Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014
7. 27-6-2014 


ΔΤ- Νέα προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014


To Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 ανακοινώνει τα ακόλουθα:


Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες φορολογούμενους για τη διάθεση φορολογικής συμμόρφωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης που έδειξαν την τελευταία εβδομάδα.
Από τη Δευτέρα έχουν υποβληθεί 700.000 δηλώσεις δηλαδή το 12% των συνολικά αναμενόμενων και μόνο χθες υποβλήθηκαν 198.000 δηλώσεις.
Οι Έλληνες φορολογούμενοι ανταποκρινόμενοι στις οδηγίες του ΥΠΟΙΚ χρησιμοποιούν το TAXIS σε ώρες μη αιχμής, με αποτέλεσμα παρά τον πολύ μεγάλο αριθμό δηλώσεων το TAXIS να ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά.
Το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, δίνει παράταση μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Καλούνται οι Έλληνες φορολογούμενοι να συνεχίσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις με τους ίδιους ρυθμούς μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, προκειμένου οι δηλώσεις αυτές να είναι εμπρόθεσμες.6. 4-4-2014 


Οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης5. 31-3-2014 
Τι θα ισχύσει για την εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο δημόσιο


Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 10:54

UPD:10:55


Τη δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εισπράξει ενοίκια κατά τη διάρκεια του 2013 να τα εκχωρήσουν στο δημόσιο προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου, παρέχει νομοθετική ρύθμιση που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο. Η διάταξη αφορά συγκεκριμένα στα ενοίκια που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 οπότε το ερώτημα για το ποια λύση θα βρεθεί για τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2014 αλλά και των επόμενων ετών, παραμένει.


Τι αναφέρει η εισηγητική έκθεση: «Με τη νέα παράγραφο 31, ορίζεται για λόγους άρσης κάθε ερμηνευτικής αμφιβολίας ότι για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2013 έως 31/12/2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 καθώς και οι κατʼ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις»


http://www.naftemporiki.gr/finance/story/788623/ti-tha-isxusei-gia-tin-ekxorisi-aneisprakton-enoikion-sto-dimosio


4. 27-3-2014 

Υπ. Οικονομικών: Ισχύει η εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο

Παίρνουν πίσω τη ρύθμιση που καταργούσε τη δυνατότητα εκχώρησης


Δεν καταργείται η δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο. Το υπουργείο οικονομικών παίρνει πίσω τη σχετική ρύθμιση με την κατάθεση νέας.
Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από τη νέα χρονιά έρχεται η κατάργηση του δικαιώματός τους να εκχωρούν στο δημόσιο τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν προκειμένου να μην πληρώσουν φόρο εισοδήματος για αυτά.
Με βάση το σημερινό φορολογικό καθεστώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να υποβάλουν στο τμήμα Εισοδήματος της εφορίας στην οποία υπάγονται, μια δήλωση εκχώρησης στο δημόσιο των μισθωμάτων που δεν εισέπραξαν. Έτσι δεν φορολογούνται.
Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, η δυνατότητα της εκχώρησης των μισθωμάτων που δεν έχουν εισπραχθεί καταργείται. Άρα οι ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν φόρο εισοδήματος και για τα ενοίκια που δεν εισπράττουν έως ότου προχωρήσουν σε έξωση του ενοικιαστή.
Στο μεταξύ από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι "πρόκειται να καταθέσει νομοσχέδιο με τη συμπλήρωση των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΕ) που θα εφαρμοστεί από 01/01/2014 (Ν. 4174/2013) και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της φορολογικής Διοίκησης. Είναι σαφές ότι η κατάργηση του παλαιού ΚΦΕ (Ν. 2238/1994) δεν συνεπάγεται κατάργηση της ρύθμισης. Αυτή θα ισχύσει και με το νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας".
http://www.news.gr/oikonomia/h-tseph-moy/article/112987/yp-oikonomikon-ishyei-h-ekhorhsh-aneisprakton-en.html

3. 20-3-2014 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Παρά τα όσα έχουν κατά καιρούς γραφτεί στον τύπο
(πχ. http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1161419/ypoik-kanonika-h-ekhorhsh-misthomaton-sto-dhmosio.html),
το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΝ δέχεται την εκχώρηση των ενοικίων. Απόδειξη το ακόλουθο έγγραφο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.      : 101 84
Πληροφορίες : Ε. Κρασά Τηλέφωνο : 210.3375315-6 FAX     : 210.3375001


Αθήνα, *****
Αρ. Πρωτ.   ***** 


Απαντώντας στο *****  έγγραφό σας αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 4223/13 ορίζεται ότι από 1.1.2014 ο ν.2238/94 και όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτού παύουν να ισχύουν.
Συνεπώς, η εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο που προβλέπονταν στην παρ.7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994, έπαψε να ισχύει από 1/1/2014 και με το νέο κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2014 δεν προκύπτει δυνατότητα εκχώρησης των μισθωμάτων που δεν έχουν εισπραχθεί.

2. 14-3-2014 

Α/Α
Φορολογική Υποχρέωση
Έναρξη Υποβολής
Λήξη Υποβολής
Εκκαθάριση
1
Υποβολή Εντύπου Ε1
20/3/2014
30/6/2014
με την υποβολή


2
Υποβολή Εντύπων Ε2 και Ε3
 3/2/2014
30/6/2014
-
-

3
Βεβαιώσεις αποδοχών
27/1/2014
28/3/2014
-
-
4
Ε9 2014
17/2/2014
30/5/2014


http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/2b/4e/5b/2b4e5b42b5df9a1bfa35858e7f2e0dca1b487d4f/application/vnd.ms-excel/proth_yp_2014.xls

==============

1. 14-3-2014 


ΦΕΚ B 635/2014 

Αριθ. ΠΟΛ.: 1051
1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι−
κών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρή−
ση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδι−
κτύου και καταβολή του φόρου.
2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας ει−
σοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους
2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών
εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.
3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος
και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκ−
δίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδή−
ματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά
την 1.1.2014.

7 σχόλια:

 1. Θα υποβάλλουμε τη φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, ώστε να φορολογηθούμε όπως οι βουλευτές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ξέρει κανείς σε ποιό κωδικό της δήλωσης θα δηλωθούν τα αναδρομικά που λάβαμε το 2013;
  Πιθανολογώ ότι πρέπει να μπουν στον κωδικό 659-660, μπορεί κάποιος να μου το επιβεβαιώσει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι. Εκτός και αν σε συμφέρει να το δηλώσεις το 2008 με συμπληρωματική δήλωση. Θέλει χαρτί και μολύβι.

   Διαγραφή
 3. Μήπως γνωρίζει κάποιος σε ποιο κωδικό μπαίνουν οι αμοιβές δικαστικών λειτουργών από διαιτησία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μήπως γνωρίζει κανείς στον κωδικό 659 θα δηλώσουμε τα αναδρομικά με το φόρο ή θα αφαιρέσουμε το φόρο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μήπως γνωρίζει κάποιος, αν στον κωδικό 659 θα δηλωθούν τα αναδρομικά μαζί με το φόρο ή θα αφαιρέσουμε το φόρο ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στον κωδικό 659: το ποσό που πήραμε στο χέρι και στον κωδικό 433 [λίγο παρακάτω]: ο αυτοτελως παρακρατηθεις φόρος. ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!

   Διαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"