Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014
                                     http://ekloges.ypes.gr/
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Αποτελέσματα διορισμών δικαστικών αντιπροσώπων.


29. 16  -6-2014 


ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.


 Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοινώνει, ότι σήμερα Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014, προβαίνει μετά από έλεγχο, στην πληρωμή 27.082 δικαιούχων της ειδικής αποζημίωσης των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κλπ., και αφορά στη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014.

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ανακοίνωση, για την πληρωμή νέου υποσυνόλου δικαιούχων.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησης σας, από την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax/electionpay

Επίσης υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

• Για την πληρωμή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση τραπεζικού λογαριασμού ( ΙΒΑΝ ), μέσω της προαναφερόμενης διεύθυνσης, από τον κάθε δικαιούχο (Έφορο, δικαστικό αντιπρόσωπο, γραμματέα κλπ).
• Η πρόσβαση στο σύστημα για την συμπλήρωση του τραπεζικού λογαριασμού, γίνεται μόνο με την χρήση των προσωπικών κωδικών.

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_0097.html


28. 15  -5-2014 


Τροποποίηση της αριθμ. 18989/10.5.2014 κοινής απόφα−
σης του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί 
καθορισμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και 
των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εποπτών, 
εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ

- δεν αλλάζει το ύψος της αποζημίωσης
- ορίζεται ο τρόπος για την καταβολή
- ορίζεται ότι θα δοθεί αναλογία για όποιος δεν απασχοληθούν τη β΄Κυριακή


27. 15  -5-2014 


ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ


Το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών μετά τη νεότερη ΚΥΑ σχετικά με την αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων, των γραμματέων, των εφόρων, των αναπληρωτών εφόρων και των αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων,  που δεν μετακινήθηκαν και δεν προπληρώθηκαν οδοιπορικά και την εκλογική αποζημίωση από την Τράπεζα, επικαιροποιεί και αντικαθιστά το αρχείο excel , το οποίο θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekloges @gsis.gr, και δίνει αναλυτικότερες οδηγίες για την διαδικασία και παραδείγματα συμπληρωσης των αρχείων σύμφωνα με τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία.


26. 15  -5-2014 

ΦΕΚ B 1235/2014 

Γραμματείς εφορευτικών επιτροπών για τη διενέργεια 
των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης 

Μαΐου 2014

Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης στους γραμματείς 
των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημά−
των του εξωτερικού

25. 15  -5-2014 


Καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης 
σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς24. 12  -5-2014 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ. 18989/ 
10.5.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών και Οικονομικών.  
ΦΕΚ B 1199/2014 
23. 12  -5-2014 


Βοηθητικά αρχεία για την συμπλήρωση των βιβλίων των δικαστικών αντιπροσώπων με βάση την ανακήρυξη:
22. 12  -5-2014 


ΠΔ 26/2012


ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ (Κωδικοποίηση)

Αρθρο 60 (Αρθρο 60 Π.Δ. 96/2007) Αναπλήρωση μελών εφορευτικών επιτροπών

1. Εάν μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους γιατί απουσιάζουν ή κωλύονται ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η αναπλήρωση είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από μόνο τον πρόεδρο της, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής. 2. Σε περίπτωση που κωλύεται ή για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον έφορο δικαστικών αντιπροσώπων. Αν λείπει κι αυτός, για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή γίνεται ενώπιον των τεσσάρων (4) μελών της εφορευτικής επιτροπής, με πρόεδρο της τον μεγαλύτερο σε ηλικία. Αν για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται ή απουσιάζει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και ο αναπληρωτής του, καθώς και τρία (3) από τα άλλα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τότε το μοναδικό παρόν μέλος διορίζει δύο (2) και σε περίπτωση αδυναμίας ένα (1) ως μέλη της επιτροπής από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, τα οποία υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντα τους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία.
22. 9  -5-2014 

Αποζημίωση αντιπροσώπων 


21. 8-5-2014   (23.15)

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr18464-07052014.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ


Αθήνα 7 Μαίου 2014 
Αριθ. Πρωτ.: 18464
ΘΕΜΑ: Εκπτώσεις εισιτηρίων σε δικαστικούς αντιπροσώπους, εφόρους και εκλογείς κατά τις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μαίου 2014 και τις επαναληπτικές τους καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαίου 2014.
ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθ. Β-27336/2138/14/6.5.2014 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων β) Το με αριθ. 4001/2.5.2014 έγγραφο της ΠΟΑΥΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Προεδρείο του Δ.Σ. της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών αποφάσισε ομόφωνα να συστήσει στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ να χορηγούν την αιτούμενη έκπτωση 25% επί των ισχυουσών τιμών των κανονικών εισιτηρίων (όχι επί ήδη μειωμένου εισιτηρίου που τυχόν δικαιούνται οι διακινούμενοι), για το διάστημα από 16.5.2014 έως και 27.5.2014, στους δικαστικούς αντιπροσώπους, εφόρους και εκλογείς, μόνο για τις διανομαρχιακές μετακινήσεις (με ΛΔΧ των Υπεραστικών ΚΤΕΛ), ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών τους καθώς και των Ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014.

20. 8-5-2014   (10.17)

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αποτελέσματα διορισμών δικαστικών αντιπροσώπων.http://www.areiospagos.gr/ekloges/DIORISMOI32_SEARCH.asp19. 8-5-2014   (9.19)


Οι διορισμοί για τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους στην Ελληνική Επικράτεια θα λάβουν χώρα σήμερα Πέμπτη, 08/05/2014 στις 9 π.μ. στο ακροατήριο του Α1 Πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την υπογραφή των αποφάσεων (περίπου 11 - 12 πμ) στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και στις σελίδες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (για όλους τους δικηγόρους της χώρας) και στην σελίδα του συλλόγου δικαστικών υπαλλήλων (για όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους της χώρας). Τα link θα ακολουθήσουν μετά την ενημέρωση των ιστοσελίδων με τα αποτελέσματα.

18. 7-5-2014 

Οι διορισμοί για τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους στην Ελληνική Επικράτεια θα λάβουν χώρα αύριο Πέμπτη, 08/05/2014 στις 09:00 π.μ. στο ακροατήριο του Α1 Πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου.

18. 6-5-2014 

Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk23-03052014.pdf

17. 5-5-2014 

Οι κληρώσεις για τους ΕπόπτεςΓραμματείς Εποπτών και Δικαστικούς Αντιπροσώπους του εξωτερικού (για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς και για τους  Εφόρους στην Ελληνική Επικράτεια, θα λάβουν χώρα στον Άρειο Πάγο στις 14:00 στο ακροατήριο του Α1 Πολιτικού Τμήματος.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην παρούσα ιστοσελίδα μετά το πέρας των διορισμών.
Οι κληρώσεις για τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους στην Ελληνική Επικράτεια θα λάβουν χώρα εντός της εβδομάδας, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των εκλογικών τμημάτων των περιφερειών από το υπουργείο Εσωτερικών. 

Α) ΕΠΟΠΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ
http://www.areiospagos.gr/ekloges_2014_may/02_2014_epoptes_grammateis_s.pdf
ή
https://docs.google.com/document/d/1B_GhmQjm7LuPfeKJ8OC6EOkyUwdcxH3N17f_DSzNkRI/edit?usp=sharing


Β) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ
http://www.areiospagos.gr/ekloges_2014_may/04_2014_dikas_ant_esoter_s.pdf
ή
https://docs.google.com/document/d/1kllZikHWjipJUWYp__SiisahnhUxrGemDmvfvr0XHRI/edit?usp=sharing

Γ) ΕΦΟΡΟΙ

http://www.areiospagos.gr/ekloges_2014_may/03_2014_eforoi_2014_s.pdf
ή
https://docs.google.com/document/d/1Ljph32qFuLX3qZbKABCbr3Yah8vt1BQAu7hkUQLu1IY/edit?usp=sharing

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ

https://docs.google.com/document/d/1E1wPWwuGUmucZtb3bhK5RT8AJqa8-OquVoYvTm42Xh4/edit?usp=sharing

Δ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
https://docs.google.com/document/d/1eqUQxtrXAPxKGfjNrwPKsVnqBrgF0MthD2J2AQt-YAU/edit?usp=sharing16. 16-4-2014 

ΦΕΚ B 955/2014 
Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι−
κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010.15. 16-4-2014 

Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογι−
κής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010
με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από
την τελευταία απογραφή. ...................................................... 114. 30-3-2014Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,


Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20608/28.3.2014 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και της 25ης Μαΐου 2014 αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από 14 Μαΐου 2014 μέχρι και 28 Μαΐου 2014.

Σε περίπτωση επανάληψης της διενέργειας περιφερειακών και δημοτικών εκλογών σε περιφέρεια Πρωτοδικείου, η αναστολή παρατείνεται μέχρι και την 30η Μαΐου 2014.

Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα αναστέλλεται  και η διενέργεια των πλειστηριασμών.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

πηγή


13. 21-3-2014

ΦΕΚ B 718/2014 

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ−
σης υποψηφίου σε δημοτικές και περιφερειακές

εκλογές. ................................................................................................. 1
12. 21-3-2014

ΦΕΚ B 703/2014 

Αριθμ. 11330
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3599/31.01.2014 (Β΄ 222) από−
φασης «Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστά−
σεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα
χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοι−

νοβουλίου του Μαΐου 2014».

