Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου Χαρίτων .

Αριθ. 88161
Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου
Χαρίτων .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Τροποποιούμε την αριθμ. 2770/13−2−2013 απόφαση συ−
γκρότησης του Συμβουλίου Χαρίτων και ορίζουμε τα εξής
Α Τακτικά μέλη του Συμβουλίου Χάριτος τις
1. Αντιγόνη Καραίσκου−Παλόγου του Στυλιανού Πρό−
εδρο Εφετών (ΑΔΤ ΑΙ 628691) σε αντικατάσταση της
Μαρίας Χυτήρογλου
2. Μαρία Δημητροπούλου −Ανδρεάδου του Νικολάου
(ΑΔΤ ΑΕ 554207) Εφέτη σε αντικατάσταση της Άννας
Χίλιου.
Β Αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου Χάριτος τις
1. Πελαγία Ακάσογλου του Κωνσταντίνου Πρόεδρο
Εφετών (ΑΔΤ ΑΕ 588344) σε αντικατάσταση της Γιαν−
νούλας Καραπέτη−Λεονταρίδου.
2. Άλκηστη Σιάνου του Παναγιώτη Εφέτη (ΑΔΤ Τ
538272) σε αντικατάσταση της Μαρίας Δημητροπού−
λου−Ανδρεάδου.
Καθήκοντα υπηρεσιακού εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψή−
φου ασκεί η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος
Απονομής Χάριτος Παναγούλα Γεωργή του Γεωργίου
(ΑΔΤ Ι 919971) με αναπληρώτρια την Ελευθερία Χασάνη
του Γεωργίου (ΑΔΤ Φ 059637) Αναπληρώτρια Προϊστά−
μενη Τμήματος της ΚΥ του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ 2770/13−2−2013 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

1 σχόλιο:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"