Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τα στατιστικά της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 76/2016 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 76/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Αριθμ. 9306 οικ.
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντι−
κείμενο τα στατιστικά της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝαποφασίζουμε:
Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με
αντικείμενο την επικαιροποίηση και προτυποποίηση των
στατιστικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, απο−
τελούμενη από τους κάτωθι:
1. Ηλία Κανελλόπουλο του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΕ481630),
Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπλη−
ρωτή του τον Αλκιβιάδη Φερεσίδη του Δημητρίου (ΑΔΤ
Χ528711), Πρωτοδίκη του Πρωτοδικείου Αθηνών.
2. Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΗ030857),
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης και Στατιστικό
Επικεφαλής του ΥΔΔΑΔ, ως μέλος, με αναπληρώτριά
της την Πασχαλίνα Σιστάνη του Ζήση (ΑΔΤΑΙ534891),
Υπάλληλο του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης.
3. Σοφία Γιοβάνογλου του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΕ 685459),
αποσπασμένη διοικητική υπάλληλο στο ΥΔΔΑΔ, Δρ Νο−
μικής, ως μέλος.
4. Σοφία Τριαντοπούλου του Θεμιστοκλή (ΑΔΤ Ι107609),
δικαστικό υπάλληλο, υπάλληλο του Ειρηνοδικείου Αθη−
νών, ως μέλος, με αναπληρώτριά της τη Χάιδω Τσιάτσια−
ρη του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΒ450305), δικαστικό υπάλληλο
της ίδιας υπηρεσίας.
5. Γεώργιο Δόνο του Ανδρέα (ΑΔΤ Χ365134), Ειδικό Επι−
στημονικό Προσωπικό ΥΔΔΑΔ, με αναπληρωτή του τον
Ανδρέα Δρακόπουλο του Γρηγορίου (ΑΔΤ ΑΒ658402),
υπάλληλο του ΥΔΔΑΔ.
6. Σωτηρία Μπουζιάνη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ
ΑΖ611553), Προϊσταμένη τους Τμήματος Δημοσίευσης
Πολιτικών, Στατιστικής και Ενδίκων Μέσων του Εφετείου
Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Ευαγγελία
Μπεκιάρη του Γεωργίου (ΑΔΤ Χ169979), δικαστική υπάλ−
ληλο του Τμήματος Διοικητικού του Εφετείου Αθηνών.
7. Σοφία Μπάλλα του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΙ049186), Προ−
ϊσταμένη του Τμήματος Στατιστικών Δικαιοσύνης και
Δημόσια Τάξης, της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ως μέλος, με αναπληρώ−
τριά της την Κλεονίκη Θεοδωράκη του Γεωργίου (ΑΔΤ
ΑΕ823910), υπάλληλο του ίδιου τμήματος.
8. Δημήτριο Παπαγιαννίδη του Αναστασίου (ΑΔΤ
Φ006474), δικαστικό υπάλληλο, αναπληρωτή προϊστά−
μενο του Τμήματος Πληροφορικής του Αρείου Πάγου
και τεχνικό υπεύθυνο του έργου ΟΣΔΔΥ−ΠΠ ως μέλος, με
αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Διαμαντή του Αντωνίου
(ΑΔΤ ΑΗ579526), δικαστικό υπάλληλο, προϊστάμενο του
Τμήματος Πληροφορικής του Πρωτοδικείου Πειραιά και
μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
του Έργου (ΕΠΠΕ) ΟΣΔΔΥ−ΠΠ.
9. Ξανθίππη Παππά του Διαμαντή (ΑΔΤ ΑΗ616445), Προ−
ϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξι−
ολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης του ΥΔΔΑΔ, ως μέλος,
με αναπληρώτριά της την Νικολέτα Μολυμπάκη του Κων−
σταντίνου (ΑΔΤ ΑΒ184582), Υπάλληλο του ιδίου Τμήματος.
Χρέη Γραμματέα θα εκτελέσει το τελευταίο ως άνω
αναπληρωματικό μέλος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

1 σχόλιο:

  1. Ό,τι έχει προτείνει προ καιρού ο dikastis. Καιρός να γίνουν επίκαιρα τα περίφημα έντυπα με τις "αμφισβητήσεις πεμπτημορίων" και τον διορισμό κηδεμόνων χειράφετων ανηλίκων!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"