11. 19-3-2014


ΦΕΚ B 647/2014 


Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε
εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του
Ν. 3852/2010 με βάση τον De Facto πληθυσμό της,

όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή . ...10. 19-3-2014

ΦΕΚ B 649/2014 

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθε−
νται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών
για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και των δημοτικών και περιφε ρειακών εκλο−
γών, στους συνδυασμούς των υποψη φίων, για την
προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομε ρειών. ...... 1
Καθορισμός περιεχομένου των ειδικών εκλογικών κα−
ταλόγων των Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος
των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο υ του Μαΐου 2014 κ.λπ......... 2


9. 18-3-2014


ΦΕΚ B 646/2014 

 Ορισμός μορφής και διαστάσεις ψηφοδελτίων


8. 12-3-2014

ΦΕΚ B 617/2014 

Καθορισμός έντυπης αφίσας που επικολλάται στις
κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν)
ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Πε−

ριφερειακών αρχών του Μαΐου 2014. ............................... 1


7. 12-3-2014

Αιτήσεις Εφόρων - Εποπτών
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9-4-2014
Αίτηση Διορισμού (κλικ)
Αίτηση Εξαίρεσης (κλικ)

6. 12-3-2014


Αιτήσεις Δικαστικών Αντιπροσώπων
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9-4-2014
Αίτηση Προτίμησης (κλικ)
Γεωγραφική διαίρεση για συμπλήρωση της αίτησης (κλικ)
Αίτηση Εξαίρεσης (κλικ)

5. 12-3-2014
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ: Εγκύκλιος Εκλογών

http://www.areiospagos.gr/ekloges_2014_may/eggiklios_eklogon_2014.pdf

4. 12-3-2014
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ: Π ε ρ ι γ ρ α φ ή   δ ι α δ ι κ α σ ί α ς   δ ι ο ρ ι σ μ ώ ν

Το Α1’ Τμήμα του Αρείου Πάγου είναι αρμόδιο για τον διορισμό των:
·  Δικαστικών αντιπροσώπων στη χώρα.
·  Δικαστικών αντιπροσώπων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ευρωεκλογές,
·  Εφόρων  στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας,
·  Εποπτών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ευρωεκλογές και,
·  Γραμματέων των εποπτών.
Οι σύλλογοι και οι υπηρεσίες των υποψήφιων δικαστικών αντιπροσώπων, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία και την εγκύκλιο που εκδίδεται από τον Άρειο Πάγο, αποστέλλουν ονομαστικούς καταλόγους και αιτήσεις προτίμησης σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο.
Η διαδικασία εισαγωγής των καταλόγων και των αιτήσεων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα, συντονίζεται από τους επικεφαλής των επτά εκλογικών συνεργείων που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Α1’ τμήματος του Αρείου Πάγου και είναι Αρεοπαγίτες και δικαστικοί υπάλληλοι (κυρίως Προϊστάμενοι τμημάτων). Εφόσον πραγματοποιείται η εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων εκτυπώνονται και πιστοποιείται ενυπόγραφα η ακρίβειά τους. Καταχωρούνται συνήθως περίπου στους 50.000 υποψήφιους, από τους οποίους υποβάλουν αίτηση προτίμησης περίπου οι 32.000 (στοιχεία 2012).
    Το υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει στον Άρειο Πάγο τα εκλογικά τμήματα ανά περιφέρεια τα οποία καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα.
    Εφόσον ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες ξεκινάει η διαδικασία των διορισμών.
    Ενημερώνονται οι παράμετροι της κλήρωσης ανάλογα με τα ποσοστά ανά κατηγορία υποψηφίων κατ’ εντολή του Α1’ τμήματος του Αρείου Πάγου. Στην κλήρωση των βουλευτικών εκλογών του 2012 τα ποσοστά ανά κατηγορία (που υπολογίζονται στα ελεύθερα τμήματα και στις θέσεις των αναπληρωματικών μετά τον διορισμό των δικαστών) ήταν τα παρακάτω: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ
Δικηγόροι
77,5%
Δικ.Υπάλληλοι - Επιμελ. Ανηλίκων- Υπαλ.Υπ.Δικαιοσύνης
17%
Ασκούμενοι δικηγόροι
3%
Συμβολαιογράφοι – Υποθηκοφύλακες – Δικ.Αντιπρόσωποι Νομικού συμβουλίου του Κράτους– Σπουδαστές της Εθνικής Σχολής δικαστικών λειτουργών
2,5%
     Τα ποσοστά αυτά τηρούνται και σε επίπεδο χώρας αλλά και σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Επίσης υπολογίζονται και ενημερώνονται και τα ποσοστά ισοκατανομής των δικηγορικών συλλόγων κατόπιν σχετικού αιτήματος.
    Η ισοκατανομή σημαίνει ότι π.χ. το 77,5% των εκλογικών τμημάτων που αντιστοιχεί στην κατηγορία των δικηγόρων, θα ισομοιραστεί ανάμεσα σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας ανάλογα με την δύναμή τους (είτε δύναμη «καταλόγων», είτε δύναμη «καταλόγων αφαιρουμένων των εξαιρέσεων», είτε δύναμη «αιτήσεων»). Δηλαδή θα διοριστεί το ίδιο ποσοστό κάθε δικηγορικού συλλόγου, που το 2012 κυμάνθηκε περίπου στο 53% των δικηγόρων κάθε δικηγορικού συλλόγου (δύναμη «καταλόγων αφαιρουμένων των εξαιρέσεων»).     
    Η διαδικασία των κληρώσεων και διορισμών είναι πανομοιότυπη για όλες τις περιπτώσεις κληρώσεων και διορισμών που είναι στην αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου, δηλαδή την κλήρωση των Δικαστικών αντιπροσώπων, των Εφόρων και Εποπτών και των Γραμματέων Εποπτών. Το σύστημα κλήρωσης έχει σχεδιαστεί για την δικαιότερη δυνατή κατανομή των θέσεων και την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση της αίτησης προτίμησης του υποψηφίου, έτσι ώστε να συνδυάσει την ίση πιθανότητα κλήρωσης με την μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή των διορισμών των δικαστικών αντιπροσώπων, με απώτερο σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.
    Η κλήρωση χρησιμοποιεί την έννοια του ‘λαχνού’, δηλαδή κληρώνει ένα άτομο κάθε φορά το οποίο αποκτά τον μοναδικό αύξοντα αριθμό προτεραιότητας.
    Η σειρά κλήρωσης βασίζεται σε γεννήτρια τυχαίων αριθμών της γλώσσας προγραμματισμού JAVA (κλάση Random() ) που διασφαλίζει την τυχαία παραγωγή αριθμών όταν η τιμή αρχικοποίησης (seed) είναι μοναδική. Στο πρόγραμμα κλήρωσης η τιμή αρχικοποίησης (μέθοδος currentTimeMillis) είναι η διαφορά μεταξύ της χρονικής στιγμής της κλήρωσης και τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 1970, μετρημένη σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Πρακτικά είναι αδύνατο να παραχθούν 2 ίδιες ακολουθίες κληρώσεων και έτσι κάθε κλήρωση είναι μοναδική.
    Στην συνέχεια, ξεκινά η διαδικασία διορισμού με βάση την σειρά προτεραιότητας που κληρώθηκε ο υποψήφιος. Ο αλγόριθμος περιληπτικά είναι ο παρακάτω:
    Πρώτα ελέγχεται αν ο υποψήφιος βρίσκεται μέσα στα ποσοστά διορισμού της κατηγορίας του.
    Στην συνέχεια ελέγχεται η προτίμησή του για εκλογική περιφέρεια. Αν τα ποσοστά διορισμού στην συγκεκριμένη περιφέρεια επιτρέπουν τον διορισμό του, ελέγχεται η προτίμηση για την δημοτική ενότητα της επιλογής του.
    Αν υπάρχουν θέσεις στη δημοτική ενότητα, τότε διορίζεται σε ένα τυχαίο εκλογικό τμήμα αυτής (η επιλογή του τμήματος γίνεται πάλι με την παραπάνω γεννήτρια τυχαίων αριθμών).
    Αν έχουν καλυφθεί οι θέσεις στη δημοτική ενότητα και υπάρχουν κενές θέσεις στο δήμο (και ο υποψήφιος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να διοριστεί οπουδήποτε στο δήμο) τότε κρατείται μία θέση σε αυτόν το δήμο.
    Αν έχουν καλυφθεί οι θέσεις στον δήμο και υπάρχουν κενές θέσεις στην εκλογική περιφέρεια (και ο υποψήφιος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να διοριστεί οπουδήποτε στην περιφέρεια) τότε κρατείται μία θέση σε αυτήν την περιφέρεια.
     Το ίδιο συμβαίνει σε περίπτωση που έχει καλυφθεί η περιφέρεια και υπάρχουν κενές θέσεις στον νομό (και ο υποψήφιος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να διοριστεί οπουδήποτε στον νομό, για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης που περιέχουν περισσότερες από μία περιφέρειες).
    Αν η περιφέρεια προτίμησης ή ο νομός έχουν καλυφθεί και ο υποψήφιος επιθυμεί να διορισθεί οπουδήποτε στην χώρα, τότε κρατείται μία θέση σε επίπεδο χώρας.
    Αν ο υποψήφιος δεν έχει τοποθετηθεί (ή δεν έχει κρατηθεί θέση τακτικού στην περιφέρεια, νομό ή χώρα) με την παραπάνω διαδικασία, τότε ελέγχεται η δυνατότητα τοποθέτησης του σαν αναπληρωματικός, πρώτα στην περιφέρεια επιλογής και, αν το επιθυμεί με την αίτησή του, στην υπόλοιπη χώρα.
    Όταν οι διορισμένοι στον δήμο επιλογής τους και οι υπόλοιποι που έχουν κρατηθεί ανά περιφέρεια, νομό και χώρα έχουν καλύψει αριθμητικά όλες τις διαθέσιμες θέσεις τακτικών και αναπληρωματικών, τότε ολοκληρώνεται η διαδικασία των διορισμών, διορίζοντας στα τμήματα που απέμειναν τους κρατηθέντες πρώτα σε επίπεδο περιφέρειας, έπειτα  στον νομό και τέλος στην χώρα, χρησιμοποιώντας πάλι τυχαία τοποθέτηση. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση, γίνεται προσπάθεια ο αντιπρόσωπος να διορισθεί σε κοντινή περιφέρεια για μείωση των εξόδων μετακίνησης και του χρόνου μετάβασης.
    Ο Άρειος Πάγος δεν δέχεται αιτήσεις προτίμησης για μονοεδρικές περιφέρειες στις εθνικές εκλογές. Σύμφωνα με τον παραπάνω αλγόριθμο και κατά την διάρκεια των διορισμών, τα τμήματα των μονοεδρικών παραμένουν κενά ενώ κρατούνται οι ανάλογες θέσεις στην χώρα από τους υποψηφίους που δεν ικανοποιήθηκε η αίτηση προτίμησης τους και είχαν δηλώσει την επιλογή ‘οπουδήποτε στην χώρα’. Στο τέλος της διαδικασίας οι μονοεδρικές καλύπτονται τυχαία από αυτούς τους υποψηφίους.
    Η διαδικασία της κλήρωσης γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση του Α1’ Τμήματος παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων, κομμάτων αλλά και κοινού. Η διαδικασία διορισμών με κλήρωση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, δεν δέχεται εξωτερική παρέμβαση και διαρκεί λίγα δευτερόλεπταΆμεσα εκτυπώνονται στο ακροατήριο και παραδίδονται στατιστικά στους παραπάνω εκπροσώπους. Ομοίως εκτυπώνονται και οι αποφάσεις των διορισμών και υπογράφονται από το Α1’ Τμήμα του Αρείου Πάγου. Σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου.  Επίσης οι Εισαγγελίες, οι Έφοροι και οι σύλλογοι όλης της χώρας μπορούν να ενημερωθούν και να εκτυπώσουν τους συνολικούς διορισμούς που τους αφορούν από την ιστοσελίδα.
    Μετά την αποστολή των διοριστήριων στις Εισαγγελίες και την παραμονή τους εκεί εύλογο χρόνο ώστε να επιδοθούν, γίνεται η επιστροφή των ανεπίδοτων διορισμών στον Άρειο Πάγο και συνεχίζονται οι διορισμοί με τον ίδιο τρόπο. Χρησιμοποιείται η υπάρχουσα σειρά κλήρωσης (εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από το Α1’ τμήμα) και ελέγχονται από την αρχή όλοι οι υποψήφιοι σύμφωνα με την σειρά κλήρωσης, ενώ ο διορισμός γίνεται πάλι με τον παραπάνω αλγόριθμο. Δηλαδή στην περίπτωση κάποιου που δεν είχε διοριστεί γιατί η αίτησή του δεν ικανοποιήθηκε, ξαναελέγχεται από το σύστημα αν ελευθερώθηκε τμήμα που να συμφωνεί με την προτίμησή του και, αν υπάρχει, διορίζεται σε αυτό.
    Η διαδικασία ‘επιστροφή ανεπίδοτων – διορισμός’ επαναλαμβάνεται όσες φορές επιτρέπει ο περιορισμένος χρόνος μέχρι την εκλογική αναμέτρηση, συνήθως 2-3 φορές.
    Μετά το τέλος των διορισμών από τον Άρειο Πάγο, την πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν από δικαστικούς αντιπροσώπους που τελικά δεν παρουσιάστηκαν, αναλαμβάνουν  οι Έφοροι, χρησιμοποιώντας τους αναπληρωματικούς δικαστικούς αντιπροσώπους κάθε περιφέρειας.
    Σύμφωνα με  τα παραπάνω:
    Η πιθανότητα κλήρωσης κάθε υποψηφίου είναι η ίδια και δεν έχει σχέση με την σειρά καταχώρησης του υποψηφίου, της αίτησης του, του πρωτοκόλλου, της ημερομηνίας κατάθεσης, του αρχικού γράμματος του επωνύμου του ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού εκτός από την τυχαία τιμή που δίνει η γεννήτρια τυχαίων αριθμών στα ελάχιστα δευτερόλεπτα της διαδικασίας.
    Η πιθανότητα διορισμού εξαρτάται:
 • από τα ποσοστά διορισμού της κατηγορίας του,
 • από το εάν έχει ζητηθεί ισοκατανομή των συλλόγων μέσα στην κατηγορία του και
 • από  την προτίμηση του, αν δεν ζητά οπουδήποτε στη χώρα.
    Είναι κατανοητό ότι μεγαλύτερη πιθανότητα διορισμού έχει κάποιος που ζητά να διορισθεί ‘οπουδήποτε στην χώρα’ αν δεν ικανοποιηθεί η αρχική προτίμησή του. Ο διορισμός σε άλλο δήμο ή περιφέρεια εκτός της επιλογής γίνεται μόνο αν εξαντληθεί η πιθανότητα διορισμού στον δήμο, στην περιφέρεια και στον νομό της προτίμησής του. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει δηλώσει ‘οπουδήποτε στην χώρα’ και η προτίμησή του δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ενώ υπάρχουν θέσεις στην χώρα και τα ποσοστά της κατηγορίας του δεν έχουν καλυφθεί, τότε μένει αδιόριστος. Αυτό έχει μεγαλύτερη διάσταση στην περίπτωση των βουλευτικών εκλογών που υπάρχει μεγάλος αριθμός τμημάτων που ανήκουν σε μονοεδρικές περιφέρειες, στις οποίες διορίζονται μόνο όσοι είχαν επιλέξει το ‘οπουδήποτε στην χώρα’. 3. 4-3-2014

