Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Διαγωνισμός ΕΣΔι 28η Σειρά - και 1η Σειρά Ειρηνοδικών

 

 

 28η ΣΕΙΡΑ - 

και 

1η Σειρά ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 ...............

 
ΦΕΚ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων κατά Σειρά Επιτυχίας,
ΚΗ΄ Εισαγωγικός Διαγωνισμός Κατεύθυνση Ειρηνοδικών.


ΦΕΚ Γ 13/2022

32. 17-1-2022

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 28ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 28ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

  Οι επιτυχόντες της κατεύθυνσης της διοικητικής δικαιοσύνης, που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης του 28ου εισαγωγικού διαγωνισμού, πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.-Αίτηση

2.Βιογραφικό σημείωμα

3.Μία υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση:

    -Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄αρθρο 8 ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως κατά του αιτούντος

  - Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄αρθρο 8 του ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως του αιτούντος ή οριστικής παύσεως της τυχόν εναντίον ποινικής διώξεως

4.Τέσσερις (4) φωτογραφίες (έγχρωμες)

5.Έντυπο συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

 Για τη μισθοδοσία απαιτείται: Λογαριασμός μισθοδοσίας σε οποιαδήποτε τράπεζα. Όσοι δεν έχουν τέτοιο λογαριασμό θα πρέπει να ανοίξουν έναν αντίστοιχο σε οποιαδήποτε τράπεζα, αφού πρώτα παραλάβουν από τη Σχολή τη βεβαίωση έναρξης μισθοδοσίας κατά την εγγραφή τους.

 Ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής από την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022.

 Η αίτηση για την εγγραφή (η οποία υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) θα υποβάλλεται στη γραμματεία της Σχολής, τέρμα Φοίνικα Καλαμαριά, κατά τις ώρες 09.30΄ έως 13.00΄.

 Κατά την είσοδο στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, οι επιτυχόντες υποχρεούνται, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, να επιδεικνύουν κατά την εγγραφή τους:

 α) πιστοποιητικό εμβολιασμού

 β) πιστοποιητικό νόσησης

 γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID – 19 είτε με τη μέθοδο PCR εντός 72 ωρών είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) εντός 48 ωρών.

 Ο έλεγχος γνησιότητας του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης ταυτόχρονα με την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, θα ελέγχονται από το τμήμα προεισαγωγικής εκπαίδευσης.

 Πληροφορίες: 2310.494100 - 107

 

 

31. 17-1-2022ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 28ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 28ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ )

  Οι επιτυχόντες των κατευθύνσεων της πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης, των εισαγγελέων και των ειρηνοδικών, που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης του 28ου εισαγωγικού διαγωνισμού, πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.-Αίτηση (κατεύθυνση πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης)

    -Αίτηση (κατεύθυνση εισαγγελέων)

    -Αίτηση (κατεύθυνση ειρηνοδικών)

2.Βιογραφικό σημείωμα

 3.Μία υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση:

   -Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως κατά του αιτούντος

   -Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄αρθρο 8 του ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως του αιτούντος ή οριστικής παύσεως της τυχόν εναντίον του ποινικής διώξεως

4.Τέσσερις (4) φωτογραφίες (έγχρωμες)

5.Έντυπο συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

 Για τη μισθοδοσία απαιτείται: Λογαριασμός μισθοδοσίας σε οποιαδήποτε τράπεζα. Όσοι δεν έχουν τέτοιο λογαριασμό θα πρέπει να ανοίξουν έναν αντίστοιχο σε οποιαδήποτε τράπεζα, αφού πρώτα παραλάβουν από τη Σχολή τη βεβαίωση έναρξης μισθοδοσίας κατά την εγγραφή τους.

 Ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής από την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.

 Η αίτηση για την εγγραφή (η οποία υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) θα υποβάλλεται στη γραμματεία της Σχολής, τέρμα Φοίνικα Καλαμαριά, κατά τις ώρες 09.30΄ έως 13.00΄.

 Κατά την είσοδο στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, οι επιτυχόντες υποχρεούνται, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, να επιδεικνύουν κατά την εγγραφή τους:

 α) πιστοποιητικό εμβολιασμού

 β) πιστοποιητικό νόσησης

 γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID – 19 είτε με τη μέθοδο PCR εντός 72 ωρών είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) εντός 48 ωρών.

 Ο έλεγχος γνησιότητας του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης ταυτόχρονα με την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, θα ελέγχονται από το τμήμα προεισαγωγικής εκπαίδευσης.

 Πληροφορίες: 2310.494100 - 107
30. 13-1-2022ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 28ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 28ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ )

  Οι επιτυχόντες των κατευθύνσεων της πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης, των εισαγγελέων και των ειρηνοδικών, που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης του 28ου εισαγωγικού διαγωνισμού, πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.-Αίτηση (κατεύθυνση πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης)

    -Αίτηση (κατεύθυνση εισαγγελέων)

    -Αίτηση (κατεύθυνση ειρηνοδικών)

2.Βιογραφικό σημείωμα

 3.Μία υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση:

   -Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως κατά του αιτούντος

   -Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄αρθρο 8 του ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως του αιτούντος ή οριστικής παύσεως της τυχόν εναντίον του ποινικής διώξεως

4.Τέσσερις (4) φωτογραφίες (έγχρωμες)

5.Έντυπο συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

 Για τη μισθοδοσία απαιτείται: Λογαριασμός μισθοδοσίας σε οποιαδήποτε τράπεζα. Όσοι δεν έχουν τέτοιο λογαριασμό θα πρέπει να ανοίξουν έναν αντίστοιχο σε οποιαδήποτε τράπεζα, αφού πρώτα παραλάβουν από τη Σχολή τη βεβαίωση έναρξης μισθοδοσίας κατά την εγγραφή τους.

 Ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής από την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.

 Η αίτηση για την εγγραφή (η οποία υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) θα υποβάλλεται στη γραμματεία της Σχολής, τέρμα Φοίνικα Καλαμαριά, κατά τις ώρες 09.30΄ έως 13.00΄.

 Κατά την είσοδο στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, οι επιτυχόντες υποχρεούνται, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, να επιδεικνύουν κατά την εγγραφή τους:

 α) πιστοποιητικό εμβολιασμού

 β) πιστοποιητικό νόσησης

 γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID – 19 είτε με τη μέθοδο PCR εντός 72 ωρών είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) εντός 48 ωρών.

 Ο έλεγχος γνησιότητας του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης ταυτόχρονα με την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, θα ελέγχονται από το τμήμα προεισαγωγικής εκπαίδευσης.

 Πληροφορίες: 2310.494100 - 107

 

 

29. 12-1-2022

 ΦΕΚ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 

ΚΗ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

ΚΗ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

ΚΗ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 

ΦΕΚ Γ 4/2022
 

 

28. 10-1-2022

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 

 

27. 30-12-2021

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 

 

26. 22-12-2021

 
 
25. 22-12-2021
 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΗ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   κατεβάστε εδώ

 

 

 

 23. 17-12-2021

 

 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 67400
Αντικατάσταση Προέδρου της εξεταστικής επι-
τροπής τoυ εισαγωγικού διαγωνισμού για την
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύ-
θυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), έτους 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 του ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α’ 164), σε συν-
δυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4871/2021
(Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Τις υπ’ αρ. 28854/09.07.2021 (Γ΄ 1593) και 41437/
31.08.2021 (Γ΄ 1975) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τις οποίες
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδα-
στών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
4. Την υπ’ αρ. 46679/22.09.2021 απόφαση του υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής
τoυ εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιο-
σύνης), έτους 2021» (Υ.Ο.Δ.Δ. 802).
5. Το υπό στοιχεία Γ´ 907/13.12.2021 έγγραφο του Προ-
έδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως Πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής
του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής
Δικαιοσύνης), την Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου του
Χρήστου (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 526960), Αντιπρόεδρο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, σε αντικατάσταση του Πα-
ναγιώτη Ευστρατίου του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 153027),
τέως Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας,
που είχε οριστεί στην εν λόγω θέση, με την υπ’ αρ.
46679/22.9.2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
(Υ.Ο.Δ.Δ. 802) και ο οποίος παραιτήθηκε από την υπηρε-
σία, την 03.12.2021 (Γ´ 2997).
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 46679/22.09.2021 προ-
ηγούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 
 
19. 8-12-2021
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΗ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΗ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΗ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι, οι υποφήφιοι που εξετάζονται προφορικά την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 18.00΄, θα εξεταστούν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Β΄(2ος όροφος) του Συμβουλίου της Επικρατείας , αντί της αίθουσας της Ολομέλειας.

 

 

 
 
 
18. 6-12-2021
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΗ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ)

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ     κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ    κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   κατεβάστε εδώ
 
17. 25-11-2021

 
16. 24-11-2021

14. 11-10-2021


ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ 28ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την ευκαιρία της έναρξης των γραπτών εξετάσεων του 28ου εισαγωγικού διαγωνισμού, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εύχεται στους υποψηφίους όλων των κατευθύνσεων  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 12. 5-10-2021
 
 
11. 5-10-2021
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ -ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ -

 Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ         - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ -

Γ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ       - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ -

 

 

 
 
 
9. 4-10-2021
 
 
 
 
 
8. 1-10-2021
 

ΠΙΚΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΗ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Α)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Β)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Γ)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Δ)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
7. 1-10-2021
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΗ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισµού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) θα διεξαχθούν στις 21, 22 και 23-10-2021 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας) καθώς στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι). 

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:

 Πέμπτη 21-10-2021, ώρα 09.30΄: 1ο Θέµα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών (ακυρωτική διαφορά) 

 

Πέμπτη 21-10-2021 , ώρα 17.30΄: Ξένη γλώσσα 

Παρασκευή 22-10-2021, ώρα 09.30΄:. 2ο Θέµα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών (διαφορά ουσίας) 

Παρασκευή 22-10-2021, ώρα 17.30΄:. Θέμα Γενικής Παιδείας Σάββατο

 23-10-2021, ώρα 09.30΄: Θέμα Δημοσιονομικού Δικαίου Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής: Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες πλην της εξέτασης στη ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες. 

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών η οποία θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα αυτής.(www.esdi.gr). Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιουδήποτε νομοθετήματος, σχετικού με την εξεταστέα ύλη. Όλοι οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους εντός των εξεταστικών κέντρων υποχρεούνται, να επιδεικνύουν α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή β) πιστοποιητικό νόσησης ή γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID – 19 με τη μέθοδο PCR εντός 72 ωρών είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) εντός 48 ωρών πριν από την προσέλευση. Ο έλεγχος γνησιότητας του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης ταυτόχρονα με την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, θα ελέγχεται από προσωπικό εξουσιοδοτημένο προς τον σκοπό αυτό. Οι υποψήφιοι που δεν είναι εφοδιασμένοι με το κατάλληλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση δεν θα εισέρχονται στα εξεταστικά κέντρα. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλους τους υποψήφιους καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασής τους. Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές. 

 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής 

Παναγιώτης Ευστρατίου

 Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

 
6. 28-9-2021
 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή

Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων) θα διεξαχθούν στις 18, 19 και 20-

10-2021 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY

THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας), στις κτιριακές εγκαταστάσεις του

Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), στις κτιριακές

εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι), καθώς και στις

εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ATHLOS HOTEL (Τέρμα Νέας Κρήνης –Αθλητικό

Κέντρο Μίκρας).

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:

Δευτέρα 18-10-2021, ώρα 09.30΄: Θέμα Αστικού Δικαίου - Εμπορικού Δικαίου -

Πολιτικής Δικονομίας.

Δευτέρα 18-10-2021 , ώρα 17.30΄: Θέμα Γενικής Παιδείας

Τρίτη 19-10-2021, ώρα 09.30΄:. Α' Θέμα Ποινικού Δικαίου –Ποινικής Δικονομίας

Τρίτη 19-10-2021, ώρα 17.30΄:. Ξένη Γλώσσα

Τετάρτη 20-10-2021, ώρα 09.30΄: Β' Θέμα Ποινικού Δικαίου –Ποινικής Δικονομίας –

Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες πλην της εξέτασης στη

ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα

πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση

στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών η οποία θα

αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα αυτής.(www.esdi.gr).

