Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΦΕΚ Γ 821/2015)

ΦΕΚ Γ 821/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)
Με Προεδρικό διάταγμα της 28ης Ιουλίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 49, 52 και 78 του Κώδικα Οργα−
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει−
τουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), του άρθρου
572 παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
όπως ισχύουν, και τη με αριθμό 111/2015 απόφαση του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι−
κής Δικαιοσύνης:

Α. Τοποθετείται η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιώς
Αλεξάνδρα Μουσούρη του Σταύρου, στο Κατάστημα
Κράτησης Πειραιώς (Συγκρότημα Καταστημάτων Κρά−
τησης Κορυδαλλού), για ένα (1) έτος, με ολική απαλλαγή
από τα λοιπά καθήκοντά της.
Β. Παρατείνεται, για ένα (1) έτος, η θητεία της Εισαγ−
γελέως Πρωτοδικών Πατρών Ανθούλας Μπούμπα του
Μιχαήλ στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών (Αγ. Στεφά−
νου), με μερική απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντά της.
Γ. Τοποθετείται η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλο−
νίκης Χριστίνα Καπαμά του Νικολάου, στο Κατάστημα
Κράτησης Θεσσαλονίκης (Διαβατών), για ένα (1) έτος,
με μερική απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντά της.
Δ. Παρατείνεται, για ένα (1) έτος, η θητεία της Εισαγ−
γελέως Πρωτοδικών Λάρισας Δήμητρας Παπαχρήστου
του Φωτίου στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, με με−
ρική απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντά της.
Ε. Τοποθετείται η Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας
Σοφία Αποστολάκη του Στέφανου, στο Κατάστημα Κρά−
τησης Λάρισας, για ένα (1) έτος, με μερική απαλλαγή
από τα λοιπά καθήκοντά της.
ΣΤ. Τοποθετείται η Αντεισαγγελέας Εφετών Πειραιώς
Σταματίνα Περιμένη του Νικολάου, στο Κατάστημα Κρά−
τησης Πειραιώς (Συγκρότημα Καταστημάτων Κράτησης
Κορυδαλλού), για ένα (1) έτος, με ολική απαλλαγή από
τα λοιπά καθήκοντά της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"