ΦΕΚ B 511/2014 


Αριθμ. 7875 (1)
Καθορισμός προδιαγραφών εκλογικών καλπών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) του άρθρου 57 παρ. 3 της νομοθεσίας για την εκλο−
γή βουλευτών (π.δ. 26/2012)
2) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε ότι οι εκλογικές κάλπες (ψηφοδόχα
κιβώτια):
Κατασκευάζονται με μέριμνα του Υπουργού Εσωτερι−
κών από διαφανές άθραυστο υλικό, το πάχος όλων των
μερών της (βάση, κάθετες πλευρές και κάλυμμα) είναι
τουλάχιστον 3 χιλιοστά και η μορφή της είναι κύβος
με εσωτερική διάσταση ακμής 50 εκατοστά. Η κάλπη
είναι είτε συναρμολογούμενη με επιλογή κατάλληλων
στοιχείων σύνδεσης ή κατασκευασμένη με άλλο σύγ−
χρονο τρόπο κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
εξασφαλίζεται αντοχή υλικού σε μακροχρόνια χρήση και
να συνοδεύεται από αντίστοιχη μακροχρόνια εγγύηση
του προμηθευτή της.
Το κάλυμμα φέρει σχισμή στο μέσο, μήκους 20 εκα−
τοστών και πλάτους ενός (1) εκατοστού, κατάλληλο για
τη ρίψη των φακέλων εντός της κάλπης.
Η κάλπη κλείνει ερμητικά και ασφαλίζεται με δύο διαφο−
ρετικά κλείθρα, ή άλλο κατάλληλο μηχανισμό διπλής ασφά−
λειας για την εξασφάλιση του απαραβίαστου της κάλπης.
2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο
ισχύουν και για τις κάλπες που θα κατασκευάζονται
μελλοντικά.
3. Οι υπάρχουσες κάλπες ανεξάρτητα από την ύλη και
τον τρόπο κατασκευής τους μπορεί να εξακολουθήσουν
να χρησιμοποιούνται εάν οι διαστάσεις τους, (μήκος,
πλάτος και ύψος) δεν είναι μικρότερες των πενήντα (50)
εκατοστών του μέτρου, διαφορετικά κατασκευάζονται
νέες κάλπες σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στην
παρ. 1 της απόφασής μας αυτής.
4. Κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014

2. 28-2-2014

ΦΕΚ A 50/2014 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4242/2014


1. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους εκλογείς για μεταβολές στοιχείων τους στους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 και των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 95 του π.δ. 26/2012, τις διατάξεις του ν. 2196/1994 (Α' 41), τις διατάξεις του π.δ. 133/ 1997 (Α' 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου μόνο για την α' αναθεώρηση αυτών του έτους 2014, παρατείνεται μέχρι τη 14η Μαρτίου 2014.
2.  Αμέσως μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 26/ 2012 περί υποβολής των ενστάσεων.
Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010 (Α' 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.»


