Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 821/2015)

ΦΕΚ Γ 821/2015

Με Προεδρικό διάταγμα της 28ης Ιουλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα
άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ−
ρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα,
και τις με αριθμούς 121, 123, 124 και 130/24−6−2015 απο−

φάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτι−
κής και Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Μετατίθεται αυτεπαγγέλτως η Ειρηνοδίκης Α΄ Τά−
ξης Μυτιλήνης, Άννα Τζουτζουράκη του Αντωνίου, στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών, για υπηρεσιακούς λόγους και με
δαπάνες του Δημοσίου και
Β. Μετατίθενται, με αίτησή τους, οι κάτωθι ως εξής:
1. Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, οι Ειρηνοδίκες: α) Α΄ Τά−
ξης, που υπηρετεί στο Πταισματοδικείο Πειραιά, Μαρία
Μιχαήλη – Μελά του Κυριάκου, β) Α΄ Τάξης Πειραιά,
Μαρία Σπινθάκη του Νικολάου, και γ) Α΄ Τάξης Βόλου,
Σοφία Κωνσταντινίδου του Δημητρίου, με δικές της
δαπάνες,
2. Στο Πταισματοδικείο Πειραιά, η Ειρηνοδίκης Γ΄ Τά−
ξης Ναυπλίου, Αγγελική Χριστοπούλου του Χρήστου,
με δικές της δαπάνες,
3. Στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, η Ειρηνοδίκης Δ΄ Τάξης
Αγρινίου, Ευαγγελία – Μαρία Γκόντα του Γεωργίου, με
δικές της δαπάνες,
4. Στο Ειρηνοδικείο Βόλου, οι Ειρηνοδίκες: α) Δ΄ Τάξης
Ιλίου, Ηλιάνα Οικονόμου του Δημητρίου, και β) Δ΄ Τάξης
Λαμίας, Ειρήνη – Μαρία Καλύβα του Ιωάννη, με δικές
τους δαπάνες,
5. Στο Ειρηνοδικείο Ιλίου, η Ειρηνοδίκης Δ΄ Τάξης Κύ−
μης, Αικατερίνη Παπαγγελή του Σταματίου, με δικές
της δαπάνες,
6. Στο Πταισματοδικείο Άρτας, ο Ειρηνοδίκης Α΄ Τάξης
Ιωαννίνων, Ηλίας Τσούκαλης του Φωτίου, με δαπάνες
του Δημοσίου,
7. Στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας, ο Ειρηνοδίκης Δ΄ Τάξης
Λασιθίου, Εμμανουήλ Φωτάκης του Σπυρίδωνα, με δικές
του δαπάνες,
8. Στο Ειρηνοδικείο Νάουσας, η Ειρηνοδίκης Δ΄ Τάξης
Αμυνταίου, Αλεξάνδρα Παμπουκίδου του Χρήστου, με
δικές της δαπάνες, η μετάθεση της οποίας θα υλοποιη−
θεί μετά τη λήξη της απόσπασής της στο Ειρηνοδικείο
Καστοριάς, ήτοι στις 12−5−2016, και
9. Στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, η Ειρηνοδίκης Α΄
Τάξης Νάουσας, Εμορφία Συντάκη του Φωτίου, με δα−
πάνες του Δημοσίου, η μετάθεση της οποίας θα υλο−
ποιηθεί μετά τη λήξη της απόσπασης της Ειρηνοδίκη Δ΄
Τάξης Αμυνταίου, Αλεξάνδρας Παμπουκίδου του Χρή−
στου στο Ειρηνοδικείο Καστοριάς, ήτοι στις 12−5−2016.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 348/8−1−2015).
Με Προεδρικό διάταγμα της 28ης Ιουλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα
άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ−
ρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, και τις με
αριθμούς 127, 129 και 131/24−6−2015 αποφάσεις του Ανω−
τάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης, αποσπώνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών
και με δαπάνες του δημοσίου, οι κάτωθι Ειρηνοδίκες:
α) Α΄ Τάξης Μεσολογγίου, Αλεξάνδρα Κιούση του Βα−
σιλείου, στο Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων,
β) Β΄ Τάξης Πταισματοδικείου Κέρκυρας, Ελένη Βούλ−
γαρη του Θεοφάνη, στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας,
γ) Δ΄ Τάξης Κιλκίς, Δάφνη Ζλάτη του Μιχαήλ στο
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης, και
δ) Δ΄ Τάξης Κοζάνης, Καλλιόπη Ζερβογιαννίδου του
Νικολάου, στο Ειρηνοδικείο Καστοριάς, για ένα (1) έτος,
αρχομένων των αποσπάσεών τους από 16−9−2015.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρ. Δικαιωμάτων: 348/8−1−2015).
Με Προεδρικό διάταγμα της 28ης Ιουλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49, 50, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α'35), τα άρθρα 1, 13 και 14
του Ν.2685/1999 (Α΄35), όπως ισχύουν, και τις με αριθ−
μούς 114, 116 και 133/2015 αποφάσεις του Ανώτατου Δικα−
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου η
πάρεδρος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Παναγιώτα
Μπαλαδήμα του Γεωργίου, για ένα (1) έτος, λόγω υπη−
ρεσιακών αναγκών και με δαπάνες του δημοσίου, της
απόσπασης αρχομένης από 16−9−2015.
Β. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου
ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου Ευστάθιος
Θεοφανίδης του Ιωάννη, για ένα (1) έτος, λόγω υπη−
ρεσιακών αναγκών και με δαπάνες του δημοσίου, της
απόσπασης αρχομένης από 16−9−2015.
Γ. Μετατίθενται αμοιβαία οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδι−
κών Αμαλιάδας, Βαρβάρα Καραγεώργου του Ιωάννη, και
Λαμίας, Αγγελική Κυριαζή του Χρήστου, μετά τη λήξη
του τρέχοντος δικαστικού έτους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"