Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2016.

ΦΕΚ B 2866/2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 95503 (1)
Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγω−

γών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου
88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2016.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 88 παρ. 2 και 99 του Συντάγματος.
β) Των άρθρων 1 και 2 παρ.1 και 2 του N. 693/1977
(262 Α<), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 38 του
N. 2172/1993 (207 Α<).
γ) Του άρθρου 2 παρ. 1 του N. 3038/2202 «Για την
επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ.2 του Συ−
ντάγματος και άλλες διατάξεις» (180 Α<).
2. Το με αριθμό 306/15−12−2015 πρακτικό συνεδριάσεως
του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο και δη−
μόσια συνεδρίαση σχετικά με την κλήρωση των μελών:
α) του κατά τις διατάξεις του N. 693/1977 και του άρθρου
99 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως
Αγωγών Κακοδικίας και β) του κατά τις διατάξεις του N.
3038/2002 και του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος
Ειδικού Δικαστηρίου, για το έτος 2016.
Συγκροτούμε:
A) Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδι−
κίας για το έτος 2016, αποτελούμενο από τα κατωτέρω
μέλη:
I. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Νικόλαο Σακελλαρίου του Καρόλου,
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό−
εδρο
2. Παναγιώτη Χαμάκο του Νικολάου,
Σύμβουλο της Επικρατείας
3. Αλεξάνδρα Κακκαβά του Χρήστου,
Αρεοπαγίτη
4. Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου,
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
5.α) Κωνσταντίνο Σταμάτη του Μιχαήλ,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
β) Γεώργιο Σωτηρόπουλο του Δημητρίου,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
6.α) Ανδρέα Ζαχόπουλο του Θεοφάνη
β) Δημήτριο Κορφιάτη του Ιωάννη,
Δικηγόρους Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού
Συμβουλίου των Δικηγόρων
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.α) Ηλία Μάζο του Κωνσταντίνου
β) Αναστασία−Μαρία Παπαδημητρίου του Διονυσίου,
Συμβούλους της Επικρατείας
2.α) Κωνσταντίνο Τσόλα του Νικολάου
β) Αριστείδη Πελεκάνο του Αλεξάνδρου,
Αρεοπαγίτες
3. α) Βασιλική Σοφιανού του Νικολάου
β) Γεωργία Τζομάκα του Γρηγορίου,
Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4.α) Ευαγγελία Κουτούπα του Γεωργίου,
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
β) Άγγελο Κωνσταντινίδη του Ιωάννη,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης
γ) Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα
δ) Νικόλαο Μπιτζιλέκη του Ελευθερίου,
Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
5.α) Μάριο Πομόνη του Αναστασίου,
Δικηγόρο Αθηνών
β) Νικόλαο Βασιλακάκη του Ευαγγέλου,
Δικηγόρο Θεσσαλονίκης
γ) Δημήτριο Μανώλη του Εμανουήλ,
Δικηγόρο Αθηνών
δ) Ευθύμιο Καυκόπουλο του Βασιλείου, Δικηγόρο Θεσ−
σαλονίκης,
μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δι−
κηγόρων
Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών του
άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος και του άρθρου 2
παρ. 1 του N. 3038/2002, αποτελούμενο από τα μέλη του
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας
και επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:
I. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Γαρυφαλιά Αθανασίου του Ιωάννη,
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Κωνσταντίνο Τσενέ του Παναγιώτη,
Δικηγόρος Αθηνών,
Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των
Δικηγόρων
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Θεοχάρη Δαλακούρα του Ιωάννη,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης
β) Άγγελο Στεργίου του Στίλπωνα,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2.α) Δημήτριο Γιώτσα του Γεωργίου
β) Θεμιστοκλή Κλουκίνα του Θεοδώρου, Δικηγόρους
Αθηνών,
μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δι−
κηγόρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"