2. 23-2-2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4239/2014

ΦΕΚ A 43/2014 

Άρθρο 10
Παράγραφος 1
Ημερομηνία διενέργειας

δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται την
προηγούμενη Κυριακή από την ημέρα διενέργειας της
ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συν−
δυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, ημέ−
ρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των
Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ίδια
εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές,
τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και
τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.
Η προεκλογική περίοδος αρχίζει με τη δημοσίευση
του προεδρικού διατάγματος, κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1180/1981 (Α΄ 188).»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 προ−
στίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών
συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 139
παρ. 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυ−
ριακή, ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλο−
γή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»
3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 115 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προεκλογική περίοδος αρχίζει με τη δημοσίευση
του προεδρικού διατάγματος κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1180/1981 (Α΄ 188).»
Παράγραφος 2
Διορισμός Αντιπροσώπων
της Δικαστικής Αρχής και των Εφόρων τους
Το άρθρο 17 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται
ως εξής:
1. Για το διορισμό των εφόρων και των αντιπροσώ−
πων της δικαστικής αρχής εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), όπως
κάθε φορά ισχύει.
2. Οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, καθώς και αυ−
τοί που έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι δεν διορίζονται
αντιπρόσωποι.
Δεν μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δι−
καστικής αρχής μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι
ή μόνιμοι υπάλληλοι της περιφέρειας στην οποία βρί−
σκεται ο Δήμος, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Νομικής με
βαθμό τουλάχιστον Β΄ ή πτυχιούχοι άλλων σχολών και
οι οποίοι κατέχουν θέση προϊσταμένου, τουλάχιστον
τμήματος, που υπηρετούν σε υπηρεσία μέσα στα διοι−
κητικά όρια του Δήμου.
3. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι
αυτών ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές, μόνον αν είναι
γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου της οικείας
περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. Αν
δεν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου
που ανήκει το εκλογικό τμήμα, στο οποίο ασκούν τα
καθήκοντά τους και είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό
κατάλογο άλλου Δήμου, τότε υπογράφουν υπεύθυνη

δήλωση στην οποία αναφέρεται ο Δήμος στους εκλο−
γικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι
και ψηφίζουν.
4. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευ−
τικών επιτροπών κληρώνονται, σύμφωνα με τις ρυθμί−
σεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Αν η
ψηφοφορία ματαιωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 Κ.Δ.Κ.,
ή επαναληφθεί η ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 33
του παρόντος, οι εκλογές διεξάγονται με τα ίδια μέλη
των εφορευτικών επιτροπών

1. 5-2-2014

ΦΕΚ B 222/2014 
Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνω−
ρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμο−
ποιούνται για τις Δημοτικές εκλογές. ......................... 1
Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνω−
ρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμο−
ποιούνται για τις Περιφερειακές εκλογές. .............. 2
Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψη−
φοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρη−
σιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου του Μαΐου 2014. .................................................... 3
Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρα−
κτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται
το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή των
Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 4
Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που
χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την
εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών αρ−
χών. ............................................................................................................ 5
Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών
σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφο−
ρία, για την εκλογή των Δημοτικών αρχών. ........... 6
Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών
σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφο−
ρία, για την εκλογή των Περιφερειακών αρχών. 7

121 σχόλια:

 1. Ποιοι θα διοριςτούν έφοροι σε αυτές τις εκλογες; Στις δημοτικές και περιφερειακές, διορίζοντο πρόεδροι πρωτοδικών, ενώ στις ευρωεκλογές, εφέτες. Τώρα που οι παραπάνω εκλογές θα διεξαχθούν παράλληλα, ποιοί θα διοριςτούν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για τον διορισμό των εφόρων θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 68 του πδ 26/2012(βλ.άρθρο 10 παρ.2 ν.4239/2014 )

   Διαγραφή
 2. Νομίζω πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι η σχετική με το ποσό της εκλογικής αποζημίωσης και περί του αν θα δημιουργηθούν περισσότερα εκλογικά τμήματα με πολύ λιγότερους ψηφοφόρους διαφορετικά λόγω της σταυροδοσίας και στις ευρωεκλογές, προβλέπεται καταμέτρηση σταυρών μέχρι πρωίας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ.

  Υ.Γ. ΚΑΙ ΚΛΑΜΑ ΟΣΟΙ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΝ ΤΟ ΤΕΡΠΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ (= ΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι εσυ γιατι χαιρεσαι;

   Διαγραφή
  2. H ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8-5-2014 ΑΠΟ ΤΟ Α1 ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

   Διαγραφή
 4. Αρα την δεύτερη Κυριακή στους μεγάλους ιδιαίτερα δήμους θα έχουμε επαναληπτικές εκλογές για α) δημότικές, β) νομαρχιακές και γ) κανονική διαλογή για ευρωεκλογές. Δηλαδή ο πολίτης θα μπει και θα βγει 3 φορές στο ίδιο ή σε 3 διαφορετικά παραβάν για να ψηφίσει και να ρίξει το φάκελο σε 3 διαφορετικές κάλπες. Αλήθεια έχει εκτιμηθεί αυτός ο χρόνος? Για να υπολογισθεί και πόσα άτομα θα πρέπει να ψηφίσουν σε κάθε εκλογικό τμήμα. ΄Οσο για το αν ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα μπορεί να κάνει 3 διαλογές μετά από μία τέτοια ημέρα..... όση και αν είναι η αποζημίωση που θα πάρει.... ΠΙΣΤΕΥΩ ότι ούτε πρακτικά θα παραδόσει συμπληρωμένα, ούτε σωστά θα είναι. Καλό θα ήταν να επαναξεταστεί το θέμα και να ακουστούν προτάσεις αυτών που έχουν ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχω εκτελέσει καθήκοντα δικ. αντιπρ. σε πάρα πολλές εκλογές με 600άρια και άνω εκλογικά τμήματα. Αν δεν έχουν σταυρό, είναι απλά τα πράγματα. Το δύσκολο είναι μέχρι να ανοίξει η κάλπη. Να τους βάλεις σε μια σειρά, να μπαίνουν 2-3 μέσα για να ψηφίσουν, για να μη γίνει μπέρδεμα.
   Καλή δύναμη. Εγώ πάντως δεν ξαναπάω. Κουράστηκα.

   Διαγραφή
  2. Το δύσκολο θα είναι η διαδικασία ψηφοφορίας (που θα μπλοκάρονται τα παραβαν) και οχι τόσο η καταμέτρηση/διαλογή των ψηφοδελτίων στις επαναληπτικές εκλογές.

   Διαγραφή
  3. Αρα γινεται αντιληπτο ποσο μεγαλη ανοησια ηταν ακομη και η συζητηση περι διεξαγωγης βουλευτικων εκλογων ταυτοχρονα. Ηδη ειναι οριακη η δυνατοτητα για την διεξαγωγη τους ως εχει, με 3 καλπες.
   Επισης θα συμβουλευα να αυξηθει γενναια η αποζημιωση, αλλιως προβλεπω φαινομενα του 1994, για οσους θυμουνται.
   Αν πανε να κανουν οικονομια εν προκειμενω, μου φαινεται οτι το πρωι οι εκλογεις θα βρουνε τα τμηματα κλειστα και τους αντιπροσωπους με...πιστοποιητικα για οσφυαλγια.

   Διαγραφή
  4. Με το γράψιμο - προεργασία που έχουν αυτές οι εκλογές και σε περίπτωση που κάποιος έχει γράψει τα πρακτικά, δεν συμφέρει να δηλώσεις "οσφυαλγία". Πιό πιστευτό είναι να δηλώσεις αυχενικό ή αγκίλωση του χεριού.

   Διαγραφή
 5. Δε θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με τον ανωτέρω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γνωρίζουμε περίπου πού θα κυμανθεί η αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων για εκάστη εκλογή?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οση και αν είναι η αποζημίωση, θα την συμψηφίσουν με τυχόν οφειλή μας προς το Δημόσιο !!!

   Διαγραφή
 7. Καποιος ο οποιος τυγχανει να κανει και την στρατιωτικη του θητεια μπορει να οριστει δικαστικος αντιπροσωπος εαν εχει εξασφαλισει οτι δεν θα εχει υπηρεσια τις μερες εκεινες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οσο υπηρετείς τη θητεία σου, είσαι μόνο στρατιώτης...τα άλλα τα ξεχνάς...κάνε υπομονή, έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου να διορίζεσαι δικαστικός αντιπρόσωπος. θα βαρεθείς να πηγαίνεις...η απάντηση είναι ότι δεν μπορείς να διορισθείς δικαστικός αντιπρόσωπος.δεν έκανες δήλωση στο δικηγορικό σύλλογο που ανήκεις ότι υπηρετείς;

   Διαγραφή
  2. Συναδελφε πρέπει να γίνεται. Εγώ είχα πάει ενώ υπηρετούσα ως δόκιμος. Δεν ξέρω αν υπάρχει ειδική διάταξη που πρέπει να αφορά όλους τους στρατευμένους θητείας. Ψάξτο. Εμένα μου είχε ανοίξει τα μάτια ένας ταγματάρχης, ο οποίος ήταν καταπληκτικός τύπος. Μάλλον πρέπει να είναι η στρατιωτική διαταγή που έρχεται στην μονάδα για τις εκλογές και λέει ποιοι στρατιώτες-στελέχη μπορούν να φύγουν.

