Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ν. 4301/2014 Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματεί− ας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ A 223/2014 

τροποποιεί

ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»


 ν. 3536/2007  Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής

Άρθρο 53
Η προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου
19 του ν. 4015/2011, όπως αυτή προστέθηκε με την πε−
ρίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014,

παρατείνεται μέχρι 31.2.2014, αρχόμενη από τη λήξη της.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"