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους

αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους

ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Όσον αφορά τη θεματική ενότητα του ποινικού δικαίου - ποινικής δικονομίας,

επιτρεπτοί είναι οι Κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του Νόμου χωρίς αιτιολογική

έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.

Όλοι οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους εντός των εξεταστικών κέντρων

υποχρεούνται, να επιδεικνύουν α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή β) πιστοποιητικό

νόσησης ή γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID – 19

με τη μέθοδο PCR εντός 72 ωρών είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου

κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) εντός 48 ωρών πριν από την προσέλευση.

Ο έλεγχος γνησιότητας του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης ταυτόχρονα με την

ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, θα ελέγχεται από προσωπικό εξουσιοδοτημένο

προς τον σκοπό αυτό.

Οι υποψήφιοι που δεν είναι εφοδιασμένοι με το κατάλληλο πιστοποιητικό ή

βεβαίωση δεν θα εισέρχονται στα εξεταστικά κέντρα.

Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλους τους υποψήφιους

καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασής τους.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να

φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και

οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις

αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα

παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής

Γρηγόριος Κουτσοκώστας

Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

 
5. 27-9-2021
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Ειρηνοδικών) θα διεξαχθούν στις 11, 12 και 13-10-2021 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY
THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας), στις κτιριακές εγκαταστάσεις της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι), στις κτιριακές εγκαταστάσεις του
Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) καθώς και στις
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ATHLOS HOTEL (Τέρμα Νέας Κρήνης –Αθλητικό
Κέντρο Μίκρας).
Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:
Δευτέρα 11-10-2021, ώρα 09.30΄: Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία
Δευτέρα 11-10-2021 , ώρα 17.30΄: Θέμα Γενικής Παιδείας
Τρίτη 12-10-2021, ώρα 09.30΄:. Α' Θέμα Αστικού Δικαίου - Εμπορικού Δικαίου -
Πολιτικής Δικονομίας.
Τρίτη 12-10-2021, ώρα 17.30΄:. Ξένη Γλώσσα
Τετάρτη 13-10-2021, ώρα 09.30΄: Β' Θέμα Αστικού Δικαίου - Εμπορικού Δικαίου -
Πολιτικής Δικονομίας.
Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:
Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες πλην της εξέτασης στη
ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες.
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα
πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση
στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών η οποία θα
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα αυτής.(www.esdi.gr).
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους
ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.
Όσον αφορά τη θεματική ενότητα του ποινικού δικαίου - ποινικής δικονομίας,
επιτρεπτοί είναι οι Κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του Νόμου χωρίς αιτιολογική
έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.
Όλοι οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους εντός των εξεταστικών κέντρων
υποχρεούνται, να επιδεικνύουν α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή β) πιστοποιητικό
νόσησης ή γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID – 19
με τη μέθοδο PCR εντός 72 ωρών είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) εντός 48 ωρών πριν από την προσέλευση.
Ο έλεγχος γνησιότητας του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης ταυτόχρονα με την
ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, θα ελέγχεται από προσωπικό εξουσιοδοτημένο
προς τον σκοπό αυτό.
Οι υποψήφιοι που δεν είναι εφοδιασμένοι με το κατάλληλο πιστοποιητικό ή
βεβαίωση δεν θα εισέρχονται στα εξεταστικά κέντρα.
Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλους τους υποψήφιους
καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασής τους.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους, με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να
φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και
οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις
αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα
παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
Γεώργιος Χριστοδούλου
Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
 
 
 
4.  25-9-2021
 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 46679
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαι-
οσύνης), έτους 2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

...
 
  αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτροπή τoυ εισαγω-
γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών Λει-
τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο-
τελούμενη από τους:
1) Παναγιώτη Ευστρατίου του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΕ 153027),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό-
εδρο, με αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα-Κωνσταντίνο
Μαρκάτη του Ιπποκράτη (ΑΔΤ ***), Αντιπρόεδρο
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2) Θεολογία Γναρδέλλη του Δημητρίου (ΑΔΤ **
**), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ανα-
πληρωτή της τον Κωνσταντίνο Παραθύρα του Νικολάου
(ΑΔT ****), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3) Κωνσταντίνη Αραχωβίτη του Ιωάννη (ΑΔΤ **
**), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών, με αναπληρώτριά της την Λουκία Σκουρολιά-
κου του Δημητρίου (ΑΔΤ ****), Πρόεδρο Εφετών
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
4) Κωνσταντίνο Γώγο του Εμμανουήλ (ΑΔΤ ****),
Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με
αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Τσιρωνά του Βασιλείου
(ΑΔΤ ****), Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Νομι-
κής, της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.
5) Αλέξιο Πελέκη του Διονυσίου (ΑΔΤ ****),
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Μάρκο Πα-
παζήση του Αλεξίου (ΑΔΤ ****), Δικηγόρο Θεσ-
σαλονίκης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής ανα-
τίθενται στους: α) Διονυσία Ταμβάκη του Διονυσίου (ΑΔΤ
***), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Ευφημία Παπα-
δοπούλου του Αντωνίου (ΑΔΤ ****), υπάλληλο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για
τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη και β)
Χαρίκλεια Φαλαγγάρα του Αθανασίου (ΑΔΤ ***),
Γραμματέα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αναπλη-
ρώτριά της την Άννα Καφούρου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ
****), γραμματέα του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην
Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Αριθμ. 46680
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης), έτους 2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

.....

αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτροπή τoυ εισαγωγι-
κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης), αποτελούμενη από τους:
1) Λουκά Μόρφη του Δημητρίου (ΑΔΤ ***), Αντι-
πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, με αναπληρω-
τή του τον Νικόλαο Πιπιλίγκα του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ **
**) Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2) Μαρία Χασιρτζόγλου του Δημητρίου (ΑΔΤ ***),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρώτριά της την Άννα Αγγελάτου-
Βασιλείου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ****), Αρεο-
παγίτη.
3) Γεώργιο Σκιαδαρέση του Διονυσίου (ΑΔΤ **
**), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπλη-

ρωτή του τον Ιωάννη Προβατάρη του Χρήστου (ΑΔΤ ***),

 Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
4) Παναγιώτη Κολοτούρο του Ηλία (ΑΔΤ ***),
Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπλη-
ρωτή του τον Γεώργιο Τριανταφυλλάκη του Δημητρί-
ου (ΑΔΤ ***), Καθηγητή του Τμήματος Νομικής,
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
5) Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου του Ιωάννη (ΑΔΤ
***) Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή της τον
Ιωάννη Χορομίδη του Χριστοφόρου (ΑΔΤ ***),
Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής ανα-
τίθενται στους: α) Δωροθέα Συμεωνίδου του Ευσταθίου
(ΑΔΤ **), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Γεωργία Κε-
φαλά του Ιωάννη (ΑΔΤ **), υπάλληλο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη διενέργεια
του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη, β) Ιωάννη Ποντίκη
του Αντωνίου (ΑΔΤ ***), γραμματέα του Αρείου
Πάγου, με αναπληρώτριά του την Μαριάνθη Σουλάκα
του Διονυσίου (ΑΔΤ ***), γραμματέα του Αρείου
Πάγου επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην
Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 

 

Αριθμ. 46681
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων),
έτους 2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 

 

....

 

αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτροπή τoυ εισαγω-
γικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων), αποτελούμενη
από τους:
1) Γρηγόριο Κουτσοκώστα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ***),

 Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο,
με αναπληρωτή του τον Μιλτιάδη Χατζηγεωργίου του Εμ-
μανουήλ (ΑΔΤ **) Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2) Λάμπρο Σοφουλάκη του Λαζάρου (ΑΔΤ **),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή του
τον Αριστοτέλη Χριστόπουλο του Σωτηρίου (ΑΔΤ **
**), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3) Περικλή Δράκο του Φωτίου (ΑΔΤ **), Εισαγ-
γελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Σοφοκλή
Λογοθέτη του Δημητρίου (ΑΔΤ **), Εισαγγελέα
Εφετών Αθηνών.
4) Στυλιανό Σταματόπουλο του Γεωργίου (ΑΔΤ **
**), Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με
αναπληρώτριά του την Ευμορφία Τζίβα του Αναστασί-
ου (ΑΔΤ **), Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής,
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
5) Δημήτριο Παπαδέλλη του Στυλιανού (ΑΔΤ **)
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Αναστάσιο
Τριανταφύλλου του Στυλιανού (ΑΔΤ **), Δικηγόρο
Πειραιώς, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής
ανατίθενται στους: α) Πολυξένη Κουκουτζέλη του Δη-
μητρίου (ΑΔΤ **), υπάλληλο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την
Μαρία Παπαδοπούλου του Νικήτα (ΑΔΤ **),
υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσα-
λονίκη, β) Γεώργιο Βουτυρόπουλο του Κωνσταντίνου
(ΑΔΤ **), γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου, με αναπληρώτριά του την Ελένη Φραγκίδου του
Σωτηρίου (ΑΔΤ **), Γραμματέα της Εισαγγελίας

του Αρείου Πάγου επίσης, για τη διενέργεια του διαγω-
νισμού στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός


 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Αριθμ. 46682
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών (κατεύθυνση Ειρηνοδικών),
έτους 2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 

 

...

 

αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτροπή τoυ εισαγω-
γικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών (κατεύθυνση Ειρηνοδικών), αποτελούμενη
από τους:
1) Γεώργιο Χριστοδούλου του Βασιλείου (ΑΔΤ **
**), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόε-
δρο, με αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Κανελλόπουλο
του Γεωργίου (ΑΔΤ** Αντιπρόεδρο του Αρείου
Πάγου.
2) Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα του Αγησιλάου (ΑΔΤ
**), Αρεοπαγίτη, με αναπληρώτριά της την Ιω-
άννα Μαργέλλου-Μπουλταδάκη του Αντωνίου (ΑΔΤ **
****, Αρεοπαγίτη.
3) Χαράλαμπο Μωυσίδη του Στυλιανού (ΑΔΤ **
**), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπλη-
ρώτριά του την Αδαμαντία Οικονόμου του Κωνσταντίνου
(ΑΔΤ ***), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
4) Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου του Δημητρί-
ου (ΑΔΤ ***), Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Μπαμπινιώτη
του Γεωργίου (ΑΔΤ ***), Επίκουρο Καθηγητή του
Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης.
5) Παντελή Αζαριάδη του Σπυρίδωνα (ΑΔΤ ***)
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Βα-
γενά του Νικολάου (ΑΔΤ ***), Δικηγόρο Αθηνών
επίσης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής ανα-
τίθενται στους: α) Φωτεινή Παπαβασιλείου του Ελευθε-
ρίου (ΑΔΤ ****), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρωτή της τον Βασί-
λειο Τσόγκα του Σπυρίδωνα (ΑΔΤ ****υπάλληλο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για
τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη, β)
Αικατερίνη Γκόλια του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ **),
υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, με αναπληρωτή της τον Νεκτάριο Μαντζώρο
του Ευσταθίου (ΑΔΤ **), δικαστικό υπάλληλο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη διενέργεια του διαγω-
νισμού στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 

 

 

Αριθμ. 46683
Ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών τoυ εισα-
γωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών, έτους 2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 

 

...

