Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 850/2015 )

ΦΕΚ Γ 850/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)
Με Προεδρικό διάταγμα της 5ης Αυγούστου 2015, που

εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό−
μος 1756/1988, Α΄35), τα άρθρα 1,13 και 14 του Ν.2685/1999
(Α΄35), όπως ισχύουν, και τις με αριθμούς 115, 117, 122 και
134/2015 αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου−
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών
ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Γιαννιτσών Νικόλαος
Χατζησιαφαρίκας του Ιωάννη, για ένα (1) έτος, λόγω
υπηρεσιακών αναγκών και με δαπάνες του δημοσίου,
της απόσπασης αρχομένης από 16−9−2015.
Β. Αποσπάται στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης η Πρόεδρος
Πρωτοδικών Αθηνών Μαρία Σγουρού του Μιχαήλ− Γεωρ−
γίου, για ένα (1) έτος, λόγω υπηρεσιακών αναγκών και
με δαπάνες του δημοσίου, της απόσπασης αρχομένης
από 16−9−2015.
Γ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιά−
δας η εισαγγελέας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Αργυρή
Βαλούση του Νικολάου, για έξι (6) μήνες, λόγω υπη−
ρεσιακών αναγκών και με δαπάνες του δημοσίου, της
απόσπασης αρχομένης από 16−9−2015.
Δ. Μετατίθενται αμοιβαία οι πρωτοδίκες Βόλου, Σταύ−
ρος Κουκουγιάννης του Αργυρίου και Λαμίας, Ιωάννης
Μπαντίδης του Σπυρίδωνος, μετά τη λήξη του τρέχο−
ντος δικαστικού έτους.
Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 348/8−1−2015)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"