Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 30 Οκτωβρίου 2012


Ομιλία της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων

Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου, ΑρεοπαγίτηΒρισκόμαστε λίγες ημέρες ή ίσως και λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση των οριστικών αποφάσεων για τα νέα οικονομικά μέτρα και την άμεση, στη συνέχεια, ψήφισή τους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος ουδεμία ευθύνη φέρει για την δημοσιονομική κακοδιαχείριση, που είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη οικονομική κρίση, επιβαρύνεται
εξακολουθητικά με την επιβολή μέτρων λιτότητας Τα μέτρα αυτά επιβάλλονται κατά τρόπο κοινωνικά άνισο, διότι επιβάλλονται συνεχώς στις ίδιες κατηγορίες του πληθυσμού, δηλαδή σε βάρος των εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα (εν ενεργεία & συνταξιούχους), οι οποίοι, πέραν του ότι είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι, είναι και απόλυτα συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αφού, όπως είναι γνωστό, ο φόρος που τους αναλογεί παρακρατείται εκ των προτέρων από τον μισθό τους. Αντίθετα, μέχρι τώρα, δεν έχουν ενεργοποιηθεί αποτελεσματικά, από τον κρατικό μηχανισμό οι αντίστοιχες διαδικασίες και έτσι, όσοι διαφεύγουν την φορολόγηση, δεν κατέστη δυνατόν να ελεγχθούν και να φορολογηθούν, ενώ εάν αυτό είχε επιτευχθεί, δεν θα ήταν αναγκαίες οι νέες μειώσεις των μισθών και συντάξεων, μειώσεις, οι οποίες, αναμφίβολα οδηγούν την οικονομία σε μεγαλύτερη ύφεση.

Εμείς οι Δικαστικοί Λειτουργοί, είμαστε ο κλάδος εκείνος των Κρατικών Λειτουργών οι οποίοι έχουμε μέχρι τώρα συνεισφέρει για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, με το μεγαλύτερο ποσοστό περικοπών του Μισθολογίου μας (38%), χωρίς να αντιδράσουμε, ακριβώς διότι, παρότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για τη δημιουργία της οικονομικής κρίσης, συναισθανόμεθα την κρισιμότητα της κατάστασης στη χώρα μας. Είμαστε οι μόνοι Κρατικοί Λειτουργοί, σε ολόκληρο το Δημόσιο Τομέα, που έχουμε υποστεί εδώ και 2 χρόνια πλήρη κατάργηση των δώρων (13ου και 14ου μισθού), και ολοκληρωτικό πάγωμα των χρονοεπιδομάτων και ωριμάνσεων. Επί πλέον, είμαστε οι μόνοι Κρατικοί Λειτουργοί, που έχουμε ρητή κατοχύρωση των αποδοχών μας από το Σύνταγμα (άρθρ. 88§2), το οποίο ορίζει ότι οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών είναι ανάλογες με το Λειτούργημά τους, δηλαδή ανάλογες με το κύρος και τις ευθύνες του Λειτουργήματός τους, ώστε να τους εξασφαλίσει η Πολιτεία αξιοπρεπή διαβίωση και να μην είναι ευάλωτοι σε τυχόν πιέσεις ή παρεμβάσεις, να θωρακίζεται δηλαδή, έτσι η ανεξαρτησία τους και η αμεροληψία τους.

