Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Κατάργηση απόφασης ορισμού δικαστικού καταστήματος του Ειρηνοδικείου Λήμνου.

ΦΕΚ B 2799/2014 

Καταργούμε τη με αριθμ. 64204/13−8−2014 (Β΄ 2346) 

απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ορισμός δικαστικού κατα−
στήματος του Ειρηνοδικείου Λήμνου και του Μεταβα−
τικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης σε κτίριο του Δήμου 
Λήμνου», δεδομένου ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι για 
τους οποίους το κτίριο του Ειρηνοδικείου Λήμνου 
κρίθηκε προσωρινά ακατάλληλο για χρήση και ισχύει 
η με αριθμό 50005/18−6−1985 προγενέστερη ομοία μας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"