   Διαγραφή
  3. Επίσης, θυμάμαι, είχα αιτηθεί κανονική άδεια. Παρότι είναι άδεια για να εργαστείς, όπως πχ. οι αγρότες δικαιούνται αντίστοιχη άδεια, δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο για δικαστικούς αντιπροσώπους.

   Διαγραφή
  4. Η σωστή απάντηση στο ερώτημα είναι ότι απαγορεύεται, επειδή είναι αδιανόητο να προϊσταται της εκλογικής διαδικασίας στρατιωτικός (και τέτοιος είναι όποιος υπηρετεί, είτε μόνιμος είτε κληρωτός).
   Η χώρα έχει δει και πονηρές εποχές, και ο διορισμός δικηγόρων ως προέδρων των εφορευτικών επιτροπών έχει την έννοια της διασφάλισης της ανεξαρτησίας τους.
   Από εκεί και πέρα επειδή δεν γίνεται διασταύρωση, ξέρω κι εγώ άτομα που το έχουν κάνει. Αλλά στη θέση σας δεν θα το έκανα.

   Διαγραφή
 8. Πόση θα είναι η αμοιβή; Γιατί αν είναι να ξοδέψουμε περισσότερα από οσα θα πάρουμε να μην πάμε καθόλου δικαστικοί αντιπρόσωποι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. θα υπάρχει η δυνατότητα να εχουμε 2 γραμματείς;; αλλιώς συνάδερφοι δε βγαίνει με τίποτα, στις προηγούμενες δημοτικές εγώ τέλειωσα χαράματα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Γνωρίζει κάποιος να απαντήσει σχετικά με την υπ'αρ. Δ2 επιλογή του εντύπου της αίτησης προτίμησης για τις επικείμενες εκλογές όπου αναφέρεται ότi: επιθυμώ να διορισθώ οπουδήποτε εντός της χώρας ή σε εκλογικό τμήμα οποιασδήποτε χώρας-μέλους του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου; Δηλαδή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 'Εχεις δυο επιλογές : 'Η μόνο Ελλάδα ή Ελλάδα και εξωτερικό. Μόνο εξωτερικό όχι. Οπότε όλοι εμείς που θέλαμε μόνο εξωτερικό μήπως κάνουμε και καμιά εκδρομούλα στο Παρίσι την πατήσαμε...

   Διαγραφή
 11. η αποζημίωση θα είναι πάλι 115 ευρώ για 7 ημέρες; Για την πρώτη Κυριακη μονο; Οποιος ξέρει ας ενημερωσει ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Τελικώς ακόμη καμία ενημέρωση ή έστω ένδειξη για το ποσό της αποζημίωσης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Σημερα τελειωνουν οι δηλωσεις. Ξερουμε ποτε θα γινει η κληρωση; Ακουστηκε τιποτα για τα χρηματα; Η 2η κυριακη δεν θα πρεπει να αποτιμηθει οπως η 1η αφου θα εχει κυριες εκλογες και οχι μονο επαναληπτικες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. 115 x 7 με δύο κάλπες ή και ακόμα με 3 κάλπες τη δεύτερη Κυριακή, και από τη στιγμή που στο χέρι τα παίρνουμε πετσοκομμένα (απο 805 πήραμε 640, με μία κάλπη στις βουλευτικές), θα είναι τραγικά ΛΙΓΑ. Ελπίζω να το λάβουν αυτό υπόψιν και να δωθεί μία αξιοπρεπής αποζημίωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Γνωρίζετε πότε θα διεξαχθεί η κλήρωση και πότε θα ανακοινωθούν οι διορισμοί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βάσει της διάταξης της παρ.3, άρθρου 1 Ν.1180/81, η προεκλογική περίοδος
   άρχεται 30 ημέρες προ της διεξαγωγής των Ευρωεκλογών, ήτοι στις 25 Απριλίου.

   Βάσει της άνω διατάξεως ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων πρέπει να γίνει εντός δεκαημέρου, από της ενάρξεως της προεκλογικής περιόδου, ήτοι το βραδύτερον μέχρι 5.5.

   Διαγραφή
 16. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ! ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Απ'όσο γνωρίζω έχει δοθεί προθεσμία σε Δήμους και Περιφέρειες για την αποστολή των εκλογικών τμημάτων κτλ έως την 26η/04/2014. Μετά από αυτή την ημερομηνία θα ακολουθήσει η κλήρωση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) και σαφως ο Προεδρος του εν λογω συλλογου...θα πρεπει να εχει ηδη διαπραγματευτει την εκλογικη αποζημιωση καθως και την παρανομη παρακρατηση φορου οπως εγινε το 2012...αλλα....??????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Πότε θα βγουν οι διορισμοί των δικαστικών αντιπροσώπων και των φόρων και πόση θα είναι η αποζημίωση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. η ημερομηνια που αναφερατε επανω 26/4 ειναι η ιδια με τη προθεσμια που ειχε δοθει το 2012 για την αποστολη τοτε των καταλογων εκλογικων τμηματων. ειστε σιγουρος οτι ισχυει για φετος? για να ξερουμε ποτε να περιμενουμε. διαβασα πως το αργοτερο οι διορισμοι γινονται εως 10 μερες μετα την επισημη εναρξη της προεκλογικης περιοδου. δηλαδηαπο τις 18/4 ως τις 28/4 περιμενουμε η οχι?γνωριζει κανεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. μήπως γνωρίζει κανένας ξύπνιος της Ομοσπονδίας ότι έχουν ξεκινήσει τα συνεργεία των δικαστικών υπαλλήλων και δεν ξέρουμε ούτε αν θα πληρωθούμε ,ούτε πόσα θα πάρουμε? ΜΟΝΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΝ ΚΙ' ΑΥΤΟΙ....................................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Στις 5 Μαιου θα βγουν οι διορισμοι. Εγω να ρωτησω ποσο θα ειναι η αμοιβη των γραμματεων ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 100 ευρω για έκαστο.

   Διαγραφή
  2. 100 ευρώ για έκαστο για κάθε Κυριακή, ήτοι σύνολο 200 ευρώ ο κάθε γραμματέας, σωστά?

   Διαγραφή
  3. 100 eyrw ??? σαν πολλά μου ακούγονται !!!! καθαρά ή θα υπάρχουν κι κρατήσεις;
   ξέρετε αν θα μπορούν να υπάρχουν 2 γραμματείς;

   Διαγραφή
  4. Γιατι ειναι πολλα? Μι;α χαρα ειναι. Ναι, 100 ευρω ο εκαστος για καθε κυριακή. 400 συνολο δηλαδη και για τους δυο μαζι.

   Διαγραφή
 23. Καλημέρα. γνωρίζει τελικά κάποιος για την αποζημίωση ;;; με τους γραμματείς τι γίνεται ; που μπορούμε να τους ενημερώσουμε για τα χρήματα που θα λάβουν ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ δηλαδή την έχεις στο τσεπάκι την κλήρωση και τα λεφτά και ψάχνεσαι για τους γραμματείς...

   Διαγραφή
 24. Η ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου με τους διορισθέντες εφόρους κλπ. δεν ανοίγει. Σύμφωνα με μήνυμα που εμφανίζεται απαιτείται λέει όνομα χρήστη και κωδικός. Τι είναι αυτό πάλι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Έχει υπερφορτωθεί η σελίδα από τους πολλούς επισκέπτες και έχει πέσει προσωρινά, για αυτό εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, σε λίγο θα την φτιάξουν (αν το έχουν πάρει είδηση).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Την τελευταια φορα οι γραμματεις πηραν γυρω στα 70, δεν θυμαμαι να ειχαν κρατησεις, νομιζω όχι. Για τους δικαστικους αντιπροσωπους ξερετε ποσα θα είναι;
  Θα εχουμε 2 γραμματεις και τις 2 κυριακες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Το σάιτ του Αρείου Πάγου ΔΕΝ λειτουργεί σωστά. Ας το δει κάποιος υπεύθυνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Καλημέρα , μπορεί κανείς να μας απαντήσει αν γνωρίζει πότε θα γίνει η κλήρωση των δικαστικών αντιπροσώπων και εν τέλει ποια θα είναι η αποζημίωση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Μια συμβουλή:
  Πρώτα να εισπράξετε το εκλογικό επίδομα και την εκλογική αποζημίωση και μετά να κάνετε φορολογική δήλωση, η οποία πρέπει να κατατεθεί μέχρι τέλη Ιουνίου.
  Σε διαφορετική περίπτωση, μόλις πάτε στην εφορία, θα σας συμψηφίσουν το ποσό ασχέτως αν δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο ή είναι σε δόσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Οι διορισμοί για τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους στην Ελληνική Επικράτεια θα λάβουν χώρα αύριο Πέμπτη, 08/05/2014 στις 10:00 π.μ. στο ακροατήριο του Α1 Πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Σε καμία κράτηση ή φόρο δεν θα υπόκεινται οι αποζημιώσεις όσων εργασθούν για τη διενέργεια των εκλογών και δεν θα συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