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί είναι ισότιμοι με τους Λειτουργούς των άλλων δυο εξουσιών (Νομοθετικής και Εκτελεστικής). Εν τούτοις, είναι οι μόνοι εκ των Λειτουργών των τριών Λειτουργιών, οι οποίοι δεν απολαμβάνουν τα προνόμια και τις οικονομικές παροχές των άλλων δύο, αλλά αντίθετα καταβάλλουν οι ίδιοι, με δικά τους έξοδα, όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους (διατήρηση ιδιαίτερου χώρου γραφείου και βιβλιοθήκης στην κατοικία τους, όπου είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται καθημερινά και τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τις αργίες και εορτές, για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις, που χρεώνονται, δαπάνη αναλωσίμων και γραφικής ύλης, δαπάνη διαμονής και μετακίνησης, κατά τις μεταθέσεις και αποσπάσεις τους, σε πόλεις άλλες, εκτός της οικογενειακής τους στέγης). Ενώ, αντίθετα, είναι γνωστό ότι όλες οι αντίστοιχες δαπάνες, των Βουλευτών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Βουλής (επιχορήγηση κάλυψης εξόδων διαμονής 1000 € μηνιαίως, δικαίωμα χρηματοδοτικής μίσθωσης -leasing- αυτοκινήτου, μέχρι τα 1200 € μηνιαίως, έξοδα κίνησης από 400 έως 800 € μηνιαίως, ανάλογα με την απόσταση της περιφέρειάς τους, έξοδα διατήρησης γραφείου, δαπάνη για σταθερά τηλέφωνα, μέχρι 800 € μηνιαίως και κινητού τηλεφώνου μέχρι 200 €, συγκοινωνιακές ατέλειες κ.λ.π.)

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί είμαστε οι μόνοι Κρατικοί Λειτουργοί, στους οποίους απαγορεύεται (και ορθώς) από το Σύνταγμα, να ασκήσουν οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα και επομένως, οι εκ του Λειτουργήματός μας αποδοχές είναι το μόνο εισόδημα μας.

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί είμαστε και οι μόνοι Κρατικοί Λειτουργοί, οι οποίοι είμαστε υποχρεωμένοι, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας (σε ποσότητα και βαρύτητα υποθέσεων) να εργαζόμαστε όλοι από τον πρώτο βαθμό μέχρι και τον ανώτατο, καθημερινά, επί πολλές ώρες (άνω των 12) και χωρίς ωράριο, ακόμα και τις αργίες και εορτές.

Kαι αντίστοιχα, η Ελληνική Κυβέρνηση είναι η μόνη Κυβέρνηση εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιμένει, με άκαμπτη αδιαλλαξία, μη σεβόμενη την εκ του Συντάγματος επιβεβλημένη υποχρέωσή της για προστασία του θεσμού της Δικαιοσύνης, να προχωρήσει σε νέες, τόσο υψηλού ποσοστού μειώσεις, του Συνταγματικά κατοχυρωμένου Μισθολογίου των Δικαστών, ώστε όχι μόνον οι αποδοχές τους παύουν να είναι ανάλογες με το Λειτούργημά τους, αλλά είναι βέβαιο ότι καθίσταται πλέον προβληματική έως αδύνατη η προαναφερθείσα κάλυψη, με δικά τους έξοδα, των δαπανών, των απαραίτητων για την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε όσες χώρες έχουν επιβληθεί μέτρα λιτότητας, οι μισθοί των Δικαστών είτε δεν έχουν μειωθεί (όπως Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ουγγαρία), είτε έχουν μειωθεί σε λογικά ποσοστά (Πορτογαλία από 15% στον πρώτο βαθμό έως 22% στον ανώτατο βαθμό, Ιρλανδία από 16% στον πρώτο βαθμό έως 23% στον ανώτατο βαθμό),ενώ είναι γνωστό ότι το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο, με πρόσφατη απόφασή του (223/2012), έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη νόμου που επέβαλε μειώσεις στους μισθούς των Δικαστών, με την αιτιολογία ότι ασκούν ιδιαίτερα καθήκοντα. Όπως, επίσης, είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό κόστος ζωής, σε σχέση με τις περισσότερες από τις Ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλες τις χώρες αυτές υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του ακαθαρίστου εθνικού μισθού σε σχέση με αυτόν των Δικαστών. Ενώ, τέλος, σε ορισμένες χώρες ενισχύονται οι μισθοί και ο θεσμικός ρόλος των Δικαστών, ώστε να καταπολεμηθεί η διαφθορά δια του δικαστικού συστήματος (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Εσθονία, Γεωργία, Ρουμανία, Σλοβακία).

