Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης− Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία− Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου

ΦΕΚ B 2771/2013 

Αριθμ.: 58575 (1)
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης− Κατα−
χώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά
βιβλία− Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη

ισχύος του Κτηματολογίου 1) Στο Δήμο Αμπελοκή−
πων του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινό−
τητα Αμπελοκήπων της Δημοτικής Ενότητας Αμπε−
λοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων − Μενεμένης της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2) στο Δήμο Ελευθε−
ρίου Κορδελιού του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημο−
τική Κοινότητα Ελευθερίου Κορδελιού της Δημοτικής
Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού του Δήμου Κορ−
δελιού−Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ−
σαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
3) στο Δήμο Μενεμένης του Νομού Θεσσαλονίκης,
νυν Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης της Δημοτικής
Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων−Με−
νεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 4) στο
Πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα Ιωνίας (Τοπικά Διαμε−
ρίσματα Νέας Μαγνησίας και Διαβατών) του Δήμου
Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικές
Κοινότητες Νέας Μαγνησίας και Διαβατών της Δη−
μοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"