Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Συγκρότηση του «Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ)». - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 387/2016

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 387/2016 


Συγκρότηση του «Κεντρικού Επιστημονικού Συμ-
βουλίου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας
των ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ)».
,


αποφασίζουμε:
1. Την συγκρότηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Κεντρικού
Επιστημονικού Συμβουλίου για την πρόληψη και την αντι-
μετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας
των ανηλίκων» (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.), αποτελούμενο από τους:
α) Όλγα Θεμελή του Χρήστου (ΑΔΤ: ΑΚ231386), ανα-
πληρώτρια καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως Πρόεδρο, με ανα-
πληρωτή αυτής το Θεόδωρο Γιοβαζολιά του Γεωργίου
(ΑΔΤ: ΑΒ044350), αναπληρωτή καθηγητή Συμβουλευτι-
κής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης,
β) Φωτεινή Τσαλίκογλου του Συμεών (ΑΔΤ: ΑΙ576233),
καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώ-
τρια αυτής τη Μαργαρίτα Γασπαρινάτου του Δημητρίου
(ΑΔΤ: ΑΗ514901), Δρ. Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
γ) Ελισάβετ Καστανίδου - Συμεωνίδου του Λαζάρου
(ΑΔΤ: ΑΖ655415), καθηγήτρια Ουσιαστικού Ποινικού Δι-
καίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια αυτής την Ιωάννα Μπίμπου του Νικολάου
(ΑΔΤ: ΑΖ161089), καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ,
δ) Ευστράτιο Γεωργούλα του Χαραλάμπους
(ΑΔΤ: ΑΕ425419), αναπληρωτή καθηγητή Κοινωνιολογίας
στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Αγάπη
Κανδυλάκη του Ηλία (ΑΔΤ: ΑΗ567568), αναπληρώτρια
καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης στο Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
ε) Θεόδωρο Γιοβαζολιά του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ044350),
αναπληρωτή καθηγητή Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με
αναπληρώτρια αυτού την Diana Riboli του Bruno (Αρ.
Διαβατηρίου ΥΑ0016311), επίκουρη καθηγήτρια της Κοι-
νωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου,
στ) Ευγενία Σταθουλοπούλου του Κωνσταντίνου
(ΑΔΤ: Χ792332), εισαγγελέα ανηλίκων Κορίνθου, ως τα-
κτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής τη Δήμητρα Μου-
χίμογλου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΖ088215), Δικαστή
Ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
ζ) Ευαγγελία Κογιαννάκη του Στυλιανού (ΑΔΤ: Σ693186),
προϊσταμένη τμήματος επιμελητών ανηλίκων Αθηνών,
με αναπληρώτρια αυτής τη Μυρσίνη Πυκνή του Κωνστα-
ντίνου (ΑΔΤ: ΑΖ033687), προϊσταμένη τμήματος επιμε-
λητών ανηλίκων Πειραιά,
η) Μαρία Παναγιωτάκη του Αποστόλου (ΑΔΤ: ΑΜ963475),
ψυχολόγος - κοινωνιολόγος, εκπαιδευτικός Β/θμιας εκ-
παίδευσης, με αναπληρώτρια αυτής τη Μαρία Χιόνη του
Παναγή (ΑΔΤ: Σ024946), εκπαιδευτικού, υπεύθυνη αγωγής
υγείας, ΔΔΕ Α΄ Αθήνας,
θ) Ηρώ Μανέ του Σταματίου (ΑΔΤ: ΑΗ048425), ηθοποιό,
ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή αυτής τον Εμμανουήλ
Χάρο του Σπυρίδωνος/Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΕ024557),
εικαστικό,
ι) Παναγιώτη Τζαμαργιά του Στεφάνου (ΑΔΤ: ΑΚ150990),
σκηνοθέτη - εκπαιδευτικό με αναπληρωτή αυτού, τον Με-
νέλαο Καραμαγγιώλη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΒ004532),
σκηνοθέτη-παραγωγό- σεναριογράφο,
ια) Έλλη Τριανταφύλλου του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΙ652415),
δημοσιογράφο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής
τον Χρήστο Οικονόμου του Πέτρου (ΑΔΤ: ΑΒ523952),
δημοσιογράφο - συγγραφέα.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Σωτήριο Ευ-
στρατιάδη του Χαραλάμπους (ΑΔΤ: ΑΚ839902), επιμελητή
ανηλίκων Αθηνών, Δρ. Ψυχολογίας με αναπληρώτρια την
Αγγελική Ζηκογιάννη του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΕ139979), ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού, της Κ.Υ. του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.
2. Η θητεία των μελών του ανωτέρω Συμβουλίου που
συγκροτείται με την παρούσα απόφαση είναι τριετής και
μπορεί να ανανεώνεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"