Όταν οι Δικαστές είναι οικονομικά ενδεείς, όπως ασφαλώς θα καταστούν μετά τις νέες μειώσεις του Μισθολογίου τους, αφού οι νεοδιοριζόμενοι Δικαστές θα έχουν καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.200 €, αντί να ασχολούνται απερίσπαστοι με το δύσκολο έργο τους, υποχρεωτικά θα απασχολούνται και με την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης τους, οπότε είναι φυσικό και λογικό επακόλουθο και η απόδοσή τους (ποιοτική και ποσοτική) να περιορίζεται και η ανεξαρτησία τους να τίθεται σε κίνδυνο, διότι θα είναι πλέον ευάλωτοι σε πιέσεις και παρεμβάσεις.

Τονίζουμε και πάλι αυτό που δηλώσαμε, κατ' επανάληψη προς την Κυβέρνηση ότι δηλαδή, κατανοούντες την κρισιμότητα της κατάστασης, δεν ζητούμε εξαίρεση από τις νέες περικοπές, παρότι, όπως προαναφέρθηκε, έχουμε ήδη υποστεί το μεγαλύτερο ποσοστό περικοπών (38%) και παρότι το Μισθολόγιό μας προστατεύεται από το Σύνταγμα. Οι σχεδιαζόμενες, όμως, νέες μειώσεις, οι οποίες για τους Δικαστές είναι και πάλι στο υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρο τον Δημόσιο Τομέα (24% κατά μέσον όρο) και φθάνουν έτσι σε συνολικό ποσοστό μείωσης άνω του 60%, δηλαδή σε συνολικό ποσοστό μείωσης υπερβολικό, παράλογο και μη ανεκτό είναι αυτό που προκαλεί την οργή και αγανάκτηση των Δικαστών και έχει δημιουργήσει τις δικαιολογημένα έντονες αντιδράσεις τους. Δημιουργείται δικαιολογημένα η εντύπωση ότι ασκείται μία επιθετική πολιτική κατά των Δικαστών, με στόχο τον περιορισμό της ανεξαρτησίας τους και το πλήγμα του κύρους της Δικαιοσύνης.

Ο συνολικός αριθμός των Δικαστικών Λειτουργών στην Ελλάδα (Δικαστές και Εισαγγελείς) είμαστε 4.000. Το όφελος, το έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου, που θα προκύψει από τις νέες, υπερβολικές μειώσεις του Μισθολογίου τους, είναι μηδαμινό, ενώ αντίθετα οι Δικαστές, με την άσκηση του Λειτουργήματός τους, πέραν της εξασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης και της διασφάλισης της ομαλότητας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, συμβάλλουν και στην ταχύτητα εισπράξεως πολλαπλασίων δημοσίων εσόδων (από ποινές, πρόστιμα, παράβολα, δικαστικά ένσημα, είσπραξη φόρων κλπ).

Καλούμε την Κυβέρνηση, έστω και τώρα την έσχατη ώρα, να αποδείξει εμπράκτως (και όχι με λόγια) τον σεβασμό της στο Σύνταγμα και στον θεσμό της Δικαιοσύνης και το ενδιαφέρον της για την ανεξαρτησία των Δικαστών.

Καλούμε την Κυβέρνηση να υποχωρήσει σε μία λογική λύση, ώστε να επανέλθει η ομαλότητα στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης.

11 σχόλια:

