Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Χώρας.

ΦΕΚ A 236/2014 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 146
Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Χώρας.



Άρθρο 1
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφε−
τών αυξάνεται κατά δέκα (10), οριζομένου του συνολικού
αριθμού αυτών σε εκατόν δεκαπέντε (115), με ισάριθμη
κατάργηση των οργανικών θέσεων των Εφετών, οριζο−
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τετρακόσιες
πενήντα (450) [άρθρο 6 παρ. 1 περ. α του ν. 4285/2014
(Α΄191)].
Οι ανωτέρω δέκα (10) οργανικές θέσεις Προέδρων
Εφετών κατανέμονται στο Εφετείο Αθηνών, οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε εξήντα επτά (67), με
ισάριθμη μείωση των οργανικών θέσεων των Εφετών,
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακόσιες
σαράντα μία (241).

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"