 

, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, ως εξεταστές για την εξέταση των τριών ξέ-
νων γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τους εξής:
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Αντώνιο Καραμπατζό του Γεωργίου (ΑΔΤ ***),
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α’ τακτικό μέλος).
2. Νικόλαο Κατηφόρη του Μιχαήλ-Δημητρίου (ΑΔΤ ****),

 Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Β’ τακτικό μέλος).
3. Μαρία Αρχιμανδρίτου του Βησσαρίωνα (ΑΔΤ ***), Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, της Νομι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (Α’ αναπληρωματικό μέλος).
4. Άννα-Μαρία Κώνστα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ **
***), Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής,
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Β’ αναπληρωματικό μέλος).
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Γεώργιο Λέκκα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ****),
Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α’ τακτικό
μέλος).
2. Ιωάννη Δεληκωστόπουλο του Στέφανου (ΑΔΤ **
**), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Β’ τακτικό μέλος).
3. Χρίστο Φίλιο του Παύλου (ΑΔΤ ****), Ανα-
πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομι-
κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(Α’ αναπληρωματικό μέλος).
4. Στέφανο Γραβάνη του Αποστόλου (ΑΔΤ ****),
διδάσκαλο γαλλικής γλώσσας του Τμήματος Νομικής,
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης (Β’ αναπληρωματικό μέλος).
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
1. Αικατερίνη Ηλιάδου του Νικολάου (ΑΔΤ ****)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Α’ τακτικό μέλος).
2. Κωνσταντίνο Μπακόπουλο του Γεωργίου (ΑΔΤ **
**) Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Β’ τακτικό μέλος).
3. Θεόδωρο Παπακυριάκου του Κυριάκου (ΑΔΤ **
**), Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής,
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Α’ αναπληρωματικό μέλος).
4. Αγνή Δάφφα του Ζήση (ΑΔΤ ****), δασκάλα
γερμανικής γλώσσας του Τμήματος Νομικής, της Νομι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (Β’ αναπληρωματικό μέλος).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 


 3.  2-8-2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 41437οικ.
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28854/09.07.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύ-
νης «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγω-
γή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών» (Γ΄ 1593)

.


Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 28854/09.07.2021 (Γ΄ 1593)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης, κατά το μέρος που
αφορά στον αριθμό των εισακτέων σπουδαστών στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, αυξανομένου αυ-
τού κατά δώδεκα (12) θέσεις και οριζομένου συνολικά
σε εκατόν σαράντα έξι (146) θέσεις.
Κατόπιν τούτου, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμε-
ται, ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη εξήντα οκτώ (68) θέσεις, ως
εξής:
- πέντε (5) θέσεις δόκιμων εισηγητών του Συμβουλίου
της Επικρατείας,
- δεκατρείς (13) θέσεις δόκιμων εισηγητών του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου και
- πενήντα (50) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη: πενήντα τρεις (53)
θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς: δέκα πέντε (15) θέσεις παρέδρων ει-
σαγγελίας.
Δ. Ειρηνοδίκες: δέκα (10) θέσεις ειρηνοδικών Δ´ τάξης.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 28854/09.07.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Δικαιοσύνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΦΕΚ Γ 1975/2021 
 
 2.  19-7-2021

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2021

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΚΗ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

  Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισμό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:

   1.Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει.

   Η αίτηση θα συμπληρωθεί αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου (λειτουργία πλατφόρμας: Έναρξη 6.9.2021 Λήξη 20.9.2021 και ώρα 15:00΄)

             https://e-applications.esdi.gr:4430/Esdi/

προκειμένου να καταχωρισθούν στο σύστημα της Σχολής τα στοιχεία του υποψηφίου. Ακολούθως ο υποψήφιος θα εκτυπώσει τη συμπληρωμένη αίτησή του και θα την καταθέσει αυτοπροσώπως στη γραμματεία της Σχολής είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας μαζί με τα συνοδεύοντα αυτή αναγκαία δικαιολογητικά.

        Κατά τη φυσική υποβολή της αίτησης είτε στη γραμματεία της Σχολής είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου, θα συνυποβάλλεται και το συνοδευτικό έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/την αιτών/αιτούσα.

         Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν μία μόνο φορά, ανεξαρτήτως του αριθμού των αιτήσεων.

2.Υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση.

-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως

-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως

3.Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Εάν το πτυχίο, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου

4.Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος Νομικού Τμήματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο διδακτορικός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου

5.Ανίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικού Τμήματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου

6.Για δικηγόρο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι: α.ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, μονοετή άσκηση δικηγορίας και β.δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή

   Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α.ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β.δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή

   Για Ειρηνοδίκη, απαιτείται πρόσφατη σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι: α.ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του Ειθρηνοδίκη και β.δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή

7.Βεβαίωση του γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας ή του τόπου που υπηρετεί ο υποψήφιος, ότι υπέβαλε αίτηση, για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2021

8.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

9.Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

10.Για τους άνδρες υποψήφιους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

11.Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά). Προσκομίζονται ή αποστέλλονται το βραδύτερο μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2021 στη γραμματεία της Σχολής.   Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται: α)από παθολόγο ή γενικό ιατρό, κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους (άρθρο 7 παρ.2 του ν.3528/2007  (Α΄26)) και β)από ψυχίατρο, Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου (άρθρο 10 παρ.2 περ.β΄του ν.3689/2008 (Α΄164))

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκομισθούν με επιμέλεια και ευθύνη των υποψηφίων. Βάση ν.4250/2014 ΦΕΚ Α΄74/26-3-14 δεν απαιτείται επικύρωση των αντιγράφων που ζητούνται.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από τις 6.9.2021 έως και τις 20.9.2021

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις με τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιμες ημέρες από 09.30΄  έως και  13.30΄

Για τυχόν διευκρινήσεις, αποστέλλετε, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, e -mail στο grammateia@esdi.gr

 

http://www.esdi.gr/nex/index.php/el/component/content/article/101-presentation/news/anakoinoseis/795-dikaiologitika-ypopsifion-gia-ton-eisagogiko-giagonismo-etous-2021

 

 

1.  17-7-2021

 

  3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αρ. 28854
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή
σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών συνολικά εκατόν
τριάντα τεσσάρων (134) σπουδαστών. Ο αριθμός των
εισακτέων κατανέμεται, ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη πενήντα έξι (56) θέσεις, ως
εξής: πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, μία (1) θέση δόκιμου εισηγητή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και πενήντα (50) θέσεις παρέδρων
πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη πενήντα τρεις (53)
θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς δέκα πέντε (15) θέσεις παρέδρων εισαγ-
γελίας.
Δ. Ειρηνοδίκες δέκα (10) θέσεις ειρηνοδικών Δ´ τάξης.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργη-
θεί στη Θεσσαλονίκη τον μήνα Οκτώβριο και το τελικό
στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Δε-
κέμβριο του τρέχοντος έτους και Ιανουάριο του 2022.

 
 

462 σχόλια:

 1. Πως ξεκινησαν οι φημες για διαγωνισμο το Μαιο; Εχει κανεις καποια πληροφορηση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από που πηγάζουν αυτές οι φήμες;

   Διαγραφή
  2. Από που πηγάζουν οι φήμες αυτές;

   Διαγραφή
  3. Αυτό προβλέπει ο νόμος και είπαν ότι πλέον θα τηρείται.

   Διαγραφή
  4. Ποιος το είπε πάλι ότι θα τηρείται??? Όταν αναφέρετε κάτι να λέτε και την πηγή σας.

   Διαγραφή
  5. Ποιοι το είπαν;

   Διαγραφή
  6. Καλησπέρα σε όλους,

   υπήρχαν φήμες πως ενόψει της εισαγωγής των Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ και διεξαγωγής των εξετάσεων γι' αυτούς τον Μάιο, θα τηρείτο ο ίδιος χρόνος διεξαγωγής και για τις εξετάσεις των δικαστών/εισαγγελέων. Ωστόσο, πληροφορίες από τα φροντιστήρια μας επιβεβαίωσαν ότι τελικώς ο διαγωνισμός του 2021 θα πραγματοποιηθεί πάλι Οκτώβριο. Προσωπικά, δεν επικοινώνησα με τη γραμματεία της σχολής, αλλά δίνω πίστη στα λεγόμενα του φροντιστηρίου, δεδομένου ότι προετοιμάζουν υποψηφίους για το 2021 και οι πληροφορίες τους πρέπει αν μη τι άλλο να είναι έγκυρες και επίκαιρες.

   Διαγραφή
  7. Οι εξετάσεις, αν όλα πάνε καλά, θα γίνουν όποτε γίνονταν πάντα.

   Διαγραφή
  8. Ποιοι το ειπαν;

   Διαγραφή
 2. Νόμος 4689/2020 ΦΕΚ 103/Α/27-05-2020.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα και καλή μελέτη σε όλους !Πιστεύω οι εξετάσεις να γίνουν και πάλι Οκτώβρη 2021.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα μπορούσε κάποιος να μας πει ποιες ήταν οι απαντήσεις στα δύο αστικά θέματα των δικαστών φέτος??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. τα θεματα που πεφτουν ειναι εν πολλοις θεμα τυχης και συμπτωσεων

  εκτος απ' τον καθηγητη, οι υπολοιποι δεν εχουν καμμια εμπειρια απο θεματα εξετασεων.. μια ζωη δικαστικες αποφασεις γραφουν.. μια ωραια πρωια τους ανακοινωνουν οτι περαν των αλλων καθηκοντων θα ειναι και εξεταστες (ισως μελλοντικα πρεπει οι της σχολης δικαστων θα πρεπει να ειναι αποκλειστικης απασχολησης και αυτοι να βαζουν τα θεματα). Εμπειρια προσωπικη ως επιτηρητης μια χρονια : ο προεδρος εφετων ειχε μεγαλη ποινικη δικη την προηγουμενη μερα των εξετασεων !!! Το θεμα, που δεν κληρωθηκε, ηταν διεθνες πτωχευτικο, γιατι μια ζωη ο συγκεκριμενος την ειχε περασει στο εμπορικο τμημα και τη θεωρουσε αυτονοητη γνωση (εγω το αγνοουσα πληρως!!).. Αλλη χρονια : Το κληρωθεν θεμα ad hoc αποφαση πρωτοδικειου... Επομενη χρονια : το ποινικο που βαζει ο εισαγγελεας, δικη του ποινικη διωξη.. Λογικο δεν ειναι?? ο καθενας βαζει σ αυτο που εχει εμπειρια.. και περιμενει να δει μια απαντηση σαν δικαστικη αποφαση, οχι απαντηση πανεπιστημιακου τυπου... αν εγω υπηρετω πχ στις μισθωσεις, λετε να βαλω κληρονομικο στις εξετασεις???
  -η υλη ειναι τεραστια.. λογικο μια χρονια καποιος να ειναι μια ανασα να περασει, την αλλη να πατωνει. .τις μισες χρονιες ως επιτηρητης κοβομουν ανετα στα θεματα που μπηκαν..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα. Είναι λογικό και βάσιμο αυτό που λες. Ο τρόπος αξιολόγησης του γραπτού όμως δεν είναι συγκεκριμένος; Εξαρτάται από την ιδιότητα του βαθμολογητή;

   Διαγραφή
  2. Λογική και βάσιμη άποψη. Ο τρόπος όμως, με τον οποίο αξιολογεί ένας βαθμολογητής το γραπτό από τι εξαρτάται;

   Διαγραφή
 6. Έγινε αλλαγή του νόμου και αναφέρεται ως χρόνος διεξαγωγής ο Μάιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και στον προηγουμενο νομο αναφεροταν ως χρονος διεξαγωγης του πρωτου σταδιου των εξετασεων, δηλαδη των γραπτων, ο Ιουνιος και χρονος εκδοσης της προκηρυξης ο Ιανουαριος αλλα ποτε δεν εγινε αυτο.

   Διαγραφή
  2. Καλη χρονια και καλη δυναμη. Ο νομος δεν αλλαξε ποτε ως προς αυτο. Παντα για Μαιο προβλεποταν ο διαγωνισμος.

