Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

ΦΕΚ ΔΙΟΙΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 20ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΣΔΙ κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Γ 872/2015 )

ΦΕΚ Γ 872/2015 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με το από 21.08.2015 Προεδρικό διάταγμα, που εκδό−θηκε μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονο−
μικών, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 88 του
Συντάγματος, β) του άρθρου 24 παρ. 3 του Ν. 1558/1985
(ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,
γ) των άρθρων 34−37, 53−55 και 69−70 του Ν. 1756/1988
(ΦΕΚ 35 Α΄) «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύουν,
δ) του άρθρου 31 του Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ 164 Α΄), όπως η
παρ. 4 αυτού τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου
16 του Ν. 3910/2011 (ΦΕΚ 11 Α΄), ε) του άρθρου 21 παρ. 1
του Ν. 3849/2010 (ΦΕΚ 80 Α΄) και στ) του άρθρου 77 παρ.
3 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τ. Α΄), διορίζονται
οι παρακάτω απόφοιτοι της 20ης Σειράς, κατεύθυνσης
Διοικητικής Δικαιοσύνης, της Εθνικής Σχολής Δικαστι−
κών Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν στις 31.05.2015
την κατάρτιση τους και έχουν τα νόμιμα προσόντα:
1) Ανδρέας Σώκος του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1984 και
έλαβε συνολικό βαθμό 13.00814,
2) Βασιλεία Χαραλάμπους του Περικλή και της Πη−
νελόπης, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1982 και
έλαβε συνολικό βαθμό 12.18430,
3) Φώτιος Οικονόμου του Αναστασίου και της Αθανα−
σίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980 και έλαβε
συνολικό βαθμό 12.14477,
4) Ελένη Ποτιούδη του Βαΐτση και της Αικατερίνης,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1984 και
έλαβε συνολικό βαθμό 12.09535, σε κενές οργανικές
θέσεις δόκιμων Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 4689/24.08.2015)
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου
1. Ανδρέας Σώκος: 8191121122/ 25−08−2015,
2. Βασιλεία Χαραλάμπους.: 3643285113/25−08−2015,
3. Φώτιος Οικονόμου: 3539825010/25−08−2015,
4. Ελένη Ποτιούδη: 9100452120/25−08−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης:
1. Ανδρέας Σώκος: 13714/25−08−2015,
2. Βασιλεία Χαραλάμπους: 13715/25−08−2015,
3. Φώτιος Οικονόμου: 13716/25−08−2015,
4. Ελένη Ποτιούδη: 13717/25−08−2015).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"