Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου

ΦΕΚ B 2927/2014 


Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών με−
λών του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγω−
γών Κακοδικίας και επιλύσεως διαφορών του άρ−
θρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το υπόλοιπο
χρονικό διάστημα ήτοι μέχρι τις 31−12−2014. ...........

α) Πρώτο τακτικό, τον Παρασκευά Αρβανιτάκη του
Στεφάνου, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε αντικατάσταση
της Ευαγγελίας Ποδηματά του Νικολάου, καθηγήτρια
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, στην οποία έχει χορηγηθεί επιστημονική
άδεια πέντε (5) μηνών για το χρονικό διάστημα από
01−09−2014 έως 31−01−2015.
β) Πρώτο αναπληρωματικό, τον Ιωάννη Κονιδάρη του
Μαρίνου, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε αντικατά−
σταση του Λεωνίδα Κοτσαλή του Γεωργίου, καθηγητή
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών ο οποίος αποχώρησε από την
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησής του.
γ) Τρίτο αναπληρωματικό, τον Νικόλαο − Μιχαήλ Αλι−
βιζάτο του Κωνσταντίνου, καθηγητή της Νομικής Σχο−
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών σε αντικατάσταση του Νέστορος Κουράκη του
Ευαγγέλου, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ο οποίος
αποχώρησε από την υπηρεσία την 31η Αυγούστου 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
ΚυβερνήσεωςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"