   Διαγραφή
 7. Καλή χρονιά και καλή προετοιμασία! Ακούει κανείς κάτι για την προκήρυξη; Θα πάμε Μάιο όπως ορίζει ο νόμος για την σχολή ή κανονικά Οκτώβριο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Kαλησπέρα, πάντως και ο νόμος πριν το 2020 για Μάιος έλεγε (και δημοσίευση προκήρυξης τον Ιανουάριο).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. O νόμος το ίδιο δεν προέβλεπε και πριν ως προς τον χρόνο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Καλή Χρονιά και επιτυχία σε όλους ! Μεγάλη η ύλη, λίγος ο χρόνος για να την καλύψεις. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Κάποιος δοκιμασμένος μεθοδικός τρόπος μελέτης για να θυμάσαι στο τέλος το περιεχόμενο χιλιάδων σελίδων ? Έχει μεν υποκειμενική διάσταση το ερώτημα, αλλά κάθε γνώμη ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. προσωπικά διάβασα πολύ καλά γενικές αρχές και γενικό ενοχικό, απο συγγράματα Γεωργιάδη. για τα υπόλοιπα αρκέστηκα λόγω έλλειψης χρόνου σε σημειώσεις φροντ και ανέτρεχα σε ΣΕΑΚ συμπληρωματικά. ποινικο σχολιασμενο κωδικα για γενικό ποινικό κ τα βασικά εγκλήματα και ποινική συγγραμμα παπαδαμακη. καθαρα προσωπική άποψη. συστηματικό κ καθημερινό διαβασμα, χωρις υπερβολές και τρελες ωρες.

   Διαγραφή
  2. Εμπεδώνεις αυτό που διαβάζεις πριν πας στο επόμενο

   Διαγραφή
 11. Καλή Χρονιά με υγεία και καλή δύναμη στο διάβασμα!Ήθελα να ρωτήσω εάν γνωρίζουμε προσεγγιστικά έστω αριθμό θέσεων για την ΚΗ Σειρά!Ευχαριστώ πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καλησπέρα. Έχουμε κάποια εξέλιξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Και από τη γραμματεία πάντως αναφέρουν ότι παρά την πρόβλεψη του καινούργιου νόμου, ο διαγωνισμός θα γίνει το φθινόπωρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Εγώ πάντως όταν ζήτησα (πριν τη διεξαγωγή των φετινών εξετάσεων) τον λόγο απο συγκεκριμένο φροντιστήριο ως προς το από που αντλεί τη σιγουριά του ότι η μεθεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει τον Μάιο εισέπραξα την απάντηση οτι πρόκειται για ρητή διαβεβαίωση του Υπουργείου και της ΕΣΔΙ και οτι δεν στηρίζονται σε φήμες. Δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος κοροϊδεύει ποιον...

  Πέρα από αυτό, κάποιες συμβουλές προς τους υποψηφίους.. Να θέσετε ως στόχο να κατακτήσετε σε άριστο επίπεδο τα βασικά ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που κάθε χρόνο ζητάνε στις εξετάσεις και κάθε χρόνο να χτίζετε πάνω στις ήδη κεκτημένες γνώσεις. Η επιτυχία σε αυτό το διαγωνισμό είναι αγώνας αντοχής και όχι αγώνας "δρόμου"-ταχύτητας. Τα συστατικά στοιχεία της επιτυχίας ειναι α) αποφασιστικότητα (δεν μετράμε πόσες φορές συμμετείχαμε στις εξετάσεις και αποτύχαμε-δεν αποτελεί κριτήριο της αξίας μας η ποσοτική αυτή παράμετρος και δεν απογοητευόμαστε) και β)μεθοδικότητα στην προετοιμασία (κάντε σημειώσεις για όσο μεγαλύτερο μέρος της ύλης μπορείτε και αντέχετε, θα σας ακολουθουν για χρόνια ως βασική κωδικοποιημένη γνώση και δεν θα χάνεστε σε αμέτρητες σελιδες νομολογίας και συγγραμμάτων). Αν θέλει να βοηθήσει και λίγο η τύχη, καλώς... αλλά αποτελεί αστάθμητο παράγοντα και όπως είναι κατανοητό αν στηρίζουμε το ενδεχόμενο της επιτυχίας μας αποκλειστικά στη τύχη, εκτός του ότι μπορεί να παραμείνει ενδεχόμενο, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε σοβαρά ούτε τον διαγωνισμό ούτε την μετέπειτα άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
  Καλή δύναμη και επιτυχία σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ σωστά. Αγώνας αντοχής και όχι ταχύτητας!

   Διαγραφή
  2. Ήταν πολύ ωραίο το σχόλιό σας. Συμφωνώ απόλυτα

   Διαγραφή
 15. Γεια σας.Τι ακούτε για την προκήρυξη; Μάϊο ή Οκτώβριο; Και για τις θέσεις; 124 που αναφέρει η Διαύγεια και για τις τρεις κατευθύνσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Στη διαύγεια αναφέρεται ότι οι θέσεις των ειρηνοδικων είναι 10.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μόνο...? Αν είναι δυνατόν... Μπορείτε να βάλετε εδώ το link για τους ειρηνοδίκες παρακαλώ?

   Διαγραφή
  2. Που ακριβώς το είδατε;

   Διαγραφή
  3. https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΦ046ΨΧ0Α-Δ2Ω?inline=true

   Διαγραφή
  4. https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΦ046ΨΧ0Α-Δ2Ω?inline=true

   Διαγραφή
 17. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Κάποια συμβουλή για τους υποψηφίους της διοικητικής κατεύθυνσης; Η ύλη είναι αχανής..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Καλησπέρα και καλό διάβασμα σε όλους! Κάποια συμβουλή από επιτυχόντες προηγούμενων ετών, για τη διοικητική κατεύθυνση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Οι γεννηθεντες το 1976 εχουν δικαίωμα συμμετοχής στον επερχόμενο διαγωνισμο γνωριζει κανεις; ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. νομιζω ναι. τελευταια χρονια φετος.

   Διαγραφή
 21. Καλησπέρα. Μήπως υπάρχει κάτι νεότερο για τον διαγωνισμό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ξερει κανεις μεχρι ποια σειρα / ετος γεννησης πήραν περυσι στον διαγωνισμό; Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι γεννηθέντες το 77 είναι το ανώτατο όριο για φετος.
   Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνία με τη σχολη για επιβεβαίωση

   Διαγραφή
 23. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή είχα δώσει πέρυσι για δικαστές, πραγματικά μπορεί κάποιος να μου πει ποιες ήταν οι απαντήσεις στα δύο θέματα αστικού στους δικαστές? Έχω μπερδευτεί... :(

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στο θέμα με την αγωγή διάρρηξης, οι απαντήσεις προκύπτουν από τα γενικά εγχειρίδια του ενοχικού και την πάγια νομολογία. Στο δεύτερο θέμα με την αγωγή ρύθμισης κοινού, το μυστικό (που αν δεν το έπιανες μάλλον έχανες όλο το πρακτικό) ήταν πως η σχετική δικαστική απόφαση που ρυθμίζει τη χρήση του κοινού, είναι διαπλαστική και συνεπώς δεν μπορεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή αλλά πρέπει να τελεσιδικήσει. Επιπλέον η σχετική αγωγή στηριζόταν στη συγκυριότητα λόγω κληρονομικής διαδοχής (όχι στη συννομή) και επομένως για το ορισμένο αυτής έπρεπε να αναφέρεται ο τρόπος κτήσης του ακινήτου και η μεταγραφή.

   Διαγραφή
  2. Δεν έχω πάει φροντιστήριο, δεν έχω κανέναν να ρωτήσω και προσπαθώ να καταλάβω τα λάθη μου. Θα ήθελα συγκεκριμένα, αν γίνεται, να σε ρωτήσω κατ'αρχήν για το δεύτερο θέμα του αστικού.
   Η αγωγή επομένως είναι αόριστη. Στα υπόλοιπα ερωτήματα, περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, περί απαραδέκτου επειδή δεν κλήθηκε και η άλλη αδελφή, περί καταδίκης σε δήλωση βούλησης, σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης και τέλος στο ερώτημα αν η συγκυρία του ακινήτου είναι ΑΕ ποιος αποφασίζει, θα μπορούσες να με διαφωτίσεις...? Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων...

   Διαγραφή
  3. Αβασιμος ο ισχυρισμος περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, γιατί ακόμη και αν ήθελε γίνει δεκτό ότι δεν κλήθηκε προηγουμένως σε λήψη απόφασης, κατά την κρατούσα άποψη η καταχρηστικότητα δεν εφαρμόζεται σε δικονομικού δικαίου δικαιώματα, αλλά σε ουσιαστικά. Περί του απαραδέκτου , έχει να κάνει με την ομοδικία. Υπάρχουν δύο απόψεις η μία δέχεται απλή ομοδικία η άλλη αναγκαία, λόγω του ότι επιδέχεται ενιαία ρύθμιση. Σε κάθε όμως περίπτωση δεν προκαλείται απαράδεκτο αν η αγωγή δεν απευθύνεται προς όλους τους ομοδίκους, έστω και αναγκαίους, μόνο στην 76παρ1 ΚΠολΔ, δλδ μόνο επί υποχρεωτικής κοινής νομιμοποίησης. Επομένως, θα μπορούσαν να προσεπικαλέσουν την αδελφή ως αναγκαία ομόδικο -αν δεχθούμε ότι η ομοδικία είναι αναγκαία-, ή και το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως με το 90ΚΠολΔ. Ως προς τον τρόπο εκτέλεσης , με το 947ΚΠολΔ, σε πράξη , παράλειψη ή ανοχή, θ υπολογιστεί για όλο το διάστημα δλδ το τετράμηνο που έλεγε το πρακτικό και όχι για κάθε φορά που δεν παρέδιδε τη χρήση. Αποφασίζει το ΔΣ. Ως προς το α' πρακτικό, ήθελε θετική γνώση και δεν αρκεί υπαίτια άγνοια, η οποία πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο της απαλλοτρίωσης ενώ μεταγενέστερη γνώση δε βλάπτει . Καθ ύλην αρμοδιότητα όχι με το 29ΚΠολδ, αλλά με τις γενικές διατάξεις (αντίθετα Νίκας), εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων. Αυτό που ήθελαν να έχουμε γράψει , απ ότι κατάλαβα, ήταν ότι ο συμβαλλόμενος με ΣΑΛ προστατεύεται με την αγωγή για την απαίτησή του για το τυχόν κατάλοιπο, αρκεί μέχρι του χρόνου της απαλλοτρίωσης να έχει συναφθεί η δικαιοπαραγωγική της απαίτησης σύμβαση και να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη η απαίτηση με το κλείσιμο μέχρι την πρώτη συζήτηση. Δηλαδή, θεωρώ ότι ΄ήθελαν να δουνε .οτι έχουμε υπόψιν την οικεία νομολογία, εξ ου και οι μεγάλες αποκλίσεις στο α' αστικο των υποψηφίων.

   Διαγραφή
  4. Στο β πρακτικό εκεί που ρωτούσε περί ανάγκης υποβολής εκ μέρους της ενάγουσας αιτήματος για καταδίκη σε δήλωση βούλησης, τί έπρεπε να πούμε ακριβώς γιατί μπερδεύτηκα σ'αυτό..?
   Επίσης, στο α πρακτικό τί έπρεπε να πούμε περί παραγραφής της αγωγικής αξίωσης,ως προς την αναφορά όλων των χρεοπιστωτικών κονδυλίων, ως προς την ομοδικία οφειλέτη και τρίτου και στο τελευταίο ερώτημα για τις εφέσεις, τις ξεχωριστές, τί ακριβώς έπρεπε να πούμε γιατί εκεί να πω την αλήθεια χάθηκα τελείως...?
   Πραγματικά ευχαριστώ που με βοηθάς. Σε ευχαριστώ πολύ.

