Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤΕΝΙΩΤΗ, ΕΦΕΤΗ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 23-1-2017Α. Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 88 του Συντάγματος οι Δικαστικοί Λειτουργοί είναι ισόβιοι. Η ισοβιότητα των Δικαστικών Λειτουργών αποτελεί θεμελιώδη
εγγύηση της δικαστικής ανεξαρτησίας και συνεπώς τίθεται προς προστασία των τελευταίων. Αντίθετα η πέμπτη παράγραφος του  ίδιου άρθρου, που προβλέπει ότι «Οι δικαστικοί λειτουργοί, έως και το βαθμό του εφέτη ή του αντιεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και όλοι όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντιστοίχους με αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους» συνιστά θεσμική εγγύηση και είναι προστατευτική του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών, που πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα να δικάζονται από Δικαστές που παρέχουν τα εχέγγυα της πνευματικής διαύγειας. Ο Συντακτικός Νομοθέτης δε ορίζει περαιτέρω και το χρόνο συμπλήρωσης του ηλικιακού ορίου υποχρεωτικής αποχώρησης των Δικαστών αναφέροντας ότι «ως ημέρα που συμπληρώνεται αυτό θεωρείται η 30η Ιουνίου του έτους της αποχώρησης του Δικαστικού Λειτουργού. Επομένως, η εν λόγω συνταγματική διάταξη είναι σαφής και  δεν επιδέχεται ερμηνείας, ούτε και εναρμονισμένης με το Κοινοτικό Δίκαιο ερμηνείας, μπορεί δε να τροποποιηθεί μόνο με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, καθότι δεν περιλαμβάνεται στον σκληρό πυρήνα του Συντάγματος, δηλαδή στις μη αναθεωρητέες διατάξεις (άρθρο 110 παρ. 1 Συντάγματος). Από τη μεταβατική δε διάταξη του άρθρου 118 παρ. 1 του Συντάγματος, κατά την οποία «Αφότου αρχίσει να ισχύει το Σύνταγμα (11-6-1975) οι δικαστικοί λειτουργοί, από το βαθμό του προέδρου ή εισαγγελέα εφετών και άνω, ή τον αντίστοιχο με αυτούς, αποχωρούν από την υπηρεσία, όπως έως τώρα, μόλις συμπληρώσουν το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους· το όριο αυτό μειώνεται από το έτος 1977 κατά ένα έτος ετησίως έως το εξηκοστό έβδομο έτος» δεν γεννάται καμία αμφιβολία ότι το άρθρο 88 παρ. 5 θέτει όριο ηλικίας που αποκλείεται να αυξηθεί με νόμο.

Β. Η αιφνιδίως αναληφθείσα πρωτοβουλία για αύξηση του ορίου αποχώρησης των Δικαστικών Λειτουργών από την Υπηρεσία τους δίχως της εγγυήσεις της συνταγματικής αναθεώρησης βαθαίνει την κρίση που εμφαίνεται να πλήττει το εσωτερικό της Δικαιοσύνης, έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του Κράτους Δικαίου και δύναται να δημιουργήσει ανασφάλεια δικαίου.
Γ. Η ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής (άρθρο 110 παρ. 2 Συντάγματος). Ωστόσο, και επειδή έχουμε ως δεδομένο ότι συνεστήθη με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θα μπορούσε η αναγκαιότητα ή μη της αύξησης του ορίου αποχώρησης των Δικαστών από την Υπηρεσία και πάντα στα πλαίσια της επόμενης συνταγματικής αναθεώρησης, να αποτελέσει αντικείμενο εργασιών Επιτροπής (με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα)  αποτελούμενης από Δικαστικούς Λειτουργούς όλων των κλάδων και βαθμών καθώς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, διότι μπορεί μεν να έχει μεταβληθεί το προσδόκιμο ζωής από το έτος 1975 και να έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες ζωής, όμως ενδεχόμενη αναθεώρηση, δίχως διεξαγωγή μίας ανοικτής  διαδικασίας τεκμηριωμένου διαλόγου και γόνιμης αντιπαράθεσης των διαφορετικών απόψεων, μπορεί να δημιουργήσει δυσεπίλυτα προβλήματα, που συνέχονται με την κατοχυρωμένη, επίσης από το Σύνταγμα, εύρυθμη και ομαλή υπηρεσιακή εξέλιξη όλων των Δικαστικών Λειτουργών και πολύ περισσότερο των νέων Δικαστών.
Δ. Η εξακολούθηση ενεργειών που διχάζουν το Δικαστικό  Σώμα πλήττουν το κύρος του θεσμού της Δικαιοσύνης και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους Λειτουργούς της. Υποχρέωση όλων αποτελεί η διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης και η ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας αυτής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"