Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

ΦΕΚ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΦΕΚ Γ 50/2017

ΦΕΚ Γ 50/2017 

Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Ιανουαρίου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ-
ρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζονται, για μία τριετία, τακτική δικαστής ανηλί-
κων στο Εφετείο Κέρκυρας η Εφέτης Ελένη Πολυχρόνου
του Νικολάου, σε αντικατάσταση της Εφέτη Ευαγγελίας
Καρδάση του Γεωργίου, η οποία μετατέθηκε στο Εφε-
τείο Θεσσαλονίκης και ως αναπληρωτής αυτής ο Εφέτης
Σταύρος Μάλαινος του Βασιλείου, σε αντικατάσταση του
Εφέτη Ανδρέα Κακολύρη του Παναγιώτη, ο οποίος μετα-
τέθηκε στο Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
Β. Ορίζονται για μία διετία τακτικοί ανακριτές στα κά-
τωθι Πρωτοδικεία ως εξής:
1) Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων ο Πρωτοδίκης Δημή-
τριος - Βάιος Κωστίμπας του Δημητρίου, λόγω λήξεως
της θητείας της Πρωτοδίκη Βασιλικής Μυλωνά του Πα-
ναγιώτη.
2) Στο Πρωτοδικείο Φλώρινας η Πρωτοδίκης Αλεξάν-
δρα Τράκα του Σωτηρίου, σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Γεωργίου Ρόλη του Αναστασίου, λόγω λήξεως της
θητείας του στις 5-11-2016 .
3) Στο Πρωτοδικείο Σάμου η Πρωτοδίκης Ελένη Χρυ-
σοστομίδου του Θεοδοσίου, σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Λάμπρου Μελίσσαργου του Γεωργίου, λόγω
λήξεως της θητείας του.
Γ. Ανανεώνεται, για μια διετία, η θητεία του Πρωτοδίκη
Αλέξανδρου Γιαννόπουλου του Νικολάου ως τακτικού
ανακριτή Πλημμελειοδικών στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
λόγω λήξεως αυτής τον Νοέμβριο του 2016.

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"