   Διαγραφή
  5. Ως προς την καταδίκη, δεν θυμάμαι καν τι ρωτούσε, πως ήταν διατυπωμένο το πρακτικό. Παραγραφή, κατά της ΟΕ και των ομορρύθμων 5ετής 250,251ΑΚ. Ως προς τα κονδύλια δεν ήταν απαραίτητη η παράθεση των επιμέρους χρεωπιστωτικών κονδυλίων, εφ'όσον υπήρχε αφηρημένη αναγνώριση χρέους, αρκούσε δηλαδή να γίνει αναφορά αυτής. Η ομοδικία οφειλέτη και τρίτου αναγκαστική. Τωρα το τελευταίο ερώτημα δν το θυμάμαι ακριβώς. Είχε να κάνει με την καταχρηστική προθεσμία των εφέσεων? Αν εφαρμόζεται η τριετής ή η διετής μετά το Ν4335/2015. Δύο νομολογίες η μία δέχεται ότι εφαρμόζεται η τριετής για αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν πριν την 1.1.2016, η άλλη κρατούσα, ότι εφαρμοστέο δίκαιο είναι αυτό του χρόνου άσκησης του ενδίκου μέσου. Τωρα για το εαν και κατα πόσο βοηθάω...Ελπίζω να είναι ορθά αυτά που λέω, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι τσα νομικά δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση. Πάντως, ειπώθηκε και από διδάσκοντες στη Σχολή, ότι τα φετινα θέματα ήταν από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών...

   Διαγραφή
  6. Γιατί πενταετής στην ΟΕ? 20ετής δεν είναι η παραγραφή από αλληλόχρεο πάντα? Για τον ομόρρυθμο εταίρο δεν είναι μόνο πενταετής βάσει του άρθρου 269 για τις ΟΕ που λέει για τα εταιρικά χρέη?
   Στο β πρακτικό έλεγε πως η εναγομένη ζητούσε από την ενάγουσα να έχει αίτημα περί καταδίκης σε δήλωση βούλησης της εναγομένης αν θεωρηθεί ότι η απόφαση της πλειοψηφίας (ουσιαστικά δηλαδή μόνο της εναγομένης) ως προς τη χρήση του κοινού είναι άκυρη...
   Μπερδευτήκαμε είναι η αλήθεια γενικά σε αυτά...

   Διαγραφή
  7. 20ετής με το 249 από αλληλόχρεο, 5 ετής ως προς τον ομόρρυθμομόνο. Ο ισχυρισμός της εναγόμενης αβάσιμος

   Διαγραφή
  8. Ναι και εγώ αυτό ήξερα.
   Για το β' πρακτικό, αυτό με το αίτημα 949 ΚΠολΔ χρειαζόταν τελικά? Γιατί δεν το κατάλαβα...

   Διαγραφή
 24. καλησπέρα. Τι πληροφορίες χρειάζεστε για τη διοικητική κατεύθυνση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ό,τι βοήθεια - κατευθυντήρια γραμμή δοθεί είναι καλοδεχούμενη. Ευχαριστούμε

   Διαγραφή
 25. Για παράδειγμα, νομολογία ΕΣ είναι μονόδρομος αφού δεν υπάρχει σύγγραμμα. Επίσης, ακυρωτικό δικονομία η ερμηνεία του Χρυσανθάκη σε συνδυασμό με νομολογία αρκει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ διάβασα και Λαζαράτο, στα ουσίας είναι πιο μαζεμένος από Χρυσανθάκη. Πολύ καλό, ερμηνεία κδσιας πυργάκης, πρεβεδούρου και γκέρτσος. Δημοσιονομικό έχει βγει το 2020 Μηλιώνης. Ελπίζω να βοήθησα.

   Διαγραφή

 26. Κάποιο νεότερο για τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού υπάρχει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Το Μαιο θα γινει ο διαγωνισμος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Καλημέρα σε όλους! Επειδή σκέφτομαι και εγώ να μπω στη διαδικασία του δικαστικού θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η ύπαρξη διετιας ξεκινα από την έναρξη επαγγέλματος στην εφορία; ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν απαιτείται ο υποψήφιος να έχει ανοίξει και βιβλία στην εφορία, δλδ να έχει γίνει έναρξη επαγγέλματος ή αρκεί η εγγραφή μας στο δικηγορικό σύλλογο. Ευχαριστωω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρκει η εγγραφή στον δσ

   Διαγραφή
  2. Η εγγραφή στο δικηγορικό σύλλογο δεν απαιτεί και έναρξη στην εφορία. Αλλά δεν μπορείς να παρέχεις υπηρεσίες δικηγόρου χωρίς έναρξη επαγγέλματος. Οπότε κανονικά ως προϋπηρεσία διετιας πρέπει να κάνεις και έναρξη στην εφορία και έναρξη στα ταμεία. Διαφορετικά τελειώνεις νομική κάνεις εγγραφή σε δικηγορικό συλλογο και χωρίς να ασκήσεις δικηγορία λες ότι είσαι δικηγόρος. Όμως για την προκήρυξη αν προβλέπεται η προϋπηρεσία να αποδεικνύεται από την εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο τότε όλα καλα

   Διαγραφή
  3. Ούτε 1 χρόνο δικηγορία δεν θέλετε θα ασκήσετε. Και θα γίνετε δικαστής ? Σε ποια χώρα του τρίτου κόσμου να πάω να κρυφτώ ?
   (Παρακαλώ να το δημοσιεύσετε)

   Διαγραφή
 30. Καλησπέρα και καλή επιτυχία σε όλους! Εάν μπορεί κάποιος να βοηθήσει για προτεινόμενα συγγράμματα για τη διοικητική κατεύθυνση? Ευχαριστώ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Καλησπέρα. Μήπως υπάρχει κάποιο νέο για τον επόμενο διαγωνισμό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Καλημέρα. Ένα νομικό φροντιστήριο έβγαλε πρόγραμμα μαθημάτων για Απρίλιο 2021. Άρα πάμε για Οκτώβριο 2021;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σεπτέμβριο

   Διαγραφή
  2. Σεπτέμβριο για δικαστές και εισαγγελείς ή ειρηνοδίκες? Και από που το γνωρίζετε αυτό με σιγουριά παρακαλώ...?

   Διαγραφή
  3. Τελη Σεπτεμβριου ,τουλαχ. για δικαστες κ εισαγγ., ενημερωση απο γραμματεια της ΕΣΔΙ.

   Διαγραφή
 33. Ακούστηκε για 16/9 περίπου, χωρίς διευκρίνιση για ξεχωριστό διαγωνισμό Ειρηνοδικων.. Επιβεβαιώνει και κάποιος ακόμη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και εγώ το άκουσα για μετά τις 16/9, χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση για τους ειρηνοδίκες. Τώρα, τι ισχύει....

   Διαγραφή
  2. Από που το ακούσατε συνάδελφε;

   Διαγραφή
 34. Καλησπέρα. Μήπως υπάρχει κάποια εξέλιξη για τον επόμενο διαγωνισμό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Καλησπέρα. Υπάρχει μήπως κάποια εξέλιξη για τον επόμενο διαγωνισμό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Καλησπέρα. Μήπως υπάρχει κάποια εξέλιξη για τον επόμενο διαγωνισμό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Μέχρι σήμερα εγώ που είμαι μέσα στην ΕΣΔΙ κατεύθυνση πολιτικών ποινικών δικαστών της σειράς ΚΖ δεν ακούγεται κάτι για διαγωνισμό τον Μάιο και νομίζω πως αν επρόκειτο να γίνει θα ήταν ήδη σε προετοιμασίες. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα πάει για Οκτώβριο ως συνήθως. Αν υπάρξει κάτι νεότερο θα ενημερώσω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Σπουδαστρια της σχολής με ενημέρωσε για το εξής: διδάσκουσα τούς είπε στα μαθήματα ότι η προκήρυξη θα δημοσιευθεί τον Μάιο και ο διαγωνισμός θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Είπε συγκεκριμένα ότι θα δημοσιευθεί τόσο νωρίς για να προλάβουν τα τμήματα των διακοπών ώστε να μπορούν να βρουν διαθέσιμους αεροπαγιτες για τις επιτροπές καθώς στα τμήματα των διακοπών είναι λίγοι. Επίσης τους είπε ...να ενημερώσουν και όσους γνωστούς τους θα δώσουν προκειμένου να διαδοθεί η αλλαγή της ημερομηνίας (ένας μήνας νωρίτερα από την μέχρι και πέρσι γνωστή περίοδο διεξαγωγής του διαγωνισμού)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Μάλιστα, έχει κανείς εικόνα για την κατανομή των θέσεων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Καλημερα. Θα ηθελα να ρωτησω καποιον υποψηφιο διοικητικης κατευθυνσης αν γνωριζει τι ισχυει σε σχεση με το ανασταλτικο αποτελεσμα της φορολογικης προσφυγης απεναντι στην αποφαση επι της ενδικοφανους; υπαρχει καποια δισταξη ή νομολογια; η προθεσμια δηλαδη ή η ασκηση προσφυγης κατα της αποφασης της ενδικοφανους εχει ανασταλτικο χαρσκτηρα και σε τι ποσοστο; δε κανω φροντιστηριο και δε βρισκω κατι σχετικο για αυτο το ζητημα. Σας ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Αγαπητοί συνάδελφοι, προσπαθήστε να προετοιμαστείτε καλά για τις εξετάσεις και μην καταναλώνετε χρόνο και κόπο για το αν θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατο να διεξαχθεί τώρα τον Μαϊο. Να σας αγχώνει περισσότερο ο ίδιος ο διαγωνισμός και όχι το πότε θα διεξαχθεί !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Γνωρίζετε κάποιον που να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για το Δημοσιονομικό Δίκαιο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μήπως υπάρχει τυχόν υλικό για το δημοσιονομικό δίκαιο; (από επιτυχόντες ίσως) Το mail μου είναι anixig@yahoo.com Ευχαριστώ.

   Διαγραφή
 43. Σε περιπτωση φορολογικης προσφυγης κατα αποφασης επι ενδικοφανους προσφυγης θα μπορουσε καποιος να με ενημερωσει τι γινετσι με την αναστολη; εχει ανασταλτικο χαρακτηρα η προθεσμια ασκησης της προσφυγης κατσ της αποφσσης επι της ενδικοφανους στο φορολογικο; υπαρχει καποια διαταξη; σας ευχαριστω πολυ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δείτε το αρ. 63 του ν. 4174/2013

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστω για την απαντηση. Το αρθρο αυτο εστιαζει στο ανασταλτικο χαρσκτηρα της ενδικοφανους..δεν αναφερει κατι σχετικα με το ανασταλτικο αποτελεσμα της προσφυγης επι της αποφασεως της ενδικοφανους.

   Διαγραφή
  3. Δείτε την παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου

   Διαγραφή
  4. Σας ευχαριστω

   Διαγραφή
 44. Καλησπέρα. Γνωρίζετε αν ο νέος νόμος για την ΕΣΔΙ θα αφορά και την 28η σειρά; επίσης έχετε ακούσει ποιές θα είναι οι τροποποιήσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Καλησπέρα σας! Γνωρίζετε με ποια κριτήρια, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, διορίζονται οι Εισαγγελείς (π.χ. τόπος κατοικίας, οικογενειακά κριτήρια, πίνακας αρχαιότητας); Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Θα αλλάξει, λένε τα δημοσιεύματα, το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία της ΕΣΔΙ . Ηδη η νομοπαρασκευαστική επιτροπή εργαζεται και αναμένεται να τελειωσει το έργο της περί τέλη Ιουλίου 2021. Γνωρίζει κανείς τι αλλαγές θα γίνουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λέτε να αλλάξουν και το όριο ηλικίας ? Πως μπορούμε να μάθουμε νεότερα επ' αυτού ?

   Διαγραφή
  2. Να αλλάξουν το κατώτατο ή το ανώτατο όριο;

   Διαγραφή
  3. ε το λογικο ειναι να αλλαξει το ανωτατο όριο (45), το κατωτατο πόσο πιο κατω να το πανε πια;

   Διαγραφή
  4. και προς ποια κατευθυνση εκτιμάται, να το μειώσουν ή να το αυξήσουν?

