Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (ΦΕΚ Γ 50/2016 - ΦΕΚ Γ 62/2016 )

ΦΕΚ Γ 50/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Με Προεδρικό διάταγμα της 13ης Ιανουαρίου 2016, που

εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 34, 35, 36, 37 και 39 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ−
γών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν
σήμερα και τη με αριθμό 125/30.10.2014 απόφαση του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι−
κής Δικαιοσύνης αναδιορίζεται σε κενή οργανική θέση
Αντεισαγγελέα Εφετών, ο τέως Αντεισαγγελέας Εφετών
Επαμεινώνδας Βρακατσέλης του Νικολάου και της Στέλ−
λας, ο οποίος γεννήθηκε στην Περατιά Αιτωλοακαρνα−
νίας το 1954, και τοποθετείται στην Εισαγγελία Εφετών
Αθηνών. Καθορίζεται δε η σειρά αρχαιότητας του στο
βαθμό αυτό, μετά την αντεισαγγελέα εφετών Γεωργία
Αδειλίνη του Ευθυμίου και πριν από την αντεισαγγελέα
εφετών Μαριάννα Ψαρουδάκη του Ευαγγέλου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.−Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 9044/21−12−2015).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8610656841/21−12−2015).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης: 58373/21−12−2015).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


ΦΕΚ Γ 62/2016 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)

Με Προεδρικό διάταγμα της 13ης Ιανουαρίου 2016, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συ−
ντάγματος, τα άρθρα 34, 35, 36, 37 και 39 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως
αυτά ισχύουν, τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ. 9/39/30534
π.έ./4.6.2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2
παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 280), τη με αριθμό
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./25/οικ.20514/22.6.2015 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμό
140/31.10.2014, αναδιορίζεται σε κενή οργανική θέση Ει−
ρηνοδίκη, μετά από αίτησή της, η τέως Ειρηνοδίκης Α΄
Τάξης Ηρακλείου Δέσποινα Ασσαριωτάκη του Δημητρίου
και της Μαρίας, η οποία γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης
το 1956, και τοποθετείται στο Ειρηνοδικείο Χανίων. Η
σειρά αρχαιότητάς της καθορίζεται μετά την Ειρηνοδί−
κη Α΄ Τάξης Αικατερίνη Ατματζίδου του Θεοδοσίου και
πριν από την Ειρηνοδίκη Α΄ Τάξης Στυλιανή Μαραγκού
του Δημητρίου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 386/21.01.2016).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1012701054/25.01.2016.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"