  Αυτό ορίζει κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, όπου σημειώνεται ότι όσοι διορίζονται για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών (αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς τουρκικής γλώσσας) θα λάβουν ειδική αποζημίωση στο ύψος του αναλογούντος καθαρού ποσού, αντισταθμίζοντας την απώλεια εσόδων που προκαλείται στον κρατικό προϋπολογισμό και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
  (http://www.inewsgr.com/122/choris-kratiseis-oi-apozimioseis-antiprosopon-dikastikis-archis-stis-ekloges.htm)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Το ύψος της αποζημίωσης των εφόρων και δικαστικών αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στις εκλογές αλλά και τα οδοιπορικά τους έξοδα ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών με το συνολικό κονδύλι να ανέρχεται σε 23.000.000 ευρώ.
  Αναλυτικά, οι έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής θα λάβουν ημερήσια αποζημίωση ίση με 130 ευρώ. Το συνολικό ποσό για τις 7 ημέρες διαμορφώνεται στα 910 ευρώ.
  Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής 115 ευρώ ημερησίως και συνολικά 805 ευρώ.
  Να σημειωθεί ότι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α' και Β' Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και νομού Αττικής θα πληρωθούν για 8 ημέρες, ενώ εκείνοι που θα απασχοληθούν στα Δωδεκάνησα και Κυκλάδες (εκτός Ρόδου και Κω), στην Ικαρία, Σάμο, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Γαύδο, Σαμοθράκη, Θάσο, Ψαρρά, Οινούσες, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Βόρειες Σποράδες και νησιά άγονων γραμμών του Ιονίου θα πληρωθούν για 9 ημέρες.
  Για τους αναπληρωτές εφόρους καταβάλλεται η ίδια αποζημίωση για μια ημέρα όμως λιγότερη ενώ για τους αναπληρωτές αντιπροσώπους δικαστικής αρχής καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 4 ημέρες. Οι δημόσιοι, δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς τουρκικής γλώσσας (κυρίως στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου) θα λάβουν από 100 ευρώ.
  Για τα μεταφορικά έξοδα θα καταβληθούν στους δικαιούχους :
  - ποσό 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο για μετακίνηση με ΙΧ
  - το αντίτιμο του εισιτηρίου για εκείνους που θα μετακινηθούν με τρένα, πλοία, λεωφορεία ή αεροπλάνο.
  (http://www.axortagos.gr/ta-posa-pou-tha-paroun-oi-dikastikoi-antiprosopoi-stis-ekloges.html)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγνώμη, αλλά το κείμενο που αναρτήσατε έχει ως καταληκτική πηγή το site newsbomb, το οποίο επικαλείται την Υπ. Αριθ. πρωτ.:16744/12 υπουργική απόφαση η οποία υποψιάζομαι ότι αναφερόταν στις προηγούμενες εκλογές . Για τις παρούσες εκλογές, θα ισχύσει το ίδιο ;

   Διαγραφή
  2. Δύο ερωτησούλες αν κάποιος γνωρίζει.
   Τα παραπάνω ποσά ισχύουν για την Κυριακή 18 Μαϊου και για πρώτο γύρο Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών. Συνήθως αν υπάρχουν επαναληπτικές εκλογές το ποσό παραμένει ίδιο και μειώνονται κατά μία οι μέρες. Τι θα ισχύσει για την επόμενη Κυριακή 25 Μαϊου δεδομένου ότι θα υπάρχουν και οι ευρωεκλογές;

   Διαγραφή
  3. AYTA ΙΣΧΥΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΞΥΠΝΗΗΗΗΣΤΕ !

   Διαγραφή
 33. ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ !ΕΓΚΥΡΗ ΠΗΓΗ!!!ΔΟΞΑ ΣΟΙΟΙ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
  Χωρίς κρατήσεις ή φόρους οι αποζημιώσεις των δικαστικών αντιπροσώπων

  Σε καμία κράτηση ή φόρο δεν θα υπόκεινται οι αποζημιώσεις όσων εργαστούν για τη διενέργεια των εκλογών και δεν θα συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.
  Αυτό ορίζει κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, όπου σημειώνεται ότι όσοι διορίζονται για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών (αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς τουρκικής γλώσσας) θα λάβουν ειδική αποζημίωση στο ύψος του αναλογούντος καθαρού ποσού, αντισταθμίζοντας την απώλεια εσόδων που προκαλείται στον κρατικό προϋπολογισμό και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

  Η αποζημίωση θα μπορεί να καταβάλλεται και με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, ενώ ο διορισμός των εποπτών θα γίνει μετά από κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση.
  Πηγή:http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64003238

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Τα ανωτερω ποσά που αναφέρονται αφορουν τις εκλογες του 2012. Δείτε την επικαλουμενη απο τα σχετκά άρθρα ΥΑ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ευτυχώς που γίνεται κλήρωση δημόσια και υπάρχει διαφάνεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: Α) 443 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ , Β) ΜΗΔΕΝ (0) ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

   Διαγραφή
  2. Δυστυχώς η ηλεκτρονική κλήρωση μέσω αλγορίθμου δεν παρέχει καμία διαφάνεια, δίχως πρόσθετες εγγυήσεις. Εκτός κι αν περιμένετε από κάθε πολίτη να γνωρίζει Java

   Διαγραφή
  3. Τείνω να μην το πιστεύω. Διορίστηκα για 3η συναπτή φορά όχι απλά στο ίδιο εκλογικό κέντρο, αλλά και στο ίδιο εκλογικό τμήμα.

   Διαγραφή
 37. Πάντως ας μη βιαστούμε να πανυγηρίζουμε για την εκλογική αποζημίωση γιατί κάτι δε μου πάει καλά. Τί θα πει "αναλογούν καθαρό ποσό, αντισταθμίζοντας την απώλεια εσόδων..."? Ναι μεν δεν υπόκειται σε κρατήσεις, αλλά για το αντιστάθμισμα της απώλειας μήπως μας δώσουν καθαρό το 80%? Και εάν αναφέρει ότι δεν υπόκειται σε φόρο, εννοεί ότι δεν φορολογείται ως εισόδημά μου πχ με 26%? Γιατί το αναφέρω. Δείτε ένα απλό θεωρητικό παράδειγμα: πχ ημερησία εκλογική αποζημίωση 100 €. Με το καθεστώς των προηγούμεων εκλογών γινόταν παρακράτηση 20% στο ποσό αυτό και άρα λαβαίναμε καθαρά 80 €. Τα 20€ που μας παρακράτησαν συμψηφίζονταν με το φόρο εισοδήματος που προέκυπτε στο οικονομικό έτος. Δλδ εάν ίσχυε κάτι τέτοιο φέτος 100€ - 20% + 6% (λόγω 26% ΦΕ) υπολειπόμενος φόρος. Άρα θα λέγαμε ότι το καθαρό ανέρχεται στα 74€! Εάν όμως μας καταβάλλουν απευθείας το αναλογούν (ποιό είναι αυτό?) ποσό των 80 € εκ των 100 € του παραδείγματος, αναρωτιέμαι εάν θα φορολογηθεί ή όχι στο τέλος ως εισόδημά μας με βάση τον ΦΕ και μάλιστα με 26%. Πράγμα που σημαίνει ότι 80€ Χ26%ΦΕ (20,80€) μειον = 59,20 € καθαρό. Σκέφτομαι κάτι λάθος ή χρήζει διευκρίνησης? Υπάρχει ειδικός κωδικός στις φορολογικές μας δηλώσεις σε περίπτωση που δεν θα φορολογηθεί?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΔΩ 659
   Αν όμως το βάλεις εκεί, θα φορολογηθείς με την εισφορά του 1%, 2%, 3%

   Διαγραφή
  2. Κωδικός 657 Εισοδήματα που εξαιρούνται της εισφοράς (παρ.2 άρθρου 29 Ν. 3986/2011).

   Διαγραφή
 38. H ΚΥΑ καθορισμού του ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης δεν φαίνεται να έχει εκδοθεί ακόμη. Γνωρίζει κάποιος κάτι περισσότερο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Συμφωνώ ότι η διατύπωση περί αναλογούντος καθαρού ποσού σημαίνει τελικά ότι θα μειωθεί η αποζημίωση. Αν εγώ που διορίστηκα σε ένα χωριό στο πουθενά χρειάζομαι ξενοδοχείο και διατροφή κλπ συν τα εξοδα για μετακίνηση (τα οδοιπορικά δεν καλύπτουν όλα τα έξοδα αυτά) τότε αν μου δώσουν συνολικά 500 ευρώ δε θα φτάσουν παρά για την κάλυψη των εξόδων. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποζημιώνεται η εργατοώρα. Ελπίζω να το σκεφτούν καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Με κίνδυνο επανάληψης των ίδιων ερωτήσεων, δικαιούμαστε 2 γραμματείς ?
  Αυτό πώς καθορίζεται- εγκύκλιο- ΥΑ ? Να ξέρουμε τι περιμένουμε δηλαδή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΙΝΑΙ 7 ΜΕΡΕΣ ΚΑΤ' ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ 8 ΚΑΤ΄ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ, ΤΩΝ 108 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ, ΔΗΛΑΔΗ (108 x 15=)1620 ΕΥΡΩ. ΑΝ ΔΩΣΟΥΝΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ. ΜΑΣ ΕΧΟΥΝΕ ΕΞΕΦΤΙΛΗΣΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ...............! ΣΕ ΛΙΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε να ελέγξουμε ούτε να αποδείξουμε εμείς οι νομικοί το κατά πόσο αυτές οι κληρώσεις είναι πραγματικά τυχαίες. Εγώ προσωπικά, ως δικηγόρος Θεσσαλονίκης, διατηρώ μεγάλες αμφιβολίες. εκφράζω τα παράπονά μου, γιατί πρώτη φορά στα 12 χρόνια δικηγορίας μου δεν διορίστηκα "χάρη στις κληρώσεις" του Αρείου Πάγου, ενώ όλες τις άλλες φορές που στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης διοριζόμαστε από τους τοπικούς αρμόδιους φορείς δεν έμεινα ποτέ αδιόριστη. Να τονίσω ότι πολύ συνάδελφοι του ΔΣΘ έμειναν αδιόριστοι, ενώ συνήθως διορίζονταν όλοι σχεδόν στις Δημοτικές κλπ εκλογές. Τέλος, όσες φορές δεν διορίστηκα, ήταν όλες Εθνικές ή Ευρωεκλογές, όπου διοριζόμαστε μετά από "κλήρωση" του Αρείου Πάγου. Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσενα σε παραξενευει γιατι δεν διοριστηκες τωρα το γιατι ολες τις αλλες φορες διοριζοσουν στις δημοτικες εκλογες φυσικα δεν σε ξενιζει αλλα σου φαινεται απολυτως φυσιολογικο γιατι βεβαια γνωριζεις τον τροπο που γινοταν που βεβαιως δεν ηταν γιατι ησουν πιο τυχερος αλλα γιατι αλλοι κανονιζαν τους διορισμους