   Διαγραφή
  5. Ναι, προς τα κάτω η προς τα πάνω το ανώτατο όριο;

   Διαγραφή
  6. Το ανώτατο όριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω;

   Διαγραφή
  7. Τα οποια παράπονα για τα 45 έτη ήσαν για να αυξηθεί. Λογικά λοιπόν, πιθανή μείωση θα πυροδοτουσε αντιδράσεις

   Διαγραφή
  8. Na αυξηθει το ανωτατο των 45. Και αλλου στη Δυση δεν υπαρχει ανωτατο οριο εισαγωγης σε δικαστικες σχολες, και αυτα περι υπηρεσιακης εξελιξης κ στελεχωση των ανωτατων δικαστηριων ως δικαιολογια για το ανωτατο οριο ειναι λιγο αδυναμα ως επιχειρηματα ενοψει του ηλικιακου εύρους γενικα (απο 28 +)

   Διαγραφή
 47. Όπως όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί, με βάση την αρχαιότητα, την αίτηση προτίμησής τους και τις υπηρεσιακές ανάγκες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Γεια σας! Μήπως γνωρίζει κάποιος τον καθαρό μισθό (πρώτο μισθό) του νεοδιορισθέντα Πρωτοδίκη συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων επιδομάτων; Δεν γνωρίζω κάποιον πρωτοδίκη προσωπικά και δεν βρίσκω άκρη από τη νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατά προσέγγιση 1900 το πρώτο έτος της παρεδριας και έπειτα 2.600.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ πολύ!

   Διαγραφή
  3. "Κατά προσέγγιση 1900 το πρώτο έτος της παρεδριας και έπειτα 2.600." Από ποιες ακριβώς διατάξεις προκύπτουν αυτά τα ποσά;

   Διαγραφή
  4. Περίπου, όχι ακριβώς. 1900 και κάτι στην παρεδρία και 2.270 (με μεταπτυχιακό) μετά. Με τα επιδόματα. 2.600 νομίζω θα φτάσουμε στην εξαετία.

   Πρωτοδίκης 4 ετών.

   Διαγραφή
  5. δεν γνωρίζω διάταξη.

   Διαγραφή
 49. Καλησπέρα σας! Μήπως υπάρχει κάτι νεώτερο αναφορικά με τον επόμενο διαγωνισμό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Μίλησε κάποιος με τη σχολή; Έχουμε κάποιο νέο για την προκήρυξη και τις εξετάσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είχα μιλήσει με την γραμματεία, στον αριθμό που έχουν στο σαιτ της ΕΣΔΙ. Μου είπαν γενικά ότι αναμένουν να βγει τέλος μαϊου - αρχές ιουνίου. Κατάλαβα ότι προσπαθούν να τις κάνουν μέσα στον Σεπτέμβριο ή έστω αρχές Οκτ. Όχι πάντως Νοε. Από προφορική συζήτηση, δεν προκύπτει κάτι σίγουρο. Ίσως να προσπαθούσε και κάποιος άλλος να καλέσει.

   Διαγραφή
 51. Έχει πει η σχολή τηλεφωνικά σε δύο φίλες μου ότι θα βγει Μάιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Καλησπέρα σας. Μήπως υπάρχει καθυστέρηση στην δημοσίευση της νέας προκήρυξης; Πέρασε και ο ΜάΪος. Υπάρχει κάτι νεώτερο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Καλημερα . Θα μπορουσε καποιος συναδελφος διοικητικης κατευθυνσης να μου απαντησει στο εξης: αν προσβαλλω αποφαση ανεξαρτητης διοκητικης αρχης, θα πρεπει να ασκησω την αιτηση ακυρωσης κατα της αδα ή κατά του δημοσιου ή κατα και των 2; δε κανω φροντιστηριο και δε βρισκω τη λυση. Σας ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα.
   Στην ακυρωτική δικονομία εφαρμόζονται τα άρ. 20, 21 και 28 του π.δ. 18/1989 και, ειδικά επί προσβολής πράξης συνταγματικά κατοχυρωμένης ΑΔΑ, το άρ. 2 παρ. 9 του ν. 3051/2002. Με την διάταξη αυτή παρέχεται αυτοτελής ικανότητα διαδίκου των ΑΔΑ στις δίκες που αφορούν πράξεις και παραλείψεις τους (αντίστοιχες διατάξεις εντοπίζονται και σε ειδικότερα νομοθετήματα που αφορούν τις κατ' ιδίαν ΑΔΑ).
   Από το σύνολο των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι στην ακυρωτική δίκη κατά πράξης ΑΔΑ καθ' ου διάδικος είναι η ΑΔΑ (εκπροσωπούσα το Δημόσιο).
   Να σημειώσω και 2 επιπλέον δεδομένα:

   1. Το παραδεκτό και νομότυπο του εισαγωγικού δικογράφου της αίτησης ακύρωσης δεν επηρεάζεται από τυχόν έλλειψη ή εσφαλμένη αναφορά της καθ' ης αρχής. Το ζήτημα αφορά μόνο τις κλητεύσεις που γίνονται με επιμέλεια της γραμματείας και το παραδεκτό της συζήτησης.
   2. Στην πολύ ειδική περίπτωση που προσβάλλεται πράξη του ΑΣΕΠ και προβάλλονται αιτιάσεις περί αντισυνταγματικότητας της προκήρυξης, απαιτείται κλήτευση και του εκάστοτε καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρ. 21 παρ. 2.β του πδ 18/1989, ώστε να ασκήσει την ιδιότυπη παρέμβαση της διάταξης αυτής.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση. Δηλαδη δεν συναρταται η παθητικη νομιμοποιηση της αδα απο το αν εχει ή οχι νομικη προσωπικοτητα;

   Διαγραφή
 54. Καλημέρα. Δείτε το αρ. 65 του ν. 2717/1999.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Καλησπέρα. Κάποια εξέλιξη για τον διαγωνισμό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Καλησπέρα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη για τον επόμενο διαγωνισμό; Γνωρίζει κάποιος κάτι σχετικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Καλησπέρα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, αναφορικά με τον διαγωνισμό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Για το δημοσιονομικο διαβαζετε με βασει τη πσλαια ή τη νεα νομοθεσια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προσωπικά προσπαθώ να βλέπω και τις δύο νομοθεσίες με έμφαση στην νεότερη. Έχει κάποιος ξεκάθαρη εικόνα για τις μεταβατικές διατάξεις? Καταλαβαίνω ότι ένδικο μέσο που ασκήθηκε έως 01-09-2020 ως προς την άσκησή του διέπεται από το προηγ. καθεστώς και εάν ασκήθηκε από 02.09.2020 και εφεξής διέπεται από τον 4700/2020 ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης.

   Διαγραφή
 59. Το ιδιο θεμα εχω κι εγω. Με το φορολογικο επισης πρεπει να διαβασουμε και ΚΒΣ; η πιο πολλη νομολογια αναφερεται στη παλια νομοθεσια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Θα μπορουσε καποιος να με ενημερωσει γισ την αποφαση 396/2020 ΣτΕ γιατι δεν τη βρισκω. Τελικα τι κριθηκε για τις μαρτυρικες καταθεσεις στα ποινικα δικαστηρια; συνεκτιμωνται ή οχι; σας παρακαλω αν γνωριζει καποιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνεκτιμώνται "στο πλαίσιο της εκπληρώσεως της ανωτέρω νόμιμης υποχρεώσεως του διοικητικού δικαστηρίου (σ.σ. κατά 5.2 ΚΔΔ μετά το ν. 4446/16), δηλαδή της υποχρεωτικής συνεκτιμήσεως του περιεχομένου της ποινικής αποφάσεως, και δεν παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 179 και επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, κατά τις οποίες δεν αποτελούν νόμιμα αποδεικτικά μέσα στην διοικητική δίκη ένορκες εξετάσεις και καταθέσεις μαρτύρων που δεν λαμβάνονται κατά την διαδικασία των τελευταίων αυτών διατάξεων, διότι, σε τέτοια περίπτωση, οι μαρτυρικές καταθέσεις ενώπιον ποινικού δικαστηρίου λαμβάνονται υπ' όψη από το διοικητικό δικαστήριο όχι ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα αλλά ως μέρος του περιεχομένου της υποχρεωτικά συνεκτιμητέας αποφάσεως του ποινικού δικαστηρίου".

   Διαγραφή
  2. Υπάρχει δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ΣτΕ, μπορείτε να την αναζητήσετε στο πεδίο νομολογία: "Επειδή, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως αυτή ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με το άρθρο 17 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και ανεξαρτήτως του (μη τιθεμένου, εν προκειμένω) ζητήματος της συμβατότητάς της με την ΕΣΔΑ ή το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο (πρβλ. ΣτΕ 951/2018 επταμ.), όταν το διοικητικό δικαστήριο κρίνει επί υποθέσεως επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. για έκδοση ή λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου, δεν δεσμεύεται από τυχόν προηγηθείσα, σχετική με την υπόθεση αυτή, αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, αλλά υποχρεούται, πάντως, να τήν συνεκτιμήσει κατά την διαμόρφωση της δικής του κρίσεως και, δη, κατά τρόπο ειδικό, ενόψει της αιτιολογίας της (βλ. ΣτΕ 951/2018). Η τυχόν λήψη υπ’ όψη από το διοικητικό δικαστήριο μαρτυρικής καταθέσεως ενώπιον του εκδόντος την ποινική απόφαση δικαστηρίου, η οποία αποτελεί στοιχείο του σκεπτικού της εν λόγω αποφάσεως, λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εκπληρώσεως της ανωτέρω νόμιμης υποχρεώσεως του διοικητικού δικαστηρίου, δηλαδή της υποχρεωτικής συνεκτιμήσεως του περιεχομένου της ποινικής αποφάσεως, και δεν παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 179 και επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, κατά τις οποίες δεν αποτελούν νόμιμα αποδεικτικά μέσα στην διοικητική δίκη ένορκες εξετάσεις και καταθέσεις μαρτύρων που δεν λαμβάνονται κατά την διαδικασία των τελευταίων αυτών διατάξεων, διότι, σε τέτοια περίπτωση, οι μαρτυρικές καταθέσεις ενώπιον ποινικού δικαστηρίου λαμβάνονται υπ' όψη από το διοικητικό δικαστήριο όχι ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα αλλά ως μέρος του περιεχομένου της υποχρεωτικά συνεκτιμητέας αποφάσεως του ποινικού δικαστηρίου".

   Διαγραφή
  3. Η απόφαση είναι δημοσιευμένη στη NOMOS

   Διαγραφή
  4. Σας ευχαριστω ολους παρα πολυ. Καλη επιτυχια!

   Διαγραφή
 61. έχει μήπως κάποιος εικόνα σε σχέση με τις μεταβατικές διατάξεις του 4700/2020 πιθανόν από όσα αναφέρουν οι δικαστές στους σπουδαστές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Ακουγόταν για Σεπτέμβριο να γίνουν οι εξετάσεις...Μετά για Οκτώβριο... έχετε κάποια καινούρια πληροφόρηση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Καλημέρα. Μήπως έχει κάποιος συνάδελφος πληροφόρηση για την προκήρυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Ακούγεται για Δευτέρα 11 Οκτώβρη η έναρξη του διαγωνισμού. Πρώτα θα δώσουν δικαστές, μετά εισαγγελείς και μετά ειρηνοδικες. Επίσης φημολογείται ότι οι θέσεις των δικαστών θα ναι γύρω στις 50-55,των Εισαγγελέων γύρω στις 15 και των ειρηνοδικων 10. Η προκήρυξη λογικά μέσα στο μήνα όπως πέρυσι που βγήκε 31.7 αν θυμάμαι καλά.. Καλή δύναμη συνυποψηφιοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λίγες οι θέσεις, αν όντως είναι έτσι.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστούμε για την πληροφορία! Οι δικαστές θα είναι μόνο τόσοι και για τις 2 κατευθύνσεις? Αυτό ακούγεται?

   Διαγραφή
  3. Σορυ.. Οι θέσεις που ανέφερα ακούγονται για πολιτική ποινική κατεύθυνση. Εγώ για εκεί πάω οπότε για διοικητικους δεν έχω ιδέα.