 1. Συγνώμη αλλά ποιος εξουσιοδότησε την Κυρία Θάνου να δηλώνει ότι "δεν ζητούμε εξαίρεση από τις νέες περικοπές¨;;; Δηλαδή αν η μείωση είναι 15% είναι ανεκτή;; μιλάμε σοβαρά;;; Η μόνη λύση είναι αγωγές ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των μειώσεων που έχουμε υποστεί επί 2 χρόνια, στο μέτρο που αυτές δεν είναι αντίστοιχες -και όχι ανάλογες-με τις μειώσεις των λειτουργών της Εκτελεστικής και νομοθετικής λειτουργίας. Δώρα, χρονοεπιδόματα, μειώσεις βασικού μισθού και επιδομάτων, ΟΛΑ στο παιχνίδι. Δεν τραβιόμαστε επί τόσους μήνες με αποχές για να συμβιβαστούμε με ένα ξεροκόμματο Κυρία Θάνου. Έχω τρία παιδιά, πληρώνω στεγαστικό δάνειο και εργάζομαι μακριά από τον τόπο κατοικίας μου. Αν νομίζετε ότι το πρόβλημά μου είναι αν θα μου κόψουν 800 ή 1000 ευρώ, μάλλον κάτι έχετε υπολογίσει λάθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το κράτος αδιαφορεί. Τα επιχειρήματα της κ. Θάνου δεν πείθουν τους αρμοδίους με αποτέλεσμα να ακούμε για όλο και μεγαλύτερες περικοπές.
  Η ηγεσία μας από την μια πλευρά ομιλεί περί αυτοθυσίας και για αρχοντιά, από την άλλη ετοιμάζει και το ενδεχόμενο να διώξει κάποιους "τολμηρούς" ή όλους (αδύνατο). Δυστυχώς οδηγούμαστε στο τέλος. Νυν ο υπέρ πάντων αγών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολύ καλά τα λέει η Πρόεδρος, όμως πολύ φοβάμαι ότι ακούγονται σαν φωνή βοώντος εν τη ερήμω... Μακάρι να εισακουστούμε, γιατί αλλιώς η υποβάθμισή μας θα είναι τραγική!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εάν το κράτος κωφεύει και δεν ακούει κανέναν δεν είναι ευθύνη της κυρίας Θάνου αλλά ευθύνη αυτών που μας κυβερνούν. Είναι απορίας άξιο:πώς γίνεται οι μισθοί όλων των υπολοίπων Ελλήνων-φυσικά και των Δικαστών-να μειώνονται με ταχύταττους ρυθμούς και των βουλευτών και υπουργών να μένουν σχεδόν ανέγγιχτοι. Αυτοί δεν είναι Έλληνες πολίτες; Ή απλά δεν έχουν καταλάβει τι τραβάνε οι υπόλοιποι πολίτες από τις 38ετής αστοχίες της οικονομικής πολιτικλης τους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ειναι τυχαιο οτι τον σημερινο αναβρασμο και τη συνεντευξη, ΔΕΝ ΤΑ ΕΔΕΙΞΕ κανενα καναλι?
  Είναι τυχαιο οτι σημερα στη συνελευση των Διοικητικων Δικαστων το κλιμα ηταν τοσο εκρυθμο, ωστε ακομη και προταση για παραιτησεις θα περναγε ανετα? Γιατι θαφτηκαν ολα αυτα?
  Ειναι προδηλο οτι υφισταμεθα επιθεση, και πρεπει η απαντηση να συνεχισει να ειναι σκληρη και ακαμπτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Επιτέλους ας αντιληφθεί η κ. Πρόεδρος - που για όλα έχει άποψη - ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων ΔΕΝ θα είναι ευάλωτη σε "πιέσεις και άλλες προκλήσεις", δεν θυμάμαι πώς το λέει ακριβώς, όσο και να μας μειώσουν τους μισθούς... Είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί τέτοιο επιχείρημα ; Δεν θέλω να συνεχίσω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σήμερα (31.10) έχουν απεργία οι δημοσιογράφοι. Χτες όλη η επικαιρότητα εξαντλούνταν αν τελικά θα ψηφιστούν τα μέτρα