   Διαγραφή
  2. Για τον ανώνυμο που μου απάντησε την 13-5-2014 – 8:42, χωρίς να λέει ουσιαστικά τίποτα, έχω να πω τα εξής : κατά πρώτον, έθεσα το θέμα ελέγχου των κληρώσεων του Αρείου Πάγου, γιατί αμφιβάλλω σφόδρα για την αξιοπιστία τους. Κατά δεύτερον, δεν γνωρίζω τον τρόπο που γινόταν ο διορισμός από τους τοπικούς φορείς ούτε μου κανόνιζαν άλλοι τους διορισμούς. Από πού τα συμπέρανες όλα αυτά; Όμως, το βέβαιο είναι ότι δεν γίνονται νοθείες, τηρείται αυστηρά η προβλεπόμενη προτεραιότητα στους διορισμούς, οι δικηγόροι στην πλειοψηφία τους διορίζονται και δεν έχει παράπονο κανείς. Αντίθετα, στις παρούσες εκλογές διορίστηκε σχεδόν το σύνολο των συμβολαιογράφων Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είναι από τους τελευταίους της λίστας, ενώ το 50%σχεδόν των δικηγόρων δεν διορίστηκε. Εσένα σε «ξενίζει» καθόλου αυτό; Και ναι, θεωρώ απολύτως φυσιολογικό να διορίζομαι στις εκλογές, εφόσον το επιθυμώ και εφόσον συγκαταλέγομαι στους πρώτους της λίστας των διοριστέων. Και εν πάση περιπτώσει, ποιος είναι αντίθετος να ελέγξουμε αυτές τις κληρώσεις, αφού πολλοί συνάδελφοί μου έχουν την ίδια αμφιβολία και είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι που δεν διορίστηκαν. Το κακό βέβαια είναι - και αυτό αφορά κυρίως τους Συλλόγους μας ότι αδρανούν, γιατί οι εκλογές διενεργούνται κάθε 4 ή 5 χρόνια και μέχρι τότε όλα αυτά πάντα ξεχνιούνται.

   Διαγραφή
 43. Η αποζημίωση που θα οριστεί και σε κάποια sites ορίζεται σε 115 ευρώ για 7 μέρες αφορά την πρώτη Κυριακή και θα πάρουμε άλλα τόσα για τη δεύτερη Κυριακή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Παρακαλώ, όποιος συνάδελφος γνωρίζει σχετικά με την αποζημίωση Αναπληρωματικού Δικαστικού αντιπροσώπου, ας ενημερώσει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Για τους δικαστικούς αντιπροσώπους υπάρχει κάποια μορφή "ασυμβίβαστου"; Γίνεται να διορίζονται αντιπρόσωποι άτομα που είναι οι ίδιοι, ή συγγενείς τους α' βαθμού υποψήφιοι; δε θα έπρεπε να γίνεται κάποιου είδους έλεγχος από τους κατά τόπο συλλόγους μάλλον;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην Αμαλιάδα διορίστηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι δικηγόροι, στον ίδιο δήμο όπου συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού, είναι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι...

   Διαγραφή
 46. μάθαμε τίποτα για την εκλογική αποζημίωση; πώς θα αποδεχθούμε τους διορισμούς αν δεν γνωρίζουμε το ποσό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Πού κειμένεται η αποζημίωση των Δικαστικών αντιπροσώπων έχει ακούσει κανείς τίποτα ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Καλησπέρα. Γνωρίζει κανείς πόσοι γραμματείς θα υπάρχουν τελικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Μ αυτήν την κλήρωση στον ΑΠ κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν κραυγαλέες περιπτώσεις προσώπων που συνεχώς κληρωνονται ξεκινώντας από ασκούμενους δικηγόρους η εκπαιδευόμενους στην σχολη δικαστων μέχρι και δικηγόρους εικοσαετίας. Οι σπουδαστές της σχολής δικαστων έπρεπε να εξαιρεθούν. Παίρνουν 900 ευρώ τον μήνα, ενώ οι νέοι δικηγόροι δε βγάζουν ούτε τα ταμεία τους. Φέτος από σχολη δικαστων ταχα κληρώθηκαν σχεδόν όλοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. τι θα γίνει με την εκλογική αποζημίωη; πότε θα εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ;
  υπάρχει κάτι νεότερο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
  ΚΥΑ 18989 ΦΕΚ Β 1189/10.5.2014
  90 ΕΥΡΩ ΕΠΙ 9 ΗΜΕΡΕΣ= 810 ΕΥΡΩ
  ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 90 ΕΥΡΩ ΕΠΙ 12 ΗΜΕΡΕΣ= 1080 ΕΥΡΩ
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 90 ΕΥΡΩ ΕΠΙ 11 ΗΜΕΡΕΣ = 990 ΕΥΡΩ
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 90 ΕΥΡΩ ΕΠΙ 6 ΗΜΕΡΕΣ= 540 ΕΥΡΩ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ TAXIS Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΣΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Τελικά πόσους γραμματείς θα έχουν τα τμήματα του Νομού Αττικής?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. 90 ευρω Χ 9 ημερες η αποζημιωση των ΔΑ γιαυτο δεν κανουν παρακρατηση... γιατι μειωσαν το ποσο και τις ημερες και μαλιστα οταν την 2η Κυριακη ειναι ΚΑΙ ευρωεκλογες... no more comments http://legalnews24.blogspot.gr/2014/05/blog-post_10.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Βεβαια Α κ Β Αθηνων, Α και Β Θεσ/κης ειναι Χ12 μερες οπως και για νησιωτικα συμπλεγματα με συγκοινωνιακες δυσχερειες π.χ Δωδεκανησα πλην Ροδου κ.λ.π

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΟΙ ΕΦΟΡΟΙ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΦΟΡΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Για την εκλογή των γραμματέων έπρεπε να δηλώσουμε κάπου οτι θέλουμε να συμμετέχουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Τελικώς πιαστήκαμε κορόιδα όσοι καταθέσαμε αίτηση προτίμησης για τις εκλογές αυτές. Για 2 Κυριακές και μάλιστα με πολλή δουλειά, ούτε 1.000 ευρώ. Επίσης θα έπρεπε να ντρέπονται και για το "κουτσούρεμα" των οδοιπορικών σε όσους εκτελέσουν καθήκοντα εκτός έδρας μιας και επί της ουσίας υπολογίζεται ένα ταξίδι μετ' επιστροφής ενώ θα εκτελεστούν δύο. Εκτός και αν πιστεύουν ότι υπάρχει η πολυτέλεια για τους περισσότερους να παραμείνουν στον τόπο διορισμού των για 11 και 12 ημέρες και να πληρώνουν ξενοδοχείο όλο αυτό το διάστημα.

  Απίθανος επίσης και ο τρόπος καταβολής των χρημάτων για όσους εκτελέσουν τα καθήκοντά τους εντός νομού. Μέχρι τώρα καμία αντίδραση από πουθενά. Για εμένα είναι ζήτημα αξιοπρέπειας, δεν πρόκειται να ξαναπάω σε εκλογές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Πως και δεν σχολιάστηκε ακόμη το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης; Θέλω να πιστεύω ότι είναι από το σοκ. Τέτοια ξεφτίλα πια; Και δεν υπάρχει ούτε ένας σύλλογος που να έχει διαμαρτυρηθεί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διαμαρτυρίες υπήρξαν από πολλούς συλλόγους αλλά αποτέλεσμα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Ούτε την εγκύκλιο που θα προβλέπει 2 γραμματείς (και για τις 2 Κυριακές) για τις εκλογικές περιφέρειες Α & Β Αθηνών και Α & Β Θεσσαλονίκης δεν έχουν βγάλει ακόμα.

   Διαγραφή
 59. Διαβάστε την επιστολή που έστειλε η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων. Έχει αναρτηθεί στην σελίδα του ΔΣΑ.
  Και δείτε την απαξιωτική απάντηση της ηγεσίας .... Έβγαλαν διορθωτικό ΦΕΚ .... για τον νομό αττικης... Απο όλα που αναφέρθηκαν στάθηκαν στην λεπτομέρεια ... Η πλήρης απαξίωση ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Δηλαδή, κάποιοι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα αποζημιωθούν με 1.800 ευρώ για μία μόνο εκλογική διαδικασία και θα πάνε ταξιδάκι σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με τα έξοδα μεταφοράς πληρωμένα και κάποιοι άλλοι θα αποζημιωθούν με 810 ευρώ για πέντε εκλογικές διαδικασίες. Κανείς Δικηγορικός σύλλογος και καμία Ένωση Δικαστών δε λέει τίποτα.