   Διαγραφή
 65. Υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί το ανώτατο όριο ηλικίας;
  Αν ναι, για φετος είναι εφικτό;
  Ευχαριστω προκαταβολικά όποιον μπει στο κόπο να απαντήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω πως ήλθε η ώρα να εξαφανιστεί το ανώτατο όριο ηλικίας για την εισαγωγή στην εθνική σχολή δικαστών, το οποίο είναι πρόδηλα αντισυνταγματικό. Ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον να μην έχει το δικαίωμα ένας 45 ή 46 ετών δικηγόρος να λάβει μέρος στις εξετάσεις και να γίνει δικαστικός λειτουργός ???? Θεωρώ πως αν προσφύγει κανείς και φτάσει η υπόθεση στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, η χώρα μας θα το μετανιώσει !!!!!!!!!

   Διαγραφή
 66. Καλημέρα και καλή επιτυχία σε όλους! Σκοπεύω να ξεκινήσω φροντιστήρια από Σεπτέμβριο για να δώσω στις εξετάσεις το 2022. Ποιο φροντιστήριο θα μου προτείνατε στην Αθήνα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Καλησπέρα! Μήπως γνωρίζει κάποιος πόσες θέσεις ακούγεται ότι θα έχει η διοικητική κατεύθυνση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Ξέρει κανείς πόσες θέσεις διοικητικών δικαστών θα προκηρυχθούν; Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Καλησπέρα. Υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Συναδελφοι της διοικητικης κατευθυνσης θα μπορουσε καποιος να με διαφωτισει ποιο νομο χρησιμοποιω οταν προκειται για υπαλληλικη προσφυγη υπαγομενη στο διοικητικο εφετειο;πχ αν θελει καποιος να καταθεσει υπομνημα στο διοικητικο εφετειο στο πλαισιο υπαλ. προσφυγης, με βαση ποιες διαταξεις θα το κανει; δεν κανω καποιο φροντιστηριο.σας ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άρθρο 4 παρ. 2 ν2944/2001,εφαρμοζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 41-44 πδ18/89

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστω πολυ

   Διαγραφή
 71. Βγήκε η προκήρυξη (ΦΕΚ Γ´ 1593)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, με πολύ λιγότερες θέσεις από το 2020

   Διαγραφή
 72. Για όσους είναι στο όριο ηλικίας, μετα απο επικοινωνία με τη σχολη αυτη την εβδομάδα, οι γεννηθέντες το 77 αποκλείονται. Παίρνουν τους γεννηθέντες τού 78 και Ισως ουτε καν αυτούς αλλα τού 79!!! Ενημερώνω απλα όσους και όσες αφορά αυτη η πληροφορία. Καλη επιτυχία στους συμμετέχοντες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό που λέτε δεν έχει καμία σχέση με το όριο ηλίκιας της προκήρυξης. Στις προσεχείς εξετάσεις έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οι γεννηθέντες από το έτος 1977 (44 ετών) και στις εξετάσεις του 2022 οι γεννηθέντες από το έτος 1978 (44 ετών).

   Διαγραφή
  2. Το ίδιο πίστευα κ εγω συνάδελφε. Στη γραμματεία όμως θεωρούν πως αν Εχεις κλείσει τα 44 εντός τού έτους προκήρυξης, αποκλείεσαι. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε με Ενα τηλέφωνο αν σάς αφορά άμεσα.

   Διαγραφή
 73. Μα είναι με τα καλά τους;; Αντι να αυξήσουν τον αριθμό τον μειώνουν; Μετα αναρωτιόμαστε πάλι για την καθυστέρηση της Δικαιοσύνης και τις πταίει, για το οποίο τόσες φορες μας επέκριναν τα ευρωπαϊκά όργανα. Επίσης μεγάλη ανοησία το ανώτατο όριο , τα 44 έτη, οταν ξέρουμε οτι καλός νομικός ειναι κατα τεκμήριο ο 40+ κι οχι ο 28χρονος. Αυτο αφορα την ποιότητα της Δικαιοσύνης. Τίποτα, χάλια μαύρα, ηταν που ηταν στραβός ο γιαλός...., μετεξεταστέοι απαξάπαντες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προς τον ανώνυμο σχολιαστή 19 Ιουλίου 2021 - 10:26 π.μ.:
   Τεκμήριο νομικών γνώσεων με βάση την ηλικία; Φρονώ ότι το σκεπτικό σας πάσχει πολλαπλώς. Αρχικά, εισάγει αδιακαιολόγητη διάκριση λόγω ηλικίας. Επίσης, πού βασίζετε τον ισχυρισμό σας (βλ. "ξέρουμε"); Έχετε κάποιες σχετικές "μετρήσεις"; Ποια είναι η πηγή σας; Η αόριστη αίσθησή σας; Φαντάζεστε να βλέπατε μια τέτοια αιτιολογία σε κάποια δικαστική απόφαση; Το σκεπτικό σας πάσχει και σε άλλα σημεία, αλλά δεν θα τα αναλύσω περαιτέρω. Επίσης, το ανώτατο όριο δικαιολογείται, μεταξύ άλλων, για λόγους υπηρεσιακούς. Συγνώμη αν σας στενοχωρώ, αλλά κι εγώ έχω κάθε δικαίωμα να κρίνω ότι ο ισχυρισμός σας δεν συνάδει με την ευθικρισία και την ψυχραιμία που πρέπει να διαθέτει ένας μελλοντικός συνάδελφος. Καλή σας συνέχεια.

   Διαγραφή
  2. Κάποια άλλη είναι η αιτία της καθυστέρησης της απονομής δικαιοσύνης (δημοσίευση των αποφάσεων) και όχι ο αριθμός των δικαστών. Άλλωστε, η ποιότητα δεν εξαρτάται από την ηλικία, αλλά από την εμπειρία του δικαστή. Εμπειρία μπορεί να έχει και κάποιος 30χρονος που ήταν δικηγόρος πριν.

   Διαγραφή
  3. Δεν ειμαι ο σχολιαστής στον οποίο απευθύνεστε. Σίγουρα, κάποιος πού θέλει να υπηρετησει το δικαστικό λειτουργημα, φροντίζει να περάσει σε μία ηλικια τέτοια, ώστε να συνταξιοδοτηθει σε μία θέση καπου μεταξύ προέδρου εφετων και αρειοπαγιτη. Αυτό προφανως επικαλείστε οταν αναφέρεστε σε υπηρεσιακούς λόγους. Ένας σαραντάρης δικηγορος, με την ανάλογη προϋπηρεσία στα δικαστήρια, πιστεύετε πως δεν αξιζει να προσφέρει στο δικαστικο σώμα μία 20ετια ακόμα και αν φτάσει στη σύνταξη ως εφετης; Με όλο τον σεβασμό, καλώς να μπορεί να γίνει δικαστής καποιος/α στα 28, εξίσου μπορεί και κάποιος γύρω στα 45. Οι διακρίσεις δε πρέπει να αναλώνονται μονο στο φύλο ή το χρώμα, αλλα και στην ηλικία.Δηλαδή, δεν έχουμε πρόβλημα να βλέπουμε Ειρηνοδικες στα 50, θα μας ξένιζε ένας Πρωτοδικης; Ερωτήματα θετω, δίχως διάθεση αντιπαράθεσης.

   Διαγραφή
  4. Προς τον σχολιαστή της 20 Ιουλίου 2021 - 3:23 μμ
   Αγαπητέ μου, δεν γνωρίζω πόσων ετών είστε αλλά από το σχόλιό σας συμπεραίνω ότι είστε έτοιμος να γίνεται Δικαστής και να κοσμήσετε τις έδρες των ελληνικών δικαστηρίων. Πράγματι θα είναι άδικο να ξεκινήσετε από τον βαθμό του δικαστικού ή εισαγγελικού παρέδρου αλλά αυτό βλέπετε το απαιτεί η νόμιμη οδός και δεν προσμετρούν γνώσεις και νομικά χαρίσματα, όπως τα δικά σας επί παραδείγματι. Επίσης, σας συγχαίρω για την κρίση σας και την παρατήρησή σας προς τον συνάδελφο, που τόλμησε να κάνει αυτό το σχόλιο, δείχνοντας έτσι κατά την γνώμη την δική σας ότι δεν διαθέτει χαρίσματα "ευθυκρισίας και ψυχραιμίας", όπως διαθέτετε εσείς επί παραδείγματι. Τέλος, δεν θα μπορούσα να παραλείψω να σας συγχαρώ για το θαρραλέο τόλμημά σας να λάβετε μέρος στις εξετάσεις αυτές επιβεβαιώνοντας έτσι ότι στην ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να εισάγονται άτομα με νομική ευθυκρισία, όπως διαθέτετε σεις επί παραδείγματι, ώστε να εκδίδουν τις τόσο περίφημες δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται, όταν εκδίδονται. Υ.Γ. Δεν γνωρίζω αν θα γίνεται κάποτε δικαστής, εκείνο που γνωρίζω όμως με σιγουριά είναι ότι θα παραμείνετε ένας άνθρωπος χωρίς ψυχικές αρετές, συγγνώμη δε αν σας στεναχωρώ με το σχόλιό μου αλλά και εγώ κρίνω τον ισχυρισμό - απάντησή σας.
   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
   ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ ΔΣΘ 10181)

   Διαγραφή
 74. Είναι απαράδεκτο που σταμάτησαν τα Ιταλικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Μήπως υπάρχουν κάποιες συμβουλές για την έκθεση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Η προκήρυξη αναφέρει ότι το όριο ηλικίας είναι τα 45 έτη. Γιατί να αποκλειστούν οι γεννηθέντες το 1977, εφόσον έως 31-12-2021 δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους ? (Είναι 44 ετών). Μην λέμε ανακρίβειες. Πόσο μάλλον οι γεννηθέντες το 1978 (διανύουμε το 43ο έτος μας).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ συνάδελφε, ειμαι γεννηθείς το 77. Η σχολη θεωρεί ότι Επειδη εκλεισα τα 44 εντός τού έτους, Εχω υπερβεί το όριο. Εφοσον θεωρείτε ότι λεω ανακρίβειες πάρτε τηλ στη σχολη. Τοσο απλό.

   Διαγραφή
 77. Συνάδελφε (του από 21.07.2021 σχολίου και ώρας 11:09 πμ) θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Η προκήρυξη είναι σαφέστατη. Θεωρώ κι εγώ ότι οι γεννηθέντες το έτος 1977 μπορούν κανονικά να συμμετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό(τελευταία τους ευκαιρία αν δεν σφάλλω). Οι δε γεννηθέντες το έτος 1978 έχουν δικαίωμα συμμετοχής τόσο φέτος όσο και του χρόνου, πρώτα ο Θεός και καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θεωρώ τουλάχιστον επικίνδυνο να διασπείρονται ανακρίβειες τόσο σοβαρές. Εάν δε, ήθελε υποτεθεί ότι η ως άνω πληροφορία ελέχθη όντως από κάποιον διοικητικό υπάλληλο, ουδόλως μας απασχολεί. Τυγχάνουμε νομικοί κι οφείλουμε να εφαρμόζουμε το νόμο που στην προκειμένη περίπτωση, είναι τόσο ξεκάθαρος, που ούτε ερμηνείας χρήζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Δεν μεταφέρω ανακρίβειες. Με "καίει" προσωπικά το θέμα, οποτε δεν ανήκω σε αυτούς πού ενδεχομένως μεταφέρουν φημες ή μη διασταυρωμενες πληροφορίες. Η γραμματεία θεωρεί πως υπερβαση τού 45ου έτους είναι να κλείνεις τα 44 εντός τού 21. Ενα τηλέφωνο θα σάς πείσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης ή και της υφηλίου, που το όριο για την εισαγωγή στη σχολή δικαστών είναι ρευστό. Η προκήρυξη αναφέρει ότι οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους, στις 31 Δεκεμβρίου του 2021 (έτος προκήρυξης του διαγωνισμού, βλ. υποπερ. ββ παρ. 1α άρθρο 10 του ν. 3689/2008.). Ας ενημερώσει κάποιος του νομομαθείς του υπουργείου ότι ο νεότερος νόμος καταργεί τον παλαιότερο. Το άρθρο 36 του νόμου 1756/1988 τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του νόμου 4055/2012. Τι λέει λοιπόν:«4. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 28ο έτος και δεν έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.». Θα ήταν ωραίο θέμα στις εξετάσεις. Ποιος νόμος ισχύει. Ο παλαιός 3689/2008 ή ο νέος 4055/2012; Ψιλά πράγματα θα μου πείτε. Απλά μέχρι σήμερα δεν έχει προσφύγει κανένας επιλαχών κάτω των 40 κατά επιτυχόντα άνω των 40.
  Τώρα στα σοβαρότερα. Η προκήρυξη απαιτεί στις 31 Δεκεμβρίου 2021 να είσαι 45 ετών στρογγυλά. Ούτε δευτερόλεπτο. Επομένως ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ μετά την 1 Ιανουαρίου 1977 μπορούν να δώσουν. Αφήστε λοιπόν τους γραμματείς και θυμηθείτε τα νομικά σας.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφε, η απάντηση σάς μπορεί να με καλύπτει και με το παραπάνω.
   Αν ως γεννηθείς τον Μάρτιο τού 77, τι θα κάνατε στη θέση μου;
   Θα διαβάζατε απερισπαστος ως τον Οκτώβρη χωρις να σκέφτεστε ότι θα δείτε το όνομα σάς στους απορριφθεντες τα τυπικά προσόντα;