στη Βουλή από την κυβερνητική πλειοψηφία, αν θα υπάρξει συμφωνία για να πάρουμε τη δόση, αν υπάρχει σχέδιο Β της Κυβέρνησης για το ενδεχόμενο που δεν θα την πάρουμε ή αν θα καταρρεύσει η Κυβέρνηση και ποιος θα αναλάβει μετά. Ποιος θα ασχολούνταν με τη συνέντευξη των δικαστικών ενώσεων ή το έκρυθμο κλίμα της συνέλευσης των .... σκληρά εργαζόμενων διοικητικών δικαστών; Τελικά η κινητοποίηση περιορίζεται στο να τα λέμε και να τα ακούμε μόνοι μας. Άλλωστε, αν δεν ψηφιστούν τα μέτρα, οι μισθοί μας θα διασωθούν (τουλάχιστον ονομαστικά). Το από ποιο ταμείο και με ποιο τρόπο θα τους εισπράττουμε είναι προς συζήτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πραγματικά είναι άξιο απορίας πώς γίνεται η κυρία Θάνου να λέει ότι είμαστε δεκτικοί μειώσεων..Όχι κυρία Θάνου, δεν έιμαστε..Αν είστε εσείς που λαμβάνεται 4.000 ευρώ μηνιαίως εντάξει, εμείς όμως που λαμβάνουμε 2.300 και είμαστε επαρχία, με ότι αυτό συνεπάγεται,ΌΧΙ !!! Δηλαδή και στα επόμενα μέτρα, που θα έρθουν προς το καλοκαίρι με τη νέα δόση, θα πείτε πάλι ότι είμαστε δεκτικοί μειώσεων??? Σας ψήφισαν για να λέτε αυτά που πρέπει και θέλει ο Δικστικός κόσμος και όχι ό,τι θέλετε εσείς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ερώτημα προς την κ. Θάνου, όχι μόνο ως εκ της ιδιότητός της ως προέδρου της ΕΔΕ, αλλά και ως αρεοπαγίτου: Κ. πρόεδρε, γιατί μιλαμε για ισότιμο και ισόκυρο των 3 εξουσιών, όταν 37 έτη μετά τη θεση σε ισχύ του Συντάγματος, η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων εξακολουθεί να ορίζεται απο την εκτελεστική εξουσία; Δηλαδή μπορεί κανείς να διανοηθεί οτι 75 αρεοπαγίτες, οι οποίοι ερμηνεύουν αυθεντικά τους νόμους και αποτελούν οδηγό για τα κατώτερα δικαστήρια, δεν είναι ικανοί να εκλέξουν, μεταξύ 4-5 υποψηφίων, τον πρόεδρό τους; Γιατί εξακολουθείτε και ανέχεστε αυτή την κατάσταση; Δεν καταλαβαίνετε οτι με αυτό τον τρόπο υπονομεύετε αυτό το περίφημο "ισοδύναμο" και "ισόκυρο"; Σημείωση: οταν το θέμα τέθηκε σε πρόσφατο συνέδριο ποινικού δικαίου στην Κω, ο παριστάμενος αντεισαγγελέας ΑΠ κ. Κονταξής απάντησε οτι "έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες...". Αν αυτό αποτελεί νομικό επιχείρημα, κάτι δεν πάει καλά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Είναι προφανές ότι οι μειώσεις που συζητά(;) η κυβέρνηση είναι άδικες και απόλυτα αναποτελεσματικές ως μέσο αντιμετώπισης του χρέους (άλλωστε 3 χρόνια αιματηρών περικοπών σε μισθούς-συντάξεις όλων δεν οδήγησαν πουθενά, το χρέος δε απλά αυξάνει!). Όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό. Λέει λοιπόν η κα Θάνου:
  «Εμείς οι Δικαστικοί Λειτουργοί, […], χωρίς να αντιδράσουμε, ακριβώς διότι, παρότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για τη δημιουργία της οικονομικής κρίσης, […]»
