Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ε.Ε: Επίσημες αργίες για το έτος 2017

14.1.2017   
EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
C 13/5

(2017/C 13/03)

Belgique/België
1.1, 16.4, 17.4, 1.5, 8.5, 25.5, 4.6, 5.6, 11.7, 21.7, 15.8, 27.9, 1.11, 2.11, 11.11, 15.11, 25.12
България
1.1, 2.1, 3.3, 14.4, 17.4, 1.5, 8.5, 24.5, 6.9, 22.9, 25.12, 26.12
Česká republika
1.1, 14.4, 17.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12
Danmark
1.1, 13.4, 14.4, 16.4, 17.4, 12.5, 25.5, 4.6, 5.6, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12
Deutschland
1.1, 14.4, 16.4, 17.4, 1.5, 25.5, 5.6, 3.10, 31.10, 25.12, 26.12
Eesti
1.1, 24.2, 14.4, 16.4, 1.5, 4.6, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12
Éire/Ireland
2.1, 17.3, 1.5, 5.6, 7.8, 30.10, 25.12, 26.12
Ελλάδα
1.1, 6.1, 27.2, 25.3, 14.4, 17.4, 1.5, 5.6, 15.8, 28.10, 25.12, 26.12
España
6.1, 14.4, 1.5, 15.8, 12.10, 1.11, 6.12, 8.12, 25.12
France
1.1, 17.4, 1.5, 8.5, 25.5, 5.6, 14.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12
Hrvatska
1.1, 6.1, 16.4, 17.4, 1.5, 15.6, 22.6, 25.6, 5.8, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12
Italia
1.1, 6.1, 17.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12
Κύπρος/Kıbrıs
1.1, 6.1, 27.2, 25.3, 1.4, 14.4, 16.4, 17.4, 1.5, 5.6, 15.8, 1.10, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12
Latvija
1.1, 14.4, 16.4, 17.4, 1.5, 4.5, 5.5, 14.5, 4.6, 23.6, 24.6, 18.11, 20.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12
Lietuva
1.1, 16.2, 11.3, 16.4, 17.4, 1.5, 7.5, 4.6, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12
Luxembourg
17.4, 1.5, 25.5, 5.6, 23.6, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12
Magyarország
1.1, 15.3, 17.4, 1.5, 5.6, 20.8, 23.10, 1.11, 25.12, 26.12
Malta
1.1, 10.2, 19.3, 31.3, 14.4, 1.5, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12
Nederland
1.1, 16.4, 17.4, 27.4, 5.5, 25.5, 4.6, 5.6, 25.12, 26.12
Österreich
1.1, 6.1, 17.4, 1.5, 25.5, 5.6, 15.6, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12
Polska
1.1, 6.1, 16.4, 17.4, 1.5, 3.5, 4.6, 15.6, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12
Portugal
1.1, 14.4, 16.4, 25.4, 1.5, 10.6, 15.6, 15.8, 5.10, 1.11, 1.12, 8.12, 25.12
România
1.1, 2.1, 24.1, 16.4, 17.4, 1.5, 1.6, 4.6, 5.6, 15.8, 30.11, 1.12, 25.12, 26.12
Slovenija
1.1, 2.1, 8.2, 16.4, 17.4, 27.4, 1.5, 2.5, 4.6, 25.6, 15.8, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12
Slovensko
1.1, 6.1, 14.4, 17.4, 1.5, 8.5, 5.7, 29.8, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12
Suomi/Finland
1.1, 6.1, 14.4, 17.4, 1.5, 25.5, 24.6, 6.12, 24.12, 25.12, 26.12
Sverige
1.1, 6.1, 14.4, 16.4, 17.4, 1.5, 25.5, 4.6, 6.6, 24.6, 4.11, 25.12, 26.12
United Kingdom
Wales and England: 2.1, 14.4, 17.4, 1.5, 29.5, 28.8, 25.12, 26.12
Northern Ireland: 2.1, 17.3, 14.4, 17.4, 1.5, 29.5, 12.7, 28.8, 25.12, 26.12
Scotland: 2.1, 3.1, 14.4, 1.5, 29.5, 7.8, 30.11, 25.12, 26.12


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"