   Διαγραφή
  2. Σίγουρα θα με απασχολούσε. Όμως θα διάβαζα και θα έδινα εξετάσεις ακόμα και με προσωρινή διαταγή από ο ΣτΕ.
   Μην ανησυχείτε. Είστε μέσα στο όριο

   Διαγραφή
  3. Πράγματι υπάρχει ζήτημα εδώ με τους δύο νόμους και το ηλικιακό όριο. Αν δεχτούμε οτι ισχύει ο 1756/1988, τότε η προκήρυξη πάσχει νομικά.

   Διαγραφή
 80. Μην ταλαιπωρείστε με την κακογραμμένη διαταξη νομου "υπερβει κλπ". Πώς το υπολογίζουν; ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ. ΟΧΙ ΜΗΝΕΣ, ΜΕΡΕΣ ΚΛΠ. Ετσι 2021 - 1977 = 44. Αρα δινεις φετος λαστ τάιμ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καθόλου κακογραμμένη δεν είναι η διάταξη. Σαφέστατη. Ειδικότερα, συνάδελφε που έχεις γεννηθεί το Μάρτιο του 1977, ας υποθέσουμε πως έχεις γεννηθεί την 1η Μαρτίου 1977. Την 1η Μαρτίου 2021 συμπλήρωσες (και άρα υπερέβης) τα 44 έτη της ηλικίας σου. Στις 2 Μαρτίου 2021 ήσουν 44 ετών και μίας ημέρας, στις 3 Μαρτίου 2021 ήσουν 44 ετών και δύο ημερών κοκ. Έτσι, στις 31.12.2021 θα είσαι 44 ετών και 306 ημερών, άρα, ΔΕΝ θα έχεις υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας σου, όπως απαιτεί η προκήρυξη. Ουδέν άγχος χρήζει. Καλή συμμετοχή! (Σημείωση για το σχόλιο του συναδέλφου στις 22.07 και ώρα 4:14 μμ, η παράγραφος 4 είχε σιωπηρώς καταργηθεί ούτως ή άλλως από το άρθ. 10 του ν.3689/2008 στην οποία ρητώς ΔΕΝ παρέπεμπε ο εν λόγω νόμος, κι επιπλέον, ο νεότερος όλων των νόμων είναι ο πλέον πρόσφατος ν. 4689/2020). Καλή δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες!

   Διαγραφή
  2. Το ιδιο λεμε απλως εγω το ειπα σε 2 αραδες. Το αν ειναι κακογραμμένη ή οχι , απαντάται από τις πλείστες όσες ερωτήσεις των υποψηφίων αν μπορούν να συμμετάσχουν φέτος ή όχι. Καλή επιτυχία!

   Διαγραφή
 81. Μήπως θα μπορούσε κάποιος συνάδελφος να μας διαφωτίσει σχετικά με τις απαντήσεις του αστικού των Εισαγγελέων του διαγωνισμού του 2020; Ίσως είναι πιο απλό από όσο νόμιζα πέρυσι την ώρα που έγραφα αλλά με μπέρδεψε και το άγχος και η κούραση δεν βοήθησαν. Καλή δύναμη σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακυρη η συμβαση λογω κσταχρησης πληρεξουσιοτητας. Δυο αξιωσεις απο αδικοπραξια και εταιρικη αγωγη η οποια υποκειται σε 3ετη παραγραφή. Αρση αυτοτελειας νπ. Ανταλλαγμα ως λογος διατηρησης του πλουτοσμου κατ εξαιρεση, λογω της φυσης της παροχης (αναλωθεισες υπηρεσιες) που δε μπορουσαν να αποδωθουν.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ πολύ!

   Διαγραφή
  3. Συναδελφε, συνιστά αντάλλαγμα γενικά η ανάλωση παροχών που δεν μπορούν να αποδοθούν, αλλά σε περιπτώσεις καταχρηστικής ή και δόλιας συμπεριφοράς,όπως αυτή του πρακτικού, σύμφωνα με την άποψη του Βαλτούδη (που ήταν και ο θεματοδότης) στη ΣΕΑΚ, τέτοιες παροχές δεν συνιστούν νόμιμη αιτία διατήρησης του πλουτισμού,καίτοι έχουν αναλωθεί.

   Διαγραφή
 82. Να ρωτησω κατι : Το οριο ηλικίας των 45 ισχύει κ για τους Ειρηνοδίκες ;; αν ναι, σε αυτούς γτ βαλανε αυτο το οριο; εξ όσων γνωριζω δεν υπσρχει υπηρεσιακη εξέλιξη Ειρηνοδικών για τον ΑΠ.Αρα ποιος ο λογος του ανοητου αυτου ηλικιακού οριου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολλή εύστοχη η παρατήρηση !!!

   Διαγραφή
  2. Μήπως υπάρχει υπηρεσιακή εξέλιξη των Ειρηνοδικών σε τάξεις;

   Διαγραφή
 83. Για ποιον λόγο ζητούν πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από διευθυντή κρατικού νοσοκομείου πέρυσι και φέτος, αφού ο 3689/2008 έχει αντικατασταθεί από τον 4210/2013, που δέχεται πιστοποιητικό και από ιδιώτη ψυχίατρο? Έχει δημοσιευθεί νέος νόμος και δεν τον γνωρίζω? επίσης τα προηγούμενα χρόνια, 2019, 2018, 2017, 2016 ζητούσαν από ιδιώτη ψυχίατρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προφανώς αναφέρεστε στην διάταξη του αρ. 7 του ν. 4210/2013. Μήπως όμως αυτήν αφορά τους διορισμούς δημοσίων υπαλλήλων και όχι δικαστών;

   Διαγραφή
 84. Τα ιατρικα πιστοποιητικα οσο και αυτο απο το δικηγορικο συλλογο μπορουμε να τα βγαλουμε απο τωρα ή πρεπει να εκδοθουν μεσα τις ημερομηνιες που καταθετουμε τα δικαιολογητικα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. Λογικά απαιτούνται πρόσφατα πιστοποιητικά. Άρα, καλύτερα να εκδοθούν κοντά στις ημερομηνίες του διαγωνισμού ή λίγο πριν από αυτές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όλα τα δικαιολογητικά αρκεί να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν την ημερομηνία της κατάθεσής τους.

   (απάντηση από γραμματεία κατόπιν σχετικού ερωτήματος)

   Διαγραφή
  2. Δηλαδη πιστοποιητικο με ημερομηνια 20 Ιουλιου 2021 ειναι εντσξει; ευχαριστω.

   Διαγραφή
 86. Γνωριζει καποιος αν το πιστοποιητικο απο τη στρατολογια μπορουμε να το παρουμε και ηλεκτρονικα και αν ναι, απο ποια ηλεκτρονικη διευθυνση; ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aυτη ειναι η διευθυνση

   https://www.stratologia.gr/

   Για να υποβαλλω την αιτηση, συνδεθηκα με τους κωδικους απο taxisnet.
   Δε γνωριζω αν υπαρχουν εναλλακτικοι τροποι.
   Πηγαινεις εκει που λεει "ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ"
   και υστερα στο "ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"
   Υποβαλλεις την αιτηση και σε λιγοτερο απο εβδομαδα, το πιστοποιητικο αναρταται στην προσωπικη σελιδα που εχει δημιουργηθει, απλα εισερχομενος με τους κωδικους απο taxisnet. Και το κατεβαζεις απο εκει.

   Εγω ετσι το πηρα φετος το πιστοποιητικο,
   συνιστω να γινει το ταχυτερο δυνατο, ωστε σε περιπτωση που δημιουργηθει καποιο προβλημα ή εγω δεν τα ειπα καλα, να ληφθει το πιστοποιητικο με καποιον αλλο τροπο, μεσα στις ημερομηνιες.

   Καλη επιτυχια.

   Διαγραφή
  2. Σε ευχαριστω πολυ. Να σαι καλα και κσλη επιτυχια επισης.

   Διαγραφή
 87. Τα ιατρικά πιστοποιητικά καθώς και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τουλάχιστον μέχρι πέρσι ήταν 3μηνης διαρκείας, απλώς καλό είναι να φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερης της προκηρύξεως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Τα πιστοποιητικα οικογενειακης καταστασης μπορουμε να τα παρουμε και απο το gov.gr;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Το πιστοποιητικό σωματικής υγείας εκδίδεται από παθολόγο ιδιώτη ενώ το ψυχικής υγείας από δημόσιο νοσοκομειο; Και επιπλέον λέει από Διευθυντή. Αυτό ισχύει; Κανένα νοσοκομείο δεν κλείνει ραντεβού απευθείας με τον διευθυντή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για το πιστοποιητικό σωματικής υγείας μπορείς να πας σε παθολόγο είτε του Δημοσίου είτε ιδιώτη (άρθρο 7 παρ.2 του ν.3528/2007), ενώ για το ψυχικής υγείας σε ψυχίατρο, Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου (άρθρο 10 παρ.2 περ.β΄του ν.3689/2008)
   Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα νομίζω ότι κάποιοι υποψήφιοι πέρυσι εξετάστηκαν από τον Διευθυντή της Ψυχιατρικής αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ πάω σε μία συγκεκριμένη γιατρό η οποία μου δίνει το πιστοποιητικό και μετά στον Διευθυντή για να το υπογράψει, οπότε πήγα δύο φορές γιατί την μέρα που με είδε η γιατρός ο Διευθυντής απουσίαζε.
   Για να αποφύγεις τα πήγαινε-έλα για την υπογραφή του Διευθυντή της Ψυχιατρικής μπορείς να κλείσεις ραντεβού σε ψυχίατρο του νοσοκομείου σε ημέρα που θα είναι διαθέσιμος και ο Διευθυντής, εφόσον βέβαια αυτό είναι εφικτό γιατί με τα ραντεβού ποτέ δεν ξέρεις.
   Επίσης εμένα στο Ρίο στην Πάτρα μου είπαν να πάω πρωί χωρίς ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία για να εξυπηρετηθώ όπως όλοι οι υποφήφιοι για την ΕΣΔΙ (πράγμα που πέρυσι δεν γνώριζα), και γενικά μου είπαν ότι πρωινά κλείνουν ραντεβού μόνο σε επείγοντα περιστατικά ή σε όσους παρακολουθούνται τακτικά, και έτσι πέρυσι πλήρωσα 60 ευρώ σε απογευματινό ραντεβού (σαν να πήγαινα σε ιδιώτη γιατρό αλλά το πιστοποιητικό είχε σφραγίδα δημοσίου, από γιατρό δημοσίου νοσοκομείου δηλαδή), ίσως κάτι ανάλογο να ισχύει και σε άλλα δημόσια νοσοκομεία.

   Διαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