  Αλήθεια, δεν έχουν οι δικαστικοί καμία ευθύνη!!;; Δηλαδή ως φορείς, άρα και διαχειριστές, εξουσίας τόσα χρόνια υπήρξαν τόσο σωστοί στην άσκηση του ρόλου τους; Και δηλαδή δεν πήραν χαμπάρι καθόλου τα όσα γινόταν; Το ξεχαρβάλωμα και σε διοικητικό και σε ηθικό επίπεδο; Τι έκαναν απέναντι σε όλα αυτά; Η κρίση έχει ρίζες 20+ χρόνων, ο κλάδος πως αντέδρασε και πότε; Να θυμίσω τον κ. Σανιδά που έτρεχε να αθωώσει προκαταβολικά τους εμπλεκόμενους στο Βατοπαίδι; Να πούμε μήπως ξανά πού βρίσκεται ο Χριστοφοράκος και οι λοιποί και πώς βρέθηκαν εκεί; Ή μήπως να συζητήσουμε τα αστραπιαία αντανακλαστικά στην περίπτωση Βαξεβάνη σε πλήρη αντιδιαστολή με την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της δράσης όταν αφορά κάποιους άλλους; Και για να μη νομίσετε ότι λαϊκίζω έτσι ανέξοδα να επαναφέρω στη μνήμη σας την ιστορία με τον Μάκη Ψωμιάδη, ο οποίος προ αρκετών ετών κρίθηκε προφυλακιστέος και εντός ωρών βγήκε λόγω "πολύ σοβαρού προβλήματος υγείας" και την ώρα που αφηνόταν ελεύθερος μιλούσε στα κανάλια καπνίζοντας το γνωστό του πούρο? Ποιος λειτουργός αντέδρασε τότε και πώς; Ή μήπως ήταν όλοι τόσο απασχολημένοι να γράφουν που δεν το πήραν είδηση; Πώς ακριβώς να κρίνει κανείς πολύ πρόσφατη απόφαση, όπου ο Αγούδημος, που οφείλει κάπου 20εκ. ευρώ στο ΝΑΤ, πήρε ποινή τέσσερα χρόνια με αναστολή και πίνει στην υγειά τον κορόιδων, από τους μισθούς των οποίων παρακρατούσε τις εισφορές που δεν απέδωσε ποτέ και των οποίων οι συντάξεις θα περικοπούν αύριο πάλι για να αντιμετωπιστούν ελλείμματα των ασφαλιστικών φορέων.
  Όχι κα Πρόεδρε, δεν είστε άμοιροι ευθυνών. Αντίθετα, είστε βαθιά συνένοχοι για την όλη κατάσταση γιατί δεν αντιδράσατε όταν έπρεπε και με τον τρόπο που έπρεπε, ώστε να μπορέσετε να καταχωρηθείτε στο μυαλό μας σαν πόλος εξουσίας ουσιωδώς διαφορετικής υπόστασης από τους άλλους, που τώρα κατακρίνουμε όλοι. Η σιωπή (και η αδράνεια) είναι συνενοχή από τη στιγμή που κατέχετε αυτή τη θέση.
  Και για να είμαι δίκαιος, ούτε και ο Λαός έτσι γενικά και αόριστα είναι άμοιρος ευθυνών όπως επίσης λέτε, γιατί ενώ γνώριζε και καταλάβαινε σε μεγάλο βαθμό στήριζε όλους αυτούς, που τον έκλεβαν. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία…
  Πολίτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αγαπητέ πολίτη
  Λαικίζετε φριχτά αγνοώντας καταστάσεις, δικογραφίες, και μπλέκοντας την σαρδέλα με την μορταδέλα. Όσο πια για τον ηρωικό Βαξεβάνη ΕΤΣΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ. Αστραπιαία. ΄(Εδώ θα μπει το γνωστό επιχείρημα : και γιατί δεν κάνετε πχ τον δείνα αυτόφωρο ; Ε, γιατί καλέ μου άνθρωπε δεν είναι όλα αυτόφωρα, μερικά πχ είναι κακουργήματα και πρέπει να γίνει ανάκριση. Ή πρέπει να "ωριμάσει" η δικογραφία για να συλλεγούν αποδείξεις. Και κυρίως γιατί τα εγκλήματα διά του τύπου όπως του κυρίου Βαξεβάνη (αν κριθεί αθώος είναι άλλο κεφάλαιο) είναι πάντοτε αυτόφωρα).Βαριέμαι να σας απαντήσω ένα-ένα σημείο της επιχειρηματολογίας (?) σας. Κυρίως γιατί αγνοώ τις δικογραφίες. Τις οποίες αγνοείτε και εσείς προφανώς, τι στοιχεία προσκομίστηκαν και τι ισχυρισμοί.Τι θέλετε να σας απαντήσω για τον Ψωμιάδη ; Ότι είναι ένοχος ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"