Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 48/2016 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 48/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 12ης Ιανουαρίου 2016,

που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ−
ματος, τα άρθρα 49, 52 και 67 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν, το
άρθρο 10 παρ. 10 του Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) όπως ισχύει,
το άρθρο 19 του Π.δ. 101/2014 (Α΄ 168) και την απόφα−
ση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής
Δικαιοσύνης, με αριθμό 38/2015, ανακαλείται η από−
σπαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Προέδρου Εφετών του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, Αγγελικής Λαϊνιώτη
του Χρήστου και αποσπάται στο Υπουργείο Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για
ένα (1) έτος, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση,
η Εφέτης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Σοφία
Τσέκου − Πλιάτσικα του Νικολάου, για τη στελέχωση
του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"