Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγώ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
                    
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                            Αθήνα,   3  Νοεμβρίου   2016
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                                    Αριθ. Πρωτ.:  3026
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ.   Δ/νση           :  Λ. Ριανκούρ  85 Αθήνα                                                      ΠΡΟΣ:
Τ.Θ. 160 98               Τ.Κ.115 03                                          Τους δικαστικούς λειτουργούς των
FAX                        :  210-69.80.076                                     Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Τηλέφωνο              :  210-69.62.368
E-mail      :  g-epitropia-d-d@otenet.gr

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
               Έχοντας υπόψη:
          1.  Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4375/2016 “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις” (Α΄ 51), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 86 παρ. 1 έως 5 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117).
          2.  Την με αριθμό οικ.6373/25-10-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Αναπληρωτή), Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (Αναπληρωτή) «Ορισμός του αριθμού των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών» (Β΄ 3504).
          3.Το με αριθμό 80263/1-11-2016 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί υποδείξεως, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, δεκατεσσάρων (14) δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, για τη συγκρότηση επτά (7) νέων Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.
ΚΑΛΟΥΜΕ
          Τους ενδιαφερόμενους, για τη στελέχωση των Επιτροπών του θέματος, δικαστικούς λειτουργούς, να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, βάσει του συνημμένου εντύπου, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 7.11.2016.
                                                                                                   Η Γενική Επίτροπος

                                                                                                   Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"