  Για να μην πω την κακία για τους εφόρους που θα εισπράξουν για αυτό το ταξιδάκι 5.900 ευρώ αν πάρουν για γραμματέα τους την/τον σύζυγό τους.

  Ποιοι άραγε θα πάνε . . . στας ευρώπας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Το αδιανόητο είναι ότι λαμβάνουν 5 ημέρες αποζημίωση όσοι διοριστούν σε εκλογικά τμήματα όπου θα διενεργηθούν μόνο ευρωεκλογές (όπως πχ. εξωτερικό ή φυλακές) ενώ οι υπόλοιποι που θα έχουμε και δημοτικές περιφερειακές την πρώτη Κυριακή και επαναληπτικές δημοτικές ή και περιφερειακές καθώς και ευρωεκλογές τη δεύτερη Κυριακή θα λάβουμε μόνο 9 ημέρες. Δηλαδή καθαρή αποζημίωση για τις δημοτικές και τις επαναληπτικές μόλις 4 ημέρες!!!!!! Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία αντιδραση έως και τώρα σε συλλογικό επίπεδο. Απαράδεκτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Ποιά αντίδραση? Μα οι κυβερνώντες καμαρώνουν για τις επιτυχίες τους στους συλλόγους και τα επιμελητήρια. Τώρα που μας έφεραν προ τετελεσμένων καλά ξυπνητούρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Κύριοι που διαμαρτυρεστε για την αποζημίωση αποποιηθειτε τον διορισμό σας να μπούμε εμείς που θελουμε έστω και με 810. Φτάνει η υποκρισία και η λαιμαργια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα σου πρότεινα να πας στον ΑΠ και να ζητήσεις να δι οριστείς αφιλοκερδώς...

   Διαγραφή
  2. Το οτι δεν διοριστηκες συναδελφε δεν σημαινει οτι πρεπει να αποδεχεσαι ως κλαδος ευτελεις αμοιβες. Κατανοω οτι υπαρχει αναγκη ακομα και για 800 ευρω, ομως την επομενη φορα που θα διοριστεις, θα σου κακοφανει οταν σου καταβαλουν 500 ευρω για 5 καλπες. Και τοτε αλλοι θα λενε "αν δεν θες, φυγε να μπω εγω". Ωραια λογικη...

   Διαγραφή
  3. Το ότι είναι συνάδελφος αν θέλω το πιστεύω

   Διαγραφή
  4. τέτοια λόγια ούτε το γραφείο τύπου της κυβέρνησης

   Διαγραφή
  5. Αν δεν έχει το κράτος να πληρώσει οι θεωρίες για κλάδους με υψηλές αμοιβές πάνε περιπατο. Όρμησαν να μπούνε με τις διαφανείς κληρώσεις αντιπρόσωποι και την πάτησαν. Είναι πολύ καλή η αποζημίωση σε καλή μεριά.

   Διαγραφή
  6. Εμένα η αποζημίωση μου φάνηκε υπέρ-αρκετή. Τα οδοιπορικά μου φτάνουν να πάω να έρθω και τις δυο φορές (αυτοκίνητο diesel και οικονομική οδήγηση). Διαμονή την πρώτη φορά σε καμπινγκ και τώρα θα μείνω σε γνωστούς που γνώρισα εκεί. Διατροφη μας τάισε ο δήμαρχος και μια φορά έφαγα σε ταβέρνα. Πρωινά δεκατιανά φρούτα σε ψυγειάκι μαζί μου. Κάνω ότι κάνουν και οι Γέρμανοί. Και μου έμειναν 915€ τσεπάτα, για 48 ώρες δουλειάς. Βεβαίως για οτιδήποτε λιγότερο στο μέλλον δεν θα πάω, υπάρχει και αξιοπρέπεια.

   Διαγραφή
 64. Εγω αυτό που βλεπω είναι ότι οσοι πανε επαρχια θα αναγκασθουν να χαλασουν ολη την αποζημιωση για να καλυψουν τα εξοδα και οσοι υπηρετησουν στον τοπο τους θα την βαλουν στην τσεπη τους. Και αν πουμε ότι είναι αποζημιωση με την φορολογικη εννοια, και αρα δεν αποβλεπει στο κερδος αλλα στην καλυψη των δαπανων, είναι αδικο για μερικους να είναι ετσι και για αλλους να είναι κερδος, οση περισσοτερη κουραση και να εχουν. Η αποζημιωση για ολους ή περιθωριο κερδους για ολους ή να απαγορευσουν να διοριζόμαστε εκτος τοπου ασκησης καθηκόντων μας και να καλύπτονται τα κενα από συμβολαιογράφους, δημοσιους υπαλληλους και οποιον αλλον θεωρησουν ότι μπορει, αν δεν φτανουν οι δικαστες και οι δικηγοροι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Παρακαλώ γνωρίζει κάποιος πού υπάρχουν τα pdf για τις δημοτικές/νομαρχιακές, ώστε να τα εκτυπώσουμε; Γιατί ο άρειος πάγος έχει ανεβάσει μόνο για τις Ευρωεκλογές, αυτά των 43 (μόνο!) συνδυασμών... Από το κακό στο χειρότερο θα πηγαίνουν τα πράγματα, όσο υπάρχουν απαντήσεις σαν του τελευταίου κυρίου. Με αυτή τη λογική, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα πάει και με 100 ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό και ανθρώπινο να συμβαίνει. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στις ιστοσελίδες των κατά τόπω Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων υπάρχουν σε pdf όλοι οι συνδυασμοί δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, οπότε μπορείτε να να τα εκτυπώσετε.

   Διαγραφή
  2. Για τους συνδυασμούς περιφερειακών ενοτήτων Περιφέρειας Αττικής, όπως δημοσιεύτηκαν με την απόφαση του Πρωτοδικείου πατήστε: http://www.patt.gov.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=10372%3A2014-05-05-11-04-18&catid=376%3A-2014&Itemid=432&lang=el
   Για τους συνδυασμούς δήμων της Περιφέρειας Αττικής πατήστε: http://www.patt.gov.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=10371%3A2014-05-05-10-41-59&catid=376%3A-2014&Itemid=432&lang=el

   Διαγραφή
  3. Ευχαριστώ πάρα πολύ! Καλό κουράγιο σε όλους μας..

   Διαγραφή
  4. Υπάρχει πουθενά και για Πελοπόννησο ή για τους Δήμους της Κορινθίας; Γιατί, απ' ό,τι βλέπω, η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει μείνει στις εκλογές του 2012...

   Διαγραφή
  5. Όντως η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι για τα μπάζα

   Διαγραφή
 66. Τελικά διευκρινίστηκε πόσους γραμματείς θα δικαιούμαστε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Ξέρει κάποιος πως θα ειδοποιήσουμε τον εισαγγελέα για την ανάληψη των καθηκόντων μας? Ισχύει ότι δεν προβλέπεται τηλεγράφημα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην Αθήνα μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία στο κτίριο 16 του Πρωτοδικείου από 08.00 έως 22.00 Παρασκευή 16/5 και Σάββατο 17/5

   Διαγραφή
  2. Και για την Περιφέρεια?
   Δεν υπάρχει δυνατότητα να ενημερώσουμε τηλεφωνικά τον Περιφερειάρχη?
   Απαράδεκτο και τα λεφτά να είναι λίγα και να τρέχουμε πέρα δώθε....

   Διαγραφή
  3. Εγώ είδα και αυτό:

   http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/img_3.pdf

   που λέει ότι μπορείς να τον ειδοποιήσεις μέσω του οικείου Δήμου κατά την παραλαβή του σάκου. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να πάμε Ευελπίδων;

   Διαγραφή
  4. ευχαριστώ

   Διαγραφή
 68. Να ευχηθώ καλή δύναμη στους δικαστικούς αντιπροσώπους που κληρώθηκαν απο τον ΑΠ. Κουράγιο, και καλοφάγωτη η αποζημίωση!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. καλησπερα, να ρωτησω τα βιβλια διαλογης, συνδοιασμων και το πρακτικο που βρισκονται εδω σε pdf μπορουμε να τα εκτυπωσουμε, να τα συμπληρωσουμε και να τα παραδωσουμε αυτα την ημέρα των εκλογων στο πρωτοδικειο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Τελικά ως Γραμματέας τι ποσό θα λάβει κάποιος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. εχουν περασει τοσες μερες και τα χρηματα δεν εχουν μπει στο λογαριασμο??θα μας πληρωσουν ποτε η τζαμπα περιμενουμε??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Απαράδεκτοι, υποτίθεται πως αν υπήρχε πρόβλημα με την αίτηση που υποβάλαμε ηλεκτρικά θα ενημέρωναν. Και μετά από τόσα τηλέφωνα απλά λένε πως έχουν πρόβλημα με 1200 δικαιούχους και θα αναργηθεί τι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρουν που να ξεραθούν...........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. 'Επρεπε να φτάσει 18 Ιουλίου για να μας πουν μετά από τόσα τηλεφωνήματα πως έχουν πρόβλημα με 1200 δικαιούχους αποζημιώσεων. Ντροπή!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"