Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΑΠ ποιν. 1360/2014: Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα εφέσεως


ΠοινΧρον  2016/131

Επομένως, στην περίπτωση που ο λόγος εφέσεως είναι η κακή εκτίμηση των αποδείξεων οπότε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ερευνά, μετά την εξαφάνιση της πρωτοδίκου
αποφάσεως, εκ νέου την υπόθεση, ο κατηγορούμενος δύναται να προβάλει το πρώτον ισχυρισμούς και αυτοτελείς τοιούτους, το δε δικαστήριο υποχρεούται να ερευνήσει τη βασιμότητά των, εφόσον είναι σαφείς και ορισμένοι. Περαιτέρω, κατ’ άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Η΄ ΚΠΔ λόγον αναιρέσεως αποτελεί η υπέρβαση εξουσίας η οποία υπάρχει όταν το δικαστήριο ασκεί εξουσία που δεν του παρέχει ο νόμος, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά νόμον για την άσκησή της, ή όταν παραλείπει να ασκήσει δικαιοδοσία που του παρέχει ο νόμος, αν και συντρέχουν οι απαιτούμενες για την άσκησή της προϋποθέσεις. Τέλος λόγον αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί, κατ’ άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ, η εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η πρώτη των οποίων υπάρχει όταν ο δικαστής δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που εδέχθη ως αληθή στην διάταξη που εφηρμόσθη, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παρεβιάσθη εκ πλαγίου, η δε δευτέρα υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόμο έννοια διάφορο από εκείνη που πράγματι έχει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"