων, αφού η Ημερήσια Διάταξη έδινε τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη να αναπτύξουν και να σχολιάσουν όποιο άρθρο των Κωδίκων επιθυμούσαν, εκ των προτέρων δε περιορισμός της συζήτησης επί συγκεκριμένων άρθρων θα ήταν αυθαίρετος και αδικαιολόγητος. 
Τα μέλη του ΔΣ (Ν. Σαλάτας, Π. Λυμπερόπουλος και Δ. Φούκας), ενώ επί της ουσίας όσον αφορά την αυτεπάγγελτη δίωξη της κακουργηματικής απιστίας συμφωνούν με την άποψη της πλειοψηφίας, άλλωστε ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος στην συσταθείσα προσφάτως αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, ως μέλος αυτής μειοψήφησε υπέρ της αυτεπαγγέλτου διώξεως, έκριναν ότι δεν ήταν σκόπιμο να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση, αλλά οι απόψεις αυτές να διαβιβαστούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής , ως οι θέσεις της Ένωσής μας. Και τούτο διότι κατά την κατάθεση και ψήφιση των Κωδίκων επί υπουργίας κ. Καλογήρου ,όπου εκεί βέβαια υπήρχε πληθώρα άρθρων που διαφωνούσαμε, όπως κατάργηση της κακουργηματικής μορφής της ενεργητικής δωροδοκίας , κατάργηση του Μονομελούς Εφετείου κακουργημάτων και πολλών άλλων διατάξεων ,  τηρήσαμε την πρακτική της αποστολής των απόψεών μας στον τότε Υπουργό κ. Καλογήρου και όχι της εκδόσεως σχετικής ανακοινώσεως της Ένωσής μας για ευνόητους λόγους, όπως πολιτική εκμετάλλευση κλπ., η οποία εν προκειμένω υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να συμβεί. Αυτή δηλαδή η διαφοροποίηση φοβούμεθα ότι μας εκθέτει στον κίνδυνο να κατηγορηθούμε και όχι βεβαίως αβασίμως ,ότι δεν περιφρουρούμε την ανεξαρτησία της Ένωσής μας , όπως οφείλουμε , έναντι της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας. Μια τέτοια κατεύθυνση στην πορεία της Ένωσης, θέτει σε αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνέχισης της κοινής πορείας του λεγόμενου ενωτικού προεδρείου.
Σημειώνεται ότι ο Ευστάθιος Βεργώνης στην παραπάνω ψηφοφορία αποχώρησε διαμαρτυρόμενος για την επιμονή της πλειοψηφίας να εκδοθεί ανακοίνωση, παρά την μη συμπερίληψη στα θέματα της ημερήσιας διάταξης παρατηρήσεων επί συγκεκριμένων άρθρων των κωδίκων, συντασσόμενος, κατά τα λοιπά απολύτως με την ως άνω άποψη της μειοψηφίας.

2) Συζητήθηκε στη συνέχεια η θεματολογία της επικείμενης ΓΣ. Αποφασίστηκε ομόφωνα να αποτελέσουν θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: α) Δικαστική Ανεξαρτησία (εσωτερική- εξωτερική) και κατάσταση των δικαστικών συστημάτων στην Ευρώπη, β) Δικαιοσύνη και Οικονομική Ανάπτυξη, γ) στήριξη των δομών της Δικαιοσύνης από το Κράτος. Ο Πρόεδρος της Ένωσης έθεσε επίσης ως αναγκαίο θέμα συζήτησης και την Υποχρεωτική Ιδιωτική Διαμεσολάβηση. Η πλειοψηφία του ΔΣ (Χρ. Σεβαστίδης, Ν. Σαλάτας, Χαρ. Σεβαστίδης, Π. Μποροδήμος, Γ. Κομπολίτης, Κ. Βουλγαρίδης, Χ. Μαυρίδης, Σ. Γκαρά, Α. Ερμίδου και με έγγραφες επιστολές η Β. Πάπαρη και ο Χ. Νάστας) αποφάσισε να αποτελέσει θέμα συζήτησης. Η μειοψηφία του ΔΣ (Π. Λυμπερόπουλος, Δ. Φούκας, Ε. Βεργώνης, Μ. Στενιώτη) έκρινε ότι έπρεπε σε επόμενο ΔΣ να συζητήσουμε το ενδεχόμενο συμπερίληψής του στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της ΓΣ.

Αποφασίστηκε ομόφωνα να αποσταλεί επιστολή και να ζητηθεί συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για να συζητηθεί το θέμα της Διαμεσολάβησης. 

3) Επόμενο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η θέση της Ένωσης επί της μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κατά την ψηφοφορία υπήρξε ισοψηφία. Συγκεκριμένα 6 μέλη (Χρ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Π. Μποροδήμος, Μ. Στενιώτη, Κ. Βουλγαρίδης, Γ. Κομπολίτης) τάχθηκαν υπέρ του αιτήματος επαναφοράς της ΓΓ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και 6 μέλη (Π. Λυμπερόπουλος, Ν. Σαλάτας, Σ. Βεργώνης, Α. Ερμίδου, Δ. Φούκας και Σ. Γκαρά) τάχθηκαν υπέρ της άποψης να μην ληφθεί απόφαση και να συζητηθεί το ζήτημα εκ νέου. Τελικά αποφασίστηκε η επανασυζήτηση του θέματος στο επόμενο ΔΣ.

4) Τέλος έγινε ενημέρωση των μελών του ΔΣ για την πορεία εφαρμογής της απόφασης 209/2018 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 Σ (Μισθοδικείου)και αποφασίστηκε ομόφωνα η διοργάνωση παιδικών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"